Allah Resûlü (Aleyhisselatü Vesselam) buyurdu ki:

"Günlerin en üstünü Arefe günüdür. En faziletli dua da Arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söyledikleri en güzel söz ise, şu sözdür: 'La ilahe illallahü vahdehu lâ şerîke leh (Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur, o birdir, ortağı yoktur)'" (Rezîn)

---

İbn Ömer’den:
– Allah Resûlü (Aleyhisselatü Vesselam) buyurdu ki:

"Arefe günü akşam olunca, Allah kalbinde hardal tanesi ve zerre miktarı imanı bulunan herkesi bağışlar."

"Ey Allah’ın Resûlü! Bu yalnız Arafat’ta bulunanlara mı hastır?" denildi.

"Hayır; bilakis bütün mü’minleri kapsar." cevabını verdi.
(Taberanî)

---

Allah Resûlü (Aleyhisselatü Vesselam) buyurdu ki:

"Ey Fâtıma! Kurbanın için kalk ve başında bulun. Zira onun kanının her damlasına karşılık senin geçmiş günahların bağışlanacaktır."

Hz.Fatıma dedi ki:
"Bu, sadece bizim Ehl-i beyte mi özeldir, yoksa bütün müslümanlar da buna dahil midir?"

Allah Resûlü (Aleyhisselatü Vesselam):
"Bilakis, bize de, tüm müslümanlara da şamildir" buyurdu.
(Bezzâr)

---

Ebu Ya’la Şeddat bin Evs’ten:

"Allah (cc.), şüphesiz her şeye karşı güzel muamelede bulunmayı farz kılmıştır.

O halde, öldüreceğiniz zaman en güzel şekilde öldürünüz. Hayvanı keserken en güzel şekilde kesiniz.

Sizden biri, hayvan keserken bıçağını bilesin ve (hayvana) eziyet vermeden rahatça kessin."

(Müslim - 1955)

---

İbn Abbâs’tan:
– Peygamberimiz (Aleyhisselatü Vesselam) ayağını koyunun böğrüne basıp bıçağını bilemekte olan bir adamın yanından geçmişti. Onu bu halde görünce, şöyle buyurdu:

"Daha önce bileseydin bıçağını olmaz mıydı? Yoksa bu hayvanı iki kez öldürmek mi istiyorsun?"
(Taberânî)

---

Abdullah bin Amr bin As’tan: Allah Resûlü (Aleyhisselatü Vesselam) buyurdu ki:

"Kurban gününü bayram yapmakla emrolundum. Allah (cc.) o günü, bu ümmet için bayram kılmıştır."

Bir adam ona dedi ki:
"Bana geri alınmak üzere emaneten verilmiş dişi bir hayvandan başka kesecek bir şeye sahip değilsem onu kurban edeyim mi?"

"Hayır, kendi saçlarından biraz al, tırnaklarını kes, bıyıklarını kırpıp, etek traşı ol!
Allah katında bunlar (kesemediğin) kurbanın yerine geçer. (Bayramı değerlendirmiş olursun)."

(Ebu Dâvud/Edahi; Nesâi/Dahaya)

---