Enes bin Malik´ten:

"Dünyada iken çok rahat ve ferahlı bir hayat yaşamış olan Cehennemliklerden birisi, kıyâmet günü getirilir. Cehennem´e bir kere daldırılır. Sonra da:
- Ey Âdemoğlu! Sen hayatında hiç iyi gün geçirdin mi? Hiç rahat bir hayat sürdün mü? diye sorulur. O şahıs, Cehennem´de gördüğü azablar karşısında dünyadaki rahatlıklarını unutarak:
- Vallahi görmedim, ya Rabbi, cevabını verir.

Dünyada çok fazla sıkıntı ve acılar çeken Cennetliklerden biri getirilir ve Cennet´e bir kere daldırılır. Sonra ona da:
- Ey Âdemoğlu! Sen hayatında hiç sıkıntıya uğradın mı? Hiç acı ve ızdırap çektin mi? diye sorulur. O da, Cennet´in güzellikleri karşısında, dünyadaki bütün çektiklerini unutur:
- Vallahi hiçbir acı ve sıkıntı görmedim, der.

(Müslim/Sifatü´l-Münafıkîn 55)