+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Cennetin Yolları ve Papa Benediktus'un Ziyareti

 1. #1
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Şehre gelen papaz?n biri, Müslüman bir çocuğa kilisenin yolunu sorar:
  “Yavrum, ben yabanc?y?m, kilise nerede, yolunu gösterir misin?”
  “Peki amca...” der ve onu kiliseye götürür. Yaklaş?nca:
  “Yavrum, seni çok sevdim! Şu paray? ve şekerleri al; yar?n kiliseye gelirsen sana Cennetin yolunu gösteririm.”
  Çocuk şöyle der:
  “Peki, ama sen kilisenin yolunu bile bilmiyorsun; Cennetin yolunu nas?l göstereceksin!”
  Papa, son anda bir değişiklik olmazsa yar?n Türkiye’ye gelecek. Biz misafirperver bir milletiz ve ona kilisenin yolunu gösterelim, gitsin! Onun gelişini bahane ederek Türkiye’yi kar?şt?rmak isteyenler provokasyonlara teşebbüs edeceklerdir. Dr. S?dd?k Arslan’?n tesbitleriyle, bu zorlu ziyaretin sabote edilmesinden, özellikle şu faydalar umulabilir:
  1- Yükselen değerlerden din ve özellikle ?slâm dininin “yay?l?m h?z?n? kesebilmek” için, dünya halklar?n?n dikkatini Papa’ya ve “?slâmc? teröre” çekmek;
  2- ?slâm coğrafyas?nda, post-modern küresel emperyalizmden beslenen “Bat? kaynakl? zulme” tepki göstermek maksad?yla, dünyan?n dört bir yan?ndan insanlar?n “farkl? şekillerde” ?slâma ve Müslümanlara yard?ma koşmalar?n?n h?z?n? kesmek;
  3- Genişletilmiş Ortadoğu Projesine (GOP) ivme, destek ve güç kazand?rabilmeye yönelik dikkat çekici bir gerekçe üretmek;
  4- Yaklaş?k yar?m as?rdan buyana, AB’ye üye olma yolunda büyük fedakârl?klar yaparak “üyeliğin son dönemeci” olan müzakerelere başlama noktas?na gelmiş bulunan Türkiye’nin “kazan?mlar?n?” ortadan kald?rarak, Türkiye’yi “ayr?cal?kl? ortakl?ğa” raz? olma noktas?na çekmek;
  5- Türkiye’nin somut bir şekilde bölünme sürecine girmesinin start?n? vermek;
  6- ?stanbul’u kutsal dinlerin merkezi ve medeniyetler ittifak?n?n mekân? haline dönüştürmek üzere Türkiye’yi köşeye s?k?şt?rmak;
  7- Küresel teröre karş? “ikinci bir dalga” hareketini başlatmak üzere, 11 Eylül 2001 tarihinde NewYork’taki ?kiz Kulelere yap?lan sald?r?dan daha çok ses getirecek çapta, yeni bir terör hadisesi üretmek, vs. olabilir.
  Kuşkusuz, sorunsuz gerçekleşecek bir ziyaret, Türkiye’nin çok farkl? yönlerden kazançl? ç?kmas?na imkân sağlam?ş olacakt?r. En basitinden, normal şartlar alt?nda milyarlarca dolara mal olacak bir “Türkiye tan?t?m?” bedavaya getirilmiş olacakt?r. O halde hassas, duyarl? ve sağduyulu olmaya dikkat!
  Peygamberimizin (asm) koyduğu ve Sahabiler, kahraman ecdad?m?z?n H?ristiyanlara, özellikle papazlara ve rahiplere yaklaş?m tarz? şudur:
  Çarp?şmadan önce, mutlak olarak ?slâma dâvet (Daha önce olarak dâvet ulaşm?ş olsun veya olmas?n) yap?l?r.

  ?slâm?n cihad?; tebliğ, hakk? ihya, zulmü kald?rma olduğu Peygamberimizin (asm) Mute harbine gönderdiği orduya yapt?ğ? nasihatlerden de anlaş?lmaktad?r:

  “Ben size Allah’?n emirlerini yerine getirmenizi, yasaklar?ndan uzak kalman?z?, Müslümanlardan yan?n?zda bulunanlara karş? hay?rl? olman?z? ve iyi davranman?z? tavsiye ederim.
  “Allah yolunda, Allah’?n ismiyle savaş?n?z. Ahde (anlaşmaya) vefas?zl?k göstermeyiniz! Küçük çocuklar? öldürmeyiniz! Kad?nlar?, yaşlanm?ş pir-i fânileri katletmeyiniz! Ağaçlar? kesip yakmay?n?z! Evleri y?kmay?n?z. Orada Nasrânileri (H?ristiyanlar?), kiliselerinde halktan uzaklaşm?ş, kendilerini tamamen ibâdete vermiş bir tak?m kimseler bulacaks?n?z. Sak?n onlara dokunmay?z!” (Müslim, 3:1357; Sünen, 4:162-163; ?nsan’ül Uyun: 787)
  Savaşta böyle olursa, bar?şta ve misafire nas?l yaklaşmal??


  Ali Ferşadoğlu-Yeni Asya
  28.11.206


  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 00:56 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Alıntı Meyvenin Zeyli Nickli Üyeden Alıntı

  Peygamberimizin (asm) koyduğu ve Sahabiler, kahraman ecdad?m?z?n H?ristiyanlara, özellikle papazlara ve rahiplere yaklaş?m tarz? şudur:
  Çarp?şmadan önce, mutlak olarak ?slâma dâvet (Daha önce olarak dâvet ulaşm?ş olsun veya olmas?n) yap?l?r.

  ?slâm?n cihad?; tebliğ, hakk? ihya, zulmü kald?rma olduğu Peygamberimizin (asm) Mute harbine gönderdiği orduya yapt?ğ? nasihatlerden de anlaş?lmaktad?r:

  “Ben size Allah’?n emirlerini yerine getirmenizi, yasaklar?ndan uzak kalman?z?, Müslümanlardan yan?n?zda bulunanlara karş? hay?rl? olman?z? ve iyi davranman?z? tavsiye ederim.
  “Allah yolunda, Allah’?n ismiyle savaş?n?z. Ahde (anlaşmaya) vefas?zl?k göstermeyiniz! Küçük çocuklar? öldürmeyiniz! Kad?nlar?, yaşlanm?ş pir-i fânileri katletmeyiniz! Ağaçlar? kesip yakmay?n?z! Evleri y?kmay?n?z. Orada Nasrânileri (H?ristiyanlar?), kiliselerinde halktan uzaklaşm?ş, kendilerini tamamen ibâdete vermiş bir tak?m kimseler bulacaks?n?z. Sak?n onlara dokunmay?z!” (Müslim, 3:1357; Sünen, 4:162-163; ?nsan’ül Uyun: 787)
  Savaşta böyle olursa, bar?şta ve misafire nas?l yaklaşmal??


  Ali Ferşadoğlu-Yeni Asya
  28.11.206

  Bizim için model Peygamberimiz .O böyle davranm?ş ise bize ne oluyor ki as?p kesiyoruz.
  Allah raz? olsun paylaş?m için..
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 00:57 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  BATILIDAN KORKMAK

  ?ngiliz gibi ac?mas?z bir devlet, Hindistan’da 200 y?l içinde 200 milyon Müslümandan 200 tanesini H?ristiyan yapamam?şken, misyonerlerden korkmak ak?ll?ca bir iş midir? Kald? ki Kur’ân’da “Düşünmez misiniz? Ak?l etmez misiniz” gibi fezlekelerle hükümlerini akla tasdik ettiren bir dine mensup olan bizler, tahrif edildiği için H?ristiyanl?ğ? kendi devletlerinde dahi milletlerine kabul ettiremeyen papazlardan m? çekineceğiz?

  Elbette bir k?s?m gayri Müslimler ?slâma düşmanl?klar?n? gizlememektedirler. Fakat bunlar aç?ktan aç?ğa dinimize sald?rmak yerine bu işe hevesli olanlar? tercih etmektedirler. Bu güne kadar tahribat hep bunlar arac?l?ğ? ile yap?ld?.
  Şimdi size soruyorum:

  Kur’ân harflerini ?ngilizler mi değiştirdi?
  Yahudi ve H?ristiyanlar?n başl?ğ? olan şapkay? Frans?zlar m? baş?m?za zorla koydu?
  Eğitimde birlik (tevhid-i tedrisat) ad? alt?nda tekke ve zaviyeleri ?talyanlar m? kald?rd??
  ?slâmî şeairden olan Ezan? Muhammediyi (a.s.m.) Amerikal?lar m? değiştirdi?
  Ayasofyay? Fatih’in bedduas?na rağmen Ruslar m? camilikten ç?kard?lar?
  Listeyi daha da uzatmak mümkün. Ne ilginçtir ki korkudan bunlara ses ç?karamayan zavall? insanlar “Papa ülkemizi ziyaret ediyor” diye nümayiş yap?yor.
  Kur’ân hakk?nda hâşâ “Arap oğlunun yavesi (uydurmas?)” diyen bir kimseye övgüler sunmay? normal sayanlar Papaya niçin küfreder? anlayan varsa beri gelsin.
  Kur’ânda onlar?n dinine hakaret etmememiz emredilmektedir. Zira onlar?n da ayn? şekilde mukabele edebilecekleri ikaz edilmişken bu kadar yaygaray? anlamak pek mümkün değil.
  Bediüzzaman, H?ristiyanlar?n dindar ruhanileri ile dahi medar? niza noktalardan çekinilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Zira dinsizlik ve materyalizm, hiçbir as?rda bu kadar güçlenmemişti.
  Hal böyle iken dinimizin esaslar? konusunda hiçbir itiraz? bulunmayan ve teslis (üçlü tanr?) safsatas? yüzünden bir türlü ç?k?ş yolu bulamayan zavall? H?ristiyanlarla uğraşmak ancak dinsizlerin işine gelir.
  Avrupa limanlar?n?n pek çoğunda “seamen clup” ad? alt?nda denizcilere hizmet ederek misyonerlik faaliyeti içinde olan kiliseler vard?r. Bazen şehirden uzak limanlara yanaşt?ğ?m?z zaman bu kulüplerden taksiler gelir ve ücretsiz olarak denizcileri şehre taş?rlar. Ayr?ca imkânlar? dâhilinde yard?mc? olmaya çal?ş?rlar. Bu hizmetleri karş?l?ğ?nda herhangi bir ç?kar beklemeksizin sadece sempatik görünmeye çal?şan bu misyonerleri baz? kaptanlar gemiden kovarlar. Ne de olsa şirket taraf?ndan karş?land?ğ? için kendileri bedavaya şehre gidip gelmektedirler. Güya gemicilerin gâvurlaşmas?ndan korkuyorlar. Gören de ne dindar kaptand?r diye zannedecek. Hâlbuki durum tam tersidir. Bir defa dahi anl? secdeye gitmemiş bu adamlar?n Müslümanlara karş? tav?rlar? da çok olumsuzdur. Namaz k?l?nmas?ndan oruç tutulmas?ndan hiç hoşlanmazlar. ?rtica, gericilik kelimeleri dillerinde pelesenk olmuştur. Şimdi bu kaptanlar?n samimiyetine nas?l inanacaks?n?
  Ben y?lbaş?nda veya hizmet etmek için gemimizi ziyaret eden papaz ve misyonerlere daima nazik davrand?m. Baz?lar? özellikle kaptanlardan çekiniyorlard?. Ben kendilerine geleneklerimizde olduğu gibi misafirperver davrand?ğ?m için çok memnun oluyorlard?. Hâlâ ayn? konukseverliği gösteririm. Yukar?da anlatt?ğ?m bu kişiler gibi siyasetçilerin bir k?sm? da oy ve ç?kar temin edebilmek için milletimizin dinî hassasiyetlerini istismar etmektedirler. Bunu Papa’ya karş? yap?lan gösterilerden anlamak mümkündür. Eğer gerçekten dinî konuda hassas olmuş olsalar hiç olmazsa yurtd?ş?nda çal?şan gurbetçilerimize destek olabilmek için konuksever olurlard?. Ama geçmişte gördüğümüz gibi “Falanca partiye oy vermeyen cehenneme gider” sözlerini fütursuzca söyleyen bu insanlar? ben samimi bulmuyorum. Eğer ?slâm ad?na hamiyetli iseler yukar?da sayd?ğ?m ink?lâplar? yapanlara karş? ç?kmalar? beklenir. Yok, eğer kanun maddesi var diye sessiz kalmay? tercih ediyorlar ise bu kendi sorunlar?d?r. Hakikatleri görenlerin nezdinde samimiyetlerini ispatlamalar? beklenir. Aksi takdirde susmalar? kendi lehlerinedir.
  Vehbi Horosanl?
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 00:58 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 4. #4
  Pürheves fbsamet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  Kütahya
  Yaş
  33
  Mesajlar
  264

  Standart

  Allah razı olsun kardeşlerim..Bu gibi hadiselere,hüsn-ü zan ile yaklaşmak ve tabiri caizse Model-i Enbiya'yı,umum amallerimizde kendimize rehber edinmek elzemdir kanaatindeyim..
  www.facebook.com/RisaleOfis
  Takip etmenizi öneririm.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hacc Ziyareti
  By CaferS in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 27.06.12, 22:27
 2. Üstadın Mevlâna'yı Ziyareti
  By BiKeS_ in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 16.03.09, 18:57
 3. Cennetin Kapilari
  By MuZıR in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 22.12.07, 23:34
 4. Cennetin İspatı
  By azize in forum Şiirler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 24.10.07, 20:36
 5. Barla Ziyareti
  By mirza-bey in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 30.10.06, 08:41

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0