+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Sezer, Belediyede Fişleme İstedi

 1. #1
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Sezer, belediyede fişleme istedi!?stanbul Valiliği'ne yaz? gönderen Cumhur-başkan? Sezer, belediyelere ait kuruluşlarda başörtülü eleman çal?şt?r?l?p çal?şt?r?lmad?ğ? ile ilgili araşt?rma yap?lmas? talimat?n? verdi.
  Melik Duvakl? - Mükremin Albayrak'?n haberi
  Çankaya Köşkü'ndeki resepsiyonlara eşi başörtülü milletvekillerini davet etmeyen Cumhurbaşkan? Ahmet Necdet Sezer, şimdi de belediyelerde çal?şt?ğ? öne sürülen başörtülü bayanlar?n peşine düştü.
  Cumhurbaşkan? Sezer'in ?stanbul Valiliği'ne verdiği talimat tart?ş?l?yor.
  ?stanbul Valiliği'ne yaz? gönderen Sezer, belediyelere ait kuruluşlarda başörtülü eleman çal?şt?r?l?p çal?şt?r?lmad?ğ? ile ilgili araşt?rma yap?lmas? talimat?n? verdi. Sezer'in bu talimat? sivil toplum örgütlerinden sert tepki gördü. Uygulamay? k?nad?klar?n? belirten Özgür-Der Genel Başkan? Hülya Şekerci, Cumhurbaşkan?'n?n "başörtülülere hayat hakk? tan?mayan bir yaklaş?m" sergilediğini söyledi. Mazlum-Der ?stanbul Şube Başkan? Mustafa Ercan, "Toplumun hiç sorun etmediği konularda Cumhurbaşkan?'m?z?n araşt?rma yapt?rmas?n? bir talihsizlik olarak görüyoruz." yorumunu yaparken, Hukukçular Derneği Başkan? Hüsnü Tuna, Cumhurbaşkanl?ğ? Genel Sekreterliği'nden gelen yaz?n?n derhal geri gönderilmesi gerektiğini vurgulad?. Tuna, "Cumhurbaşkanl?ğ? ille de bu konuda bilgi almak istiyorsa ilgili bakanl?ğa başvurur ve bu vesileyle bilgi alabilir. Doğrudan valiliklere ya da herhangi bir yere yaz? yazmak suretiyle bilgi isteme yetkisi yoktur." dedi.

  Cumhurbaşkanl?ğ? Genel Sekreterliği'nin tepki çeken yaz?s? 21.11.2006 tarihini taş?yor. 1580-6484 say?l? yaz?da ?stanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Merter'deki hizmet binas?nda, ?stanbul Su ve Kanalizasyon ?daresi ve ?stanbul Gaz Dağ?t?m AŞ'de görevli bayanlar ile belde belediye başkanlar?n?n sekreterlerinin türbanl? olup olmad?ğ?n?n tespit edilmesi istendi. ?stanbul Valiliği bu talimat üzerine kaymakaml?klara 1 Aral?k'ta yaz?l? emir gönderdi. Beykoz, Büyükçekmece, Çatalca, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kartal, Sar?yer, Silivri, Şile, Ümraniye ve Tuzla kaymakaml?klar?na verilen emirde, gerekli araşt?rman?n yap?larak sonucun 12 Aral?k'a kadar valiliğe bildirilmesi talep edildi.

  Kaynağ? Gözcü Gazetesi

  Cumhurbaşkanl?ğ? Genel Sekreterliği'nden gönderilen yaz?da iddialar?n dayanağ? olarak Gözcü Gazetesi'nin 16.11.2006 tarihli nüshas?nda yer alan Mehmet Türker'in "Takkeli laiklik" başl?kl? köşe yaz?s? gösterildi. Türker, Büyükşehir Belediyesi'nin Merter'deki hizmet binas?nda tuvaletlerin alaturka helaya dönüştürüldüğünü öne sürüyor. Namaz vakitlerinde personelin yüzde 80'inin "araziye uyduğu"nu savunan yazar, iddialar?n? şöyle sürdürüyor: "Belediyeye bağl? ?SK? ve ?GDAŞ'ta durum daha da vahim. Koridorlar?nda takunya sesleri yükselen bu şirketlerin şoförleri ile memurlar?n?n neredeyse tamam? sakall?. Birçok belediye başkan?n?n sekreteri türbanl?, özel kalemleri türbanl?larla dolu."

  Sezer'in talimat?yla ?stanbul'da başlat?lan başörtüsü takibine her kesimden tepki yağd?. Özgür-Der Genel Başkan? Hülya Şekerci, Sezer'in görevini b?rakmadan önce misyonunu tamamlamak istediğini belirtti. Bu misyonda "başörtülülere hayat hakk? tan?mayan bir yaklaş?m" olduğunu kaydeden Şekerci, Cumhurbaşkan?'n?n görev süresince verdiği resepsiyonlar vesilesiyle başörtülülere karş? olan "haz?ms?zl?ğ?n?" bildiklerini vurgulad?. Şekerci, "Son günlerde eşi Semra Sezer'in de başörtülüye hakaret eden Muazzez ?lmiye Ç?ğ'a ödül vermesi bunun bir yans?mas?. Bunu k?n?yoruz. Hükümetten başörtüsü sorunu ile ilgili ad?mlar atmas?n? bekliyoruz. Hükümet geri ad?m att?kça birileri bunu sürekli kaş?yor." görüşünü dile getirdi.

  Mazlum-Der ?stanbul Şube Başkan? Mustafa Ercan da, Sezer'in halk?n değil sadece belirli bir kesimin temsilcisi gibi hareket ettiğinin alt?n? çizdi. Ercan'?n yorumu şöyle: "Ülkemizin her aç?dan zor günler yaşad?ğ? şu günlerde toplumun hiç sorun etmediği konularda Cumhurbaşkan?'m?z?n araşt?rma yapt?rmas?n? bir talihsizlik olarak görüyoruz. Toplumun çok daha önem verdiği s?k?nt?lar? ile ilgilenmesini beklerdik. Yap?lan araşt?rmay? Cumhurbaşkanl?ğ? makam? ile bağdaşt?ram?yoruz."

  Hukukçular Derneği Başkan? Hüsnü Tuna ise Cumhurbaşkan?'n?n kendisini Başbakan gibi yetkili k?l?p böyle bir işleme hakk?n?n olmad?ğ?n? bildirdi. Valiliğe gelen yaz?n?n derhal geri gönderilmesini isteyen Tuna, şöyle devam etti: "Türkiye'de başkanl?k sistemi yok, cumhurbaşkanl?ğ? sistemi var. Cumhurbaşkan?'n?n idari yap?lanma içerisinde icrai faaliyet yürütme yetkisi yoktur. ?lle de bilgi almak istiyorsa ilgili bakanl?ğa başvurur. Doğrudan valiliklere ya da herhangi bir yere yaz? yazmak suretiyle bilgi isteme yetkisi yoktur."
  Hüsnü Tuna (Hukukçular Birliği Başkan?)

  Validen bilgi isteyemez
  Valilik yaz?y? derhal geri göndermeli. Cumhurbaşkan?'n?n idari yap?lanma içerisinde icrai faaliyet yürütme yetkisi yoktur. Doğrudan valiliklere ya da herhangi bir yerden yaz?yla bilgi isteyemez. ?lgili bakanl?ğa başvurmas? gerekir.

  Mustafa Ercan: Mazlum-Der Şb. Bşk.

  O makamla bağdaşmaz
  Ülkemizin zor günler yaşad?ğ? şu günlerde toplumun hiç sorun etmediği konularda Cumhurbaşkan?'m?z?n araşt?rma yapt?rmas?n? bir talihsizlik olarak görüyoruz. Yap?lan araşt?rmay? Cumhurbaşkanl?ğ? makam? ile bağdaşt?ram?yoruz.

  Hülya şekerci: Özgür-Der Gen. Bşk.

  Yaklaş?m?n? biliyoruz
  Cumhurbaşkan? Sezer'in başörtüsü konusundaki yaklaş?m?n? biliyoruz. Eşi Semra Sezer'in de başörtülülere hakaret eden Muazzez ?lmiye Ç?ğ'a ödül vermesi bunun bir yans?mas?. K?n?yoruz.

  Genelkurmay, fişleme yapan komutan? emekli etmişti

  Fişleme, 28 Şubat sürecinin en çok tart?ş?lan konular?ndan biriydi. Marketlerden kebapç?lara kadar fişlenen isimlerin listeleri elden ele dolaş?yordu. 2004 y?l?nda ise ilginç bir fişleme olay? ortaya ç?kt?. Hürriyet Gazetesi'nin 'Sosyetik fişleme' başl?kl? haberine göre, Kara Kuvvetleri Komutanl?ğ?, kaymakaml?klara yaz? göndererek, "AB ve ABD yanl?s? kişiler hakk?nda istihbarat toplanmas?n?" istemişti. Yaz? Kad?köy, Maltepe, Kartal ve Sultanbeyli kaymakaml?klar?yla 1 Numaral? Dikimevi Müdürlüğü, Jandarma ?kmal Merkezi Komutanl?ğ?'na gönderilmişti. Yaz? kapsam?nda AB ve ABD yanl?s? kişilerin organize bir grup olup olmad?ğ?, söz konusu devletlerle ilişkilerinin mahiyetinin ne olduğunun araşt?r?lmas? ve biyografik bilgilerin toplanmas? isteniyordu. Yaz?da ayr?ca az?nl?klar, yüksek sosyete, zengin çocuklar?, tarikatlar, masonlar ve satanistler de izlenme kapsam?nda değerlendiriliyordu. ABD'de siyahlara karş? kurulan ?rkç? terör örgütü Ku Klux Klan örgütünün dahi faaliyetlerinin irdelenmesi talep ediliyordu.

  Genelkurmay haberi doğrulad?; ancak, "Çal?şmada yer alan baz? hususlar?n düzeltilmesi maksad?yla gerekli incelemelere başlanm?şt?r." dedi. Bas?nda tepkilerin artmas? üzerine Genelkurmay Başkan? Orgeneral Hilmi Özkök, çarp?c? bir beyanat verdi. Fişleme skandal?n?n 'merkezi' değil 'lokal' bir talimattan kaynakland?ğ?n? söyleyen Özkök, "Ordunun komutan? benim. Kabahat de benim." diye konuştu. Ard?ndan Genelkurmay'dan "böyle bir görevin hiçbir birliğe emredilmediği"ni kaydetti ve şu teminat? verdi: "Bu bak?mdan, bütün halk?m?z huzur içinde olmal?d?r." 2004 YAŞ'?nda ise fişlemenin müsebbibi olarak gösterilen 2. Z?rhl? Tugay Komutan? Tuğgeneral Kaya Varol emekliye sevk edildi.
  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 22:11 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  YA RAB! YOK MU BİR MÜBAREK MAYMUNUN DAHA?!!!
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 3. #3
  Vefakar Üye nurlu dağ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  496

  Standart

  Nas?l olur ya? halk?n seçimiyle iş baş?na gelmiş kamu tüzel kişiliğine sahip karar organlar? çal?şanlar?n?n k?yafetine kar?şm?yorsa ve hizmetlerine devam ediyorlarsa Cumhurbaşkan?n?n bir suçlu arar gibi başörtülülerin peşine düşmesinin mant?ğ? ne?


  Yolsuzluklar?n neden peşine düşmüyor?, gerçek suçlular?n neden peşine düşmüyor, hortumcular?n neden peşine düşmüyor acaba?
  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 22:11 ) değiştirilmiştir.
  "EKMEKSİZ YAŞARIM HÜRRİYETSİZ YAŞAYAMAM"

 4. #4
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Asya Nurdağ Kardeşim, sinirlenme ve üzülme. Bakarsın bir maymun daha vardır.
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 5. #5
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Dünyada kendi vatandaşını fişleyen tek ülkenin Türkiye olduğunu biliyor muydunuz?
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 27.08.08, 13:09
 2. Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 01.08.08, 11:52
 3. Cevaplar: 23
  Son Mesaj: 14.06.08, 11:42
 4. Sezer ve Espri
  By aşur in forum Mizah
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 30.08.07, 03:31
 5. Ankara'da Yağmur ve Sezer Esprisi
  By TURKUAZ in forum Gündem
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 28.08.07, 21:06

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0