+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 8 ve 8

Konu: Yazık

 1. #1
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Yaz?k...

  Son dönemde Yarg?tay 4. Hukuk Dairesinin, önüne gelen bas?n ve tazminat dâvâlar?nda verdiği “özgürlükçü” kararlar, “Nihayet Türk yarg?s? da AB kriterlerini özümsemeye başlad? galiba” dedirtmeye başlam?şt?...

  2006-12-12
  09:08

  Yaz?k...

  Son dönemde Yarg?tay 4. Hukuk Dairesinin, önüne gelen bas?n ve tazminat dâvâlar?nda verdiği “özgürlükçü” kararlar, “Nihayet Türk yarg?s? da AB kriterlerini özümsemeye başlad? galiba” dedirtmeye başlam?şt?.
  Geçtiğimiz birkaç gün içinde bas?nda haber konusu olan bu çeşit kararlardan ikisi şöyle:
  Maliye Bakan? Unak?tan’?n Milliyet yazar? Hasan Pulur’a açt?ğ? dâvâda mahkemenin verdiği tazminat karar? 4. Hukuk Dairesince, özet olarak şu gerekçelerle bozulmuş:
  “Siyasal kişileri eleştirmek bas?n?n görevidir. Bas?nda yay?n konusu yap?lan haber objektif oldukça, doğru olaylara dayand?kça ve doğru amaca yönelik bulundukça, eleştiri sert, k?r?c? ve küçük düşürücü olabilir.” (Milliyet, 9.12.2006)
  Ayn? gerekçe, Başbakan Erdoğan'?n kendisini “pervas?z kabaday?l?k”la eleştiren Yeniçağ gazetesine açt?ğ? dâvâda verilen mahkûmiyet karar?n?n bozulmas?nda da tekrarlanm?ş. (a.g.g.)
  Daha eskiye gittiğimizde, ayn? gerekçelerle verilen diğer birçok bozma karar?n?n da, çoğunlukla Başbakan?n veya bakanlar?n?n açt?ğ? dâvâlarda verilen tazminat kararlar?na dair olduğunu görüyoruz.
  Bu gerekçe ve içtihadlar, ilk bak?şta, bas?n özgürlüğü ad?na önemli bir gelişmenin tezahürü gibi görünüyor. Peki, gerçek durum öyle mi? Ne yaz?k ki, maalesef hay?r.
  Başbakan veya bir bakan eleştirildiğinde kullan?lan “Doğru olaylara dayand?ğ?nda ve doğru amaca yönelik bulundukça, eleştiri sert, k?r?c? ve küçük düşürücü olabilir” kriteri, eleştiri yarg?n?n kendisine veya silâhl? bürokrasiye yöneldiğinde bir ç?rp?da “unutuluveriyor.”
  Başörtülü belediye avukat?n?n “san?k” s?fat?yla bulunduğu mahkeme salonundan ç?kar?lmas?n? eleştirdiği için Yeni Şafak gazetesinin 133 bin YTL tazminata mahkûm edilmesi, bunun tarihe geçen çarp?c? örneklerinden biri.
  Dört sene önce Erdoğan’?n milletvekili adayl?ğ?n?n yarg? karar?yla engellenmesini eleştirdiği için Ar?nç’?n ve bir Yarg?tay karar?n? tenkit etmesi sebebiyle AKP milletvekili Mustafa Ünald?’n?n tazminata mahkûm edilmeleri de.
  Bu babda son örnek, E. Org. Doğu Aktulga için yazd?ğ?m?z bir eleştiri yaz?s?ndan dolay? bizim de, Aktulga’n?n vârislerince aç?lan tazminat dâvâs?nda mahkûm edilmemiz.
  Aktulga’n?n vefat?n?n ard?ndan yaz?lan söz konusu yaz?da, yak?nlar?n? incitecek en küçük bir hakaret unsuru dahi yer almazken ve yaz?da ifade edilen hususlar?n tamam? Aktulga hayatta iken de dile getirildiği halde kendisinin bunlara karş? herhangi bir itiraz? ya da dâvâ açma gibi bir girişimi olmam?şt?.
  Çünkü yaz?da dile getirilen hususlar tamamen yaşanan gerçekleri yans?t?yor; Aktulga’n?n bulunduğu görevlerdeki uygulamalar?n? ve 28 Şubat sürecinde üstlendiği aktif misyonu ortaya koyuyordu.
  Buna rağmen yaz? mahkûm edildi.
  Böylece, 4. Dairenin “özgürlükçü” kriterlerinin, bas?n?n tümünü kucaklayan bir yaklaş?m? değil, baz? yay?n organlar?n? koruyup gözeten bir tavr? yans?tt?ğ? izlenimi güçlendi. Ve bu kriterlerin dâvâc? ve dâvâl?n?n kimliğine göre değişen farkl?, hattâ çelişkili yorumlara kaynakl?k edebildiği görüldü. Yaz?k...
  12.12.2006
  E-Posta: irtibat@yeniasya.com.tr
  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 21:45 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Vefakar Üye nurlu dağ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  496

  Standart

  elbette yorumlar? çelişkili ve tarafl? olur, başka ne beklenirdi ki! Tarafs?z ve adil olsalar nas?l amaçlar?na ulaşacaklar?
  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 21:45 ) değiştirilmiştir.
  "EKMEKSİZ YAŞARIM HÜRRİYETSİZ YAŞAYAMAM"

 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart  Kararı bile bile veriyorlar,


  Çünkü islama tahammülleri yoktur,


  şahıslar perdesi altında islama hücum ediyorlar.


  Kazım abi,müslüman değilde,laik olsaydı hiç


  ceza verirlermişdi.

  İşte anlıyalım,deccalın komitesi müslümana müsamaha etmez.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Gayyur risalem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  50

  Standart

  Yurt disindan takip ettiklerimiz kadariyla türkiyede insan haklarindan bahs etmek cok abes olsa gerek.Insan haklari halkina sahip cikip onun cikarlarini korumak olsa gerek .Bir halk düsününki tamamen kendi haline birakilmis devlet görmemezlikten geliyor ,suclular arttikcada insanlar bozuldu oluyor!!! asil suclu devlet degilmi?halkina sahip cikmasi gerekmiyormu ?
  ümitvar olunuz...

 5. #5
  Dost Kayra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Mesajlar
  37

  Standart

  Arkadaşlar, Kaz?m Güleçyüz'ün "sözkonusu" yaz?s?n? okuyanlar?m?z olmuştur, 11 Aral?k'ta Yeni Asya'da yay?nland?. Hakikaten bir kelime dahi yok yaz?da hakaret içeren, ki Güleçyüz gibi gerçekten istikametli ve soğukkanl? bir insan?n yapacağ? iş de diil zaten...
  bence, davaya sebep olan tek bir cümle var orada.. Yak?nlar?n?n ve "o zihniyetin" "sindiremediği" bir Hakikat dillendirilmiş en bariz şekilde.. Güleçyüz şöyle bitirmiş yaz?s?n?:
  "O şimdi Kocatepe'de bir musalla taş?nda..."

  Paşazadelerin kan?na dokunan cümle bu olsa gerek. "Acizliklerinin" yüzlerine vurulmas?na tahammül edebilirler mi hiç!
  Koskoca komutan ve acziyett...
  Koskoca mevki ve "çöküş, bitiş"..
  esamesi bile kalmaz geriye..

  **
  Ölüm, iyi ki vars?n!
  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 21:46 ) değiştirilmiştir.
  Either exist as you are or to be as you look!

 6. #6
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Alıntı bilge Nickli Üyeden Alıntı
  Gerçekten çok yaz?k...
  4.dairenin özgürlük anlay?ş? bende şu fikri benimsedikleri izlenimi b?rakt?;
  "evet, özgürce kararlar veriyoruz ama bu karar? verirken ET?KET de önemli tabi..."
  Hakl?s?n bilge kardeşim. T.C. Mahkemelerinde adalet dağ?t?l?rken ET?KET'e göre dağ?t?l?yor. Baz?lar? "Deprem ilâhi cezad?r, tokatt?r, belâd?r" diyor, hiçbirşey olmuyor; ama baz?lar? "ikaz" deyince yer 2 y?l 1 gün cezay?. Hatta o bir günü bile unutmazlar. Demek ki üzerinden 12 Eylül ve 28 Şubatlar geçince mahkemeler de 1944'lerin mahkemeleri kadar bile cesur olam?yorlar.
  Ne yapal?m "cennet ucuz değil, cehennem lüzumsuz değil".
  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 21:46 ) değiştirilmiştir.
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 7. #7
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Baz?lar? daha özgür


  Vefat etmiş emekli bir general için, sağl?ğ?nda iken de yazd?klar?m?z? tekrar özetleyerek yay?nlad?ğ?m?z bir yaz? sebebiyle hakk?m?zda hükmedilen tazminat karar?n? onayan Yarg?tay 4. Hukuk Dairesinin, başka bas?n dâvâlar?nda verdiği kararlardan örnekler:
  * Eski Tar?m Bakan? Sami Güçlü’ye “Sen al?n?r sat?l?r bir zavall?s?n, üstelik ederin de 310 bin lira” diyen At?l?m gazetesi hakk?nda hükmedilen tazminat?, “Dâvâc? siyasî bir kişidir. Davran?ş ve icraatlar? konusunda bas?n?n sert şekilde de olsa eleştiri hakk? bulunmaktad?r. Bu söz sert eleştiri niteliğinde, tazminata gerek yok” diyerek bozdu.
  (Vatan, 1.6.05)


  * Millî Eğitim Bakan? Hüseyin Çelik’e “Takiye yap?yor, milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyor” diyen Eğitim-Sen eski Başkan? Alâaddin Dinçer hakk?ndaki tazminat karar?n?, “Sözleri eleştiri s?n?rlar? içinde” gerekçesiyle bozdu. (Radikal, 11.5.06)

  * Başbakan Erdoğan’? “çiğ, ham, vahşileşebilme h?z?na sahip, karş?s?ndakilere yönelik gözü dönmüş bir nefreti fütursuzca d?şa vurabilme eğiliminde” ifadeleriyle eleştirdiği için Radikal yazar? Y?ld?r?m Türker’in mahkûm edildiği tazminat?, “Bas?n d?ş? bir olaydaki davran?ş biçiminin hukuka ayk?r?l?k oluşturduğunun kabul edildiği durumlarda, bas?n yoluyla yap?lan bir yay?ndaki olay hukuka ayk?r?l?k oluşturmayabilir” gibi son derece ilginç bir gerekçeyle iptal etti. (Vatan, 7.5.06)

  * Keza Başbakan? “kedi” şeklinde çizen Cumhuriyet gazetesi karikatüristi Musa Kart hakk?ndaki tazminat?, “Görüş ve düşünceler abart?l?, incitici, ayk?r?, rahats?z edici, belli ölçüde alayc? olabilir... Kediler sevimli varl?klard?r... Toplumu yönetme, etkileme ve yönlendirme gücü bulunan siyasetçilerin, sahip olduklar? bu güç oran?nda eleştiriye aç?k olma ve katlanma zorunluluklar? vard?r” gibi gerekçelerle bozdu. (aa bülteni, 24.5.06)

  * “Din bezirgân?, sahte laik, kal?ptan kal?ba giren kişi” s?fatlar?n? yak?şt?rd?ğ? Başbakana “Kimlerin maşas?s?n sen, seni ipinde oynatanlar kimler?” diye soran CHP’li Haluk Koç hakk?nda hükmedilen tazminat karar?n?, “Kişinin üstlendiği görev ne kadar önemliyse, hakk?nda yap?lan eleştirilerin de o kadar yoğun ve gerektiğinde sert olabileceğinin kabulü gerekir” diyerek bozdu. (Radikal, 20.1.06)

  * Yine Başbakan? “?BDA-C’nin başlang?çtaki yöneticisi” olmakla, Müslüman Kardeşler Örgütünü finanse etmekle ve bir El Kaide liderinin dizinin dibinde nasihat almakla suçlayan CHP’li Ali Topuz hakk?nda verilen 15 milyar TL’lik tazminat? ise çok bularak miktar yönünden
  bozdu. (aa bülteni, 16.6.05)


  Son günlerde Başbakan? “pervas?z kabaday?l?k”la suçlayan Yeniçağ gazetesiyle Maliye Bakan?n? eleştiren Milliyet yazar? Hasan Pulur da 4. Hukuk Dairesinin “bas?n özgürlüğünden yana” yorumlar? sayesinde tazminat ödemekten kurtulanlar listesinde yer ald?lar.

  Ama s?ra Yeni Asya’ya gelince iş değişti.
  Ne de olsa bütün gazeteler özgür, ama baz? gazeteler daha özgür. Baz?lar?n?n ise özgür olmak bir yana, hiç var olmamalar? lâz?m!
  Öyle olunca, ç?kan neticeye şaşmak niye?

  Kaz?m Güleçyüz
  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 21:47 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 8. #8
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  37
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Murat ÇET?N
  Yirmi yedi liraaltm?ş üç kuruş
  Eğer ağz?m?zdan ç?kan her kelimeye, ceza kanunlar?ndaki hükümler uygulansayd?, hiçbir sözümüz bir savc?n?n dosyas?na girmekten kurtulamasayd?; sokaklar daha boş, cezaevleri daha t?kl?m t?kl?m olurdu.
  Eğer ağz?m?zdan ç?kan her kelime, bir tazminat dâvâs?na konu olsayd?, dost meclislerinde, beş çaylar?nda, yolda ayak üstü konuştuklar?m?z bile kayda al?nsayd?; hele hele muhatab?m?z, gücünü haktan değil, güçten alsayd?; birileri çok daha zengin, birileri çok daha yoksul olurdu.
  Daha özgür ve daha zengin olman?n yolu, kimseye bulaşmamaktan, bulaşacaksan da gücünü haktan alanlara bulaşmaktan geçerdi. Akl?na gelen her doğruyu söylemek yerine, baz?lar?n? yutkunmak, baz?lar?n? “delete” tuşuyla silmek tercih edilirdi.
  Şimdilik dost meclislerinde, komşu gezmelerinde ve sokakta ayak üstü istediğimiz gibi konuşuyoruz. Ama bu, insanlar?n dokunulabilenler ve dokunulamayanlar; sözlerinse övgü ve hakaret olarak ayr?lmas?n? engellemiyor. Dokunulabilenlere hakaret etseniz de eleştiri, dokunulamayanlar? eleştirseniz bile hakaret say?lmas?n? da engellemiyor. Dokunulamayanlar hakk?nda sadece övgü yazabildiğiniz ya da sadece susabildiğiniz gerçeğini de değiştirmiyor.
  Böyle bir dünyada, sizin 380 kelimelik bir yaz?n?z hakk?nda, 10.500 YTL’lik hukuken tazminat, vicdanen ceza say?labilecek bir miktara hükmedilebiliyor.
  Her bir kelimesi ortalama yirmi yedi lira altm?ş üç kuruş eden bir yaz?y?, ancak böyle bir ülkede yazabilirsiniz. Ve hakk?n?zda yaz?lm?ş bir yaz?dan ancak bu kadar kâr edebilirsiniz.
  Böyle bir ülkede sizin çal?ş?yor olman?z da, emekli olman?z da, hatta ölmüş olman?z da fark etmiyor.
  Böyle bir ülkede, söz gümüş değil, alt?nd?r. Zira her bir kelimeniz yirmi yedi lira altm?ş üç kuruş eder.
  Böyle bir ülkede “ve”ler, “ile”ler, “ama”lar, “çünkü”ler bile size çal?ş?r; sükut, ancak böyle bir manzaraya sessiz kalmak anlam?nda size kazand?r?r.
  Yoksa herkes yutkunsa, herkes “delete” yapsa, herkes korkup sinse, bunun paraya tahvili yoktur, ama sizin için daha değerlidir. Kendinizi daha güçlü hissedersiniz, daha dokunulmaz, daha erişilmez zannedersiniz. Ve bunu parayla ölçemezsiniz. Ama asl?nda böyle bir ülkede sükut da alt?nd?r sizin için. Hem de her şeyi alt?na çeviren bir simya gibidir. Adaletin susmas?, her şeyi alt?na çeviren bir simya gibidir sizin için.

  14.12.2006

  E-Posta: murat@yeniasya.com.tr


  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 21:47 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Yazık Oldu Salebe'ye
  By _vatan_ in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 23.05.14, 16:56
 2. Kime yazık oldu
  By *SAHRA* in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 21.03.14, 08:41
 3. Çok Yazık
  By Beste-i Rana in forum Mizah
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 09.01.09, 18:02
 4. Yazık :)
  By slim in forum Mizah
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 03.09.08, 18:06

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0