Konu Kapatılmıştır
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 15

Konu: Yerli Kardinaller

 1. #1
  Pürheves sinepuryan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  171

  Standart

  Vatikan Devletinin reisi Papa cenâblar? ülkemize geldi ve gitti. Ağca da hapiste olduğu için sükûnet bozulmad?. “Niye geldi?” sorusuna elbette herkes kendi penceresinden cevâblar sunmaya çal?şt?; ama Şalom gazetesinde ç?kan bir karikatür enteresand? doğrusu.

  Yahûdî kad?n, televizyon seyreden kocas?na soruyor: “Bu Papa Ortodokslarla m? birleşmek için geldi?” Kocas?, “Evet. neden sordun?” diyor. Kad?n?n sözü çok dikkat çekici: “Boynunda haç görmedim, baş?nda da kipa’y? görünce başka bir şey zannettim!”

  Vatikan'?n birkaç as?rd?r gizli Yahudiler taraf?ndan idare edildiğini san?r?m bilmeyen yoktur. Peolonya Yahûdîsi ölünce de yerine Bavyeral? Alman Yahûdîsi Ratzinger getirildi. Bu yüzden şu karikatürdeki ince espriye gülüp geçmemek lâz?m!

  Bir vatandaş da Papa'n?n fotoğraf?n? geçmiş. Boynundan aşağ? doğru sarkan kal?nca hal? parças?na benzer koca bir atk? var. Atk?n?n üzerinde ise dört tane müstehcen resim var! Bir dîn adam?n?n üzerinde, üstelik de evlenmeyi kendilerine haram sayan bir dîn adam?n?n üzerinde böyle cinsel birleşme resimleri ne ar?yor?

  Neyse, Vatikan'?n Papa’s? ile Fener’in Patrik’i beraber bir âyin yapm?şlar, ünlü Türk büyüklerinden bir k?sm? da o âyine kat?lm?ş. ABD ve Yunanistan’?n Büyükelçileri ve istanbul Başkonsoloslar? ile birlikte Koç Holding Onursal Başkan? Rahmi Koç, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi ve eşi Prof. Dr. Kezban Hatemi, Prof, Dr. Niyazi Öktem, Genç Parti Genel Başkan? Cem Uzan, gazeteci Can Dündar ve çok say?da da’vetli iştirak etmiş (Haber 7, 30.11.06).

  Gazeteci Nuriye Akman'dan, Gazeteciler ve Yazarlar Vakf? Başkan Yard?mc?s? ve Kültürleraras? Diyalog Platformu Genel Sekreteri Cemal Uşşak’?n da orada bulunduğunu, “Fener Patrikhânesi'ndeki âyine kat?lan ve Papa’ya takdim edilen konuklardan biriydi” cümlesinden öğreniyoruz (Zaman, 03.12,06), Cemal Bey bizim eski arkadaşlar?m?zdand?r. O y?llarda Uşşak ve ekibi ile kavgal? olduğumuz için, doğrusu 1988’den beri diyalog çal?şmalar?n?n içinde olduğunu bilmiyordum. Ülkemizdeki H?ristiyan ve Yahûdîlerin problemlerini Akman'a öyle içten bir anlatm?ş ki, benim gibi kat? bir adam?n bile gözleri yaşard?! Cemal Bey, bu samîmi davran?ş?yla, elbette Papa'ya takdim edilmeyi hakketmiş!

  Hele, “Kendisi buraya gelinceye kadar Papa olamam?şt? henüz. Hâlâ kardinal Ratzinger’di, bir felsefe veya teoloji fakültesinde öğretim üyesi s?fat?yla duruyordu. Ama, taç giyen baş ak?llan?r. Bana göre Türkiye ziyareti ile birlikte papa olmaya başlad?” sözü ile daha büyük mükâfatlara lây?k olduğunu da isbât etmiş. Eski arkadaşlar?m?zla gurur duyuyoruz!

  Ayn? ekipten bir başka eski arkadaş?m?z Mehmet Paksu da, Bedîüzzamân'?n böyle bir gelişi nas?l yorumlayabileceğini soran okuyucusuna, merhûm Üstâd'? da diyalogcu göstererek cevâb verme başar?s?n? göstermiş (Bugün, 01.12.06)!

  Âyine kat?lanlardan Prof. Dr. Öktem dahi bu ekiple içli-d?şl? olduğu gibi, Prof. Dr. Kezban Hatemi de, “Papa'n?n Türkiye gezisi s?ras?nda vereceği olumlu mesajlar?n diyaloga katk? sağlayacağ?n? (Yeni Şafak, 26.11.06) söylemiş. “Lüzumsuz yere paneller düzenlemek, kendini bilmeyen dar kafal? ön yarg?l? bilgisiz insanlar?n hukuka ayk?r? şekilde pankartlar açmas?” demek suretiyle de, Papa’n?n gelişine tav?r alan Müslümanlar? bir güzel benzetmiş! Patrik hazretlerine “içimizdeki hançer” diyenleri de delîlsiz konuştuklar? gerekçesiyle “en büyük hâin” i'lân ederek dişli bir Patrikhâne avukat? olduğunu göstermiş!

  Şalom'un karikatürü gibi düşünürsek, şu bizim cenahtan gözüken bu isimlerin dahi boyunlar?nda haç olmad?ğ? gibi başlar?nda kippa da yok! Aleyhlerinde konuşmak bizim haddimize düşmez. Fakat, bir yazar?n “Yerli Kardinaller” başl?ğ?yla yazd?ğ? şu sat?rlar ise mes’eleye bir başka çerçeveden bak?yor:

  “Ve şu malûm güç odaklar?n?n hâline bak?n?z... Papa'n?n gelişini şenlik havas?nda sunanlara dikkat ediniz... Papa'n?n kutsal kişiliği ile Fener Patriği'nin mübarek kimliğinin birlikteliğinin ortaya ç?karacağ? medeniyetler ittifâk?n?n Türkiye'yi uçuracağ?ndan bahsedenlere dikkat ediniz!.. Müslüman görünümlü kardinalleri tan?y?n?z... Ey inananlar... Bu bir f?rsatt?r... Hâlâ birtak?m din tacirlerinin peşinde sâfiyâne bir saplant? ile sürüklenenler, kendilerine dönmeli, şeytan? teşhis etmek için gelişmelerden ibret almal?d?r... Din tacirlerinin eline kapand?ğ? Papa, Doğu-Bat? kiliselerini birleştirmeye, Anadolu’dan ?slam’? sürmenin kap?s?n? açmaya geliyor...” (Behiç K?l?ç, ?nternethaber, 29.11.06)

  Mustafa Kaplan 22/12/2006 Vakit Gazetesi
  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 20:40 ) değiştirilmiştir.
  Elde Kur\'an gibi bir mucize-i Baki varken,
  Başka burhan aramak aklıma zaid görünür
  Elde Kur\'an gibi bir burhan\'ı hakikat varken,
  Münkirleri ilzam için gönlüme sıkletmi gelir?
  Zülfikar Mecmuası

 2. #2
  Pürheves yagmur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  211

  Standart

  Tuhaf,ölçüsüz ve kaynaks?z görüşler...burda anlat?lan şeyler öyle tutars?z ve yalanlarla dolu ki. yaz?k mustafa kapalana .iyice şirazeden ç?km?ş.
  bu iddialara cevap vermek bile komik olur.ancak sinepüryan kardeş isterse ve kendisi de ayn? görüşteyse cevap veririz.
  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 20:40 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Müdakkik Üye terennüm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  910

  Standart

  Kaplan saçmalam?ş her zamanki gibi.
  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 20:41 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  Müdakkik Üye terennüm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  910

  Standart

  yani muhalefet etmek veya kaplanla ayn? görüşte olmak ad?na değilde geröekten merak?mdan soruyorum, doğrusu nas?l acaba? Adama saçmalad? demişsiniz ama size göre doğrusunu yazmam?şs?n?z.


  Doğrusu, böyle birşeyin olmad?ğ?d?r.
  Saçmalam?ş dememden de bu anlaş?l?yor zaten.
  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 20:41 ) değiştirilmiştir.

 5. #5
  Müdakkik Üye terennüm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  910

  Standart

  Rica edicem detayl? yaz?n, bugunlerde anlamak hususunda biraz eksik oldugumu hissediyorum

  Detayl? yazmaya gerek olduğunu düşünmüyorum.
  Google bu konuda yard?mc? olabilir.
  Kolay gelsin.
  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 20:41 ) değiştirilmiştir.

 6. #6
  Müdakkik Üye terennüm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  910

  Standart

  Saolunda saçmalad? diyen google değil ona muracaat edeyim, fikri yap?n?z? anlamak ad?na sordum, saçmalad?ysa neye göre saçmalad?? Yukarda kaplan?n yaz?s? iki sat?rl?k bişey, size göre neresinde ne saçmalam?ş bilmek istiyorum . Mahrum etmeyin nolur...

  Diyalog konusunda, bir tak?m Müslümanlar?n olduğu görünmediğinden bahsediyor. Yani iyi niyetli olmad?ğ?n?, H?ristiyanlar?n ekmeğine yağ sürdüğünden bahsediyor. Üstad?n ehl-i kitapla olan diyaloğunu da unutup onlarla diyaloğun uygunsuz olduğunu söylüyor. Her diyalog faaliyetinin Kilise için yap?ld?ğ?n? düşünüyor. Toptanc? davran?yor. Olaylar? iyi tahlil edemiyor. Risale-i Nuru ve Üstad? her zamanki gibi yanl?ş yorumluyor. ?slam?n izzetinden taviz verilmeden yap?lan diyalogtan haberi yokmuş gibi davran?yor vs vs.

  The End
  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 20:43 ) değiştirilmiştir.

 7. #7
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  H?mm... O zman Ustad?n ehl-i kitapla olan diyalogunu nas?l anlamam?z laz?m? Veya Ustad nas?l yapm?ş, Kaplan?n karş? ç?kt?ğ? ile Ustad?n tarz? aras?nda ne fark veya benzerlik var?
  ?slam?n izzetinden taviz verilmeden diyalog nas?l ve nerde yap?ld? bunu özellikle öğrenmek istiyorum.


  Selametle...

  Bir zamanlar Abdurrahman Dilipak, Demokrasiye küfür rejimi derdi. Muhterem Kaplan abimiz de "Ah Dilipak, Vah Dilipak!" diye başl?k atard? yaz?s?na. Tam bir demokrasi havarisi idi. Bugün alayc? bir üslûpla k?nad?ğ? Cemal Uşşak Beyefendi ile iyi geçindiği, Risale-i Nur'u ayn? mant?kla yorumlad?ğ? zamanlarda Cemal Beyle ayn? fikirde idi.
  Sonra ne oldu bilinmez; Cemal Bey gibi başkalar?yla da kavgal? oldu. Yeni intisab ettiği Hocas?n?n etkisiyle olsa gerek "Demokrasi küfür rejimidir" demeye başlad?. Bediüzzaman'?n "H?ristiyanlar?n dindar rûhânîleriyle medâr-? niza noktalar?, medâr-? münâkaşa etmemek" düsturunu, Fener patriği ile görüşmesini ya yok sayar, ya da işine geldiği gibi yorumlar oldu. Anlayacağ?n?z abimiz s?k?ld?kça fikir değiştirmeye al?şt? ya, mâzur görmek lâz?m. Çok önemli birşey değil. Sinepüryan kardeşimiz de çeşni olsun diye alm?şt?r.
  Selâmetle...
  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 20:42 ) değiştirilmiştir.
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 8. #8
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Alıntı usame Nickli Üyeden Alıntı
  Evet ilginç bir durum. Bildigim kadar?yla Kaplan, eskiden y.asya cemaatinin 2. adam?yd?. Sonra ayr?ld?.
  Bu birden bire tam tersi donüşün sebebi yeni hocas?m?d?r sizce? (Eger Kaplan şimdi demokrasiye kufur rejimidir diyorsa bizce de doğrudur.Bu ayr? bir mevzu tabi. Hem bu ay?planacak bişey değilki. O zaman mesela; eskiden kafir olup sonradan musluman olanlar?; ne kadarda döneksiniz, eskiden ne diyordunuz şimdi ne diyorsunuz diye ay?plamak m? laz?m?)

  Merak?mdan soruyorum Osmanoğlu kardeşim; Siz Ustad?n Fener Patriği ile görüşmesini nas?l değerlendiriyorusunuz? Eger bu goruşmenin detaylar?n? anlat?rsan?z memnun olacağ?m. Mesela Ustad Fener patriğine ne demiş, nas?l goruşmuş, kaç kez goruşmuş, patrik ne demiş? Bunlar? da soylerseniz guzel olur, boylece Ustad?m?z?n tarz? hareketini öğrenmiş olur, Kaplanm? hakl?, dilayogcularm? hakl? daha rahat anlar?z.
  Mustafa Kaplan Yeni Asya cemaatinin 2. adam hiç bir zaman olmad?. Yeni Asya Gazetesi Yazar? olduğu doğrudur. O zamanlar çok isabetli yaz?lar yaz?yordu. Kendisi bilahere başka bir hizmete intisab etti. Yolu aç?k olsun. Fakat maalesef bu arada ölçüyü de ,iyice kaç?rd?. Cemal Uşşak için de bir şey diyemem. Diyalog elbette gerekli. ?slam'? bar?ş ortam?nda anlatmak için gerekli. Dünya bar?ş?na hizmet etmek için gerekli. Üstad diyaloğu böyle anlam?ş ve anlatm?ş. Zülfikar'? Selahaddin Çelebi vas?tas?yla Vatikan'a göndermiş. Peygamberimiz ve Kur'an'da bahseden bir kitab. Elbette onlar? ?slam'a davet etmek için yapm?ş. Başka ne için yapacak Usame kardeş? Meselelere lütfen sakin ve akl? selim ile bakal?m. Fener Rum Patr?khanesine gidip Patrik'i de Peygamber Efendimize imana davet etmiş. Müslüman olmasalar bile dünya bar?ş? yönünden diyaloğ kurman?n ne zarar? var?. Düşman dahi olsa onlarla ''sulhkarane münasebet'' Risale-i Nur'un bir ölçüsüdür. Diyaloğu doğru anlamak laz?m. Hiç bir zaman tezellüle girmeden ve düşman tav?rlar da göstermeden, vasat? takib ederek diyaloğ kuramazm?y?z? Peygamberimizin hayat?nda bunun misalleri yokmu? Ne teslimiyet ve ne de düşmanl?k. Diyaloğdan anlad?ğ?m?z budur. Mustafa Kaplan'?n üslubu bu anlay?şa hiç bir şekilde uymaz. Cemal Uşşak ve mensub olduğu vakf?n diyaloğ anlay?ş?n?n da bu kaideye uyduğu söylenemez. Deveye sormuşlar: Yokuşu mu seversin, inişi mi? Deve cevab vermiş : Düzün suyu mu ç?kt?? ?şte anlay?ş?m?z budur Usame kardeş. Meseleyi başka taraflara çekmeyelim. Vasatta kalal?m Nur Talebelerine yak?şan bu değil mi?
  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 20:44 ) değiştirilmiştir.

 9. #9
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Alıntı usame Nickli Üyeden Alıntı
  Merak?mdan soruyorum Osmanoğlu kardeşim; Siz Ustad?n Fener Patriği ile görüşmesini nas?l değerlendiriyorusunuz? Eger bu goruşmenin detaylar?n? anlat?rsan?z memnun olacağ?m. Mesela Ustad Fener patriğine ne demiş, nas?l goruşmuş, kaç kez goruşmuş, patrik ne demiş? Bunlar? da soylerseniz guzel olur, boylece Ustad?m?z?n tarz? hareketini öğrenmiş olur, Kaplanm? hakl?, dilayogcularm? hakl? daha rahat anlar?z.
  Selametle..
  usame kardeşim emin misiniz bu sorunuzu yöneltirken "öğrenmek ve anlamak" amac?n?za? Veya bizlerin kafas?nda görüşlerinizi dile getirirken neler uyand?ğ?n? düşünüyor musunuz hiç? Zira benim bu mesaj?n?zdan akl?mda kalan sizin karş?dakini "tekzip" niyetinde olduğunuzdur. Bunu daha önce de size söyledim. Lütfen üslubunuza dikkat edin. Selamlar...
  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 20:44 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 10. #10
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Serdengeçti abi,o kendi anlad?ğ?n? anlats?n

  ta konu uzamas?n..
  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 20:45 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

Konu Kapatılmıştır

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Amerika'daki 100 Milyon Yerli Soykırımı ve Avatar
  By muhibbülkurra in forum Tarih
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16.01.10, 19:29

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0