+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: CHP ve ANAP Kafayı Nurcular'a Taktı

 1. #1
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  33
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  "Bu dinci yay?nlar konusunda görev alan arkadaş?m?z Adem Özkan yay?nlar? Nur Cemaati’nin önde gelenlerinden birisi Senai Hoca'ya teslim etti.Hep o­nlarla oturup kalk?yor."CHP-ANAVATAN ortak önergesi

  CHP ve Anavatan’?n TRT hakk?nda Meclis araşt?rmas? aç?lmas?na ilişkin verdikleri önerge görüşülürken “dinî yay?nlar” tart?şmas? yaşand?. CHP Yozgat Milletvekili Emin Koç, TRT’de “dinci yay?nlar”?n artt?ğ?n? ileri sürdü.
  Geçtiğimiz y?llarda Ramazan ay?nda yay?nlanan ve büyük ilgi gören “Ramazan sevinci” program?n?n yönetmeni Adem Özkan’?n program? Nur cemaatine teslim ettiğini iddia eden Koç, dinî yay?nlar? “dinci yay?n” olarak niteledi.
  Koç, “Bu dinci yay?nlar konusunda görev alan arkadaş?m?z Adem Özkan öyle bir ekibe bu yay?nlar?, dinci yay?nlar? teslim ettik ki… Geçmişte TRT’yi hepimiz biliyoruz, kravatl?, düzgün, modern, çağdaş, Diyanetten o­naylanan din adamlar? buralara ç?kar, topluma ?ş?k tutard?, hepimize ?ş?k tutard?, hepimiz de sayg? duyard?k ama şimdi kime teslim etti? Hepimiz biliriz, tan?r?z, Nur Cemaati’nin önde gelenlerinden birisi Senai Hoca vard?r. Hep o­nlarla oturup kalk?yor, o­nlar?n programlar?” şeklinde konuştu.
  CHP’li Koç’a cevap veren AKP Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ise halk?n dinî yay?nlar?n say?s?n? artt?r?lmas?n? istediğini söyledi.
  Özellikle yurt d?ş?ndaki vatandaşlar?n kendilerine “TRT’de dinî yay?nlar niye az” şeklinde sorular yönelttiğine dikkat çeken Tutan, “Ben şunu merak ediyorum. Yani, bu dinî yay?nlardan kim, niye rahats?z oluyor? Bize gelmeyen bu şikâyetler size mi geliyor? Bu ülke halk?n?n yüzde 99’u Müslüman değil mi? Hep beraber geçen Ramazanda iftar, sahur programlar?n? yaşad?k. Gerek TRT gerek özel kanallar gerçekten fevkalade, hepimizin hissiyatlar?na hitap eden çok güzel yay?nlar yapt?lar. Ben anlamakta zorluk çekiyorum. Bu dinî yay?nlar?n ne tür eksikleri var, ne tür yanl?şlar yap?lm?ş? Ben bunlar? öğrenmek istiyorum” dedi.

  TELEV?ZYONLARDA B?R ÇOK ZARARLI YAYIN VAR
  Televizyonlarda bir çok zararl? yay?nlar?n yap?ld?ğ?na dikkat çeken Tutan, konuşmas?n? şöyle sürdürdü:“Bir sürü komisyonlar kuruyoruz. Mesela çocuklar?m?za porno tuzağ? ile ilgili yeni bir komisyon kuracağ?z. Liselerde, ilköğretim okullar?na kadar gençlerimiz bozulmaya başlad?. Mafya dizileriyle büyüdü çocuklar?m?z. Maalesef çocuklar?m?z, eşlerimiz, k?zlar?m?z sabahlar? kaynana Semralar?, Ahular?, Meriçleri izliyor. Biz, bunlar? m? isteyeceğiz, yoksa, halk?m?z?n dinî hassasiyetlerinin öne ç?kmas?n? m?, ahlak verilmesini mi? Elbette ki, TRT, bu konuda az yay?n yap?yor. Mutlaka, dinî hassasiyetlerimiz, gençlerimizin millî, manevi moral değerleri daha da art?r?lmal?. Bu yay?nlar artt?kça, halk?m?z, bu kaynana Semralardan da vazgeçecektir, diğer saçma sapan işte bizi gözetliyor evlerinden de vazgeçecektir.”
  Anavatan Partisi’nin TRT’de “Laiklik ilkesi ihlal edilerek şeriat propagandas? yap?ld?ğ?”, CHP’nin de “Yolsuzluk ve kadrolaşma” yap?ld?ğ?n? ileri sürerek verdikleri Meclis Araşt?rma önergesi yap?lan oylama sonucunda reddedildi.
  Devlet Bakan? Beşir Atalay, TRT’nin laik, demokratik ve özerk vasf?n?n tart?şma konusu dahi yap?lamayacağ?n? belirterek, ‘’TRT, toplumun televizyonudur’’ dedi.
  “AHLAKSIZ TEKL?F” ?LKOKULDA
  Adana’da bir ilköğretim okulunun henüz 5’inci s?n?f?ndaki bir öğrencinin k?z öğrenciye dizi filmdeki ‘’ahlaks?z teklifi’’ içeren ifadeleri kullanmas? üzerine s?n?f öğretmeni tüm velilerle olağanüstü toplant? yapt?. Al?nan bilgilere göre, Güzelyal? Mahallesi’ndeki Nigahi Soykan ?lköğretim Okulu 5-B s?n?f?ndan bir erkek öğrenci, 5-F s?n?f?nda öğrenim gören bir k?z öğrenciye, başrollerini Halit Ergenç ile Bergüzar Korel’in paylaşt?ğ? ‘’Binbir Gece’’ adl? dizinin bir sahnesinde geçen ‘’300 bin dolara bir gece’’ şeklinde ifadeler kulland?. Öğrencisinin sözlerini duyan ve ‘’şoka uğrad?ğ?n?’’ belirten Şengül Göl, bunun üzerine tüm velileri olağanüstü toplant?ya çağ?rd?.
  Öğretmen Göl, yapt?ğ? aç?klamada, ‘’Küçücük bir çocuğun hem de geç saatteki bir diziyi izleyip, o çirkin ifadeleri kullanmas?n?n kendisini derinden yaralad?ğ?n?’’ ve gerekli önlemleri almak için velilerle bir araya geldiğini söyledi.
  Öğrenci velileriyle yaklaş?k 40 dakika süren bir görüşme yapt?ğ?n? söyleyen Göl, ‘’Moralim çok bozulmuştu. Velilere çocuklar?na gece geç saatlere kadar televizyon izlettirmemelerini, ayn? zamanda bu körpecik yavrular?n ahlaki yozlaşmadan uzak tutulmas?n? istedim’’ dedi.Göl, çocuklar?n kendileri için yararl? programlar? izlemeleri, zihinlerini kar?şt?racak programlardan ailelerin çocuklar? uzak tutmalar? gerektiğini kaydetti. Göl, ‘’Önlem al?nmay?nca ne yaz?k ki buna benzer olumsuzluklar yaş?yoruz. Veliler kadar program yap?mc?lar?n?n da çocuklar? düşünerek toplum ahlak?n? ön planda tutan içerik haz?rlamalar? gerekiyor’’ diye konuştu.
  Kemal Benek-Yeni Asya
  http://www.sentezhaber.com/index.php?mode=detay&index_id=6644
  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 22:13 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 2. #2
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  33
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Yaz? güzel ancak başl?k bu yaz?ya pek uymam?ş.

  Aç?klamalarda göreceksiniz ki Yozgat CHP milletvekilinin aç?klamas? "nurcu Senai Hoca" diyerek geçiyor. Ortada bir "rahats?zl?k" olduğu kesin...
  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 22:17 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 3. #3
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  33
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Yeni Asya'dan Davut Şahin'in ykonuyla ilgili yorumu:


  D?Nî KADROLAŞMA!

  CHP’yi anlad?k da... Anavatan Partisi’ni anlamakta zorland?k...
  TRT’ye ortaklaşa verdikleri soru önergesinde “kadrolaşma”yla birlikte “dinî yay?nlar?n tarikatlara teslim edildiği” iddialar?n? gündeme getirdi....
  Gerçi Devlet Bakan? Beşir Atalay,
  “Bizim hükümetimiz TRT’ye en az müdahale eden hükümettir” diye cevap vermiş.
  Zaten istedikleri bu:
  Mümkün olduğu kadar “hiç” müdahale ettirmemek!
  Atalay, TRT eski Genel Müdürü ?smail Cem döneminde “kadrolaşma” olduğunu ve dinî yay?nlar?n o dönemde artt?ğ?n? söylemesi gibi, kaçamak bir cevab? vermemeliydi.
  Ne yani: Küçük bir az?nl?ğ?n d?ş?nda “dinî yay?nlardan” kim rahats?z?
  http://www.yeniasya.com.tr/2006/12/07/yazarlar/dsahin.htm
  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 22:18 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 4. #4
  Dost kapadokyalı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Mesajlar
  18

  Standart

  Nurcular yokmu nurcular işleri güçleri devletle laiklikle bilmem neyle asal?m gitsin bunlar? . Türkiye'nin "çağdaşlar?n?n" görüşü budur heralde
  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 22:18 ) değiştirilmiştir.
  ESKİ HAL MUHAL; YA YENİ HAL YA İZMİHLAL

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Gelin ata binmiş, kafayı yemiş!
  By *SAHRA* in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 04.02.14, 14:10
 2. Ben Kafayı Yedim
  By stranger in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 127
  Son Mesaj: 05.08.09, 11:06
 3. Öğrenci Sonunda Kafayı Yemiş..
  By Melis in forum Mizah
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 28.01.09, 22:39
 4. DYP - ANAP Birleşti: Demokrat Parti Yeniden..!
  By Meyvenin Zeyli in forum Gündem
  Cevaplar: 20
  Son Mesaj: 13.06.07, 12:14
 5. Milliyet Cuma Namazına Taktı
  By Ebu Hasan in forum Gündem
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 12.03.07, 10:09

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0