Konu Kapatılmıştır
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 13

Konu: Demokrasi Nedir Demokrat Kimdir

 1. #1
  Dost haksever - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  38

  Standart Demokrasi Nedir Demokrat Kimdir

  Her önüne gelen Ben Demokratım, Falan Demokrat, Demokratları falanlar filanlar temsil ediyor diyor. Ben bu konuyu tartışmaya açmak istiyorum. DEMOKRATLIK nedir?

  Arkadaşlar katkılarınızı bekliyorum..

 2. #2
  Dost haksever - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  38

  Standart

  DEMOKRAT KİMDİR (23 Mart 2007 / YENİ ASYA)
  M. Ali KAYA
  Demokrasi halkın kendi yöneticisini seçmesi ve yönetimde söz sahibi olmasını sağlayan idari sistemdir. Peygamberimiz (sav) Yüce Allah’ın “Dünya işlerini tanzimde Müslümanlarla istişare et. Bir karar verdiğiniz zaman da bunu uygulamaya azmet ve sonuçta Allah’a tevekkül et ” ve Şura Suresinde “Müslümanların işleri aralarında şura iledir” emrini uygulayarak “Meşveret ve Şura” sistemi ile Müslümanları yönetime katmıştır. Sahabeler de peygamberimizden (sav) sonra bu sistemi uygulayarak “Asr-ı Saadette” Hulefa-i Raşidin” döneminde hak ve hürriyetlerin korunduğu, seçime dayalı, adaleti sağlayan örnek bir idarî sistem kurmuşlar ve insanlığa bir “Model” sunmuşlardır.
  Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin “Adalet, meşveret ve kanun hâkimiyeti” çerçevesine oturttuğu ve içini doldurduğu bu idari sistemi “Meşrutiyet, Demokrat ve Cumhuriyet” isimleri ile değerlendirmiş ve aynı anlamı ifade ettiklerini vurgulamıştır. Demokrat bir idareci halka faydalı hizmetler yaparken, insanlar da o idarecilerin zamanında adalet ile idare edilmişlerdir. İnsan hak ve hürriyetleri demokrat idareciler zamanında uygulama imkânı bulmuştur. Bunun için demokrasi ve demokratlık yükselen değerler arasında devamlı bir yükselme trendi ile istibdat kalelerini yıkarak yoluna devam etmektedir. İnsanlar demokrat partilere ve demokrat idarecilere rağbet ettikleri için halkın karşısına çıkan müstebit ruhlular ve menfaatçiler de kendilerini demokrat göstermeye çalışmaktadırlar. Öyle ise demokratlık nedir, demokrat kimdir sorunsa cevap bulmak gerekmektedir.
  Demokratlığın üç temel şartı vardır: Birincisi halka hizmet etmek ve yardımcı olmak, ikincisi halkın inanç ve fikirlerine saygı göstermek, üçüncüsü ise halk için kendi menfaatinden fedakârlık etmektir. Bediüzzamanı’ın ifadesi ile “Demokratlık ve hürriyet-i vicdan İslamiyet’in “Seyyidü’l-kavme hâdimühüm” yani ‘Memuriyet ve emirlik reislik değil millete bir hizmetkârlıktır’ hadis-i şerifine dayanabilir.” Bu hadis-i şerife göre demokratlık dinimizin idareciler için kabul ettiği ve tavsiye ettiği bir yaklaşım şeklidir ve esas amacı da halka hizmet etmektir.
  Bediüzzaman’a göre “Hürriyetçi” ve “Demokrat” olmanın gereği “Şeâir-i İslâmiyeye” taraftar olmaktır. Demokratlar Şeâir-i İslâmiyeden olan “Ezan-ı Muhammedi”yi ilan etmekle Nur Talebelerinin manevi desteğini hak etmişlerdir. Bunun için “Nurcular demokratlara bir nokta-i İstinattır.” Ama ne var ki, Ahrarlar iki defa başa geçtikleri halde İttihatçıların Mason kısmı onlara müthiş darbe vurarak az bir zamanda onları devirdiler. Demokratlara da aynı şekilde iki müthiş darbe vurmaya hazırlandıklarını ifade etmektedir. Gerçekten de 1960 darbesi ile Demokrat Parti, 1980 ihtilali ile de onların devamı olan Adalet Partisi, İttihatçıların devamı olan ve onlara destek verenler tarafından iktidardan uzaklaştırılmışlardır.
  Bediüzzaman yine Demokrat ve Ahrar tanımı ve tarifi çerçevesinde “Eski tahribatı tamire başlamak” “Hürriyetperver olmak” ve “Nur ve Nurcuları takdir etmek” gibi kıstasları da ortaya koyar. Bu sayılan vasıflara sahip olan siyasi oluşuma daima dua ettiğini ifade eder. Gelecek ile ilgili temennisini de “İnşallah, o Ahrarlar istibdad-ı mutlakı kaldırıp tam bir hürriyet-i şer’iyeye vesile olacaklar” şeklinde özetler.

  Dipnotlar:

  1- Âl-i İmran, 3:159

  2- Şûrâ, 42:38

  3- Bediüzzaman, (1993-İstanbul) Divan-ı Harb-i Örfî, 65

  4- Fethü�l-Kebir, 2:195

  5- Bediüzzaman, (1997-İstanbul) Emirdağ Lâhikası, 386

  6- Emirdağ Lâhikası, 271

  7- Emirdağ Lâhikası, 271

  8- Emirdağ Lâhikası, 271

  9- Emirdağ Lâhikası, 267

  23.05.2007

  E-Posta: malikaya33@hotmail.com

 3. #3
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 4. #4
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  57
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Demokratl?k halk?n demokratik haklar?n? kendi haklar?ndan daha önce savunmakt?r.Halk?n haklar?n? uzlaşmaya b?rak?p kendi haklar?n? savunmada şahin kesilenlerin demokratl?ğ? kendine hast?r ve Üstad?n bahsettiği demokratl?kla uzaktan yak?ndan ilgili değildir.Halk?n hak ve hukukunu korurken çekinen ancak kendi haklar?n? ararken demokratl?k göstermek demokratik etikle bağdaşmaz.Demokrat duruş,hilelere karş? da net ve tek duruş olmal?d?r,ancak bu duruş her zaman sergilenmelidir.Ok yaydan ç?kt?ktan sonraki demokratik duruşlar?n demokratl?ğa çok katk?s? olmayacak san?r?m.
  Demokratlar belki şahsen faziletli olmayabilirler ancak meslek itibariyle her türlü istibdad?n karş?s?nda ta baş?ndan sonuna kadar tav?r al?rlar.
  Acaba bizler yani Nur talebeleri demokratl?k ölçülerini ehl-i siyasete ne kadar taallüm ettik??şte esas sorgulanmas? gereken bu olmal?d?r.Bu vazife de bizlerin üzerindedir.Üstad hayat?nda bizzat mektuplar yazarak ve talebelerini bizzat Ankara'ya göndererek bu vazifesini ifa etmiştir.Acaba bu vazife bitti mi?Hay?r bu vazife de k?yamete kadar devam edecektir.Bu vazifeler hakiki manas? ile yap?lmad?ğ?ndan dolay? demokrat aramaya başlad?k.Biraz da bulmakta ve o adresi tarif etmekte zorlan?l?yor mu ne?Hay?r asla zorlan?lmamas? gerekir.Çünkü bu asr?n f?tri siyasi cereyanlar?n? Üstad?m?z Kur'an ve hadislerden ç?karm?şt?r.Bu cereyanlar ise dört tanedir.Bu cereyanlar f?tri bir akarsu yatağ? hükmündedir.Ne kadar bozulmaya çal?ş?lsa da bu yatak f?tri mecras?na girecektir.Çünkü her şey asla rücu eder ve f?trata döner önemli bir kaidedir.Biraz daha zamana ihtiyaç olduğu iananc?nday?m.Bu demaokrat f?tri yatağ?n? dağ?tanlar ve yaln?z b?rakanlar bir muhasebe içersine girmek durumundad?r.Ne zaman bu yatak mecras?nda akm?şsa bu ülkede maddi ve manevi hizmetler inkişaf etmiştir.Ne zaman demokratlar?n kuvve-i manevileri ve kendileri dağ?t?lm?ş ise işte o zaman ülkemizde patinajlar başlam?ş ve maddi ve manevi s?k?nt?lar artm?şt?r.
  Ümitvar olunuz,şu istikbal inkilab? içersindeki en yüksek gür seda ?slam?n sedas? olacakt?r.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 5. #5
  Dost haksever - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  38

  Standart Dp Amblemİ Ve Anlami

  Demokrat Parti (DP) kuruluşunun 57. yılında, 27 Mayıs 1960 tarihinde kapatılışının 47. yılında 27 Mayıs 2007 tarihinde tekrar doğmuştur.
  Logosunda tarihi ve geleceği simgelenmiştir. 1946 yılında partinin Logosu Kırmız zemin üzerinde sağ el işareti idi ve bu CHP’nin tek parti zihniyetine, zulüm ve haksızlığına dur” demekti. Yine bu amblem 1950 seçimlerinde “Yeter söz milletindir” sloganını simgeliyordu. Seçim sonunda bu el bir şamar olarak CHP’nin üzerinde patladı ve öyle bir şamar vurdu ki CHP daha hala ayağa kalkabilmiş ve iktidar olabilmiş değil.
  DP ihtilalciler tarafından kapatılınca yerine kurulan AP “Kırat” Logosunu aldı. Kırat sağ ayağını kaldırmış doğuya köklerine, atalarına ve İslam dünyasına yönelmişti. Tarih ve mazi ile İslam dünyası ile kopan bağları tamir etti. DYP bu doğru yoldan ayrılmadı. Büyük sıkıntı ve badireler atlattı.
  47 yıl böyle geçti.

  ***

  47 yıl sonra “Yiğit düştüğü yerden kalkar” misali 27 Mayıs 2007 tarihinde yeniden ayağa kalktı. Bu defa Türkiye Cumhuriyeti üzerinden batıya, yeni fetihlere yöneldi. Alparslan bir Cuma sabahı kıratın kuyruğunu bağlamış az bir kuvvetle 200 bin kişilik Bizans’a ordusunu mağlup ederek Anadolu’nun kapılarını Türklere açmıştı. Kutalmışoğlu Süleyman Şah da Anadolu’yu Müslüman Türklere açmıştı. Ertuğrul Gazinin babası Süleyman Şah Fıratı geçerken azgın sular kendisini yutmuştu. Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa da 40 yiğit er ile beraber Rumeline sal ile geçerek Rumelini fethe başlamıştı. Hepsi de bütün bu kapıları “Kırat” ile açmıştı.
  Kırat demek asalet demek, kırat zafer demek, kırat bereket demekti.
  Tarih tekerrür ediyor. At ile yola çıkan Türkler yine yollarına Kırat ile devam ediyorlar. Ortaasya’dan çıkan kıratlı Türkler Anadolu’yu mesken edinmişlerdi. Şimdi Anadolu’dan yine Kırat ile batıyı fethe çıkacaktır. Hedefini “Avrupa Birliği” olarak ortaya koymuştur.
  En kısa zamanda bu hedefe ulaşacaktır.

  ***

  1950’de Türkiye ve Türk Milleti üzerindeki istibdat ve baskıyı yıkarak ve “Demokrasi” baharına milletini taşıyan Demokrat Parti 1960’da kapatıldı. Ülkemizden demokrasi gitti. 1965 de “Bu millete adaletle muamele lazım diyen AP kıratla yoluna devam etti. Kıratın o günkü süvarisi Süleyman Bey önce Süleyman şahı boğan Fırat nehrinin boğazını sıkarak işe başladı. Doğunun kalkınma hamlesini Keban ve Karakaya barajını inşa etti ve Atatürk Barajı ile devam ettirme planı yaptı. Buna “GAP Projesi” dedi. Anadolu’da fukaralığı yenmek için fabrikalar, barajlar, yollar, köprüler ve fabrikalar inşa etti. Cehaleti yenmek için okullar ve Üniversiteler açtı. Ülkede birlik ve dirliği sağlamak için MC Hükümetlerini kurdu.
  Avrupa Birliği Projesi için önce Avrupa’yı Asya’ya bağlamak lazımdı. Süleyman Paşa’nın sal ile geçtiği Avrupa’ya herkes rahatça geçsin diye “Boğaz Köprüsü”nü inşa etti. Böylece Asya’yı Avrupa’ya, Avrupa’yı Asya’ya bağladı. Kıtaları bir araya getirdi.
  Bu kalkınma ve gelişmeyi hazmedemeyenler 1980 yılında yatıkları ihtilal ile AP’yi kapattılar. Adalet Parti kapandı; Türkiye’den Adalet gitti. Ülkede adaletsizlik ve haksızlık aldı başını yürüdü.
  Kırat doğru yoldan ayrılmamalı, yoluna devam etmeliydi. “Doğru Yol Partisi” kuruldu. Kırat burada yerini aldı. Yürümeye devam etti. Bırakmadılar. Doğru Yol’u iktidardan uzaklaştırdılar. Meclis dışında bıraktılar. Millet doğru yolu şaşırdı.
  Şaşkınlığımızın sebebi budur.

  ***
  Meclis dışında kalan kıratın süvarisi bu defa Mehmet AĞAR’dı. Ülkenin kırata ve çalışmalarına ihtiyacı var. Demokrat Parti’yi yeniden ihya etmek ve tüm demokratları toplamak gerekti.
  27 Mayıs 2007 de Demokrat Parti’yi yeniden ihya etti. 47 yıl sonra 27 Mayıs’ın rövanşını aldı. Artık kırat tekrar batıya yöneldi ve yürümeye başladı.
  ***

  LOGONUN ANLAMI:

  Demokrat Parti Logosu bana neleri hatırlattı.

  TÜRKİYE HARİTASI : Ülkenin bölünmez bütünlüğü…
  KIRAT : Zafer, hayır, bereket ve asalet…
  KIRATIN BATIYA DÖNMESİ : Avrupa Birliği ve Çağdaş değerler…
  SAĞ AYAĞINI KALDIRMASI : Milliyetçilik ve Muhafazakârlık…

  ***
  Kırat yola çıktın artık devam et,
  Hedefin çok uzak durmaman gerek,
  Ülkemin sana çok ihtiyacı var,
  Bil ki, Demokrasimiz sana emanet.

 6. #6
  Vefakar Üye yenipınar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  419

  Standart

  Risale-i Nurlardan Demokratl?k Kriterleri
  1.Mâdem hakikat budur, ey dindar ve dine hürmetkâr Demokratlar.
  2.Nas?l ezan-? Muhammediyenin (a.s.m.) neşriyle Demokratlar on derece kuvvet bulduğu gibi, öyle de, Ayasofya'y? da beş yüz sene devam eden vaziyet-i kudsiyesine çevirmektir.
  3.Ve âlem-i ?slâmda çok hüsn-ü tesir yapan ve bu vatan ahalisine âlem-i ?slâm?n hüsn-ü teveccühünü kazand?ran, bu yirmi sene mahkemeler bir muz?r cihetini bulamad?klar? ve beş mahkeme de beraatine karar verdikleri Risale-i Nur'un resmen serbestiyetini dindar Demokratlar ilân etmelidirler.
  4.Tâ, bu yaraya bir merhem vurmal?. O vakit âlem-i ?slâm?n teveccühünü kazand?klar? gibi, başkalar?n?n zâlimane kabahati de onlara yüklenmez fikrindeyim.
  5.Kahraman Demokratlar.(Emirdağ Lâhikas? (2) )Demokratlar
  Konu yenipınar tarafından (31.05.07 Saat 12:17 ) değiştirilmiştir.

 7. #7
  Vefakar Üye yenipınar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  419

  Standart

  6.Zira Nur talebelerinin Demokratlar? muhafaza ettiğini ve Demokratlar?n kuvvetli bir istinadgâh? olduğunu müfrit şeytanlar anlam?şlar.
  7.Şimdi milletin arzusuyla şeâir-i ?slâmiyenin serbestiyetine vesile olan demokratlar,
  8.Ve bu hakikate binaen,Demokratlar bütün kuvvetleriyle bu hakikate istinad edip komünist ve masonluk cereyan?na karş? vaziyet almalar? zarurîdir.
  9.demokratlar mecburdurlar ki hem Nurcular?, hem ulemây?, hem milleti memnun ve minnettar etmek (Emirdağ Lâhikas? (2))
  10.Demokrat kardeşlere tavsiye
  Diktatörler ve şefler idaresinde memleketin dinini, iman?n?, can?n?, hayat?n? kas?p kavuran merhametsiz eski devrin farmason kullar?n?n şu can çekişme devrinde Demokratlara tevcih ettikleri silâhlar?n en tesirlisi, onu kendilerinden daha dinsiz göstermeye çal?şmalar?d?r. Bir k?sm? dindarl?k perdesi bürünerek, Demokratlar?n millete vaad ettikleri din hürriyetini temin etmeyeceklerini propaganda ediyorlar. Bir k?sm? da, irtica? himaye ediyor itham?yla Demokratlar?n din hürriyetlerine taraftarl?k etmesini önlemeye, kendileri gibi Demokratlar? da dini, din müesseselerini tahrip etmeye, din ehline karş? şiddet göstermeye sevk ediyorlar.(Tarihçe-i Hayat - Isparta Hayat? )

 8. #8
  Dost haksever - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  38

  Standart

  Tesekkür ederim. Gerçekten eksiklerimizi tamamlamışsınız.

  Demokratlığın gereği "Şeâir-i İslamiyeyi" ihya etmek, Nur ve Nurcuları takdir etmektir.

  Maalesef Demokrat Parti, AP ve DYP dışında bunu yapan yok.

  Selam ve hürmetler

 9. #9
  Vefakar Üye yenipınar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  419

  Standart

  11.Biz Kur'ân hizmetkârlar? ve Nurcular, evvelki iki cereyana karş? daima Kur'ân hakikatlerini muhafazaya çal?şm?ş?z. Mümkün olduğu kadar dünyaya ve siyasete bakmamaya mesleğimiz bizi mecbur ediyormuş. Şimdi mecburiyetle bakmaya lüzum oldu.
  12.Gördük ki,Demokratlar, evvelki iki müthiş cereyana karş? bize (Nurculara) yard?mc? hükmünde olabilirler.
  13.Hem onlar?n dindar k?sm? daima o iki dehşetli cereyana mesleklerince muar?zd?rlar.
  14.Demokrat Partisi, meslek itibar?yla öteki iki cereyan-? azîmenin durmas?nda ve def etmesinde mecburî vazifeleri olmas?ndan, bu vatana ve ?slâmiyete büyük bir faydas? dokunabilir.
  15.Bu cihetten biz, Demokratlar? iktidar yerinde muhafaza etmeye Kur'ân menfaatine kendimizi mecbur biliyoruz.(Emirdağ Lâhikas? (2) )

 10. #10
  Vefakar Üye yenipınar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  419

  Standart

  16.Onlardan hay?r beklemek değil, belki dehşetli, baştaki iki cereyana siyasetlerince muar?z olduklar? için, onlar?n az bir k?sm? dine verdikleri zarar?, vücudun parçalanmas?na bedel, yaln?z bir parmağ? kesmek gibi pek cüz'î bir zararla pek küllî bir zarardan kurtulmam?za sebep oluyorlar bildiğimizden, o iktidar partisinin lehinde ehl-i dini yard?ma davet ediyoruz.
  17.Ve dinde lâübali k?sm?n? dahi cidden îkaz edip "Aman, çabuk hakikat-i ?slâmiyeye yap?ş?n?z!
  18.Biz bütün Nurcular ve Kur'ân hizmetkârlar? onlara hem haber veriyoruz, hem ?slâmiyete hizmete muvaffakiyetlerine dua ediyoruz.
  19.Hem de rica ediyoruz ki, bu memleketin bir ehemmiyetli mahsulü ve vatanda ve şimdi âlem-i ?slâmda pek büyük faydas? ve hizmeti bulunan Risale-i Nur'u müsaderelerden kurtar?p neşrine hizmet etsinler.
  20.Bu vatandaki dindarlar? kendine taraftar etsinler. Ve selâmeti bulsunlar.(Emirdağ Lâhikas?-II)

Konu Kapatılmıştır

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i nur nedir, bedîüzzaman kimdir?
  By fanidünya... in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 20.09.15, 14:54
 2. Risale-i Nur nedir? Bedîüzzaman kimdir?
  By fanidünya... in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 17.02.15, 15:55
 3. Risale-i nur nedir, bedîüzzaman kimdir?
  By fanidünya... in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 10.12.14, 10:48
 4. İrşad Nedir?Mürşid Kimdir?
  By istiğna in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 28.07.08, 17:46
 5. Anne Kimdir?/Nedir?
  By Meyvenin Zeyli in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 28.12.06, 21:10

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0