Allah Resûlü (Aleyhisselâtü Vesselâm), şöyle buyurmuştur:

"Hayatım elinde olan Allah’a yemin ederim ki, siz hiç bir günah işlememiş olsaydınız, Allah sizi bu dünyadan giderir, yerinize günahkâr bir toplumu getirirdi. Onlar Allah’tan af ve mağfiret dilerler, Allah da onları affedip bağışlardı."
(Müslim)


Ebu Eyyub(Radiyallahu Anh)’dan:

"Eğer siz, günah işlemeseydiniz, Allah günah işleyen bir halkı yaratırdı. Onlar istiğfar ederler, Allah da onların günahlarını bağışlardı."
(Müslim)