Konu Kapatılmıştır
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 21

Konu: DYP - ANAP Birleşti: Demokrat Parti Yeniden..!

 1. #1
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Doğruyol Partisi ile ANAP birleşme konusunda anlaşt?. Buna göre, DYP ”Demokrat Parti” oluyor, ANAP DYP’ye kat?l?yor. ANAP ve DYP aras?ndaki bütünleşme çal?şmalar?nda uzlaşma sağland?.

  ANAVATAN Genel Başkan? Erkan Mumcu ve DYP Genel Başkan? Mehmet Ağar aras?nda dün gece geç saatlere kadar süren görüşmelerin ard?ndan, iki partinin bütünleşmesine yönelik çal?şmalar tamamland?.
  Mumcu ve Ağar, iki partinin bütünleşmesine ilişkin son ayr?nt?lar üzerinde de uzlaşmaya vard?. ?ki liderin bugün öğle saatlerinde yapacağ? ortak bas?n toplant?s?nda bütünleşmeye ilişkin ayr?nt?lar? aç?klamas? bekleniyor.
  Üzerinde çal?ş?lan protokol taslağ?n?n ana hatlar?yla şöyle özetlendiği belirtildi:

  - Lider Ağar olacak.

  - Seçimden sonra iki parti kongrelerini toplayarak kendini feshedecek ve DP çat?s? alt?nda birleşecek.

  - Amblem değişecek.

  - Yeni bir program ve yeni bir vizyon oluşturulacak.

  - Yeni bir teşkilat yap?s? ve iki partiyi de içerecek oranl? bir yetkili organ yap?s? oluşturulacak.

  http://www.ilkhabergazetesi.com/?p=2726
  Konu elff tarafından (28.05.07 Saat 11:22 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 2. #2
  Gayyur ŞAHBABA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Kahramanmaraş
  Mesajlar
  99

  Standart

  hay?rl? olsun
  Konu elff tarafından (28.05.07 Saat 11:22 ) değiştirilmiştir.
  MARAŞLIM,
  BİR HAMESET DESTANI NAKŞEDİLDİ BAĞRINA,YURDUMUN ASLANLARI ÖLDÜ İMAN UĞRUNA,RUHLARDA BAYRAKLAŞAN ALLAH İÇİN SAVAŞTIR,BU ŞEHİTLER DİYARI İŞTE BU YER MARAŞTIR!!!

 3. #3
  Dost bilgehan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  Çanakkale
  Mesajlar
  10

  Standart

  hay?rl? olsun da Ayd?n Menderes ?LG?NÇ B?R AÇIKLAMA YAPMIŞ :"B?RL?KTE BATACAKLAR." ZAMANIN NE GÖSTERCEĞ?N? ZAMANI GEL?NCE GÖRECEZ.
  Konu elff tarafından (28.05.07 Saat 11:22 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  Dost haksever - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  38

  Standart

  Selamlar
  "Her şeyin iyisine bakmal?y?z."
  "?yiyi al kötüyü b?rak"
  "Daima müsbet hareket etmeliyiz. Menfi ve tahripçi olmak NURCU'lara asla yak?şmaz.

  Ne Güzel bir tevafuk:
  "27 May?s 1960'da Demokrat Parti" ihtilal ile y?k?ld?.
  47 y?l DEMOKRAT Parti AP, BTP ve DYP olarak yola devam etti.
  47 y?l sonra
  27 May?s 2007'de DP tekrar doğdu. Yeniden Siyasi hayata döndü.

  Ben de 47 senedir bu günü bekliyordum.

  Ben de yeniden doğdum.

  Tüm DEMOKRATLARA Hay?rl? olsun!

  Demokrat olmayana da hay?rl? olsun.

  Çünkü DEMOKRATLAR kendilerinden çok onlara hizmet edeceklerdir.

  Her zaman olduğu gibi..

  Demoktarlar çile çekerler, Muhalidfleri ve halk rahat etsin diye,

  Zaten DEMOKRATLIK budur.

  "Peygamberimiz sav "Kavmi,n efendisi hizmet eden" demiş

  Hizmet eden ezlen ve çal?şand?r.


 5. #5
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Allah raz? olsun. ?nsanl?ğa hay?rl? olsun. Umut verici bir gelişme. Üstad'?n "Muhakematta yüzsene sonra hürriyet tam olarak gelecek" müjdesinin yaklaşt?ğ? şu tarihlerde bize o mücadele için şevk verdi.

  Demokrasiye en çok demorat olmayanlar?n ihtiyac? olduğunu tecrübeler gösterdi.

  Muhabbetle
  Sakın, sakın, sakın! Çabuk, bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz.

 6. #6
  Dost haksever - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  38

  Standart

  Biz taraf olacağ?z. Hakl?dan taraf olacağ?z. Hakl? ile haks?z mücadele ederken tarafs?z olan haks?za yard?m etmiş olur. Siyasette hakl? olanlar DEMOKRAT olanlard?r.

  Nurcular siyasette hakl?dan yanad?r. Üstad tarafs?z?m demedi. Demokratlara taraf oldu. Bu demokratlar?n yanl?şlar?na taraf olmak anlam?nda değildir. Hakl? ve doğru icraatlar?na taraf demektir. BU durumda üstad? DP'lilerin yapt?klar? yanl?şa destek oldu diyenler de oldu. Ama -Hâşâ- Üstad haks?zl?ğa taraf oldu, DP'yi desteklemekle An?tkabir ve Atatürkü Koruma Kanunu gibi anti demokratik icraatlar?na destek oldu" denilebilr mi?

  ?şte as?l tahribat ve taraftarl?k ve "Şeytandan Allah'a s?ğ?nmak gibi Siyasetten s?ğ?nmak" bu nevi cerbeze içindir. Bak?n bu cerbeze ile siyaset ne hale geldi.

  As?l bize zarar verenler "Tarafs?z?m" diyerek siyasilerin oyuncağ? olup binlerce, milyonlarca hukuka zarar veren icraatlar? yapanlara destek olanlard?r. Pireye k?z?p yorgan yakma ahmakl?ğ? işte budur.

  Ş?mdi, CHP'lier bu kadar menfi icraatlar?na rağmen CHP'li olmakla övünüyorlar.
  MHP'liler partileri ile övünüyorlar. AKP'liler, Saadetçiler, vs hepsi bu kadar menfi ve tahripkar icraatlar? ile parti ve siyasetçiileri ile övünüyor, yanl?şlar?na toz kondurmuyorlar.

  Demokratlar bu kadar hakl? ve doğru icraatlar?na ve demokratlar?n faziletlerine rağmen Demokrat?m ve DP'liyim demekten çekiniyor. ?şte cerbeze bu...

  Ben buna isyan ediyorum.

  Ben Üstad?n talebesi isem şunu diyorum:

  "Üstad?m DEMOKRAT PART?L?" idi. BEN DE DEMOKRAT PART?L?Y?M.

  Selamlar.

 7. #7
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Haksever kardeşe bir ilave: Demokratlar; AP, BTP, DYP olarak devam etti. 1982 y?l?nda ANAP, Demokrat misyonun miras?na talip oldu. Tapulu arazi üzerine gecekondu yapmaya kalk?şt?. 25 y?l sürdü. Ölmeye yak?n esas adresin kendisi olmad?ğ?n? tescil ederek r?zas?yla Demokrat Parti ad?n? alan DYP'ye kat?ld?. Böylece hak bir kere daha tescil edildi. Misyonun nerede devam ettiği bir kez daha ortaya ç?kt?. Demokrat Parti, ?nşaallah Demokratlara yak?ş?r bir tarzda Maddi ve manevi hizmetlerde bulunur. 1950 y?l?nda Türkiye'yi karanl?ktan ç?kard?klar? gibi 2007 y?l?nda da karanl?ktan ç?kar?rlar. Dine hizmet etmeseler de Hak ve hürriyetler noktas?nda görevlerini yaps?nlar, Demokrasiyi yerleştirmeye çal?şs?nlar. Bu dahi yeter. Gerisi zaten arkas?ndan gelecek.

 8. #8
  Dost haksever - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  38

  Standart

  Aşur kardeş,
  Hakl?s?n, sana candan kat?l?yorum. Yaln?z şunu ilave edeyim, "Din ve Vicdan Hürriyetini" sağlas?nlar o zaman dine de hizmet etmiş olurlar. Bir de demokratlar "Şeâir-i ?slâmiyeden olan "Din eğitimi" serbestiyeti ve "?nanç gereği ve insan hakk? olan Başörtüsünü de halletmeleri vazifeleridir.

  "O zaman Hürriyet-i Şer'iyeye de sebep olmuş olurlar.

  Bizim din nam?na onlardan isteğimiz ve beklentimiz budur.

  Dine hizmet ise her inanan mü'minin ve bizim görevimizdir.

 9. #9
  Gayyur ahgnz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  Varşova
  Yaş
  31
  Mesajlar
  64

  Standart

  zaten bu iki parti batacakt?, şimdide birbirilerine tutunarak batacaklar.
  Allah'a abd ve hizmetkar olana her şey hizmetkar olur. Bu da, her şey Allaha'ın mülk ve malı olduğuna iman ve iz'an ile olur.

 10. #10
  Yasaklı Üye agbi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  44

  Standart

  Bugün demokrat Parti'nin devam? AKPART?'dir.Çünkü demokratikleşmeyi o savunmaktad?r.DP ise oligarşinin isteği ile kurulmuş bir partidir.Kurulmas?na en çok CHP'liler sevinmiştir.Onlar?n sevinmesi bile bu partinin demokrat bir yap?ya sahip olmad?ğ?n? göstermeye yeterde artar bile...
  Ayd?n Menderes'in bu partiye karş? olmas? da bu birleşmenin demokrat zihniyete karş? olmas?ndan kaynaklanmaktad?r.

Konu Kapatılmıştır

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Yeniden Doğu Yeniden Ben. Selamun Aleykum . . .
  By daussıla38 in forum Tanışma
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 07.12.09, 23:00
 2. Menderes Demokrat Parti'ye Yüklendi..
  By agbi in forum Gündem
  Cevaplar: 37
  Son Mesaj: 01.06.07, 19:28
 3. CHP ve ANAP Kafayı Nurcular'a Taktı
  By SeRDeNGeCTi in forum Gündem
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 07.12.06, 14:22
 4. Demokrat Parti Devri
  By HakanBa in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.06.06, 13:29

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0