+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Hüseyin Gülerce: Atatürk Ortak Değerdir

 1. #1
  Gayyur ahmetsaid - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  109

  Standart

  Alıntı Ç€M!ÇOğLU Nickli Üyeden Alıntı
  Atatürk ortak değerdir

  Cumhurbaşkan? seçimi öncesinde milliyetçilik, laiklik, bağ?ms?zl?k tart?şmalar? Türkiye'yi bir karar an?na doğru adeta sürüklüyor. Bu tart?şmalardan rejim problemi ç?karmak isteyenler de var. Hatta 'köklü' bir çözüm için kin ve nefretle harekete geçip demokrasinin bir defa daha kesintiye uğramas?n? göze alanlar var. Acaba sağduyunun gösterdiği yol nedir?

  Sorularla cevap arayal?m.
  Bizi bölmek isteyenler var m?? Var. Çare, birbirimizi daha çok sevmek, kardeş olmakt?r.
  Bizi kamplara ay?rmak isteyenler var m?? Var. Çare, diyalog ve hoşgörüdür.
  Aram?za sokulmak istenen kuşkulara karş?, birbirimize güvenmeyi bilmektir.
  Türkiye'yi içine kapanan, dünya ile ilişkisini kesen bir Ortadoğu ülkesi yapmak isteyenler var m?? Var. Çare, kendimize güvenerek d?şa aç?lma, AB yolunda demokrasi ve özgürlükler ç?tas?n? yükseltmektir.
  Ekonomik kalk?nmam?z?, yükselme hamlemizi baltalamak isteyenler var m?? Var.
  Çare, siyasî istikrard?r.
  Pekiyi bütün bunlar için ortak değerlerimizin bulunduğu bir zemin var m??
  Var. Dinimiz, öz değerlerimiz, Atatürk, Cumhuriyet, laiklik, demokrasi ve hukukun üstünlüğü. Eğer bunlarda mutab?k isek, vehimleriyle oturup kalkan bir az?nl?ğa değil de, makûl çoğunluğun sesine kulak vereceksek, sağduyunun gösterdiği çözümü mutlaka bulacağ?z demektir.
  Atatürk'ü, bir laik-dindar kutuplaşmas? için millet çoğunluğunun karş?s?na dikmeye çal?şanlar, bu ülkeye en büyük zarar? verirler. Atatürk, bu toplumun ortak değeridir.
  Atatürk, askerî ve idarî bir dâhi olarak, ezilmiş bir milleti yeniden istiklâline kavuşturmuş, ona hürriyetini tatt?rm?ş, milletleraras? yar?şta bir s?çrama rampas?na ç?karm?şt?r. Yükselme ad?na akl?n, bilimin ve teknolojinin tart?ş?lmaz önemini milletimize yeniden hat?rlatm?şt?r. Bu milletin evlad? olarak mukaddes bildiğimiz bütün değerlere de sahip ç?km?ş, sayg?l? olmuştur. Tarihî bir vesikadan örnek vermek isterim.
  Erkân-? Harbiye Binbaş?s? Mehmet Nuri Bey (rahmetli Nuri Conker) 1913 y?l? k?ş?nda Birinci Tümen arkadaşlar?na verdiği konferanslar?n? 'Zâbit ve Kumandan' adl? eserinde toplar. Eseri okuyan Bulgaristan'daki Türk ataşemiliteri Kurmay Yarbay Mustafa Kemal hakk?nda bir kitap yazar.
  'Zâbit ve Kumandan ile Hasbihal' isimli bu kitap 1962 y?l?nda Türkiye ?ş Bankas?'n?n Kültür Yay?nlar? aras?nda ikinci defa bas?lm?şt?r. Atatürk aynen şunlar? yazmaktad?r:
  'Askerlerimizin ruhunu kazanmak bizim için bir vazife olduğu gibi evvelâ onlarda bir ruh, bir emel, bir seciye yaratmak da Allah'tan ve Medine-i Münevvere'de yatan Cenâb-? Peygamber'den sonra bize teveccüh ediyor.' Atatürk, sat?rlar?n?n devam?nda, milletimizin seciyesinin yükselmeye müsait olduğunu, ancak kendi değerlerimize bağl? kalarak yükselebileceğimizi, başka seciyelerdeki müessirler taraf?ndan bize bir şekil verilmeye kalk?l?rsa bunun neticesiz kalacağ?n? da 94 y?l önce söylüyor.
  Kendimiz olarak, kendi öz değerlerimizi koruyarak fedâkar, çal?şkan ve çağ? ile hesaplaşabilecek nesiller eliyle demokrasi ile taçlanm?ş Cumhuriyet'ini, hukukun üstünlüğü ile tahkim ederek Bat?'ya doğru yürüyen, insanl?k ailesinden kopmadan yükselen bir Türkiye tam da Atatürk'ün istediği Türkiye değil midir? Türkiye, evet bir s?çrama rampas?nda, siyasî ve ekonomik istikrar? koruyarak, mant?k ve sağduyuyu devreye sokmal?d?r. ?ktidar ve muhalefet aras?nda t?rmanan gerilim, sertleşen üslûplar ile ülkeye zarar verecek boyutlara taş?n?yor. Medeniyetler ittifak? için çaba harcayan Türkiye, kendi içinde hoşgörü ve uzlaşmay? başaramayacak m??

  08/02/2007-HÜSEY?N GÜLERCE -ZAMAN GAZETES?
  çok ac? bir yaz?.
  bir o kadar da düşündüren bir yaz?.
  insan belki bazen korkar ve çekinir, rejimin derin şahs?na karş? zahiri bir iki olumlu laf edebilir.
  ama bir kişiyi ortak değer haline getiremez.
  vatan, din, millet, kültür ortak değerdir.
  ama Atatürk asla ve asla ortak bir değer olamaz.
  zaten şah?s ortak değer olamaz.
  bu yazar korkudan veya muhabbetten ak?l d?ş? bir laf etmiş.
  acaba ahirette Mustafa Kemal Paşan?n yan?na m? gitmek istiyor?
  Allah korusun
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 22:18 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Yasaklı Üye hasandemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  458

  Standart

  Alıntı BERXUDANZLN Nickli Üyeden Alıntı
  Dinimiz, öz değerlerimiz, Atatürk, Cumhuriyet, laiklik, demokrasi ve hukukun üstünlüğü. Eğer bunlarda mutab?k isek, vehimleriyle oturup kalkan bir az?nl?ğa değil de, makûl çoğunluğun sesine kulak vereceksek, sağduyunun gösterdiği çözümü mutlaka bulacağ?z demektir.

  ALLAH ŞAH?D?M OLSUN BENM ortak değerm bunlar değildir .bunlarda mutab?k olam?yacaklar? o kadr çok insan var ki eğer birlik bunlara dayand?r?l?rsa o zaman hiçbir vakit bir araya gelemyiz demktir.şimdi ben din haricindekini kabul etmez isem birşey kaybetmem yani öyle bir ortak nokta bulunmal? ki kabul etmeyenler islamiyetten ve insanl?kta istifa etmiş olsun .üstad?n şunuz bir bunuz bir dediği sayd?ğ? şeyler aras?nda olmayan bu birler ancak süfyaniyet rej?minn devam?n? isteyenleri tatmin eder.yani benim anlamad?ğ?m ya hüseyin gülerce bunu demiş ama hüsnü zanla baksak bile yaw biz hiç inanc?m?zdan doaly? s?k?nt? çekmezsek hak için can?mzla mal?m?zla savaşmazsak her sisteme uymaya çalş?rsak nerde kald? islamiyet davas? YA ALLAH RESULU S.A.V o zaman da haşa hakikatten taviz verecek ilim sahibi değilmi idi ama sağ elime güneşi sol elime ay? verseniz davam dönmem dedi ve zerre baş eğmedi küfre zulme boyun eğmedi nazar etmedi işte biz neden bu kadar kolaya kaç?yoruz ya zaman bunu gerektirir diyip zalime zulmu için tşk. edecksek bizler nas?l iman erleri hak erleri olacaz ...ya ALLAHIN H?Ç M? inayeti yok ki bunu demzsek onlara davam?z? anlatam?y?z şunu yapmzsak bize hayat hakk? tan?mazlar diyerk aciz ve dar zann?mca fazla taviz veriyoruz gibi geliyor yani nass ile çalişecek kadar ... hem basbas bağ?ryorlar yaşay?n anlatmak kendiğilinden gelir biz bu değerlerle nas?l yaşayacağ?z ki nas?l saf temiz islam fedaileri olacaz ..belki binler h?kmeti var huseyin abiye bunlar? bu şeklde dedirten ama benim gibi avam insanlar?n ve arada kalm?ş tam karar verememş insanlar?n o dehşetli adama ve sistemine karş? muhabbetine vesile olursa ...ya rislaede bu şeklde yazm?yor acaba gerçekten de said nursi başka güçlere mi hizmet ediyor fitnesi desteklemk olmuyor mu bilmedn .bunlar? umum insanlar okyor herkes h?zmetlerinmn mantğ?n? bilmeyebilir ve gerçek sanabilir kalbnde ona karş? bir muhabbet ve nassla aç?kca çelişen herhangi bir yasas?na bir taraftarl?k kalbne insan? götürmez mi ya ALLAH muhafaza ama işityoz kur'an böle demiş diyoruz onlar ama o yapm?şsa h?meti vard?r diyp aç?kca kur'an?n hukmüne buğz edenler bu şeklde ki yaz?larla birde bu iddalr?n? islam tevhide dayand?r?rlarsa çünkü söyleyenler basit insanlar değil belli yerleri temsil eden insanlar hatta abiler .. belki doğru belki yanl?ş bilemiyorum ama bu dava baz?lar?n dediği gibi axiretini feda edeck hale gelmiş ...
  Alıntı BERXUDANZLN Nickli Üyeden Alıntı

  Erkân-? Harbiye Binbaş?s? Mehmet Nuri Bey (rahmetli Nuri Conker) 1913 y?l? k?ş?nda Birinci Tümen arkadaşlar?na verdiği konferanslar?n? 'Zâbit ve Kumandan' adl? eserinde toplar. Eseri okuyan Bulgaristan'daki Türk ataşemiliteri Kurmay Yarbay Mustafa Kemal hakk?nda bir kitap yazar.
  'Zâbit ve Kumandan ile Hasbihal' isimli bu kitap 1962 y?l?nda Türkiye ?ş Bankas?'n?n Kültür Yay?nlar? aras?nda ikinci defa bas?lm?şt?r. Atatürk aynen şunlar? yazmaktad?r:
  'Askerlerimizin ruhunu kazanmak bizim için bir vazife olduğu gibi evvelâ onlarda bir ruh, bir emel, bir seciye yaratmak da Allah'tan ve Medine-i Münevvere'de yatan Cenâb-? Peygamber'den sonra bize teveccüh ediyor.' Atatürk, sat?rlar?n?n devam?nda, milletimizin seciyesinin yükselmeye müsait olduğunu, ancak kendi değerlerimize bağl? kalarak yükselebileceğimizi, başka seciyelerdeki müessirler taraf?ndan bize bir şekil verilmeye kalk?l?rsa bunun neticesiz kalacağ?n? da 94 y?l önce söylüyor. Kendimiz olarak, kendi öz değerlerimizi koruyarak fedâkar, çal?şkan ve çağ? ile hesaplaşabilecek nesiller eliyle demokrasi ile taçlanm?ş Cumhuriyet'ini, hukukun üstünlüğü ile tahkim ederek Bat?'ya doğru yürüyen, insanl?k ailesinden kopmadan yükselen bir Türkiye tam da Atatürk'ün istediği Türkiye değil midir?
  YA KARDAŞLAR ben size bişey anlat?m ABDULMEL?K FIRAT'IN KITABNdN;O ADAM ŞARKA hatta O gitmek istemiyor sultan ?srar etmiş ingilizlerin iznile anadolu halkn? ingiliz mandas?na ikna etmek için tabi sultan da orda ki savaş? başlatmak için destek vermiş
  gönderilmiş faliyetler için öle bir ibadet ediyormuş ki ordaki tarikat ehl-i demişler ya buna mubarek hem teheccüd k?lyor hem evrad yap?yor RABB?M BAŞIMZDAN AYIRMASIN D?E DUA Ederlermiş...o kadr ki her zaman bunlardan önce ibadat eder ve bunlardan sonra bitrrmiş.sonra as?l vazifrsnn baş?na geçtikten ve malum işleri yapt?ktan sonra halk inanamam?şlar bu adam bizm paşam?z olamaz demişler ingilizler paşam?z? kaç?rd? yerine bu dinsizi getridi demişler .o kadr iyi çal?şm?ş ki kürtlerin bir k?sm? ona mehdilik bile vermşiler o zamanlarda ..
  MET?N KARABAŞOĞLU BU YAZI HAKKINDA NE YAZDI?
  KORKU VE ?HLAS  KUR’ÂN’LA ?RT?BATI KAV? insanlarda, başka insanlarda olmayan bereketli bir hal hissederim. Onlarla her buluşman?zdan, manen zenginleşmiş olarak ayr?l?rs?n?z. Bir sonraki buluşmay? özlersiniz.
  Kur’ân’la irtibat? kavi insanlar?n eserlerinde de benzer bir keyfiyet vard?r. Böylesi kitaplara, Kelam-? Ezelî’den bir anlam hazinesi yağm?ş gibidir; okunmakla bitmez. Her okuyuşta yeni birşey öğrenir, her okuyuşta farkl? bir cevher keşfedersiniz.
  Benim için, bu haldeki eserlerin birincisidir Risale-i Nur. Öyle risaleler vard?r ki, belki yüzlerce kez okuduğum halde, bir kez daha okuma iştiyak? kalm?şt?r içimde. O derece derin ve zengindir zira.
  Yak?nlarda bunu, “Yirmibirinci Lem’a,” yani ikinci ?hlas Risalesi vesilesiyle, bir kez daha yaşad?m. Bunca okumuşluğuma rağmen farketmediğim nüanslar gördüğüm bir okumayd? bu benim için. Maamafih, nihayet farkettiğim için sevindiğim nüanslar?n yan?s?ra, şimdi bu kadar apaç?k gözüktüğü halde neden daha önce görememişim diye hay?fland?ğ?m hususlarla da karş?laşt?m.
  ?hlas Risalesi’nin ‘ihlas? k?ran maniler’e dair k?sm?n?n sonuydu beni bu derece hay?fland?ran. Bu maniler bahsi ki, o vakte kadar defalarca okumuş olduğum halde gerçek mânâda ilk keşfim, 80’lerin sonlar?nda düne kadar canciğer kuzu sarmas? olabilmiş mü’minleri kurtlar sofras?nda ‘emval’ kavgas? yapar halde gördüğümde gerçekleşmişti. “Bunca tetebbuattan, bunca k?raat, bunca feragattan sonra böyle bir tökezleyiş, bu derece bu düşüş nas?l olabiliyor ki?” sorusuna akl?m cevap bulamazken, bu bahisteki “Sizlerin kalb ve ruh ve akl?n?z? ittiham etmem. Risale-i Nur’un verdiği tesire binaen itimad ediyorum. Fakat herkeste nefis bulunur” diye başlayan k?sa izah uyand?rm?şt? beni. Mü’mini yekpare görmeme; kalb ile nefsi, ruh ile hevay?, ak?l ile vehimi ay?rabilme dersini böylece öğrenmiştim. Bu sayede, bunca senelik bir adan?ş?n ard?ndan bu derece düşüşlerin ‘kalbin sukutu’ndan değil, ‘nefis ve heva ve his ve vehmin’ geçici galebesi dolay?s?yla, kalb ve ruh ve akl?n tesirsiz kalmas?ndan kaynakland?ğ?n? öğrenmiştim.
  Bu ilk keşfin ard?ndan, ilgili bahisteki ‘ihlas? k?ran iki mani’ üzerine yoğunlaşan zihnim, ‘hizmet müessesesi’ mant?ğ? ile bu iki mani aras?ndaki etkileşimlere çevirmişti nazar?m?. O f?rt?nal? zamanda gözlemlediğim tablodan edindiğim en önemli tecrübe buydu.
  Yak?n zamanda ise, bunca vakit, yaşad?ğ?m tecrübelerin de sevkiyle zihnimin kilitlendiği bu ‘iki mani’nin ard?ndan gelen bir ‘üçüncü mani’yi nihayet farkedebildim. Nihayet! Hay?flanmamak elde değildi; çünkü Bediüzzaman bu üçüncü maniyi aç?kça yaz?yordu. Ama ilk iki maniye karş?l?k bu üçüncünün sadece ismini vermiş, izah?n? “Yirmidokuzuncu Mektub”un alt?nc? k?sm?na, yani ‘desise-i şeytaniye’ bahsine b?rakm?şt?. Bunu nihayet farketmekle de anlam?şt?m ki, ?hlas Risalesinin ahirindeki ‘ihlas? k?ran maniler’ bahsi bu ‘üçüncü mani’ ile bitmiyor, “Yirmidokuzuncu Mektub”daki“Desise-i Şeytaniye” bahsi ile devam ediyordu. Demek ki, bu bahiste karş?m?za ç?kan alt? desise, ihlas? k?ran alt? mani olarak da okunmal?yd?: (1) hubb-u câh, yani şöhretperestlik, yani kitlelerin teveccühünü kazanma çabas?, (2) ‘üçüncü mani’de de karş?m?za ç?kan ‘korku’ damar?, (3) tamahkârl?k, (4) milliyetçilik, (5) enaniyet, (6) tenbellik, tenperverlik ve vazifedarl?k...
  Benim için özellikle çarp?c? olan husus, gerek ?hlas Risalesi’nde, gerek onun devam? niteliğinde olduğunu nihayet keşfettiğim “Desise-i Şeytaniye” bahsinde, ‘ihlas? k?ran’ bir mani olarak ‘korku’nun bilhassa yer al?yor olmas?yd?.
  Yirmisekiz y?ld?r Risale-i Nur okuyan bir kişi olarak nihayet farketmiştim ki, Bediüzzaman ‘ihlas’ ile ‘korku’ aras?nda bir ters orant? kurmaktad?r. Ona göre, Allah’tan gayr?s?ndan korkmak ile ihlas, bir kalbde beraber bulunmaz. Korku girerse ihlas ç?kar; ihlas girerse korku defolur gider. ?hlasl? kişi Allah’tan gayr?s?ndan korkarak hareket etmez; böyle bir korkunun tesiriyle hareket eden kişi ise ihlas erozyonuna maruz kal?r.
  Aç?kças?, nas?l ‘menfaat-? maddiye’ tasavvurlar? işin içine girdikçe ihlas zedeleniyorsa, nas?l ‘insanlar?n teveccühü’ gibi ‘manevî menfaatler’ hesab?na ihlasa halel geliyorsa, korku da ihlas? aş?nd?rmaktad?r.
  Yirmisekiz y?ld?r okuduğum Risale-i Nur’da o kadar zamand?r apaç?k karş?mda durduğu halde ancak şimdi farkedebildiğim bu ihlas-korku denklemini keşfedeli yirmisekiz gün bile olmuş değil ve keşfettiğim günden beri ruhumda f?rt?nalar yaş?yorum.
  Tam da bu f?rt?nan?n ortas?nda karş?ma ç?k?veren bir ‘ortak değer’ yaz?s?n?n bende uyand?rd?ğ? hissiyat?, san?r?m tahmin edersiniz...
  www.karakalem.net
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 22:26 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Gayyur ahmetsaid - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  109

  Standart

  kardeşim;

  keşke durum metin kardeşimizin yazd?ğ? gibi yumuşak olsa.

  durum ihlas bozulmas?ndan öte.

  iş inanca dayand?.
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 22:27 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  Vefakar Üye PirMuhammed - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Yaş
  30
  Mesajlar
  348

  Standart

  Bu Aslinda Aci ÇirpiniŞlarin Son Sesler?....aydinliĞi Karanlikla BoĞmanin MÜmkÜn OlmadiĞini Anladilar.yan? Yumurta Kapiya Dayandi.eh Ger?ye Ne Kaliyor?mÜmkÜn OlduĞu Kadar Kivirmak.......
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 22:27 ) değiştirilmiştir.

  Alem buğday ben saman, herkes yahşi ben yaman.
  Şah-ı Nakşibend (Kaddesallahu Sırrahu)


  esedullah


 5. #5
  Dost kapadokyalı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Mesajlar
  18

  Standart

  ya bu adamlar anlam?yorlar yada nalmak istemiyorlar
  siz istediğiniz kadar kemalist zihniyete yalakal?k yap?n istediğiniz kadar manşetten resmini gazetenizde bas?n istediğiniz kadar 10 kas?mda ağ?t yak?n siz yine düşmans?n?z yine düşmans?n?z.
  bak?n şunu unutmay?n siz onlar? siyasetle ele geçirmek istiyorsunuz fakat onlar siyaseti sizden daha iyi biliyorlar kesin ve kesin siz kand?r?l?rs?n?z. Peygamber Efendimiz (s.a) ne diyor: O ZAT'I GÖRDÜÐÜNÜZDE S?YASETLE MUKABELE ETMEY?N?Z D?YOR.
  ama siz hala ve hala onlar? siyasetle yenmeyi düşünüyorsunuz kusura bakmay?n başar?l? olamazs?n?z...
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 22:27 ) değiştirilmiştir.
  ESKİ HAL MUHAL; YA YENİ HAL YA İZMİHLAL

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 23
  Son Mesaj: 01.10.15, 13:47
 2. Ah Hüseyin Ah Kerbelâ....
  By Bîçare S.V. in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03.01.09, 07:51
 3. Hz.Hüseyin'in (r.a) Hutbesi
  By SeRDeNGeCTi in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 21.08.08, 10:01
 4. Hüseyin Gülerce Neyin Peşinde?
  By erkanakgul in forum Gündem
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18.08.08, 22:06
 5. Atatürk ve Erdoğan'ın Hangi Yönü Ortak?
  By güneşsu in forum Gündem
  Cevaplar: 15
  Son Mesaj: 19.07.08, 11:35

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0