+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 8 ve 8

Konu: Piyango Milyarları Talihliye Yaramadı...

 1. #1
  Gayyur EnVaR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  131

  Standart

  Y?lbaş?nda büyük ikramiye kazanan baz? talihlilerin baş?na gelmeyen kalmad? Kimi b?çakland? kimi huzurunu kaybetti, birinin mezar? bile aç?ld?!.?şte öyküler:
  03/01/2007

  Y?lbaş?nda büyük ikramiye kazanan baz? talihlilerin baş?na gelmeyen kalmad? Kimi b?çakland? kimi huzurunu kaybetti, birinin mezar? bile aç?ld?!.

  KOCAYI BOŞADI
  YEŞ?M AKYOL:
  2003'te 2 trilyon ç?kt?. Kavga etmeye başlad?ğ? 8 y?ll?k eşiyle boşand?. Kocas? "Para ç?k?nca beni boşad?" diye suçlad?.

  KORKU EVE KAPATTI

  SAL?H BAHT?YAR: 1985 ve 1997'de iki büyük ikramiye kazand?. Bahtiyar'?n huzuru kaçt?, "Mafya beni bulacak" diye bunal?ma girip, eve kapand?.

  MEMURLUĞU G?TT?
  AYHAN YALÇINKAYA: 1995'te zengin oldu. Memurluğu b?rakt?. ?şyerleri elinden gidince "Memurluğa geri dönmek istiyorum" dedi.

  MEZARI AÇILDI
  SAL?H GÜMÜŞÇAY: Salih Dede. 1989'da 5 milyar kazand?. 1 y?l sonra öldü. Tek baş?nayd?, yüzlerce akrabas? ç?kt?. DNA testi için mezar? aç?ld?.

  OĞLU BIÇAKLADI
  NECM? YILDIRIM: 2004'te 10 trilyonun dörtte birini kazand?. ?kramiye yüzünden kavga ç?karan oğlu, b?çakla Y?ld?r?m'? boğaz?ndan yaralad?.  Para kazand?lar pişman oldular

  Hepimizi hayallerini süsler, Milli Piyango'nun y?lbaş? çekilişinde büyük ikramiyeyi tutturup, yeni y?la zengin olarak girmek... Her çekiliş öncesi, büyük ikramiyeyle kaç lüks araba, boğazda kaç ev al?nabileceğine dair haberler yap?l?r... Çekilişten sonra da gazeteler, televizyonlar bir telaş yeni y?l?n talihlilerini aramaya koyulur. Amortiyle yetinmek zorunda kalanlarsa g?pta eder, "Ah ben olacakt?m ki onun yerinde" diyerek. Ancak san?lan?n aksine ikramiyeyi tutturanlar?n hayatlar? her zaman çok da güllük gülistanl?k olmuyor. Kimisi büyük hayal k?r?kl?klar? yaşad?, kimisi eski k?t kanaat geçindiği günleri bile özler hale geldi. Para yüzünden ailesi dağ?lan da oldu, oğlu taraf?ndan b?çaklanan da... Hatta "Keşke ç?kmasayd? bu para" diyenler bile ç?kt?. ?şte "Parayla saadet olmaz" dedirtecek büyük ikramiye şansl?lar?ndan baz?lar?n?n hikâyelerinden seçmeler..

  . ?ki trilyonu buldu ilk iş kocas?n? boşad?

  2003 y?l?nda Milli Piyango'nun dörde bölünen sekiz milyon YTL'lik (o zaman?n paras?yla sekiz trilyonluk) y?lbaş? büyük ikramiyesini bulan 4 talihliden biri, ?stanbul-Mecidiyeköy'deki Gima'dan ald?ğ? promosyon biletle bu büyük şans? yakalam?şt?. Ankara'dan ?stanbul'a tayinle gelip Merter'e anne-babas?n?n yan?na yerleşen ve Gaziosmanpaşa'da bir bankada çal?şan talihli Yeşim Akyol tayini ç?k?nca bir süre avukat eşi Güray Akyol'u Ankara'da b?rak?p ?stanbul'a gelmişti. Yeşim Akyol kendisine ç?kan paraya rağmen işine devam etti. Bankadaki mecburi hizmeti dolunca da eşinin yan?na Ankara'ya döndü. Ancak bir süre sonra para yüzünden çiftin aras?nda anlaşmazl?klar baş göstermeye başlad?. Ve Yeşim Akyol, ikramiye kazand?ktan 19 ay sonra boşanmak için Bak?rköy Adliyesi'nin yolunu tuttu.

  'ÇEK?LMEZ OLDU'
  Evliliğin ilk aylar?ndan itibaren asabi ve sald?rgan tav?rlar sergilediğini iddia ettiği eşinin ikramiye ç?kmas?ndan sonra "çekilmez" hale geldiğini söyleyen genç kad?n, işleri bozuk olan eşine büro kurduklar?n? ve otomobil ald?klar?n?, buna rağmen eşinin namusuna dil uzatt?ğ?n? ve hakaretler ettiğini iddia etti. Mahkeme de, 2.5 y?l süren davan?n ard?ndan 8 y?ll?k evli çifti boşad?, kocan?n tazminat talebini ise reddetti.

  Oğlu para için b?çaklad?

  2004 y?lbaş? özel çekilişinde 10 trilyonluk dudak uçuklatan bir ikramiyenin, dört talihlisinden biri de Eskişehir'de otobüs işletmeciliği yapan Necmi Y?ld?r?m idi. Biletini Eskişehir şehirleraras? otogar?ndan alan Necmi Y?ld?r?m, işyeri ziyaretçi ak?n?na uğray?nca kay?plara kar?şt?. Kazand?ğ? ikramiyenin ard?ndan otobüs işletmesini kapatan üç çocuk babas? Y?ld?r?m, bir süre sonra ailesiyle sorunlar yaşamaya başlad?. Necmi Y?ld?r?m'?n oğlu ile aras?nda alkol yüzünden kavga ç?kt?. Bu kavgalardan birinde Güneş Y?ld?r?m, evde bulduğu b?çakla babas? Necmi Y?ld?r?m'? boğaz?ndan yaralad?.

  ANNE DE YARALANDI
  Kavgay? ay?rmak isteyen anne Selma (46) ve ağabey Fuat (24) da elinden hafif şekilde yaraland?. Yaral?lar hastaneye kald?r?l?rken, gözalt?na al?nan Güneş Y?ld?r?m, ç?kar?ld?ğ? mahkemece tutukland?.


  Miras? için 5 y?l sonra ailesi mezar?n? açt?rd?

  DEM?RC?L?K yapan Salih Gümüşçay, 1989'da dudak uçuklatan bir servetin sahibi olunca, hayat? bir anda değişti. Tek baş?na yaşayan Salih Dede'nin yüzlerce akrabas? ç?kt?. 83 yaş?ndaki Gümüşçay, tedavi gördüğü ?zmir Devlet Hastanesi'nde tan?şt?ğ? hemşire Birsen Gümüşçay'la evlendi. Gümüşçay, 1990'da hayat?n? kaybettiğinde ise 8.5 milyar lira miras b?rakt?. Gümüşçay'?n kardeşi olduğunu söyleyen Zehra Görmüş'ün iddialar?n? nedeniyle Salih Dede'nin mezar? öldükten tam 5 y?l sonra aç?ld?. Görmüş, açt?ğ? iki ayr? davay? kazanarak, 150 milyar liraya ç?kan mirastan pay almay? başard?.

  12 y?lda iki kez büyük ikramiyeyi tutturdu...

  1985 y?l?nda ald?ğ? piyango biletine, o zaman?n büyük ikramiyesi olan 150 milyon lira isabet eden kasap Salih Bahtiyar diğer talihlilerden iki aç?dan ayr?l?yor. Öncelikle Bahtiyar büyük ikramiyeyi bir değil iki kez tutturmay? başard?. Ayr?ca ç?kan para nedeniyle hayat? olumsuz anlamda en az etkilenen isimlerden biri olduğunu da söylemek mümkün. Salih Bahtiyar ilk ikramiyeden 12 y?l sonra, 1997'de bu defa da Bursa'dan ald?ğ? tam biletle Cumhuriyet tarihinin en büyük ikramiyesi olan 300 milyar liray? kazand?. 300 milyar liral?k çekilişte büyük ikramiyeyi kazand?ğ? haberlerini reddeden ve evine kapanan Bahtiyar, uzun süre kimseyle görüşmedi.

  SATIRLA SALDIRDI
  ?kramiye kazand?ğ?n? ortaya ç?karan gazetecileri de evinin önünden sat?rla kovalayan Salih Bahtiyar, daha sonra "Mafyadan korktum" aç?klamas? yapt?. Önce 5 katl? bir apartman sat?n alan Bahtiyar, kalan paray? bankada değerlendirdi. Eski al?şkanl?klar?ndan vazgeçmeyen Bahtiyar, "Bahtiyar Kardeşler Et Marketi"ni işletmeyi de sürdürdü


  Memur günlerini özledi
  40 yaş?ndaki Ayhan Yalç?nkaya devlet memuruyken, cebinde kalan son 300 bin lirayla ald?ğ? biletle, 1995 y?l?nda büyük ikramiyeyi kazand?. Memurluktan istifa eden Yalç?nkaya ticarete at?ld? ancak kendisini tehdit edip bask? kurduğunu söylediği babas? Teyfik Yalç?nkaya'ya, açt?ğ? iki işyerini de devretti. Şimdilerde bir oto kiralama şirketi olan Yalç?nkaya, maziyi özlediğini belirterek şunlar? anlatt?: "?şler umduğum gibi gitmedi. Hiç tan?mad?ğ?m akrabalar?m ortaya ç?kt?. Tan?d?klar?m da benden yard?m istedi. Bir y?l boyunca d?şar? ç?kamad?m. Nakit param bitti. Zor günler geçirdim, huzurum kaçt?. Zaman geldi hasta oldum, doktora ç?kamad?m. Eskiden daha güzel bir hayat?m vard?, bütün dostlar?m? kaybettim. Devlet memurluğuna geri dönmek istiyorum."


  SABAH
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 20:37 ) değiştirilmiştir.
  Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz.

 2. #2
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Müstehaklar can?m
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 20:38 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 3. #3
  Gayyur mardynli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Mardin
  Mesajlar
  129

  Standart

  haram para
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 20:38 ) değiştirilmiştir.
  Ey kendini insan bilen insan! kendini oku. yoksa, hayvan ve camid hükmünde insan olmak ihtimali var.

 4. #4
  Pürheves muhammedyahya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Yozgat
  Mesajlar
  152

  Standart

  Cehennem ve sakar belas?n? çeken adam, en ac?nacak bir halde olduğu halde, -- s?rr?yla hiç ac?nmaya müstehak olamaz. Çünkü, "Zarara r?zas?yla girene merhamet edilmez ve lay?k değildir."
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 20:38 ) değiştirilmiştir.
  'Her şakirdin vazifesi, yalnız kendi imanını kurtarmak değil;
  belki başkasının imanlarını da muhafaza etmeye mükelleftir.
  O da, hizmete ciddi devam ile olur..KASTOMONU LAHİKASI

 5. #5
  Pürheves muhammedyahya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Yozgat
  Mesajlar
  152

  Standart

  Birtek saat, beş vakit namaza abdestle kâfi gelir. Acaba, yirmi üç saatini şu k?sac?k hayat-? dünyeviyeye sarf eden ve o uzun hayat-? ebediyeye birtek saatini sarf etmeyen ne kadar zarar eder, ne kadar nefsine zulmeder, ne kadar hilâf-? ak?l hareket eder! Zîrâ, bin adam?n iştirak ettiği bir piyango kumar?na yar? mal?n? vermek, ak?l kabul ederse -halbuki, kazanç ihtimâli binde birdir- sonra yirmi dörtten bir mal?n? yüzde doksan dokuz ihtimâl ile kazanc? musaddak bir hazîne-i ebediyeye vermemek, ne kadar hilâf-? ak?l ve hikmet hareket ettiğini, ne kadar ak?ldan uzak düştüğünü kendini âk?l zanneden adam anlamaz m??

  4.söz
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 20:39 ) değiştirilmiştir.
  'Her şakirdin vazifesi, yalnız kendi imanını kurtarmak değil;
  belki başkasının imanlarını da muhafaza etmeye mükelleftir.
  O da, hizmete ciddi devam ile olur..KASTOMONU LAHİKASI

 6. #6
  Gayyur EnVaR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  131

  Standart

  Alıntı muhammedyahya Nickli Üyeden Alıntı
  Birtek saat, beş vakit namaza abdestle kâfi gelir. Acaba, yirmi üç saatini şu k?sac?k hayat-? dünyeviyeye sarf eden ve o uzun hayat-? ebediyeye birtek saatini sarf etmeyen ne kadar zarar eder, ne kadar nefsine zulmeder, ne kadar hilâf-? ak?l hareket eder! Zîrâ, bin adam?n iştirak ettiği bir piyango kumar?na yar? mal?n? vermek, ak?l kabul ederse -halbuki, kazanç ihtimâli binde birdir- sonra yirmi dörtten bir mal?n? yüzde doksan dokuz ihtimâl ile kazanc? musaddak bir hazîne-i ebediyeye vermemek, ne kadar hilâf-? ak?l ve hikmet hareket ettiğini, ne kadar ak?ldan uzak düştüğünü kendini âk?l zanneden adam anlamaz m??

  4.söz
  Bu k?sa ders için ALLAH raz? olsun
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 20:39 ) değiştirilmiştir.
  Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz.

 7. #7
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  37
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  844 milyar kazand?, ''bin pişman oldu!'' 11/03/2007 Ordu’nun Perşembe ?lçesi’ndeki Ziraat Bankas?’nda çayc? olarak çal?şan Hayri Kaya’n?n hayat? 25 Ocak 2003’te Say?sal Loto’dan kazand?ğ? 844 bin 156.90 YTL’lik ikramiye ile inan?lmaz biçimde değişti. Ancak Hayri Kaya’n?n bu yald?zl? günleri çok k?sa sürdü, tek evi icra yolu ile sat?lan eski milyarder 5 ay hapis cezas? ald? şimdi de 200 bin YTL’yi aşan borcu nedeniyle adliye koridorlar?n? aş?nd?r?yor.

  PARAYI DUYAN EVE KOŞTU

  Lotoda kazand?ğ? gece çekilişi yapan sunucunun “?htiyac? olan birine ç?ks?n” temennisinde bulunduğunu söyleyen Kaya, “Elimde kupon, çekilişi izliyorum. 6 top düştü. Rakamlar yan yana s?ralan?nca bakt?m 6 rakam? doğru bilmişim. Heyecandan baş?mdan aşağ? ter boşald?. ?lk önce eşime ve babamla anneme haber verdim” diye anlat?yor. Paran?n ç?kmas?yla birlikte etraf?n? inan?lmaz kalabal?k bir kitlenin sard?ğ?n? söyleyen Kaya, “Para ç?kt?ğ?n? duyan eve koştu. Beni çayc? olarak çal?şt?ğ?m bankada müdürün odas?na kitlediler” diye anlat?yor hayat?n? değiştiren günü. ?lk iş olarak kendine son model bir cip alan Kaya, “Para ayda 27 bin YTL faiz getiriyordu. Eve sabah 06.00 sular?nda dolmaya başlayan misafirlerin tek derdi parayd?. Hiç kimseyi geri çevirmedim” dedi.

  “?ki ayda 200 milyar harcad?ğ?m için banka müdürü bile ikazda bulununca ben de kalk?p ?stanbul’a gittim ancak bu kez de babam?n “Oralarda mafyan?n eline düşersin” ?srar? üzerine geri dönmek zorunda kald?m. Bir arkadaş yağ işine girelim dedi. Kabul ettim ama tüm masraflar? ben ödedim. K?sa sürede veresiye defterlerimiz çal?n?nca o iş bitti” diye anlat?yor sonun başlang?c?n?.

  B?N TÜRLÜ DOLANDIRILDI

  Hal? sahac?l?ktan PVC sektörüne kadar birçok işe girdiğini ancak hiçbirinde tutunamad?ğ?n? söyleyen Kaya, “Hatta ağabey dediğim bir belediye başkan?n?n ad?n? verip, “Paraya s?k?şm?ş biraz yard?mc? ol ama paray? götürüp sen verme” dediler, inan?p arac? sand?ğ?m kişilere verdim, öyle bile doland?r?ld?m” diye anlat?yor memlekete geri dönüş öyküsünü.
  Camiye s?ğ?nd?lar

  EVDEN at?l?nca ailenin alt? ay boyunca bir camiye s?ğ?nd?ğ?n? söyleyen Hayri Kaya “Evimi bir akrabam icrayla sat?l?rken sat?n ald?, ben şimdi onun kirac?s?y?m. Para ç?kt?ğ?n? kimseye söylememeliydim. O gün bana 844 milyar lira ç?kacağ?na 100 milyar lira ç?ksayd? daha hay?rl? olacakt?. Kesinlikle bilmediğin işe girmeyeceksin. Bildiğin işi yapacaks?n. Ben bankada çayc? olarak kalsayd?m şimdi daha mutlu ve huzurlu olurdum” diyen Kaya, rençberlik yaparak hayat?n? kazan?p eşi Y?ld?z ile Ezgi ve Umut’u yaşatma mücadelesi veriyor.
  BAL ?Ş? BATIRDI

  PARASI tükenmeye başlay?nca bal işine girdiğini ve sat?n ald?ğ? bal karş?l?ğ? 34 milyar liral?k senet verdiğini ancak geri alamad?ğ?n? söyleyen Kaya, “Senetleri ödediğim halde geri alamad?m. Kazand?ğ?m parayla ald?ğ?m tek evimin kap?s?na icra geldi. Beş ay cezaevinde yatt?m. Orada hayat? ve gerçek arkadaşlar?m? tan?d?m. ?yi gün dostlar?m ortadan kaybolmuştu.” diyor.


  AKŞAM  http://www.moralhaber.net/haber_detay.php?haber_id=11407

  Bin pişman olmuş ama demekki 2 bin pişman olmas? gerekiyor.Daha keşke 100 milyar ç?ksayd? diyor ya.
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 20:39 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 8. #8
  Pürheves caner07 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Aydın
  Mesajlar
  161

  Standart

  kardeş tam ben bu haberi foruma göndermeyi düşünüyordum ki sen yollam?şs?n.GerçEktende çok ?BRETL?K bir olay tam s?rkap?l?k
  haram para insan?n baş?na neler getiriyor <
  hepimizin ibret almas? gereken bir olay
  RABB?M haram lokmadan hepimizi korusun(AM?N....!)
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 20:40 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Piyango Şans Oyunları Dinmizce Haramdır
  By vertyucek in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 29.12.12, 20:51
 2. Piyango kumarı ve hazine-i ebediye
  By Bîçare S.V. in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 22.12.11, 09:59

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0