+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Bir Yeni Şafak Faciası

 1. #1
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart Bir Yeni Şafak Faciası

  Alıntı sozler Nickli Üyeden Alıntı
  DEMET TEZCAN / “Şimdi aşk zaman?”  Geçtiğimiz Cuma (9 Şubat 2007) Yeni Şafak gazetesinin okuyucular?na sunduğu ek “şimdi aşk zaman?” slogan?yla ç?k?yordu. “14 Şubat’ta sevgilime ne alacağ?m diye düşünmeyin.”  “Birbirinden farkl? hediye seçeneklerini sizin için araşt?rd?k” diyordu.  Ahlaki dejenerasyonun al?p yürüdüğü, birkaç istisna d?ş?nda tüm bas?n yay?n kuruşlar?n?n bu minvalde bir yay?n sürdürdüğü bir zeminde yetmez gibi bir de Yeni Şafak bu kokuşmuşluğa, yozlaşmaya destek ç?k?yor tam 12 sayfal?k bir özel ekle aşka, sevgiliye, sevgililer gününe ön haz?rl?k çal?şmas? yaparak okuyucuyu bu konuda bilgilendirip o gün ne yapsam kayg?s?ndan kurtarma hizmeti(!) veriyordu.


  Romantizmin yan? s?ra farkl?l?k ve eğlence aray?ş?nda olanlara, 14 Şubat günü sevgilisine en güzel hediyeyi almak isteyenlerin hangi al?şveriş merkezinde buluştuğuna, romantik iç giyim ürünlerinden, sevginizi göstereceğiniz pek çok hediye çeşidi konusunda fikir veriyordu.


  Ve sevgililer gününe, sevgililere özel bugün içinde seküler anlay?ş?n dilini cömertçe kullanmaktan hiç imtina etmiyordu. “Aşk?n sihirli dokunuşlar?”, “?lan? aşk zaman?”, “aşk?n?z?n ateşini yans?t?n”, “aşk?n?z? Loop’ta ateşleyin”, “Nippon Hotel’de aşk başkad?r, Nippon sevgililere unutamayacaklar? bir gece sunuyor”, “cildiniz ?ş?ldas?n”, “saçlar?n?za 14 Şubat bak?m?”, “aşk?n? dile getir” “güzelliğinizle onu büyüleyin” diyerek bu işlerin yolu ve yöntemini de fotoğraflar eşliğinde çeşitli örnek ve önerilerle okuyucuya sunuyordu.


  “Aşk deyince sadece sevgili mi anlaş?l?r burada kar? kocadan bahsediliyor olamaz m??” gibi bir hüsnü zanna sevk edecek bir yorum ç?kmas? da mümkün değil.  Aç?k aç?k sevgililerden onun kalbine giden yoldan, ona ilan-? aşk etmekten geçen spot cümleler ve moda- magazin dergilerine taş ç?kartacak zengin fotoğraf çeşidiyle renklendiriyor sayfalar?.
  Tam 12 sayfa boyunca masaj salonlar?ndan, kozmetik ürünlerine, restoranlardan, al?şveriş merkezlerine, mücevherden, eğlence yerlerine, yatak tak?mlar?ndan, sevgilinin yatakta kahvalt? keyfine, gençlik kulüplerinin sevgililer gününü nerede kutlayacaklar?na kadar uzun uzun ince ince çal?şm?ş ve “aşk?n detay?”n? sunmuş.


  Mütedeyyin kesimin gazetesi olduğunu düşündüğümüz Yeni Şafak bu ek için efor sarf edip, 9 Şubat Cuma günü okurlar?n?n karş?s?na ç?kt?ğ? gün bir yerlerde Müslüman kan? ve göz yaş? akmaya devam ediyordu.  Irak’?n baş? çektiği Müslüman coğrafyalar “aşk?n rengi k?rm?z?” diyen yay?n organ?na yay?nlanmaya lay?k bulunursa kanlar?yla ses ve renk veriyorlard?.  “Coğrafyam?n rengi kan k?rm?z?s?” O gün işgalci ?srail’in Mescid-i Aksa’n?n alt?n? oymas?na tepki gösteren binlerce Müslüman Filistinli yine işgalcinin şiddetine maruz kal?yordu.


  Öte yandan Özgürder Sakarya Şubesi, 2006 başörtüsü raporunu haz?rlam?ş. Raporda: “Başörtüsünün kötü örnek gösterildiği, tesettürlü kad?nlar?n sadece okul kap?lar?ndan değil acil servislerden, mahkeme salonlar?ndan, belediye kap?lar?ndan, yemekhanelerden ve halk merkezlerinden at?ld?klar? ya da geri çevrildikleri bir y?lda; yasağ?n uygulanmas?nda Cumhurbaşkanl?ğ?, Silahl? Bürokrasi, YÖK, Dan?ştay ve kartel medya aras?nda kurumsal bir mutabakat sağland?ğ?n?n say?s?z örneğine rastlanm?şt?r. Kendi laik dogmalar?n? kutsallaşt?ranlar?n ve ideolojilerini putlaşt?ranlar toplumsal sorunlara adil bir çözüm önerisi getiremezler. Başörtüsü, herhangi bir siyasi partinin simgesi değilken, başörtüsü yasağ?; resmi ideolojinin bask?c? siyasetinin simgesi haline gelmiştir. Yasağa karş? ilahi vahyin şahitliğini yapmak; ihmal edilemez ve ertelenemez bir sorumluluktur” diyor.


  Yani arkadaşlar kald?r?n kafan?z? biraz da etrafa bak?n kardeşlerim !!  Müslümanlar?n ilk k?blesi y?k?l?yormuş, Irak’ta her gün ortalama 50 kişi ölüyormuş, başörtüsü yasağ?na karş? ilahi vahyin şahitliği ertelenemez bir sorumlulukmuş; geçin bunlar? 12 sayfa ek ç?karmaya değer olsun eylemleriniz ve sözünüz.

  Konjonktürel, popüler ve dahi seküler şeyler… Aşk, romantizm, büyüleyici güzelliğin yolundan, ş?kl?ğ?n püf noktalar?ndan, karş? cinsi etkilemenin sanat?ndan dem vurun” mu diyelim.


  Unutmayal?m ‘Şimdi aşk zaman?’ym?ş!  YEN? ŞAFAK YAZARI FATMA KARABIYIK B?LE KEND? GAZETES?NE S?TEM ED?YOR.
  Bir mektup ald?m Cuma akşam?. Gazetenizi protesto ediyoruz diye yazm?şlar. Sevgililer Günü filan. Almayacağ?z art?k. Sizi internet üzerinden okuyacağ?z. Okuyun dedim. Nereden okursan?z okuyun. Çünkü sizi yazacağ?m. “Sevgililer Günü” ilavesini “okuruna rağmen” veren gazeteme, sizi hediye edeceğim.

  Yeni Şafak Pazar ilavesinde, Devlet Bakan? ve Başbakan Yard?mc?s? Abdüllatif Şener ile eşi Berrin Şener'in aşk-sevgi üzerine söyleşisi yay?nland?.

  Şener çifti, anlad?ğ?m kadar?yla Sevgililer Günü münasebetiyle verdikleri söyleşiler ile bir gelenek oluşturmaya çal?ş?yorlar.

  ?lkini Milliyet gazetesine vermişlerdi ve bendeniz de Şov ve Mahrem isimli kitab?mda; “Aşk Üzerinden Meşruiyet Belirleme” başl?ğ? ile, muhafazakarlar?n aşk üzerinden mesafe kapatan tutumlar?n?, geçmişten günümüze analiz etmiştim.
  Bu yaz?da Berrin Han?m'?n Sevgililer Günü ile ilgili bilgisini düzeltmek istiyorum sadece. Berrin Han?m “çok sevdiği” Sevgililer Günü'nün, 1981'den beri ülkemizde kutland?ğ?n? san?yor. Hay?r. 1990'lardan itibaren kutlanmaya başland?. Hatta Türk halk?n?n bilincinde yer etme sebebi, ilk özel kanal?m?z Star tv'de her akşam saat 17.00'de yay?nlanan “Hayat Ağac?” adl? pembe dizi vesilesiyle olmuştur.

  Ekonomiyi hareketlendiren bir can simidi olarak hayata geçirilmesi, 2000'li y?llarda gerçekleşti Sevgililer Günü'nün. Muhafazakarlar 1980'li y?llara rengini veren “her şeyin ?slamcas?n?” üretmekten bir hayli yorgun düştükleri için art?k: kapitalist dünyan?n “özel günlerine” s?ğ?nman?n konforunu keşfettiler. ?slami radyo kanallar?n? dinleyenler, geçen y?llarda Sevgililer Günü'nün ne kadar çoşkulu kutland?ğ?n? hat?rlayacakt?r.

  Bu sene seküler zihniyetteki gazeteler, “Valentino Günü”ne gayet eleştirel yaklaş?rken, “B?Z” pek bir bağr?m?za bas?yoruz. Yani…Ne diyeyim!

  Hal ve vaziyet böyle!!!


  Yozlaşman?n ve Müslümanlar? yozlaşt?rman?n, dünyevileşmenin çok feci bir numunesi. Müslümanlar?n takvaya sar?lmas?n?n ne kadar ehemmiyetli olduğu bir kez daha net bir şekilde ortaya ç?k?yor. ?çi boşalt?lm?ş ?slam gayretlerine anlaş?lan başkalar? da kat?lmaya başlam?ş. Ne diyeyim. Tek kelime ile YAZIKLAR OLSUN.
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 22:36 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Dost nurunalanur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  4

  Standart

  Alıntı aşur Nickli Üyeden Alıntı
  Yozlaşmanın ve Müslümanları yozlaştırmanın, dünyevileşmenin çok feci bir numunesi. Müslümanların takvaya sarılmasının ne kadar ehemmiyetli olduğu bir kez daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. İçi boşaltılmış İslam gayretlerine anlaşılan başkaları da katılmaya başlamış. Ne diyeyim. Tek kelime ile YAZIKLAR OLSUN.

 3. #3
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Daha önce "?slami Magazin" ayaklar?yla ses ç?karan Yeni Şafak, şimdi de böyle bir icraata ad?m atm?ş.. Ne diyeyim, üzücü bir olay. Zaten muz?r medya bu tip gereksiz olaylar? körüklüyor. ?slami medyan?n da buna ayak uydurmas? üzücü bir olay...
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 22:36 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 4. #4
  Gayyur süraka - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  87

  Standart  böyle bir habere çok üzüldüm ....

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Elif Şafak: İnşaallah Kelimesi
  By TURKUAZ in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 14.07.19, 20:47
 2. Kerbelâ faciası
  By Bîçare S.V. in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.12.11, 10:13
 3. Şafak, Aşk Rahminde Sümeyyelere Gebe!...
  By Garip_Maznun in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.02.09, 16:23
 4. Doğu Faciası
  By PirMuhammed in forum Tarih
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.09.08, 17:28
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.08.08, 09:58

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0