+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 14

Konu: Tren ve Mescit

 1. #1
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Mescit istemek ay?p m??

  Hürriyet Gazetesi Prof. Dr. Alparslan Özyaz?c?'n?n tren vagonlar?nda namaz k?lmakta zorland?ğ? için TCDD'den trenlere mescit yap?lmas?n? talep etmesini ilginç bir üslupla haber yapt?:

  2006-12-04
  14:00

  Hürriyet yine çarp?tt?

  Hürriyet Gazetesi, Hacettepe Üniversitesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dal? öğretim üyesi Prof. Dr. Alparslan Özyaz?c?'n?n tren vagonlar?nda namaz k?lmakta zorland?ğ? için TCDD'den trenlere mescit yap?lmas?n? talep etmesini ilginç bir üslupla haber yapt?:


  Hacettepe Üniversitesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dal? öğretim üyesi Prof. Dr. Alparslan Özyaz?c?, tren yolculuklar?nda vagon aralar?nda namaz k?lmakta zorlan?nca, TCDD’den trenlere mescit yap?lmas?n? talep etti. TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman ise "Trende k?ble tutmaz" diyerek mescit yap?lamayacağ?n? bildirdi.
  Talebini 13 Kas?m’da TCDD’nin web sitesine e-mail yoluyla ileten Özyaz?c?, namaz k?lmayan insanlar hakk?nda da ilginç yorumlarda bulundu. E-mail’de Özyaz?c? şunlar? yazd?:
  KOMPARTIMAN DIŞINDA
  Değerli arkadaşlar, genellikle Ankara ?stanbul aras?nda ve bilhassa k?ş aylar?nda demiryollar?n? tercih ederim. Cuma ve cumartesi günleri Ankara ve ?stanbul aras?nda Fatih Ekspresi ile bir arkadaşla seyahatimiz oldu. Sabah namaz? vakti geçeceği için namaz? arkadaşlarla, trende eda etmeyi arzu ettik. Abdesti tuvalette ald?k. Namaz? kompart?man d?ş?nda zor da olsa k?ld?k.
  BEYNAMAZLAR FETVACI
  Şu akl?m?za geldi; acaba trende yemekli vagon olduğu gibi, bir vagonun beşte biri kadar bir yer namaz k?lmak için, mescit manas?nda tahsis edilemez mi? Çoğu beynamaz kimseler, hemen ’Ne olacak, kaza edersin’ diye fetvac? kesiliyorlar. Ancak bu hususta hassas olanlar elden geldiği kadar namaz k?lmaya gayret gösterir.
  SEVAP KAZANIRSINIZ
  Böyle bir kolayl?ğ? bilhassa uzun mesafe yolculuklar? için yapabilirseniz, hem sevap kazan?r, hem de hiç şüphem yok, namaz? vaktinde k?lan insanlar?n namazlar?ndan hisse alabilirsiniz. Selamlar.
  KIBLE TUTMAZ
  TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman da hareketli trende k?blenin olamayacağ?n? belirterek, mescit yap?lamayacağ?n? söyledi. Ulaş?m araçlar?nda mescit yapman?n söz konusu olamayacağ?n? belirten Karaman, "Hareket eden, sürekli yön değiştiren trende k?ble tutar m?? ?slam dininde otururken de namaz k?l?nabiliyor. Bu dinen mümkün. Mescit isteyenlerin namaz? kaza etme problemi varsa gitmesinler" dedi.
  Alkole savaş açt?
  PROF. Dr. Alparslan Özyaz?c?, alkole karş? yaz?lar? ve konuşmalar?yla tan?n?yor. Birçok konferansa içki ile ilgili konuşmac? olarak kat?lan Özyaz?c?’n?n, dini yay?n yapan dergilerde de makaleleri bulunuyor. Yaz? ve konuşmalar?nda alkol kullan?m?n? mutlaka dinen caiz olmad?ğ?na dair vurgular yapan Özyaz?c?, bir dergideki makalesinde alkollü içeceklerin zararlar?ndan bahsederek şunlar? söylüyor: "Bu hakikatler ?slam dininin alkol hakk?ndaki, ’damlas?ndan dahi olsa kendinizi koruyunuz’ diye özetlenebilecek olan hükmünün hak olduğunun delili olmaz m??"

  Hürriyet
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 19:41 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Allah raz? olsun profesörden,trenlerde mescid gerçekten büyük bir eksik.Uzun yolculuklarda çok s?k?nt? oluyor.Bu konuda ben de mail atay?m TCDD ye.


  Ve güzel bir uslupla talep etmiş ne güzel,namazlar?n sevab?ndan sizler de hissedar olursunuz demiş.


  O kadar yemek için yer ayr?l?yor,içki de serbest trenlerde.Bir mescit için yer ay?rmak zor olmasa gerek.Asl?nda herkes bu konuda talepte bulunsa belki dikkate al?rlar.Müdürün K?ble tutmaz bahanesi de komik olmuş.
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 19:41 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Gazete nas?l öğrendi?

  TCDD’ye, trenlerde namaz için bir yer ayr?lmas?na dair talebini ihtiva eden bir mail gönderdiğini belirten Özyaz?c?, “Bu gazetecinin nereden haberi oldu?” diye sordu. Özyaz?c? Yeni Asya’ya yapt?ğ? değerlendirmede “Mescit istemek suçmuş gibi haber yapm?şlar. Bunlar bir suç gibi takdim ediliyor. Baz?lar?na göre bizim gibi insanlar?n Türkiye’de yaşamamas? lâz?m, ama yaş?yoruz” şeklinde konuştu.
  Trenle yapt?ğ? bir seyahatte namaz k?lmak için uygun yer bulamayan Hacettepe Üniversitesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dal? Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alparslan Özyaz?c?, seyahat sonunda Devlet Demiryollar?’na “Acaba trende yemekli vagon olduğu gibi, bir vagonun beşte biri kadar bir yer namaz k?lmak için, mescit mânâs?nda tahsis edilemez mi?” şeklinde gönderdiği mail dünkü Hürriyet gazetesine “Trene mescit istedi” başl?ğ?yla manşet oldu. Özyaz?c?, konuyla ilgili Yeni Asya’n?n sorular?n? cevapland?rd?.

  * Hakk?n?zdaki haber ile ilgili ne diyorsunuz?
  Yaz?ld?ğ? gibi.

  * Haberde herhangi bir çarp?tma veya eksik bir şey var m??
  ?şin ters taraf? şu. Ben şahs?m hesab?na TCDD’ye bir mail göndermişim. Bu gazetecinin nereden haberi oldu? En büyük terslik o. Birisi fitne tarz?nda veriyor. Bir de ben çocukluğumdan beri namaz?m? k?lar?m. Orucumu tutar?m. Mümkün mertebe fakültede namazlar?m? mescitte cemaatle k?lar?m. Y?llarca televizyonlarda dinî programlar?m?z oldu. Yeşilay Şube Başkanl?ğ?m oldu. Bunlar? da yazsalard? daha iyi olacakt?. Eğer mescit istemek suçsa, suç haneme bunlar? eksik yazm?şlar. (Gülüyor)
  Mescid istemek suçmuş gibi bir de haber yapm?şlar. Bunlar bir suç gibi takdim ediliyor. Baz?lar?na göre bizim gibi insanlar?n Türkiye’de yaşamamas? lâz?m ama yaş?yoruz.

  * Haberle ilgili sizin görüşünüze müracaat edildi mi?
  Evet arad?lar. ‘Sizin bu mailden nereden haberiniz oldu’ diye k?zd?m aç?kças?. ‘Şahs?m ad?na yazd?ğ?m bir mesaj sizi ne alakâdar eder’ dedim. Muhabir, ‘Bana ulaşt?, haber değeri var’ dedi. Fazla uzatmad?m. Kapatt?m. Bir bakt?m bunu manşetten vermişler.

  * Peki demiryollar? ile irtibata geçtiniz mi? Bu mesaj?n?z?n gazeteye nas?l ulaşt?ğ?n? sorabildiniz mi?
  Ben TCDD’ye e-mail yazd?m. Oradan bana ‘Mesaj?n?z al?nm?şt?r. Sonra cevap verilecektir’ diye bir cevap geldi. Bugün o haber ç?kt?. Demiryollar?ndan bunu kimin muhabire verdiği konusunda fikrim yok. Bu tam anlam?yla sayg?s?zl?k başl? baş?na.

  UĞRAŞMAYA DEĞMEZ


  * Herhangi bir girişimde bulunacak m?s?n?z?
  Hiçbir şey yapmayacağ?m. Suç mu işlemişim? Uğraşmaya değmez.
  * Haberde alkolle savaş açt?ğ?n?z şeklinde faaliyetleriniz de suç gibi verilmiş?
  Onu yazd?klar? iyi olmuş. Alkolle mücadelem devam edecek inşallah.

  * Yurtd?ş?nda benzer bir isteğiniz olsa nas?l karş?lan?r?
  Bir kere yurtd?ş?na Lufhansa Hava Yollar? ile seyahat ediyordum. Vakit ç?kmak üzereydi. Hostesten bana uygun bir yer göstermesini rica ettim. Bu isteğimi büyük bir sayg?yla karş?lad?. Bana uçağ?n arka taraf?ndan yer gösteri ve namaz?m? k?ld?m. Onlar bu tür istekleri takdirle karş?l?yorlar. Benim laiklik anlay?ş?m, “dinsizin dinsizliğine kar?ş?lmayacağ? gibi dindar?n da dindarl?ğ?na kar?ş?lmamas?” şeklindedir. Ama Türkiye’deki baz?lar?na göre bizim yaşamamam?z lâz?m ama yaş?yoruz.

  * TCDD Genel Müdürü’nün “Tren’de k?ble tutmaz” aç?klamas?yla ilgili ne diyorsunuz?
  Peygamberimiz devenin üstünde namaz k?lm?şt?r. Sadece ben değil bir çok insan otobüste, uçakta, trende namaz?n? k?lar. Kimi oturduğu yerde kimi namaz? normal şekliyle k?lar. Bu gibi taş?tlarda namaz? kazaya b?rakmaktansa böyle k?lmak daha iyidir.
  * Genel Müdürün “mescit isteyenlerin namaz? kaza etme problemi varsa gitmesinler” şeklinde bir beyan? da var. Eğer bunu demişse, haberde yaz?ld?ğ? gibiyse haddini aşm?şt?r. ?nsanlar?n inançlar?na, kar?şmaya, onlar? engellemeye kimsenin hakk? yoktur. TCDD devletin bir kurumudur. Millete hizmet etmek için kurulmuştur. Genel Müdürün de vazifesi millete hizmet etmektir.

  Kemal BENEK

  http://www.yeniasya.com.tr/2006/12/05/haber/h2.htm
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 19:41 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 4. #4
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 5. #5
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Elff kardeşime katılıyorum. TCDD'yi mail bombordımanına tutalım haydi kardeşler. Ben pek trenle seyahat etmem ama gerçekten mü'min kardeşlerimizin büyükbir ihtiyacı mescid. Ben pek bilgisayardan anlamıyorum da, birisi bir adres versin, hepimiz mail atalım.
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 6. #6
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 19:42 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 7. #7
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Arkadaşlar TCDD'ye mail atıyorsunuz değil mi?
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 8. #8
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Evet ben gönderdim..
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 19:42 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 9. #9
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Ben de gönderdim kardeşler..
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 10. #10
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Evet kardeşler TCDD'yi mesaj ve mail bombardımanına tutalım. Anayasal bir hak olan ibadet özgürlüğümüzü tam olarak kullanabilmememiz için bir ibadet mekanı taleb edelim.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Tren Faciası
  By terennüm in forum Gündem
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 28.01.08, 09:28
 2. Namazi, Mescit veya Camide Cemaatle Kilmanin Hükmü
  By Bilal-i Sivasi in forum Fıkıh
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 10.10.07, 14:33
 3. İlk Hızlı Tren, 23 Nisan'da Açılacak
  By Ebu Hasan in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 03.09.07, 11:13
 4. Postacı Kamil:Hapishaneler Mescit Olmuştu
  By Meyvenin Zeyli in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.10.06, 12:22

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0