+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Vay Canına! Anadolu'yu Halk İşgal Etmiş

 1. #1
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Abdullah Muradoğlu
  amuratoglu@yahoo.com

  Vay can?na! Anadolu'yu halk işgal etmiş..
  Dün Bekir Coşkun'u okuyunca irkildim.
  Sanki bir korku filmi izliyordum.
  ?stanbul'dan Urfa'y? nas?l da görememişiz.
  Televole yaşamlar?n büyüsüne kap?l?p, 'büyük tehlike'nin fark?na varamam?ş?z.
  Meğer neler oluyormuş güzel ülkemizde..
  Bekir Coşkun'un babas?n?n "kendi yapt?ğ?m?z teneke düdüklerimle onuncu y?l marş?n? çalard?k" dediği Urfa'y? zikir sesleri sarm?ş.
  Şurdan burdan toplanan çocuklara 'onuncu y?l' yerine zikir seanslar? yapt?r?l?yormuş..
  Kulağ?na öyle f?s?ldam?şlar.
  Duydunuz mu?
  7 Cumhuriyet okuluna karş? 14 tarikat okulu kurulmuş.
  Kentte bir tek baş? aç?k 'Atatürk k?z?' görünce şaş?p kal?rm?ş?z..
  Gericiler 7 çocuğa karş? , 14 karş?-devrimci yetiştiriyorlarm?ş.
  Birer Arap kentine dönmüş şehirler..
  Ve teneke düdükler çoktan susmuş.
  Şimendifer ve refah teklif eden Frans?z işgalcilere 'defolun gidin, istemiyoruz' diyen Urfal?lar ne hale düşmüş.
  Dört bir yan? esir alm?ş bir sinsi değişimi, bir yok edilişi görmemişiz.
  Ne yaps?n Bekir Coşkun?..
  Teneke düdükle sokağa ç?k?p z?vanadan ç?km?ş Urfal?lar? hizaya m? çeksin..
  Bu sinsi düşman? sopayla kap? d?şar? m? etsin..
  Haz?r, Ertuğrul Özkök "28 Şubat? destekledim, hala da destekliyorum" demişken..
  Zinde güçlere "hadin hadin ne duruyorsunuz?" diye çağr? m? yaps?n..
  * * *
  Vay can?na..
  Hala sokakta ?slam görünür haldeymiş..
  Toplumda bu görüntü Avrupa'y? k?zd?r?yormuş..
  Trende bile mescit istemiş bir profesör.
  Hürriyet tespit etmiş..
  ?DO'nun h?zl? feribotlar?nda kad?nlara ayr?, erkeklere ayr? mescitler varm?ş..
  Hem de sekiz y?ld?r..
  K?ble bile oklarla gösteriliyormuş..
  Yolcular?n rahatça abdest alabilmeleri için ilave lavoba bile konmuş.
  Hem de Türkiye'de..
  Olur mu hiç...
  Kand?rd?lar bizi.
  TESEV'ciler de kand?rd?.
  'Kim uyduruyor bunlar?, irtica mirtica tehdidi yok' dediler.
  Yalanm?ş bütün bunlar.
  * * *
  Ne güzel, 150 bin dolara vermeye haz?r 'örnek anneler'i manşetlerimize çekerken..
  Çocuklar? zikir seans? yapan Urfal? anneler de neyin nesi..
  Nereye gidiyor bu Türkiye..
  Yahu Arabistan olduk..
  Kurtaran yok mu?
  Halka başkald?racak sivil toplum yok mu?
  Hükümet acaristan macaristan işleriyle uğraşacağ?na, baks?n şu işin çaresine.
  Neymiş..
  Falan gazetecinin, filan yazar?n, feşmekan siyasetçinin villalar? varm?ş..
  Neymiş..
  Yeni enerji ihaleleri yap?lacakm?ş..
  Neymiş..
  Aralar?nda medya bağlant?l? baz? şirketlere kaçak akaryak?t cezalar? veriliyormuş..
  B?rak?n bunlar?.
  Ülke elden gidiyor..
  Bekir Coşkun daha ne yaps?n..
  Teneke düdükler sustuğuna göre..
  Ayağ?na postallar? çekip..
  'Marş.. marş' borazan? m? çals?n.?
  P?CASSO'NUN ANNES? DE M? ARAP?
  Parmak izi araşt?ran baz? antropologlara göre, Leonardo Da Vinci'nin annesi Arap olabilirmiş. Ressam Pablo Picasso'nun da Arap kökenli aileden geldiği söylenirdi. ?spanyol ressam, engizisyon döneminde h?ristiyanlaşt?r?lan bir müslüman aileden gelebilirmiş. ?spanyolca isimlerde iki sessiz harf yan yana gelmezmiş. Bu ancak Arap kökenli ailelerde görülürmüş. Annesinin soyad? Picasso'daki iki (s) harfi gibi. Casso, Arapça Kas?m'dan türemiş. Picasso'nun ilk çizimlerinin karakteri de Arap izleri taş?yormuş.
  AFOR?ZMA
  Özgürlük için savaşan zorbalar gördüm.
  Bask? yapma özgürlüğü için.
  Stanislaw J. Lec
  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 21:23 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Vah Urfa'm vah! Vah Anadolu'm vah! Vah Bekir Coşkun vah! Ama üzülme Bekir bey, Þunun şurasında ne kaldı ki? Öbür tarafta onlardan kurtulacaksınız. Orada tarikat okulu görmezsiniz, orada başörtülü görmezsiniz, orada islâm görmezsiniz. İnşallah onlar bekledikleri Cennet'e giderler de siz de onlardan kurtulursunuz. Oh be! Bekir bey kurtuluyor!!!
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 3. #3
  Pürheves yagmur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  211

  Standart

  Klasik "ayd?n yabanc?laşmas?"
  seçkinci yönetim düşkünü "düşkün" baz? zavall?lar halka düşmand?r.
  ama halk kazanacak. hep halk kazanm?şt?r tarih boyunca.
  Roman?n sefil asillerine karş?da halk kazand?.
  Mekkenin asil sefihlerine karş?da bir halk adam? olan Muhammedül Emin (SAV) kazand?.

  şimdide halk kazanacak Said Nursi kazanacak....
  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 21:26 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  Gayyur OmerHattap® - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Yaş
  35
  Mesajlar
  55

  Standart

  BU OLMADI SAYIN BEK?R COŞKUN

  Urfa’y? yanl?ş tan?mak ve yanl?ş tan?tmak…

  Bekir Coşkun hepimizin tan?d?ğ? ve sevdiği bir insand?r. Hürriyet gibi bir gazetede köşe yazar? olmas? elbette kolay elde edilebilecek bir şey değildir. Bekir Coşkun’un yazd?klar? da çoğu kez ilgimizi çeker, beğeniriz. Muhalif tak?lmalar? güzeldir. Korkusuz ve cesur yaz?lar? bir Urfal?’ya yak?ş?r çoğu kez.

  Bekir Coşkun zaman zaman yan?l?r da. Özellikle de konu maneviyat, ?slamiyet ve benzeri yap?lanmalar olursa. Nitekim son yaz?lar?ndan birinde Urfa’y? konu etti Coşkun ve yine yan?lg?larla dolu görüşlerini ortaya koydu. Sadece birilerinin kendisine anlatt?klar?n?, kendisinde bu konu ile ilgili var olan yarg?larla birleştirdi ve güzelim Urfa’y? karalad? bir anlamda. Kelimenin en hafifi ile abartt?ğ?n? söyleyebilirim.

  Şanl?urfa asla Bekir Coşkun’un “Teneke Düdükler” yaz?s?nda anlatt?ğ? gibi Arabistan olmad?. Şanl?urfa’n?n sokaklar?nda öyle tek tük baş? aç?k Cumhuriyet kad?n? ve k?z? da yok. Şanl?urfa’n?n sokaklar?nda, cafelerinde, caddelerinde, okullar?nda yüzlerce baş? aç?k (veya kapal?) Cumhuriyet k?z? okuyor, dolaş?yor, arkadaşlar? ile oturup sohbet ediyor, eğleniyor ve yaş?yor.

  Bekir Coşkun’un da çok iyi bildiğini gibi Şanl?urfa yap?s? itibariyle manevi dinamikleri canl? olan özel şehirlerden biridir. Buras? Peygamberler ve evliyalar şehridir. ?nsan?m?z?n manevi dinamiklerini canl? tutmas? bir suç değil, olsa olsa bir zenginliktir. Bekir Coşkun’un dizinin dibine oturduğu gerçekten mübarek babas? ona bunlar? anlatmal?yd? diye düşünüyorum.

  Hiç kimsenin Urfa’y? yanl?ş tan?maya ve yanl?ş anlatmaya, tan?tmaya hakk? yoktur. Hele Bekir Coşkun gibi üç-beş y?lda bir kez gelip, Urfa’da kald?ğ? bir günlük zaman?n?n çoğunu da Tülmen köyünde geçiren ünlü bir yazar?n kendi memleketini karalamaya hiç hakk? yoktur.

  Siyasi anlamda bir görüşe veya hükümete sald?rmak ad?na Urfa’y? merkeze alarak yaz?lanlar Bekir Coşkun’a bir Urfal? olarak hiç mi hiç yak?şmam?şt?r. Çünkü yaz?s?nda bahsettiği Urfa bizim bildiğimiz, yaşad?ğ?m?z ve hayat?m?z? her anlamda rahatl?kla sürdürdüğümüz Urfa değildir.

  Şanl?urfa’da Cumhuriyet karş?t? hiçbir yap?lanma yoktur. Bir kere halk?m?z?n böyle bir bak?ş aç?s? yoktur. Şanl?urfa’da bugün sinema da vard?r, her türlü kültürel etkinlik de rahatl?kla yap?lmaktad?r.

  Urfa’da sorumluluğunun bilincinde bir Cumhuriyet valisi görev yapmaktad?r. Çok ayd?n, çal?şkan ve görevini hakk?yla yapan bir emniyet müdürümüz vard?r. Belediye Başkan?m?z çağdaş bir bilim adam? ve yine Cumhuriyetin ilkelerine sad?k AKP’li bir siyasetçidir. Yine Urfa’da görev yapan çağdaş, Cumhuriyetçi, laik ve hepimizin gurur duyduğu askeri erkân?m?z vard?r.

  Sivil Toplum Kuruluşlar?m?z demokratik kat?l?mlar?n? sürdürmektedirler. Kimsenin kimseyi engellemesi falan söz konusu değildir. Urfa’da eğitim yapan bütün okullar, dershaneler ve kurumlar da kanunlar, mevzuatlar ve Cumhuriyet ilkeleri çerçevesinde sürdürmektedirler faaliyetlerini.

  Bu şehirde çocuklar?m?z? eğiten, onlar? bilim olimpiyatlar?na haz?rlayan, üniversiteye yetiştiren bütün eğitim kurumlar? nihayetinde Devlet’in kontrol mekanizmas? alt?ndad?r. Bütün bunlar? bile bile kurumlar?, kişileri, hatta şehirleri karalamak kimseye bir şey kazand?rmaz.

  Bekir Coşkun’u Urfa’y? gerçek bilgilerle ve burada yaşayan insanlar?n görüşlerini alarak yeniden değerlendirmeye davet ediyorum.
  Sedat Atilla - Sedat\'?n Kaleminden

  Bek?r Çoşkun'un yazd?ğ? yaz?ya kars? yaz?lm?ş bu yaz?ya kat?l?yorum Urfay? Urfam? Urfam?z? bu sek?lde n?tey? ne sek?lde olursa olsun karalamaya hakk? yok.
  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 21:27 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. İşgal, Irak’ı böldü
  By Bîçare S.V. in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21.12.11, 06:44
 2. Sivrisineğin Gözünü Hâlk Eden, Güneşi Dahi O Hâlk Etmiştir.
  By Bilal-i Sivasi in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 17.01.09, 13:42
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10.01.09, 18:10
 4. ABD'yi Gizlice İşgal Eden Düşman
  By elips in forum Gündem
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 19.10.08, 08:33

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0