Ebu Hureyre’den:

"Davud Peygamber, kendi el emeğinden yerdi."
(Buhari - 2073)

---

Ebu Hureyre’den:

"Zekeriyya Peygamber marangoz idi."
(Müslim - 2379)
---

Bu hadislerde, Peygamberlerin bile, kendi ellerinin emeğiyle geçindiklerine işaret edilmektedir.

Davud Peygamber eliyle demiri hamur gibi yoğurup zırh ve madeni eşya yapıyordu.

Zekeriyya Peygamber ise, marangozluk yaparak geçimini sağlardı.

Şu halde, İslâm’da el emeğine, alın teri ile çalışıp geçinmeye çok büyük bir teşvik yapılmaktadır. En hayırlı kazancın, en temiz ve faziletli geçim yolunun; el sanatlarına, beden gücüne dayanan kazanç yolu olduğu anlaşılmaktadır.