+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: MHP'nin Apo'yu Kurtaran İmzası

 1. #1
  Vefakar Üye yenipınar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  419

  Standart MHP'nin Apo'yu Kurtaran İmzası

  Star Gazetesi 05.07.2007

  Meydanlarda idam ipi atan Bahçeli, 2002'de hükümet ortaklar? Ecevit ve Y?lmaz'la alt?na imza koyduğu kararla teröristbaş? Apo'yu idam etmeyeceklerini garanti etmiş


  TERÖR örgütü PKK'n?n lideri Abdullah Öcalan'?n as?lmas? için meydanlarda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ip atan MHP Genel Başkan? Devlet Bahçeli'nin idam cezas?n? uygulamas?n? önleyen karar?n alt?nda imzas? bulunuyor. 12 Ocak 2000 tarihli mutabakat metninde dönemin Başbakan? Bülent Ecevit ile koalisyon ortaklar? Devlet Bahçeli ve Mesut Y?lmaz'?n imzalar? bulunuyor. Devlet Bahçeli bu karar?n ard?ndan verdiği beyanatta, ölüm cezas?n?n uygulanmayacağ? konusunda sözüne sad?k kalacağ?n? belirtiyor.

  B?R GÜNDE DEĞ?ŞM?ŞT?

  57. Hükümet'in ortağ? MHP lideri Bahçeli, 11 Ocak 2000 günü Osmaniye'de yapt?ğ? konuşmada Öcalan'?n idam edileceği mesaj?n? verdi. Ancak bu mesajdan bir gün sonra Bahçeli'nin de kat?ld?ğ? Ankara'da yap?lan liderler zirvesinden 'Öcalan'?n idam cezas?n? bekletme karar?' ç?km?şt?. ANASOL-M hükümeti, bir yandan Öcalan'?n idam karar?n? bekletirken diğer yandan da idam cezalar?n?n kald?r?lmas? için yasal düzenleme haz?rl?ğ? başlatarak verilen idam karar?n?n infaz edilmesini yasal olarak da imkans?z hale getirmişti.

  ?ŞTE O KARARIN METN?

  BÜLENT Ecevit, Devlet Bahçeli ve Mesut Y?lmaz imzas?n? taş?yan 'Karar Metni'nde, 'Koalisyonu oluşturan DSP, MHP ve ANAP'?n genel başkanlar?, bugün(12 Ocak) Başbakanl?k'ta yapt?klar? toplant?da, A?HM'in teröristbaş? Abdullah Öcalan hakk?ndaki kesinleşmiş idam cezas?n?n infaz?n?n bir süre ertelenmesine ilişkin ihtiyati tedbir karar?n? ayr?nt?lar? ile değerlendirmişlerdir. Bilindiği gibi Türkiye'nin de yarg? yetkisini kabul etmiş olduğu A?HM'in Türk yarg?s?nca verilmiş kararlar? değiştirmesi hiçbir şekilde sözkonusu değildir. Anayasam?zdan ve uluslararas? taahhütlerimizden kaynaklanan süreç tamamland?ğ?nda, dosya gereği için ivedilikle TBMM'ye gönderilecektir' deniyor.

  TERÖR?STLERE MESAJ VER?LM?Ş

  TERÖR örgütü PKK üyeleri ve sempatizanlar?n?n eylemlerde bulunmamas? uyar?s? da yap?lan metinde 'Genel Başkanlar, hukuka sayg? içinde ald?klar? bu karar?n, terör örgütü ve yandaş? çevrelerce milleti ve devleti ile Türkiye'nin yüksek menfaatleri aleyhine kullan?lmak istendiğinin değerlendirilmesi halinde, erteleme süreci kesilerek infaz sürecine derhal geçilmesi konusunda görüş birliğine varm?şlard?r' ifadeleri yer al?yor. Son paragraftaki ifadelerin Bahçeli'nin taban?n? rahatlatmak için uzun tart?şmalar?n ard?ndan metne konduğu belirtiliyor.


  HASAN ÖYMEZ


  Karar?n alt?ndaki imza bizim,

  sad?k kalacağ?z


  BAHÇEL?, bu karar?n ard?ndan Hürriyet Gazetesi'ne 25 Haziran 2002 tarihinde verdiği beyanatta Öcalan'?n idam edilmemesi yönündeki sözüne sad?k olacağ?n? belirtti. Bahçeli beyanat?nda 'Biz ölüm cezalar?n?n uygulanmayacağ? yolunda bir moratoryum ilan ettik. Buna sad?ğ?z. ?dam cezas?n?n kald?r?lmas?n? orta vadeli bir karar olarak ilan ettik. Buna da sad?ğ?z' aç?klamas?n? yapt?.

  O ZAMAN ?DAMA KARŞIYDI

  BAHÇEL?, Hürreyet'in 'Peki baz? milletvekilleri, seçim ortam?n?n da etkisiyle 'getirin şu dosyay? Meclis'te oylayal?m' derse ne olacak?' sorusuna ise '?dam cezalar? uygulanmayacak diyen o moratoryumu kim imzalad?? Alt?nda bizim imzalar?m?z yok mu? Elbette imzam?za sad?k kalacağ?z' karş?l?ğ?n? vererek, Öcalan'?n idam dosyas?n?n raftan indirilmesine karş? olduğunu aç?klad?.


  Öcalan ald?ğ? her nefesi MHP'ye borçlu


  AK Parti Grup Başkanvekili Salih Kapusuz MHP'nin 1999'da Öcalan'? idam etme vaadiyle iş baş?na geldiğini hat?rlatarak, iktidarda ise terörist baş?n?n idam?n? engellediğini söyledi. Kapusuz 'Karar Başbakanl?k'ta iki y?l bilinçli bekletilmiş. ?dam engellenmiştir' dedi.

  KOLTUĞU TERC?H ETT?

  APO'NUN idam?n?n ertelenmesiyle ilgili belgede Bahçeli'nin imzas?n?n olduğunu belirten Kapusuz 'MHP, hükümet ortağ?n?n bölücübaş?na verilen idam cezas?n? müebbet hapse çeviren kanun teklifine göz yummuş, hükümet ortakl?ğ?n? yani koltuk sevdas?n? bebek katilinin idam?na yeğlemiştir. Bahçeli, milletin ve Türk adaletinin kendisine emanet ettiği ipi, seçim meydanlar?nda yine millete atma gafletini göster-miştir' dedi.


  BAHCELi ODASINDA VEKiLLERE NE DEDi


  ?DAMIN kalkmas?yla ilgili değişiklik Anayasa Komisyonu'nda görüşülürken idam ile ilgili düzenlemenin ç?kar?lmas? için verdiği önerge reddedilen AK Partili Ramazan Toprak, verilen arada MHP'li milletvekillerinin Bahçeli'nin odas?na çağr?ld?ğ?n? ve toplant?ya dönüşlerinde Öcalan'? kurtarma yönünde oy kulland?klar?n? anlatt?.

  BAHÇEL?'YLE 1 SAAT 15 DAK?KA

  TOPRAK 'MHP'li milletvekilleri, 1 saat 15 dakika süren bu toplant?dan yüzleri k?pk?rm?z? olarak döndüler. Ve önergeme red oyu verdiler. Böylece idam cezas? kald?r?l?rken, Apo kapsam d?ş? kalmad?. Yasal olarak böylece idamdan kurtuldu. ?ş bittikten, düzenleme Genel Kurul'a bu haliyle gittikten sonra da ayn? düzenlemenin Genel Kurul'daki oylamas?nda 'hay?r' yönünde oy kulland?lar' diye konuştu.


  iDAM iPi ELiNDEYKEN SEN NiYE ASMADIN?


  DÖNEM?N MHP milletvekili Edip Özbaş, Başbakan olarak, Öcalan'?n idam cezas?n? uygulamad?ğ? gerekçesiyle Ecevit hakk?nda soruşturma önergesi aç?lmas? için imza toplamak istemiş, ancak MHP'liler Özbaş'a destek vermemişti. Önergeye destek veren Abdulhaluk Çay, Enis Öksüz, Ali Güngör, Mehmet Ceylan ve Mesut Türker de Bahçeli taraf?ndan tasfiye edildi.

  SEÇMENE SELAM GÖNDER?YOR

  ÖZBAŞ, Bahçeli'nin idam ipi ile şov yapmas?n?n 'seçmene selam'dan ibaret olduğunu belirterek 'Apo'nun idam ipinin ucu elindeyken gereken ad?mlar? atmad?. Öcalan'?, Ecevit, Y?lmaz ve Bahçeli üçlüsü idam karar?n? bekleterek, fiilen kurtard?lar. Daha sonra da Anayasa'dan idam cezas?n? ç?kararak yasal olarak kurtard?lar' diye konuştu.

 2. #2
  Gayyur yaylalı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Mesajlar
  122

  Standart

  Yenip?nar kardeşim, samimiyetsiz insanlar?n samimiyetsiz sözleri gün gelip mutlaka ayaklar?na dolaş?yor; öyle değil mi? Bu insanlarda nas?l bir yüz var ki, bir daha siyaset yapmayacağ?n? söyledikleri halde bugün meydan meydan dolaş?p yapmad?klar?, yapamad?klar?, yapam?yacaklar? şeyleri söyleyip duruyorlar. Acaba bu milleti çok mu aptal zannediyorlar?
  Hayret!

 3. #3
  Dost hayat_ışığı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Bulunduğu yer
  islambol:))(ist.)
  Yaş
  29
  Mesajlar
  12

  Standart

  Alıntı yaylalı Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Yenipınar kardeşim, samimiyetsiz insanların samimiyetsiz sözleri gün gelip mutlaka ayaklarına dolaşıyor; öyle değil mi? Bu insanlarda nasıl bir yüz var ki, bir daha siyaset yapmayacağını söyledikleri halde bugün meydan meydan dolaşıp yapmadıkları, yapamadıkları, yapamıyacakları şeyleri söyleyip duruyorlar. Acaba bu milleti çok mu aptal zannediyorlar?
  Hayret!

  katılıyorum kardeşim
  Hep isabet edene, hiç tesadüf denir mi?...

 4. #4
  Pürheves Yaşlı ÇocuK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  YediTePe
  Yaş
  30
  Mesajlar
  155

  Standart

  Yenip?nar kardeş göz boyamalar?n?n olduğu bir dönemde gerçek haberlerle bizleri bilgilendirdiğin için teşekkürler.Yaylal? kardeşe kat?l?yorum.

  "Üstünlük ancak takva iledir.Müslüman bir ülkeninin bir başka müslüman ülkeye üstünlük iddia etmeye hakk? yoktur..."

  Adımı duymayın kaç yazar
  Kalbim tanıdığım en içten yazar...  YAŞLI ÇOCUK!


 5. #5
  Yasaklı Üye SEYYİDOĞLU - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  MezopotamyA
  Mesajlar
  42

  Standart

  hey gidi meydanlarda ip atanlar iplikleriniz ortada
  ?SLAM IRKÇILIĞI KABUL ETMEZ...

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hayatımı kurtaran reçete...
  By YİĞİDO in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18.09.11, 11:46
 2. Son Yazanın İmzası Hakkında ?
  By Meyvenin Zeyli in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 17
  Son Mesaj: 23.06.09, 23:31
 3. Bediüzzaman'ın Kerametli Bir İmzası: Eddai
  By Meyvenin Zeyli in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 23.09.07, 18:59
 4. Eşkiyayı Kurtaran Namaz
  By duaci in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 05.10.06, 19:17
 5. Otobüsü Kurtaran Çocuk
  By eb_k in forum Mizah
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 07.09.06, 22:44

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0