Rahip Tiny Muskens yeni bir teklifte bulundu ve bazı Hiristiyanlar karşı çıkarken bazı Müslümanlar'da sevindi. Oysa Hiristiyanlar'la ihtilafımız İsm-i şerif ihtilafı değil Allah'a iman konusunda şirksiz ve Kur'an'daki akaid üzere iman edilip edilmeme yönündedir. Şu mubarek Ayeti Kerime de kulaklara küpe neviindendir.
Andolsun, "Allah, Meryemoğlu Mesih'dir", diyenler kesinlikle kâfir oldular. De ki: "Şâyet Allah, Meryemoğlu Mesih'i, onun anasını ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek istese, Allah'a karşı kim ne yapabilir? Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunan her şeyin hükümranlığı Allah'ındır. Dilediğini yaratır. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir." (Maide17)

İşte ajanslardan gelen, kimilerini sevindiren bir haber;
Katolik kilisesi rahibi tüm dinlerin inananlarını "tanrı" yerine “Allah” demeye çağırdı.

Hollanda’nın güneyindeki Breda piskoposluk bölgesinde görev yapan Roma Katolik kilisesi rahibi tüm dinlerin inananlarına “tanrı yerine Allah diyelim” çağrısında bulundu.

Hollanda radyosunda belirtildiğine göre Rahip Tiny Muskens, “ “tanrı” kelimesi tam anlamıyla anlaşılması gerekeni yansıtmazken, Allah kelimesinin
kullanımı farklı dinlerdeki inançların da kuvvetlenmesine vesile olacak.”
dedi.

Birkaç hafta içinde emekli olacak rahip Muskens, bu fikrinin kısa bir zaman içinde kabul bulmasını beklemediğini belirtti.

Rahip Muskens daha önce evli rahiplerin de olabileceğini ve ihtiyaç halinde ekmek çalınabileceğini söyleyerek Vatikan’a karşı gelmişti.

ajanslar