"Kabirleri ziyaret ediniz. Zira kabirleri ziyaret size ölümü hatırlatır."
(Müslim)

---

"Kabir ziyaretinde ibret vardır."
(İmam Ahmed)

---

"Kabirleri ziyaret size dünyada kanaatkar olmayı telkin eder, âhireti hatırlatır"
(İbn-i Mace)