Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Canımkudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizler iman etmedikçecennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız.Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi?Aranızda selamı yayınız!"
(Müslim, îman 93-94. Ayrıca bk.Tirmizî, Et'ime 45, Kıyamet 56; İbni Mace, Mukaddime 9, Edeb 11)

Açıklamalar

SevgiliPeygamberimiz, İslam'a göre her işin başı ve ahiretin yegane geçerakçesi olan iman ile sevgi arasındaki bağı en çarpıcı biçimde buhadisinde dile getirmiş bulunmaktadır. Konunun ehemmiyetine binaenyemin ederek söze başlamış ve önce kesin bir gerçeği, imansız cennetegirilemeyeceğini haber vermiştir. Sonra da cennete girebilmeninvazgeçilmez şartı olan imanı elde edebilmek için mü'minlerinbirbirlerini sevmeleri gerektiğini, aynı kesinlikle ve aynı açıklıklabildirmiştir: "Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız!"

Bundanşu sonuç çıkmaktadır: İman, nasıl cennete girebilmenin, vazgeçilmezşartı ise, mü'minleri sevmek de tam ve kamil bir imana sahipolabilmenin biricik şartıdır. Mü'min, kendisiyle aynı imanı paylaşanherkesi, ırkına, rengine, yurduna ve diline bakmaksızın sevecek, onlarakarşı muhabbet ve sorumluluk duyacaktır. Çünkü imana sınır, yine imanınkendisiyle çizilebilir.

Müslümanları, tasa ve kıvançlarınıpaylaşma, dertlerini dert edinme seviyesinde sevgi ve ilgiye layıkbulmanın tabiî sonucu onlarla selamlaşamaz hale gelmemektir. Selam,müslümanlar arasında oluşacak sıcak ilgi ve alakanın mukaddimesidir.Müslümanlar selam ile tanışır, bilişir ve sevişirler. Onları aynı inanççizgisinde birleştiren, bir anda kalbî duygularla birbirlerine bağlıolduklarını hissettiren sihirli kelime selamdır. Bu hadisten hareketle,büyük muhaddis Tîbî'nin de ifade ettiği gibi, selamı yaymak sevgininsebebi, sevgi imânın kemâlinin ve Allah'ın dînini her şeyin üstündetutmanın ve onu bütün yeryüzüne hâkim kılmak için var gücüyleçalışmanın sebebidir ki, bu gerçek mü'minliktir.

SevgiliPeygamberimiz, sadece tesbit ve teşhis ile kalmaz, mutlaka tedavîyollarını da müslümanlara gösterir. Bu hadîs-i şerîfte de onun böylebir uygulamasını görmekteyiz. Müslümanlar arası ilişkilerin sevgidüzeyine çıkarılabilmesi için nereden başlanması gerektiğini,"Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi,aranızda selamı yayınız!" sözleriyle ortaya koymuş bulunmaktadır. Artıksonuç belli, vasıta belli, o vasıtayı elde edebilmek için gerekensermaye (sevgi) belli, o sermayeye ulaşmak için atılacak ilk adım dabellidir. Ötesi müslümanlara kalmıştır.

Cennet-iman-sevgi-selamirtibatı, konumuz olan sevginin önem ve yerini göstermesi bakımındanbaşkaca hiçbir söze ihtiyaç bırakmayacak kadar açıktır.

Hadisten Öğrendiklerimiz

1. İmansız cennete girilmez.

2. Birbirlerini sevmeyenler gerçek manada iman etmiş sayılmazlar. Çünkü iman sevgiden doğar, sevgi ile kemal bulur.

3. Selamlaşmak müminler arasındaki sevgi bağlarının kuvvetlenmesine vesîledir.

4. Mü'minlerin birbirlerini sevmemeleri, iman zayıflığının işaretidir.