Konu Kapatılmıştır
2. Sayfa - Toplam 7 Sayfa var BirinciBirinci 1 2 3 4 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 11 ile 20 ve 69

Konu: Risale-i Nurlardan İçtimai-Siyasi Ölçüler

 1. #11
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Dediler: "Dinsizliği görmüyor musun, meydan al?yor. Din nam?na meydana ç?kmak lâz?m."
  Dedim: "Evet, lâz?md?r. Fakat kat'î bir şartla ki, muharrik, aşk-? ?slâmiyet ve hâmiyet-i diniye olmal?. Eğer muharrik veya müreccih,siyasetçilik veya tarafgirlik ise, tehlikedir. Birincisi hatâ da etse, belki ma'fuvdur. ?kincisi isabet de etse, mes'uldür."
  Denildi: "Nas?l anlar?z?"
  Dedim: "Kim fas?k siyasetdaş?n?, mütedeyyin muhalifine, su-i zan bahaneleriyle tercih etse, muharriki siyasetçiliktir. Hem umumun mâl-? mukaddesi olan dini, inhisar zihniyetiyle kendi meslektaşlar?na daha ziyade has göstermekle, kavî bir ekseriyette dine aleyhdarl?k meyli uyand?rmakla nazardan düşürmek ise, muharriki tarafgirliktir.
  "Meselâ, iki adam dövüşürler. Biri, zay?f düşeceğini hissederken, elindeki Kur'ân'? kavîye uzatmakla himayesini davet edip, kavî bir ele vermek lâz?md?r. Tâ beraber çamura düşmesin, Kur'ân'a muhabbetini, hürmetini göstersin, Kur'ân'?, Kur'ân olduğu için sevsin. Eğer kavînin karş?s?na siper etse, himayet damar?n? tahrik etmeye bedel, hiddetini celb eder. Kur'ân'? kavî bir hâdimden mahrum b?rakmakla, zay?f bir elde beraber yere düşerse, o Kur'ân'? kendi nefsi için sever demektir.
  "Evet, dine imale etmek ve iltizama teşvik etmek ve vazife-i diniyelerini ihtar etmekle dine hizmet olur. Yoksa "Dinsizsiniz" dese, onlar? tecavüze sevk etmektir. Din dahilde menfi tarzda istimal edilmez. Otuz sene halife olan bir zat, menfi siyaset nam?na istifade edildi zann?yla şeriata gelen tecavüzü gördünüz. Acaba şimdiki menfi siyasetçilerin fetvalar?ndan istifade edecek kimdir, bilir misin? Bence ?slâm?n en şedit hasm?d?r ki, hançerini ?slâm?n ciğerine saplam?şt?r."(Sünuhat)
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 18:13 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 2. #12
  Dost bilgehan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  Çanakkale
  Mesajlar
  10

  Standart

  Alıntı aLt?nBaşak Nickli Üyeden Alıntı


  üstad?n düsturlar?ndan en çok bağl? kald?ğ?m düstur "euzü billahi mine'ş-şeytani ve's-siyaseti" ...
  çoğumuzun öyledir
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 18:13 ) değiştirilmiştir.

 3. #13
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Ey kardeşlerim! K?rk beş sene evvel Eski Said'in bu dersinden anlaş?l?yor ki, o Said siyasetle, içtimaiyat-? ?slâmiye ile ziyade alâkadard?r. Fakat sak?n zannetmeyiniz ki, o, dini siyasete âlet veya vesile yapmak mesleğinde gitmiş. Hâşâ, belki o bütün kuvvetiyle siyaseti dine âlet ediyormuş. Ve derdi ki: "Dinin bir hakikatini bin siyasete tercih ederim." Evet, o zamanda k?rk-elli sene evvel hissetmiş ki, baz? münaf?k z?nd?klar?n siyaseti dinsizliğe âlet etmeye teşebbüs niyetlerine ve fikirlerine mukabil, o da bütün kuvvetiyle siyaseti ?slâmiyetin hakaikine bir hizmetkâr, bir âlet yapmaya çal?şm?ş.
  Fakat o zamandan yirmi sene sonra gördü ki: O gizli münaf?k z?nd?klar?n garpl?laşmak bahanesiyle siyaseti dinsizliğe âlet yapmalar?na mukabil, bir k?s?m dindar ehl-i siyaset, dini siyaset-i ?slâmiyeye âlet etmeye çal?şm?şlard?. ?slâmiyet güneşi yerdeki ?ş?klara âlet ve tabi olamaz. Ve âlet yapmak, ?slâmiyetin k?ymetini tenzil etmektir, büyük bir cinayettir. Hattâ, Eski Said o çeşit siyaset tarafgirliğinden gördü ki:
  Bir sâlih âlim, kendi fikr-i siyasisine muvaf?k bir münâf?k? hararetle senâ etti ve siyasetine muhalif bir salih hocay? tenkit ve tefsik etti.
  Eski Said ona dedi: "Bir şeytan senin fikrine yard?m etse rahmet okutacaks?n. Senin fikr-i siyasiyene muhalif bir melek olsa lânet edeceksin."
  Bunun için, Eski Said (şeytan?n ve siyasetin şerrinden Alla'a s?ğ?n?r?m.)dedi. Ve otuz beş seneden beri siyaseti terk etti.(Hutbe-i Şamiye)

  Muhterem kardeşlerim,siyasetin ve şeytan?n şerrinden Allah'a s?ğ?n?lan siyaset yukar?da Üstad?n bahsettiği siyasettir.Şeytan? melek,meleği şeytan gösteren siyasettir.hakikaten böyle bir siyasetten Allah'a s?ğ?nmak gerekir.Ancak Üstad?n muktesit meslek ve müspet siyaset dediği siyasete yine Risale-i Nurlarla bakt?ğ? ,Kur'ani ve sünnete uygun siyasetin stretejisini vazifesi gereği ölçülerini verdiği de bir hakikattir.Yoksa "Taallüm-ü siyaset,siyaset değildir "s?rr?yla Risale-i Nurlardan içtimai ve siyasi prensipler ile hadiselere bakmak bu içtinaba dahil değildir.?şte Emirdağ Lahikas?-2'de Üstad şu ölçüleri verir.

  "Biz Kur'ân hizmetkârlar? ve Nurcular, evvelki iki cereyana karş? daima Kur'ân hakikatlerini muhafazaya çal?şm?ş?z. Mümkün olduğu kadar dünyaya ve siyasete bakmamaya mesleğimiz bizi mecbur ediyormuş. Şimdi mecburiyetle bakmaya lüzum oldu." Gördük ki, Demokratlar, evvelki iki müthiş cereyana karş? bize (Nurculara) yard?mc? hükmünde olabilirler. (Emirdağ Lâhikas? (2) - Mektup No: 130 )

  ?ttihad-? ?slâm Partisi, yüzde altm?ş, yetmişi tam mütedeyyin olmak şart?yla, şimdiki siyaset baş?na geçebilir. Dini siyasete âlet etmemeye, belki siyaseti dine âlet etmeye çal?şabilir. Fakat çok zamandan beri terbiye-i ?slâmiye zedelenmesiyle ve şimdiki siyasetin cinayetine karş? dini siyasete âlet etmeye mecbur olacağ?ndan, şimdilik o parti başa geçmemek lâz?md?r.(Emirdağ Lâhikas? (2) - Mektup No: 98 )

  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 18:14 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 4. #14
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Biz Nur şakirtleri, Üstad?m?z?n hizmetinde ve mesleğinde bulunduğumuzdan, siyasetlerle alâkam?z yoktur. Fakat Demokratlar Nurlar?n neşrine müsaadekâr olmalar? ve eskiden beri Nurun men'ine dair zulümleri yapmad?klar?ndan, Demokrat?n hat?r? için seçimlerle alâkadar olduk. ''

  Emirdağ Lâhikas? (2)
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 18:14 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 5. #15
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  '' ...benim Nur âhiret kardeşlerim, "ehvenüşşer" deyip baz? biçare yanl?şç?lar?n hatâlar?na hücum etmesinler. Daima müsbet hareket etsinler. Menfî hareket vazifemiz değil... Çünkü dahilde hareket menfîce olmaz. Madem siyasetçilerin bir k?sm? Risale-i Nur'a zarar vermiyor, az müsaadekârd?r; "ehvenüşşer" olarak bak?n?z.Daha "âzamüşşer"den kurtulmak için, onlara zarar?n?z dokunmas?n, onlara faydan?z dokunsun. ''
  Emirdağ Lâhikas?
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 18:14 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 6. #16
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  siyâset-i hâz?ra, o kadar çok yalan ve hile ve şeytânât, içine girmiş ki, vesvese-i şeyâtîn hükmüne geçmiştir.[Yirmi Yedinci Söz ]
  şu zamanda, kizb ve s?dk?n ortas?ndaki mesafe o kadar k?salm?ş ki, âdetâ omuz omuza vermişler. S?dktan yalana (geçmek) pek kolay gidiliyor. Hattâ, siyâset propagandas? vâs?tas?yla, yalanc?l?k doğruluğa tercih ediliyor[Yirmi Yedinci Söz ]

  Evet, Bediüzzaman nâdire-i hilkattir. Fakat, yirmi beş senedir hem kendini, hem talebelerini siyâsetten men etmiştir, dünyevî işlerle meşgul değildir. [konferans]


  Menfaati esas tutan siyaset canavard?r
  Menfaat üzere çarh? kurulmuş olan siyaset-i hâz?ra, müfteristir, canavar.
  Aç olan canavara karş? tahabbüb etsen, merhametini değil, iştihâs?n? açar.
  Sonra döner, geliyor; t?rnağ?n?n, hem dişinin kiras?n? senden ister.

  [Lemeât ]
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 18:15 ) değiştirilmiştir.


 7. #17
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  Evet, hadsiz şükürler olsun ki, yirmi senedir Risale-i Nur, bu ihbar-? gaybî ve lem'a-y? i'caz? bil'fiil göstermiştir. Ve bu s?rr-? azîm içindir ki; Risale-i Nur Şakirdleri dünya siyasetine ve cereyanlar?na ve maddî mücadelelerine kar?şm?yorlar ve ehemmiyet vermiyorlar ve tenezzül etmiyorlar.
  Şualar, s. 243.
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 18:15 ) değiştirilmiştir.


 8. #18
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  ?slâmiyet milliyetinden istifade yerine, bütün bütün kuvve-i mâneviyeyi k?r?p ve teselliyi mahveden ve metanetini k?ran dalâlet ve sefahete ve yalanc? politika ve siyasete dayanmak, ne kadar maslahat-? beşeriyeden ve menfaat-i insaniyeden uzak bir hareket olduğunu, pek yak?n bir zamanda intibaha gelmiş, başta ?slâm olarak, beşer hissedecek. Dünyan?n ömrü kalm?şsa Kur'ân'?n hakaikine yap?şacak.
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 18:16 ) değiştirilmiştir.


 9. #19
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  Şimdi istediğimiz nokta, mü'minlerin teveccühleri ve teyakkuzlar?d?r. Teveccüh-ü umumînin tesiri inkâr edilmez. ?ttihad?n hedefi ve maksad? i'lâ-y? kelimetullah ve mesleği de kendi nefsiyle cihâd-? ekber ve başkalar?n? da irşadd?r. Bu mübarek heyetin yüzde doksan dokuz himmeti siyaset değildir. Siyasetin gayr? olan hüsn-ü ahlâk ve istikamet ve saire gibi makas?d-? meşruaya masruftur. Zira bu vazifeye müteveccih olan cemiyetler pek az, k?ymet ve ehemmiyeti ise pek çoktur. Ancak yüzde biri, siyasiyunu irşad tarikiyle siyasete taallûk edecektir. K?l?çlar?, berâhin-i kat'iyedir. Meşrepleri de muhabbet olduğu gibi beyne'l-mü'minîn uhuvvet çekirdeğinde mündemiç olan muhabbete şecere-i tûba gibi neşvünema vermektir.[Reddü´l Evham ]
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 18:16 ) değiştirilmiştir.


 10. #20
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  Evet, Nurcular, siyasetlerle alakalar? olmaz. Yaln?z îman hakîkatleriyle bütün hayatlar? bağl?d?r. Şimdiye kadar gizli komiteden, siyaseti dinsizliğe ve z?nd?kaya alet edenler, istibdad-? mutlakla Nurcular? ezdiler.
  Emirdağ Lahikas?-I, s. 157.
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 18:16 ) değiştirilmiştir.


Konu Kapatılmıştır

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i Nurlardan Müjdeler
  By Abdulbaki in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 82
  Son Mesaj: 16.01.09, 00:06
 2. Bediüzzaman'dan İçtimai ve Siyasi Tesbitler...
  By asyanurasya in forum Kitap, Dergi, Albüm Tanıtımları ve E-Kitap Paylaşımları
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 04.10.07, 20:20
 3. İçtimaî ve Siyasî Hayat Terörden Nasıl Kurtulur?
  By insirah in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 22.08.07, 17:34
 4. İçtimai ve Siyasi Hayatta Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  By insirah in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.08.07, 11:20
 5. Lâhikaları, İçtimâî-Siyasî Ölçüleri Okumak
  By Ebu Hasan in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.06.07, 17:30

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0