+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 7 ve 7

Konu: Hangi Partiye

 1. #1
  Gayyur dostlar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  126

  Standart Hangi Partiye

  Hayrettin Karaman'dan Yenişafak'ta seçim değerlendirmesi...

  Hangi partiye...

  Benim “oyunuzu filan partiye vermelisiniz” dememi kimse beklemez; ben de beklenmedik bir sözü söylemem.

  Burada diyeceğim, oyumuzu kullanırken göz önünde tutmamız gereken bazı hususlardan ibarettir.

  Bazı itiraz mektupları almış olsam da “zararı asgariye indirmek, faydayı azamiye çıkarmak” için oy kullanmanın gerekli olduğunda ısrar ediyorum.

  Siyasette uzlaşma olamayacağı gibi koalisyon da olmamalıdır. Bir sivil toplum örgütü, önce koalisyonun aleyhinde bulunurken, muhalif olduğu partinin tek başına iktidara gelme ihtimalini görünce “koalisyon da demokrasilerde meşru ve olağandır, bazı faydaları da vardır” diyerek dümen kırmıştı. Partiler bir programla, seçim bildirisi ile oy istiyorlar. Tenkit ve tekliflerinde ısrarlı oluyor, diğer partilerinkilere ise muhalefet ediyor, onların teklif ve tenkitlerinin doğru olmadığını, ülkenin menfaatine de aykırı olduğunu söylüyorlar. Peki koalisyon olunca ne oluyor? Ortak iktidar olan partiler tenkit ve tekliflerinin bir kısmından vazgeçiyorlar; yani yanlış ve zararlı olduğunu iddia ettikleri düşünce ve icraata razı oluyorlar. Bir konuda ihtilafa düştüklerinde ya biri diğerine tabi oluyor veya ikisinin de dediği olmuyor; bu yüzden en olmayacak şeyin gerçekleştiğini de görüyoruz. Birçok acil ve faydalı düzenleme ve icraatın anlaşmazlık yüzünden rafa kaldırıldığı veya sürüncemede kaldığı da cabası.

  Şu halde oy kullanırken koalisyona meydan vermemeyi hedeflemek gerekiyor.

  Hesapların ve değerlendirmelerin yalnızca maddeye bağlanması insanlığa aykırıdır. Haklar, özgürlükler, dengeleri gözeten bir demokrasi, din ve düşünce özgürlüğünü, “kamusal alan, ülkenin özel durumu, irtica tehdidi” gibi uydurma, hukuk ve demokrasi dışı bahanelerle daraltma/daraltmama mutlaka göz önünde tutulmalı; oy verilecek partilerin bu konulardaki söylem, tutum ve eylemleri değerlendirilmelidir.

  Parti sözcüleri konuşurken bol keseden atarlar, kitlelerin duygu, ihtiyaç ve beklentilerini kullanırlar. Oy verecek olanlar söylenenlere değil, hem kendileri hem de başkaları için -dengeli olarak- en faydalı ve mümkün olana bakmalıdırlar.

  Bir mümin, aynı yılan deliğinden iki kere sokulmaz; geçmiş tecrübeler unutulmamalıdır.

  Ormanı unutup bir ağaca takılan, orada çakılıp kalan, sonunda ağacı da ormanı da kaybedenler olmuştur; bunların peşine düşmek akıl kârı değildir.

  Muhalefette arslan, iktidarda tavşan olanlar unutulmamalıdır.

  Hakkımızda hayırlısını Allah'tan dilemek kadar, hayırlı bildiğimizin gerçekleşmesine katkıda bulunmak da vazifemizdir.

 2. #2
  Yasaklı Üye tullab - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  56

  Standart

  Siyasette uzlaşma olamayacağ? gibi koalisyon da olmamal?d?r. Bir sivil toplum örgütü, önce koalisyonun aleyhinde bulunurken, muhalif olduğu partinin tek baş?na iktidara gelme ihtimalini görünce “koalisyon da demokrasilerde meşru ve olağand?r, baz? faydalar? da vard?r” diyerek dümen k?rm?şt?.

  değil mi ya??

 3. #3
  Dost karınca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  39

  Standart

  Alıntı dostlar Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster

  Bir mümin, aynı yılan deliğinden iki kere sokulmaz; geçmiş tecrübeler unutulmamalıdır.
  Ne kadar da doğru.

  BÜLENT ARINÇ: "Başörtüsü yasağını kaldırmak namus borcumuzdur."

  TAYYİP ERDOĞAN: "Toplumsal kurumsal mutabakat gerekir." "Zaten söz vermemiştik.

  BÜLENT ARINÇ: "O kadar çile çektiğiniz söylenemez."

  M. ALİ ŞAHİN: " Yüzde 1,5 luk bir kesimin meslesi."

  İşte başörtüsünde gelinen son noktanın hazin ifadesi....

 4. #4
  Dost alicavus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Mesajlar
  3

  Lightbulb

  kimsiniz ne hem risalei nuru kulanıp akpartiyle urası yonuz adam çıkartıp herseyini koydu masaya sizhal onlar la urasıyonuz hadi urasmıyın bay

 5. #5
  Dost Abdüsselam - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  48
  Mesajlar
  14

  Standart Keşke

  Keşke, suyu idareli kullansaydım.

  Keşke, trenle yolculuk yapsaydım.

  Keşke, okusaydım.

  Keşke, eski işyerinde çalışsaydım.

  Malum pazartesi günü keşke kelimesi söylememiz dileğiyle...
  “Hazırlanınız; başka, daimi bir memlekete gideceksiniz.
  Öyle bir memleket ki, bu memleket ona nispeten bir zindan hükmündedir.” ( Bediüzzaman )

 6. #6
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Kar?nca kardeş, teşekkür ederiz. Evet bir mümin ayn? delikten iki sefer ?s?r?lmamal?d?r. Korkaklar ve p?s?r?klarla bir yere var?lamayacağ? görülmüştür. ?nsan? işte böyle yar? yolda b?rak?rlar. Sonra da '' biz böyle bir söz vermemiştik'' diye de pişkin pişkin konuşurlar.

 7. #7
  Pürheves Yaşlı ÇocuK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  YediTePe
  Yaş
  31
  Mesajlar
  155

  Standart

  Alicavuş Kardeş burada kimse Risale-i Nur'u kullanarak kimseyle uğraşamaz,uğraşmamal?d?r da
  ?şte Risale-i Nur'da Siyasetin zararlar? va Davam?z?n Çok daha mühim olduğu konusundaki bölümler:

  Nur şakirdleri, hiç siyasete kar?şma*d?*lar, hiç*bir partiye girmediler.
  «Elhamdülillâh, siyasetten tecerrüd sebe*biyle, Kur’an?n elmas gibi hakikatlar?n? propa*ganda-i siyaset ittiham? alt?nda cam parçalar?*n?n k?ymetine indirmedim. Belki gittikçe o elmas*lar k?ymetlerini her taifenin naza*r?nda par*lak bir tarzda ziyadeleştiriyor.» (Mektubat sh: 48)

  «Nur Risalelerinin ve Nurcular?n siya*setle alâ*ka*lar? yok ve Risale-i Nur, r?za-i ?lahîden başka hiç bir şeye âlet edilmediğinden, mümkün ol*duğu kadar Risale-i Nur’un mensub*lar?, içtimaî ve si*yasî ce*reyanlara kar?şmak istemiyorlar. Yaln?z Sebilürreşad, Doğu gibi mücahidler iman hakikatlar?n? ehl-i dalâ*letin tecavüzat?ndan muhafa*zaya çal?şt?klar? için, ruh u ca*n?m?zla onlar? takdir ve tahsin edip on*larla dostuz ve kardeşiz, fakat siyaset nokta*s?nda değil. Çünki iman dersi için gelenlere ta*rafgirlik naza*r?yla bak?lmaz. Dost düşman derste fark et*mez. Halbuki si*yaset tarafgirliği, bu manay? zede*ler. ?hlas k?r?l?r. Onun içindir ki, Nurcular emsalsiz iş*kencelere ve s?k?nt?lara ta*hammül edip Nur’u hiç bir şeye âlet etmediler. Siyaset to*puzuna el atmad?*lar.» (Emirdağ Lâhikas?-ll sh: 35)

  «Aziz kardeşlerim, siz kat’î biliniz ki: Risale-i Nur ve şakirdlerinin meşgul olduklar? vazife, rûy-i ze*mindeki bütün muazzam mesailden daha büyüktür. Onun için dün*yevî merak-aver mes*’e*lelere bak?p, vazife-i bâk?yenizde fütur ge*tirmeyiniz. Meyvenin Dördüncü Mes’elesini çok defa okuyunuz, kuvve-i maneviyeniz k?*r?lmas?n.» (Emirdağ Lâhikas?-I sh: 43)

  «Evet bu zamanda siyaset, kalbleri if*sad eder ve asabi ruhlar? azab içinde b?rak?r. Selamet-i kalb ve isti*rahat-? ruh istiyen adam, siyaseti b?rakmal?.» (Kastamonu Lâhikas? sh: 122)

  «Gaflet verecek ve dünyaya boğduracak ve ha*kiki vazife-i insaniyeti ve âhireti unuttu*racak olan en geniş daire ise, siyaset da*iresidir.» (Emirdağ Lâhikas?-I sh: 56)

  «?nkişafa başlayan ?slâm birlik fikri ve ittihad-? ?slâm siyaseti, Risale-i Nur’u ken*dine bir kuvvet, bir âlet yapmaya çal?şacakt? ve biz*leri siyaset-i ?slâmiyeye bak*maya mecbur ede*cekti. Halbuki Risale-i Nur’un mesle*ğindeki s?rr-? ih*lâs iman, Kur’ân hakikatlerinden başka hiçbir şeye âlet, tâbi olmad?ğ?...» (Emirdağ Lâhikas?-l sh: 257)


  «Risale-i Nur, dünyada her cereyan?n fev*kinde bulunmas? ve umumun mal? olmas? cihetiyle, bir tarafa tâbi ve dahil olmaz. Belki mütecaviz din*sizlere karş? hakl? tarafa yard?mc? olur ve dost olur ve ihtiyat kuvveti hükmünde onlara bir nokta-i is*tinat olur. Fakat siyaset hesab?na değil, belki Nur’lar?n intişar? ve maslahat? hesa*b?na, baz? kar*deşler, Nurlar nam?na değil, belki kendi şa*h?s*lar? nam?na girebilir.» (Emirdağ Lâhikas?-l sh: 160)


  ?nşallah bunlar? okuduktan sonra Davam?z?n ve Hizmetimizin böyle fani ve zararl? konular yan?nda çok daha önemli olduğunu anlar ve forumumuzun as?l amac?na göre konulara daha ağ?rl?k veririz.Vesselam...

  Adımı duymayın kaç yazar
  Kalbim tanıdığım en içten yazar...  YAŞLI ÇOCUK!


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.09.13, 13:02
 2. En hoş, latif okunuşlu külliyat hangi yayının hangi boyu acaba?
  By sukrukali in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 15.09.13, 22:46
 3. Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 07.08.08, 14:42
 4. Başörtüsü Kararı AK Partiye Yaradı
  By elips in forum Gündem
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.06.08, 12:31
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16.07.07, 23:40

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0