+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Dilimiz Başımızın Belası-Susan Kurtulur

 1. #1
  Ehil Üye Bilal-i Sivasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  1.298

  Standart Dilimiz Başımızın Belası-Susan Kurtulur

  Muhterem kardeşler Dilimize dikkat etmenin önemi hakkında bazı hadisleri derledim. Önce nefsime hitapla, istifadeyi Cenab-ı Haktan niyaz ederim

  --------------------------------
  Abdullah Bin Amr Radıyallahu anhuma’dan; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
  “Susan kurtulur”  İbni Ebid Dünya Kitabus Samt(s.183, no:10) Tirmizi (4/660)İbni Hacer Fethul Bari(11/309) Darimi(2/299) Ahmed(2/159, 177)
  İbnul Mubarek Zühd(s.130 no:385) İbni Vehb Cami(1/49) Münziri Tergib(4/9) Begavi Şerhus Sünne(14/318) Gazali İhya (3/93)
  Zübeydi İthaf(7/499) ravileri güvenilirdir. Merfu olarak ta rivayet edilmiştir.

  ---------------------------


  Abdullah Bin Amr Radıyallahu anhuma dedi ki;
  “Bir delil üzere olmadığın şeyi bırak, seni ilgilendirmeyen şey hakkında konuşma, gümüşünü (paranı) koruduğun gibi dilini
  muhafaza et.”


  Kitabus Samt(24) İbnül Mübarek Zühd(s.29 no:89) Hennad Zühd(v.103) İbni Hibban Ravzatül Ukala(s.55) Ebu Nuaym Hilye(1/288)
  Zübeydi İthaf(7/457) ravileri güvenilirdir.
  -----------------------------
  Sufyan Bin Suleym Radıyallahu anh’den; “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
  “Dikkat edin! İbadetlerin en kolayını ve bedene en hafif gelenini haber vereyim mi? Susmak ve güzel ahlaktır.”

  Hasendir. Kitabus Samt(27) Hennad Zühd(v.105) Suyuti Hüsnüs Semt(5) Dürrül Mensur(2/75) Gazali İhya(3/95) Zübeydi
  İthaf(7/453) Bu rivayetin ravileri güvenilir olup, Tabiinden olan Safvan Bin Suleym, sahabi ismi zikretmeden rivayet
  ettiği için mürseldir. Ancak Hennad Bin es-Seriy Zühd’de ve Ebuş Şeyh yine aynı eserinde Ebud Derda Radıyallahu anh’den
  merfuan rivayet etmiştir.

  ------------------------
  Ukbe Bin Amir Radıyallahu anh’den; “Dedim ki
  “Ey Allah’ın Rasulü! Kurtuluşu nasıl elde ederiz?”
  Diline sahip ol, evin sana geniş gelsin (evinde otur) ve bir de hataların için ağla buyurdu”


  ---------------------------------
  Abdullah Bin Amr Radıyallahu anhuma’dan; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
  “Susan kurtulur”  İbni Ebid Dünya Kitabus Samt(s.183, no:10) Tirmizi (4/660)İbni Hacer Fethul Bari(11/309) Darimi(2/299) Ahmed(2/159, 177)
  İbnul Mubarek Zühd(s.130 no:385) İbni Vehb Cami(1/49) Münziri Tergib(4/9) Begavi Şerhus Sünne(14/318) Gazali İhya (3/93)
  Zübeydi İthaf(7/499) ravileri güvenilirdir. Merfu olarak ta rivayet edilmiştir.

  ---------------------------
  Süfyan Bin Abdullah Bin Rebia Radıyallahu anh'den; “ Dedim ki;
  “Ey Allah’ın Rasulü! Bana senden sonra kimseye sormayacağım, İslam’ın emirlerinden bir şey haber ver!” Buyurdu ki;
  “Allah’a iman ettim de ve sonra dosdoğru ol” Dedim ki;
  “En çok neyi sakınayım?” Bunun üzerine eliyle dilini işaret etti.


  -------------------------------------------------
  İbni Ömer Radıyallahu anhuma’dan; “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
  “Kim dilini (insanların malından ve namusundan) men ederse, Allah Azze ve Celle onun ayıplarını örter
  . Kim kızgınlığına hâkim olursa, Allah Azze ve Celle onu azabından korur. Kim de Allah’a mazeretini arz
  ederse, Allah Azze ve Celle özrünü kabul eder.”


  Kitabus Samt(21) İbnül Mübarek Zühd(745) İhya(2/94) Zübeydi İthaf(7/4529) Hasendir
  ------------------------------------------
  Zeyd Bin Eslem, babasından naklediyor;
  “Ebu Bekr es-Sıddık Radıyallahu anh dilini tuttu ve dedi ki; “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
  “Allah kimi iki dudağı ve iki bacağı arasındakilerin şerrinden koruduysa, o cennete girmiştir.”

  Kitabus Samt(20) Tirmizi(4/606) Ahmed(5/362) Hakim(4/357) Mecmauz Zevaid(10/298) Metalibul Aliye(2/403) Zübeydi
  İthaf(7/450) hasendir

  Sehl Bin Sad es-Saidî Radıyallahu anh’den; Rasulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu ki;
  “Kim bana iki dudağı arasındakini ve iki bacağı arasındakini (onları günaha bulaştırmayacağını)
  garanti ederse, bende ona cennete gireceğine kefil olurum ”

  (Bu hadisin manası şudur; “Kim dilinin hakkını konuşulması gereken yerde konuşmakla, gerekmeyen yerde
  susmakla eda ederse ve fercini helal ilişkide kullanıp, haram olan zinadan korursa, bu şekilde de onun
  hakkını eda ederse, cennete girer”[2]

  Bu izaha şunları da ekleyebiliriz;
  Dilin hakkını eda etmek, dili kelime-i şehadet, Allah’ı zikir, Kuran okuma, iyiliği emretme, kötülüğe
  mani olma, söylenmesi gereken yerde hakkı söyleme, şahitlikte bulunma, nasihat etme, ilim müzakeresinde bulunma,
  kardeşine selam verme, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e salat okuma hac’da telbiye getirme gibi yerlere
  kullanmak, yalan, gıybet, edepsiz sözler, şarkı söylemek, batıl konuşmak gibi lüzumsuz yerlerde de susmaktır.
  Ayrıca ağzı korumaya haram yemekten sakınmak da dâhildir.
  Fercin hakkını eda etmek; erkeğin yabancı kadına bakması, kadının yabancı erkeğe bakması, gazete veya
  televizyondaki müstehcen görüntülere bakmak, şehveti harekete getirici müzik dinlemek ve istimna’dan
  kendini muhafaza etmektir. Zira bu gibi şeyler fercin şehvetine sebep olan şeylerdir.)

  [1]- İbni Ebid Dünya Kitabus Samt(s.176, no:3) Buhari(7/184) Tirmizi(4/606) Ahmed(5/333) Hakim(4/358) sahihtir.
  [2] Fethul Bari(11/309)
  ----------------------------------
  Şakik Bin Seleme’ den; “Abdullah Bin Mes’ud Radıyallahu anh Safa’da telbiye getiriyor, bir yandan da şöyle diyordu;
  “Ey dil! Ya hayır konuş kazançlı çık veya pişman olmadan önce (susup) dinle ve selamette ol.” Dediler ki;
  “Ey Abdurrahman’ın babası! Bu senin söylediğin bir şey mi, yoksa işittiğin bir söz mü?” Dedi ki;
  “Hayır! Bilakis Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken işittim;
  “Âdemoğlunun en çok hatası dilinden kaynaklanır.”


  Kitabus Samt(18) Hennad Zühd(104) Suyuti Hüsnüs Semt(s.2 no:32) İhya(3/100) Taberani(3/78) Ebuş Şeyh Ehadis(10/2)
  İbni Asakir(15/389) Elbani Sahiha(2/60) Tergib(4/8) Keşful Hafa(1/426) Zübeydi İthaf(7/469) Hasendir.
  ---------------------------
  İbni Mesud radıyallahu anh’den; “Uzun süre hapsedilmeye dilden daha layık bir şey yoktur.”

  Kitabus Samt(23) isnadı sahihtir. Tahrici daha önce geçti.


  -------------------------------
  Zeyd Bin Eslem Radıyallahu anh’den; “Ömer Bin el-Hattab Radıyallahu anh, Ebu Bekr Radıyallahu anh’a uğradığında
  onu dilini uzatmış halde gördü. Dedi ki;
  “Ne yapıyorsun ey Allah Rasulünün halifesi?” Dedi ki;
  “İşte bu beni ne hallere soktu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
  “Vücutta dilin hiddetinden dolayı Allah’a şikâyetçi olmayan bir organ yoktur.”  İbni Ebid Dünya Kitabus Samt(13) Ebu Yala Müsned(1/4) İbni Sünni Amelül Yevme vel-Leyle(7) İbni Ebid Dünya
  Kitabul Vera(465/2) Ebu Bekr Bin Nakur Fevaidul Hisan(133/1) Ebu Nuaym Ruvvat An Said Bin Mansur(209/1) Beyhaki
  Şuab(9/65) Heysemi Mecma(10/302) Münziri Tergib(3/534) Suyuti Camiul Kebir(1/1060) Zübeydi İthaf(7/452) Hasendir
  ---------------------------------------------
  Muaz r.a.'den; "Dedim ki; "Ey Allah'ın Rasulü! En faziletli amel hangisidir?" bunun üzerine Rasulullah Sallallahu
  aleyhi ve sellem dilini çıkardı ve parmağını üzerine koydu."

  Kitabus Samt(8) Iraki el-Muğni(3/94) isnadında Şehr Bin Havşeb adlı meşhur zayıf ravi vardır. Fakat o yalan ile
  itham edilmiş değildir. Bu rivayet şahit getirmeye uygundur.
  -------------------------------------------------------------------------------
  Enes Radıyallahu anh’den; “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
  “Kulun kalbi dosdoğru olmadıkça imanı dosdoğru olmaz. Dili dosdoğru olmadıkça, kalbi dosdoğru olmaz. Kişi,
  komşusu kendisinin kötülüğünden emin olmadıkça cennete giremez.”


  İbni Ebid Dünya Kitabus Samt(s.182, no:9) Ahmed(3/198) Hennad Zühd(106) Iraki el-Muğni(3/94) Zübeydi İthaf
  (7/451) isnadı hasendir. Senedinde Ali Bin Mes’ade vardır. O saduktur,
  vehimleri vardır. (Takribut Tehzib 2/44) İbni Hibban; “Tek kaldığında
  huccet olmaz” İbni Main; “Basralılardan rivayetinde beis yok” dedi.
  (Tehzib 7/382)

  --------------------------------------------------------------

  Abdullah Bin Amr Radıyallahu anhuma‘dan; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim;
  “Müslim; Müslümanların elinden ve dilinden selamette olduğu kimsedir. Muhacir; Rabbinin hoşlanmadığı şeylerden
  uzaklaşan kimsedir.”


  Kitabus Samt(25) Buhari(1/8) Müslim(1/65) Ebu Davud(cihad 3/4) Darimi(2/300) Hennad Zühd(v.105) Zubeydi İthaf(7/456)
  sahih li gayrihi.
  -----------------------------------------
  Ey muhataplarım!
  Ben çok bağırıyorum. Zîra, asr-ı salis-i aşrın, yani on üçüncü asrın minaresinin başında durmuşum,

  sûreten medenî ve
  dinde lakayd ve
  fikren mazinin en derin derelerinde olanları
  camie davet ediyorum.


 2. #2
  Gayyur onderaycan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Mesajlar
  95

  Standart

  Allah Raz? olsun

 3. #3
  Ehil Üye Bilal-i Sivasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  1.298

  Standart

  Alıntı onderaycan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Allah Raz? olsun
  Amin Ecmain.
  Ey muhataplarım!
  Ben çok bağırıyorum. Zîra, asr-ı salis-i aşrın, yani on üçüncü asrın minaresinin başında durmuşum,

  sûreten medenî ve
  dinde lakayd ve
  fikren mazinin en derin derelerinde olanları
  camie davet ediyorum.


 4. #4
  Dost desertquite - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  35

  Standart

  KardeŞ?m Allah Razi Olsun
  Ama Ben?mde Eks?k OlduĞum B? Şey Var
  B?raz Gevezey?m B?raz Daha Hz.muhammed (s.a.v) Uyab?l?rsek Ne Mutlu B?ze

  Saygilarimla.allah A Emanet Olun

 5. #5
  Müdakkik Üye asya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  601

  Standart

  Allah razı olsun kardeş..
  Özellikle kaynaklarıyla sunman güzel olmuş..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Üslup Ve Beden Dilimiz Niyetimizle Çelişebiliyor
  By *SAHRA* in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.01.14, 09:41
 2. Dilimiz Zikrinle Islansın Ya Rab!
  By YİĞİDO in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.09.11, 11:19
 3. İmam Gazali- Dil Belası(Kitabü Afati'l-Lisan) Sesli Kitap
  By hak_yol_islam in forum Kitap, Dergi, Albüm Tanıtımları ve E-Kitap Paylaşımları
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 11.11.08, 00:32
 4. Görenek Belâsı
  By köylu in forum In All Respects of Islam
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 08.07.08, 19:12
 5. Dilimiz
  By virs in forum Tavsiye Edilen Siteler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18.06.08, 00:30

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0