+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 13

Konu: Davalar Zamanaşımına Takıldı

 1. #1
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart Davalar Zamanaşımına Takıldı

  Binlerce kişinin eksik ve kalitesiz malzeme kullan?lan binalarda hayat?n? kaybettiği 17 Ağustos 1999’da meydana gelen Marmara depreminin ard?ndan aç?lan dâvâlarda 7.5 y?l olan zamanaş?m? süresi dün doldu. Böylece, “ölüme sebebiyet vermek”le suçlanan müteahhitler ve denetim görevini yapmayan yetkililer hiçbir ceza almadan kurtulurken, depreme “?lahî ikaz” diyen gazetemiz mensuplar? aleyhinde aç?lan dâvâlar mahkûmiyetle sonuçland?.
  Bugüne kadar yüzlerce dosyan?n cezas?z sonuçland?ğ? dâvâlarda, en yüksek cezaya mahkûm edilen müteahhit Veli Göçer hakk?ndaki karar, Yarg?tay taraf?ndan onansa bile zaman aş?m? sebebiyle diğer dâvâlar için emsal oluşturamayacak. Marmara depreminin ard?ndan aç?lan dâvâlar?n büyük bölümü zaman aş?m?na sokuldu. Y?k?lan binalar?n y?k?ld?ğ? tarihi değil, yap?l?ş tarihi esas al?narak zaman aş?m? süresini hesaplayan yerel mahkemeler, dosyalar?n ortadan kald?r?lmas?na karar verdi.
  Yarg?tay, bu kararlar?n temyiz incelemesini yaparken kritik bir içtihada imza att?. Kararda, y?k?lan binalar?n büyük bölümünün 15-20 y?ll?k olduğu, bu sebeple binalar?n yap?l?ş tarihi esas al?narak zaman aş?m? süresinin hesaplanmas? halinde, tüm dosyalar?n ortadan kald?r?lmas? gerekeceği ifade edildi. Kararda, suç tarihinin, binalar?n y?k?ld?ğ? tarih olduğu, binalar?n kusurlar?n?n depremle birlikte aç?ğa ç?kt?ğ? bildirildi. Bu sebeple dâvâlar?n zaman aş?m? süresinin 17 Ağustos 1999 tarihi esas al?narak hesaplanmas? gerektiği vurguland?. Yaklaş?k 20 bin vatandaş?m?z?n ölümünün sorumlular?ndan hesap sorulmas? yönündeki beklentiler önemli ölçüde karş?l?ks?z kald?.
  Körfez depreminin sorumlular?n?n adalet önünde bedel ödemelerini sağlamakta yetersiz kalan yarg?, depremi “?lâhî ikâz” olarak yorumlayan gazetemiz imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular ile Yeni Asya yazarlar?n? mahkûm etti. Hat?rlanacağ? üzere Kutlular, 2 y?l 1 gün hapis cezas?na mahkûm edildi ve bir süre cezaevine girdi. 17 Ağustos depreminden sonraki yaz?lar? sebebiyle Yeni Asya yazarlar?na aç?lan dâvâlar?n süreçleri şöyle:
  13 Ocak 2005: 17 Ağustos depreminden sonra yazd?ğ? yaz?lar sebebiyle 312’den yarg?lan?p mahkûm edilen eski Ankara temsilcimiz ve yazar?m?z Cevher ?lhan, bilâhare söz konusu maddede yap?lan değişiklik sonucu tekrar yarg?lanmas? gerekirken, Kurban Bayram? arefesinde evi bas?larak ve ailesinin gözü önünde kaba muamelelere maruz b?rak?larak gözalt?na al?nd?, ard?ndan tutuklan?p cezaevine gönderildi, itiraz?m?z üzerine tutuklama karar? kald?r?ld? ve 28 saat cezaevinde tutulduktan sonra serbest b?rak?ld?.
  2 Mart 2005: ?lhan’?n yaşad?klar?, sadece bir buçuk ay sonra Yönetim Kurulu üyemiz ve yazar?m?z Sami Cebeci’nin baş?na geldi. O da 27 saat cezaevinde kald?ktan sonra tahliye edildi.
  17 Ekim 2005: Cemil Tokp?nar, deprem için yazd?ğ? bir yaz?dan dolay? mahkûm edilmişti. Karar?n Yarg?tay’da bozulmas? üzerine, Asliye Cezada görülen iade-i muhakeme neticesinde, mahkeme, yarg?lamaya esas teşkil eden ceza maddesinde iki kez değişiklik yap?lmas?na ve ilk karar? da kendisi değil, DGM vermiş olmas?na rağmen, mahkûmiyette direnme karar? ald?. Sadece hapis süresini biraz indirip 7300 YTL paraya çevirdi.
  15 Şubat 2006: Tokp?nar’dan sonra Sami Cebeci de deprem yaz?s? sebebiyle Ağ?r Ceza Mahkemesinde yeniden yarg?land?, 1 y?l 3 ay hapis cezas?na çarpt?r?ld? ve infaz tamamlan?ncaya kadar seçme, seçilme; vak?f, dernek, sendika, şirket, parti yöneticisi ve denetçisi olma; bir meslek icra etme dahil birçok haktan mahrumiyetine karar verildi. 14 Mart 2006: Benzer bir durum, hakk?ndaki mahkûmiyetin 276 gününü hapiste geçirmiş olan Mehmet Kutlular’?n iade-i muhakemesinde de yaşand?. Ağ?r Ceza Mahkemesi, Kutlular’a evvelce verilen cezada ?srar etti. Sadece “kanunda san?k lehine yap?lan iyileştirmeler” sebebiyle bu cezay? k?smen “hafifletti.”


  YEN? ASYA / ?STANBUL

  18.02.2007

  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 22:29 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Bu nasılbir durum. Depreme ilahi ikaz diyenler ceza alsınlar, hapislerde yatsınlar,çürük bina yapıp ölüme sebebiyet verenler serbest bırakılsınlar hiç ceza almadan..Hasbünallah veni'mel vekil..
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  Alıntı elff Nickli Üyeden Alıntı
  Nebiçim bir durum. Depreme ilahi ikaz diyenler ceza als?nlar, hapislerde yats?nlar,çürük bina yap?p ölüme sebebiyet verenler serbest b?rak?ls?nlar hiç ceza almadan..Hasbünallah veni'mel vekil..
  asl?nda hocam burda suç yarg?layanlar?n değil diye düşünüyorum yani en az?ndan benim fikrim bu suç yarg?y? etkileyen maddi güçlerin zaten zaman aş?m?da yarg? sürecindeki bir davay? değil de yarg?lanmas? gereken bi dava için söz konusu yani acizane bi kaç sebebe binaen hakimleri korumak arzu ettim......
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 22:30 ) değiştirilmiştir.


 4. #4
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Yahu davaları uzatırlarsa elbette zamanaşımına uğrar ve düşer dava. Neden bizim davaları uzatmadan infaz kararı aldılar? Öyle ki Cevhar ağabeyin evi basılıp götürüldü bir Kurban arefesinde. Rica ederim hakimleri korumaktan söz etmeyin.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 5. #5
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  mübarek munteşem ağabeyim münazaratta üstada sual ediyorlar neden ittihad ve terekkiyi böyle şiddetli savunuyorsun...üstadımız diyor ki haklarında yeterince su i zan edildiğinden ben hüsnü zan ediyorum eğer öyle değillerse öyle olsunlar...ağabey bu ülkede idari ve adli yargıya güven hiç denecek kadar az bu nedenle ben hatayı hakimlerde bulma yerine bu tür mercilere etki eden komitelerde bulmayı tenkid edilecekse onları tenkid etmeyi daha uygun buluyorum...adalete güvenmeyen adaletten mahrum kalır nitekim bugün de öyle.....

 6. #6
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Sonuçta o yukar?daki komiteler sistemin her parças?nda kendilerine alet olabilecek makamlar bulabiliyorlar.

  Davam?z? as?l " Hakim " e havale ediyoruz.

  Çürük binalarla ilgili yarg?tay?niçtihad? da hayli ilginç.
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 22:30 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 7. #7
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  ağabey bu kadar organize birbirine bağl? müttefikler olduktan insan?n da onlarca zaaf? bulunduktan sonra pekte zor değil adam bulmak....ayr?ca yarg?tay içrihadlar? birleştirme kurulunun karar? kanuni aç?ktan kaynaklan?yorama;
  bi şah?s maddi manevi tazminat davas? açabilirdi bunun sonucunda da zarar gören herkesin zarar? tazmin edilirdi başlang?ç yanlş olmuş bu yönü ile ve içtihad kurulunun karar? üzerine de art?k dava aç?lmas? ikans?zlaşm?ş....ya ben inan?n zulme r?za veya zalime taraftar olmak maksad? ile demiyorum sadece meseleleri iyi analiz etmeli önyarg? ile hareket etmemeli...yani yarg?tay dan?ştay bugün çoğu müslüman?n güvenmediği kurumlar hakl?l?k pay? da var ama yol bu değil oku okulunu gir düzelt karanl?ğa küfür etme mum yak bu arada laf?m size değil ağabey selametle.....
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 22:30 ) değiştirilmiştir.


 8. #8
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Kardeşim adalet kurumlar?n?n görevi adalet dağ?tmakt?r.

  Kanun koyucular?n vazifesi kanun aç?klar?n? kapatmakt?r.

  Deprem davas?nda ilahi ikaz konusunun d?ş?nda, çürük binalarla ölüme sebebiyet veren insanlar?n cezas? verilemediyse benim vatandaş olarak bunun hesab?n? sorma hakk?m vard?r.

  Hak aramam için veya hakk?m?n aranmas?n? beklemek için illa hakim olmak gerekmez.

  Onlar o vazifeyle yükümlüler.
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 22:31 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 9. #9
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  ben de onu diyorum adalet bulmak için önce adil kurumları teşkil etmek gerekir adil kurumlar da adilane hükmeden hakimlerle adil olur ben avukat olun demiyorum ki nitelikli hakimler yetiştirin diyorum...ayrıca ceza almama filan yok adı geçen şahıs ceza almış fakat bu ceza külliyet kesbetmiyor yani emsallerine etki etmeyecek yani bu tür davalr bu hüküm ile direkt bağlantılı tutulmayacak....

 10. #10
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Kocaeli 1’inci Ağ?r Ceza Mahkemesi’nde görülen iki ''deprem davas?'', dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelenince, 17 Şubat’ta dolacak zamanaş?m?ndan faydalanacak san?klar cezadan kurtuldu.

  Marmara depremi nedeniyle müteahhit Muharrem Haz?r ''Taksirle tehlikeye sebebiyet sonucu ölüme neden olmak'', inşaat mühendisi Ahmet Ayd?n ise ''Taksirle 65 kişinin ölümüne neden olmak'' suçlar?ndan bugün Kocaeli 1’inci Ağ?r Ceza Mahkemesi’nde hakim karş?s?na ç?kt?lar.

  ?ki duruşma da firari san?klar?n yakalanmas?, dosyalar?ndaki eksiklerin giderilmesi için 28 Şubat Çarşamba gününe ertelendi.

  Böylece san?klar, Marmara Depremi nedeniyle aç?lan ve henüz karara bağlanmam?ş davalar?n Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, 17 Şubat’ta zamanaş?m?na girecek olmas?ndan dolay? ceza almaktan kurtuldular.
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 22:31 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Günhaların Sevaplara Çevrilmesi Kısmı Kafama Takıldı (Furkan Suresi, 25/70)
  By Lebid24 in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 11.11.08, 22:33

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0