"Sû’-i zandan sakınınız. Zira sû’-i zan, sözlerin en yalanıdır."

(Buhari, Müslim, Ebu Davud,
Tirmizi)

---

Yalancılık, sadece hilâf-ı hakikat konuşmak demek değildir. Bir kimsenin tutum ve davranışları hakkında o davranışların yapılış sebebini bilmeden kötü düşünmek ve kötüye yormak da bir çeşit kalben söylenen yalancılıktır.

Bu bakımdan sû’-i zan, mü’minlere yakışmayan, îman ile bağdaşmayan fena bir ahlâk, büyük bir günahtır.