+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Siyaset Noktasında Sakın-Sakın

 1. #1
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart Siyaset Noktasında Sakın-Sakın

  Kazım GÜLEÇYÜZ
  Sakın, sakın...
  Seçim maratonunun son haftasına da girdik. Bu sürecin özellikle 27 Nisan’ı takip eden ilk günlerinden itibaren yer yer çok hararetli, öfkeli tartışmalar, eleştiriler, suçlamalar yapıldı. Gıybetler edildi. İşi hakaret, tezyif, hattâ küfür noktasına kadar vardıranlar dahi oldu.
  Aslında siyasetin ve hele seçim yarışının tabiatı gereği, tartışmaların sair zamanlara kıyasla daha heyecanlı olması nisbeten anlaşılabilir.
  Mâkul, dengeli ve seviyeli olmak kayıt ve şartıyla eleştiriler de işin kaçınılmaz bir boyutu.
  Ancak özellikle böyle zamanlarda aklıselim ve insaf ölçüleri kolaylıkla kaybedilebiliyor; İslâmî ölçülere de, medenî insandan beklenmesi gereken davranış kalıplarına da uymayan fanatizm örnekleri ne yazık ki sıkça sergilenebiliyor.
  Nitekim bizim netice itibarıyla vakıalara dayandırarak ortaya koyduğumuz tesbitlere ve bunlardan hareketle yaptığımız siyasî değerlendirmelere gelen tepkilerin bir kısmı bu ölçüsüzlüklerin düşündürücü örneklerini içeriyordu.
  Evvelce din adına çıkmış bir partiye destek vermeyenleri mason uşaklığıyla ve hattâ dinden çıkmakla suçlayan kültürün, bazı insanların dünyasında hâlâ hüküm sürmeye devam ettiğini gösteren örnekler ise daha da üzücüydü.
  Dini kendi partisine inhisar ettirerek büyük bir ekseriyette dine aleyhtarlık meyli uyandırma vebalini netice veren bu çok yanlış ve sakat anlayışın artık çok gerilerde kalmış olması gerekmiyor mu?
  Öte yandan, siyasî tercihleri sükûnetle, farklı görüş sahiplerini yerin dibine batırıp cehennem yolcusu ilân etmeden, karşılıklı olarak birbirini anlamaya çalışan samimî ve yapıcı tavırlarla tartışmaya alışmamız da icab etmiyor mu?
  Bu nokta, bizim aslî hizmetimiz açısından özellikle büyük önem taşıyor. Çünkü Bediüzzaman Hazretlerinin bu husustaki ikazı ortada:
  “Sakın, sakın, dünya cereyanları, hususan siyaset cereyanları ve bilhassa harice bakan cereyanlar sizi tefrikaya atmasın. Karşınızda ittihad etmiş dalâlet fırkalarına karşı perişan etmesin...” (Kastamonu Lâhikası, s. 88)
  Bu ikazın icabının yerine getirilemeyişi, şimdiye kadar hepimize çok ağır bedeller ödetti.
  Artık siyaset cereyanlarının bizi birbirimize düşürmesine müsaade etmeyelim. Gelip geçici siyaset rüzgârlarına kapılarak, kardeşlik hukukunu zedeleyici davranışlar içine girmeyelim. Biz seçim yorumlarımızı bu ölçüler içerisinde yapmaya gayret ettik. AKP’ye yönelik eleştirilerimizde, çoğunun ehl-i iman ve samimî dindar olduğundan kuşku duymadığımız parti yöneticilerinin kişiliklerini hedef almadık; ama partinin icraat ve uygulamalarının din ve dindarlar için getirdiği sakıncalara dikkat çekmeye çalıştık. DP tercihini de, Risale-i Nur’daki ölçüler ışığında, mevcut şartlarda en ehven alternatifin bu parti olduğu değerlendirmesiyle ortaya koyduk. Cenâb-ı Hak, hakkımızda hayırlısını versin.
  GÖNÜL SARAYLARINDA SEVGİ HÜKÜMDAR OLSUN.
  ADALET ORDA VEZİR, HİKMET İSE YAR OLSUN

  AKM

 2. #2
  Vefakar Üye yuksek-Sadakat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  313

  Standart Amin..

  Ölçü Risale-i Nur olduğu sürece, Rabbim Nur Talebelerini siyasi-içtimai nokta da istikametten ayırmaz.

 3. #3
  Vefakar Üye yenipınar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  419

  Standart

  Gayemiz siyaset yapmak değil


  Gayemiz hiçbir zaman siyaset yapmak olmad? ve olamaz. Hedefimiz ve niyetimiz, hiçbir zaman bilfiil siyasetin içinde olup, o şekilde bir hâl ve tav?r göstermek olmad?, olamaz ve bundan sonra da olmayacakt?r. Nur câmias?n?, bilhassa da yeni Asya ekolünü bilenler ve tan?yanlar bunun böyle olduğunu biliyorlar, tasdik ediyorlar.
  Öteden beri hiçbir dünyevî makam ve mevkiinin peşinde koşmad?k, bir menfaatin, bir ç?kar?n takipçisi olmad?k ve bunlar? elde etmek için herhangi bir partiye reyimizi vermedik. Çünkü bizim bir tek gayemiz, bir tek hedefimiz var. O da iman ve Kur’ân hizmeti. Yegâne niyetimiz, tek amac?m?z kâinat vüs’atindeki paha biçilmez iman ve Kur’ân hizmetini düşünüyoruz. ?man ve Kur’ân hizmetlerinin haricindeki meseleleri, onun d?ş?ndaki meşgaleleri pek düşünmüyoruz, kaale alm?yoruz. Bir çoğunu fuzûlî, gereksiz, hatta zararl? görüyoruz. Lüzumsuz, mâlâyani ve zararl? gördüğümüz meselelerin baş?nda da günümüzün siyasî meseleleri geliyor. Çünkü günümüzde icrâ edilen siyasetin çoğu yalan-dolan, tarafgirâne bir hâl üzere yap?l?yor maalesef.
  Günübirlik, gelip geçici siyasetle hiç alâkam?z yok. Siyasîlere ve siyasî partilere karş? tavr?m?zda ifrat ve tefritten kaçmaya gayret ediyoruz. Reylerimizle destek verdiğimiz partiyi dahi ehven-i şer olarak görüyoruz. Onu bütün bütün haks?z, kusursuz görme yanl?ş?na girmediğimiz gibi, rey vermediğimiz, destek vermediğimiz partiyi de yerin dibine sokarcas?na muhalefet etmiyoruz; varsa müsbet faaliyetlerini, faydal? icraatlar?n? aç?kça destekliyoruz.
  Böyle hareket ettiğimiz, böyle bir tav?r içinde bulunduğumuz halde, baz? çevrelerin bize hâlen siyasetçi gözü ile bakmalar?, bizi siyaset yapmakla itham etmeleri, bizi üzse de bu gibi ithamlar? hiç mi hiç nazara alm?yoruz. Baz?lar?n?n yapt?ğ? gibi körü körüne, inad?na bir particiliğin içinde olmad?ğ?m?z halde, bizi siyaset yapmakla suçlayanlar?n, önce kendilerinin bu yanl?ş ve tehlikeli particiliği terk etmelerini tavsiye ediyoruz.
  Bizden beklenen; eğer suya sabuna dokunmama, olup bitenlere seyirci kalma, nabza göre şerbet verme, zaman ve zemine göre tav?r değiştirme gibi durumlarsa, boşuna beklenmesin. Bizim kitab?m?zda, bizim f?trat?m?zda böyle yanl?ş, böyle kimliksiz bir duruş yoktur ve olamaz.
  Bir çok mevzuda olduğu gibi, siyasî tav?r belirlemede de hareket noktam?z, Bediüzzaman’?n prensip ve tavsiyeleri ve konu ile alâkal? Risâle-i Nur Külliyat?’ndaki düstur ve ölçülerdir. Geçmişten bu güne kadar bu yolu takip ettik. Bu ölçüleri esas ald?k. Bu güne kadar da siyasî duruş ve tercihlerimizde yan?lmadan doğru hareket ettiğimizi, vukua gelen olaylar ve şimdi geldiğimiz zemin doğruluyor.
  Siyasetle ve siyasî partilerle çok s?k?-f?k?, çok haşir-neşir olmad?ğ?m?z gibi, bu işlerin öyle çok uzağ?nda da değiliz; olmam?z doğru da olmaz. Çünkü bu ülkede yaş?yoruz, bu memleketin insan?y?z. Olup biten hadiseler şu veya bu şekilde bizi de alâkadar ediyor.
  Şah?slar?m?zdan öteye Din-i Mübîn’i düşünüyoruz, manevî değerlerimizi düşünüyoruz. Bütün bir milletin uhrevî hayat?n? alâkadar eden iman, Kur’ân hizmetlerini düşünüyoruz. Ve bunlar?n baz? siyasîler yüzünden zarardîde olmas?ndan, ink?tâa uğramas?ndan endişe ediyoruz.
  Bugüne kadar görüldü ki, baz?lar? siyaset ad?na din düşmanl?ğ? yap?yor, mukaddes değerlerle cedelleşiyor. Laiklik ad?na dine ve dindarlara sald?rmay? meslek edinenler var siyaset arenas?nda.
  Kabul etmek durumunday?z ki, baz?lar? da dinî ve manevî değerlerimizi siyasî emellerine âlet ettiler. Dine hizmet edeceğim diye, dine zarar verdiler. Bütün insanl?ğ?n ortak değeri olan dini kendilerine veya partilerine münhas?r k?larak, dine perde oldular, bilmeden zarar verdiler.
  ?şte dine ve dindar insanlara, bilerek veya bilmeyerek siyaset cenah?ndan gelen zararlar? önlemek veya hiç değilse asgarîye indirebilmek için siyaset âlemine bak?yoruz, siyasîlere yol göstermeye, ehl-i dîni de bu konuda dikkatli ve duyarl? olmaya çağ?r?yoruz. Bütün gayemiz ve niyetimiz, siyaseti ve siyasîleri dine dost ve yard?mc? k?lmakt?r. Bunun d?ş?nda onlardan hiçbir beklentimiz yoktur ve olamaz. Bütün çabam?z ve didinmemiz bu iken, baz? çevreler hâlen bizi siyaset yapmakla suçluyor ise vebâli kendilerine.
  Hüseyin GÜLTEK?N-15.07.2007
  E-Posta: hgultekin@yeniasya.com.tr

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. BEN” Deme Sakın..!
  By BiRDüNYaUMuT in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09.11.14, 19:49
 2. sakın vazgeçme !
  By gamze-i_dilruzum in forum Edebiyat
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 28.08.13, 22:54
 3. Sakın, Sakın Ha "Ben!.." Deme!
  By zeyka in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 30.03.09, 21:27
 4. Sakın Açma!
  By nurender in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 34
  Son Mesaj: 12.09.08, 13:13
 5. Sakın Ha...
  By cudi in forum Gündem
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.04.08, 13:01

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0