Devs kabilesine mensup Tufeyl bin Amr (Radiyallahü Anh), (kavmi içinde artık yapılacak bir hizmetin kalmadığını görünce) kendi vasıtası ile imana gelen arkadaşlarını da yanına alarak, birlikte Medine’ye hicret etmişti.

Tufeyl’in hicret arkadaşlarından biri, Medine’de çok şiddetli hastalandı. Hastalığın ızdırabına sabredemedi. Parmaklarını keskin bir okla kesti. (Kan kaybından dolayı da) vefat etti.

Ölümünden sonra Tufeyl, intihar eden bu arkadaşını rüyada gördü. İşlediği günah yüzünden azap içinde olması beklenen o zat, güzel bir halde idi. Ancak elleri örtülü idi.

Tufeyl:
– Rabbin sana bu yaptığından dolayı nasıl muamele etti? diye sordu.

Adam:
– Allah’ın Resûlünün (Aleyhisselatü Vesselam) yanına hicret ettiğimden dolayı, bütün günahlarımı affetti, dedi. Tufeyl:
– Ne diye ellerini böyle bağlı görüyorum? dedi.

Adam:
– Bana, senin bozduğun şeyi düzeltmeyeceğiz, denildi, cevabını verdi. Tufeyl, derhal Allah Rasûlüne gitti. Gördüğü bu rüyasını ona anlattı.

Peygamberimiz (Aleyhisselatü Vesselam) bunun üzerine:

– Ya Rab, onun elleri dolayısıyla yaptığı günahı da affet, ellerini bağışla, diye dua buyurdu.
(Müslim)

---

Görüldüğü gibi, mü’minin günahı ne kadar büyük te olsa, işlediği iyilikler, yaptığı hizmetler daha büyükse, affa nail olabilmektedir.

Nitekim Tufeyl’in arkadaşı, hicret sevabından dolayı, intihar gibi büyük bir günahı işlemesine rağmen, affa ermiş ve azaptan kurtulmuş, sadece intihar yeri olan ellerini muvakkaten kullanma nimetinden mahrum edilmiştir. Peygamberimiz onun bu halini duyunca ellerinin bağışlanması için, Cenab-ı Hakk’a dua etmiştir.

Şu halde, hiçbir günah sahibi, işlediği günahtan ye’se düşmemeli, rahmet-i İlahiyyeden ümitli olarak tevbeye, iyilik yapmaya, sevap ve hizmetlerini artırmaya devam etmelidir.