+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 14

Konu: Atatürçülüğü Tenkit Eden Yayla

 1. #1
  Gayyur ahmetsaid - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  109

  Standart

  arkadaşlar;
  Kemalizmi tenkti eden Prof.Atilla Yala'n?n çok entersan bir savunmas? var.
  lütfen hem okuyal?m, hem de emaline destek mesaj? gönderelim.
  böyle dürüst ve hür ve cesur bir fikri desteklemek laz?m

  http://www.sentezhaber.com/index.php?mode=detay&index_id=6138
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 00:59 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  "Muhabire gelince...
  San?yorum o­nun bilgi birikimi de, vicdan? da beni ve benim gibileri anlamaya yetersiz. Bunda belki özgürlüğü doya doya yaşayan; ama özgürlük felsefesinden habersiz olan ve başkalar?n?n özgürlüğünü kendi özgürlüğü uğruna harcamaya yatk?n insanlar?n bol olduğu yerlerde oturup kalkmas?n?n da etkisi vard?r.

  Bu gazeteci, benim yaz? ve konuşmalar?mdan haberdar olsayd?, y?llard?r Kemalizm eleştirisi yapt?ğ?m? bilirdi. Ama san?r?m, o, belletildiği ve dogma haline getirdiği şeylerin eleştirilebileceğini hayal dahi edemiyordu.

  Kavrama kapasitesi s?n?rl? ve niyeti de bozuk olunca akademik eleştirileri hakaret diye ald? ve o manşeti çekti veya çekilmesine ortak oldu.

  Bu arkadaşa ac?yorum ve özgürlüğü, özellikle ifade özgürlüğünü öğrenmeye J.S.Mill'in Özgürlük Üstüne'si ile başlamas?n? tavsiye ediyorum. "
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 01:00 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  "......

  ......

  Ben Atilla Yayla olarak söylediğim ve yazd?ğ?m her şeyin arkas?nday?m.

  Sizin ahlâk d?ş? sald?r?lar?n?zdan ve terörize etme çabalar?n?zdan korkup y?lacağ?m? san?yorsan?z aldan?yorsunuz.

  Panelin sonunda, söylediklerime Kemalistlerden cevap beklediğimi; ama bunu pek muhtemel görmediğimi, doğru dürüst bir cevap almaktan umutlu olmad?ğ?m? söylemiştim.

  Sizin sald?r?n?z bunun en güzel kan?t?d?r.

  Ben söz sarf ediyorum, siz kurşun s?k?yorsunuz. Hakaret ediyorsunuz. Tehdit ediyorsunuz.

  Ne yaparsan?z yap?n, John Milton'?n söylediği gibi,

  hakikat eninde sonunda galip gelir; ve, herkesin bildiği gibi, fikirlerden daha güçlü silah yoktur.

  Beni hain ilan ettiniz; ama fikir alan?nda benim karş?mda mağlupsunuz.

  Yerlerde sürünüyorsunuz.

  Bu alçakça sald?r?n?n kati hesab?n? ise adalet önünde ve Allah huzurunda vereceksiniz. "

  (atillayayla@yahoo.com)
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 01:00 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 4. #4
  Gayyur ahmetsaid - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  109

  Standart

  gerçekten çok önemli bir fikir savunması.

 5. #5
  Vefakar Üye nurlu dağ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  496

  Standart

  Gerçekten takdire şayan bir davran?ş bu ülkede birinin ç?k?p doğrular? cesurca söyleyebilmesi..
  atillayayla@yahoo adresine tebrik ve destek mesajlar?m?z? yazal?m.
  Atilla Yaylan?n söylediklerini içimizden biri söylese hiçkimse önemsemeyeceği gibi irticac? yobaz diye hapse bile t?karlar. Atilla Yayla gibi ayd?n görüşlü profesörler söyleyince herkes önemsiyor ne güzel gerçi ona da demediklerini b?rakmam?şlar ama yine de öylelerine zarar gelmez.
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 01:00 ) değiştirilmiştir.
  "EKMEKSİZ YAŞARIM HÜRRİYETSİZ YAŞAYAMAM"

 6. #6
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Heykelleri soracaklar  Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Atilla Yayla, AKP ?zmir ?l Gençlik Kollar?nca düzenlenen panelde Kemalizm için söylediği sözler sebebiyle medya taraf?ndan adeta linç girişimine maruz kald?. “Kemalizm ilerlemeden çok gerilemeye tekabül eder. AB sürecinde art?k bizlere ’Neden her yerde Atatürk heykelleri, fotoğraflar? var?’ diye soracaklar. Üstünü örtemezsiniz. Bu mutlaka tart?ş?lacakt?r” sözleri, Yayla’y? boy hedefi haline getirdi.
  Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Atilla Yayla, AKP’nin düzenlediği panelde Kemalizm hakk?nda söylediği sözler sebebiyle medya taraf?ndan adeta linç girişimine maruz kald?.
  AKP ?zmir ?l Gençlik Kollar? taraf?ndan hafta sonu düzenlenen ’Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerinin toplumsal etkileri’ konulu panele konuşmac? olarak kat?lan Prof. Dr. Yayla, “Kemalizm ilerlemeden çok gerilemeye tekabül eder. Kemalizm medeniyeti çözücü bir süreçtir. AB sürecinde art?k bizlere “Neden her yerde bu adam?n (Atatürk) heykelleri, fotoğraflar? var?’ diye soracaklar. Üstünü örtemezsiniz. Bu mutlaka tart?ş?lacakt?r” demişti.
  Siyaset felsefesi üzerine bilimsel araşt?rmalar yapan Prof. Dr. Yayla, Atatürk hakk?nda söylenen ’Türkiye’yi Ortaçağ karanl?ğ?ndan kurtard?’ yönündeki ifadeler için de “Bir kere Ortaçağ tarihi ?slâm dünyas?n? değil, Avrupa’y? ilgilendirir. Cumhuriyet dönemini bir bütün olarak düşünemezsiniz. Cumhuriyet dönemi soyut bir öznedir. Soyut özneyi yüceltmek anlams?z. 1925-1945 ile 1950 sonras?n? ayn? değerlendiremezsiniz. Bu dönemler birbirinin panzehiridir” ifadelerini kullanm?şt?.
  Yerel ve ulusal bas?ndan baz? gazeteler, Prof. Dr. Yayla’n?n bu sözleri üzerine adeta linç girişimi başlatt?. ?zmir’de bölgesel yay?n yapan bir gazete, “hain” ilân ettiği Prof. Yayla’n?n sözleri, daha sonra ağ?rl?ğ?n? Doğan grubuna bağl? gazetelerin oluşturduğu diğer baz? medya organlar?nda “Densiz profesör,” “Hocaya bak!”, “AKP’nin panelinde Kemalizm eleştirisi” ve “Atatürk fotolar? rahats?z etmiş” gibi başl?klarla haber yap?ld?.
  Prof. Dr. Yayla, kendisini vatan haini ilân edip, hedef gösterdiğini belirtiği gazete hakk?nda tazminat dâvâs? açacağ?n? söyledi. Prof. Dr. Atilla Yayla, demokratik rejimi savunan liberal biri olduğunu vurgulayarak, Kemalizm’in gelişmiş bir ideoloji olmad?ğ?n? kaydetti.

  AKP’nin, Yayla'y? suçlamas?na tepki

  Paneli yöneten AKP ?zmir Milletvekili Zekeriya Akçam, ?zmir ?l Başkan? Ali Aşl?k ve Gençlik Kollar? ?zmir ?l Başkan? Zafer Kürkçü’nün Yayla’y? suçlamalar? tepki çekti.
  AKP ?zmir Milletvekili Akçam Yayla’n?n sözlerini “talihsiz” olarak niteleyerek “Son derece üzgünüm ve şaşk?n?m. Bu sözler talihsiz. Ancak Prof. Dr. Yayla’n?n bu sözleri ifade özgürlüğü kapsam?nda değerlendirilmeli ve partiye mal edilmemeli. Ben kendisini tan?m?yorum, masa baş?nda tan?şt?k. Söylediklerine kesinlikle kat?lm?yorum. Tezine de itiraz ettim. Bir partinin çat?s? alt?nda böyle konuşmamal?yd?. Gitsin reklâm?n? başka yerde yaps?n, onun yeri buras? değil” dedi. AKP ?zmir ?l Başkan? Ali Aşl?k da AKP’nin laik, demokratik cumhuriyet ile Atatürk ilke ve ink?lâplar?na bağl? bir parti olduğunu belirterek, “Prof. Yayla’n?n sözlerini derin bir üzüntü içinde dinledim ve salonu terk ettim. Sözlerini parti olarak kesinlikle doğru bulmuyoruz” dedi. AKP Gençlik Kollar? ?zmir ?l Başkan? Zafer Kürkçü ise Prof. Dr. Yayla’n?n YÖK’te bir öğretim üyesi olduğunu, devletle kavgal? olmad?ğ?n?, hakk?nda aç?lm?ş dâvâ da bulunmad?ğ?n? belirterek, konferansa görüşlerini bilmeden dâvet ettiklerini öne sürdü. Kürkçü, “AKP olarak panelistlerin söyledikleri sözlerin sorumluluğunu almay?z. Onu bir söz üstad? olarak dâvet ettik. Ancak sözlerine dikkat etmeliydi” diye konuştu.

  Yeni Asya / ?STANBUL

  21.11.2006

  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 01:01 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 7. #7
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Atilla Yayla'n?n vicdan özgürlükleri ve demokrasi hakk?ndaki yorumlar? çok ilgi çekici.

  Bununla ilgili bir video var izlemenizi istediğim. Videoda Yayla, başta Nur Serter olmak üzere birkaç kemaliste başörtüsü yasağ? konusunda ders veriyor. Videoyu izlemek için t?klay?n?z...
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 01:01 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 8. #8
  Gayyur ahmetsaid - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  109

  Standart

  süper bir ders gerçekten herkes izlemeli

 9. #9
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Çok güzel anlatm?ş ..Tam bir demokrasi ve özgürlük dersi olmuş.
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 01:01 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 10. #10
  Dost kapadokyalı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Mesajlar
  18

  Standart

  Sayın Yaylayı bende tebrik ederim Yayla gerçekten cesaretli bir çıkış yaptı hemen karalama hareketi yaptılar ama o kartel medyasının üzerine gelmesinden dolayı yılmadı aksine tezini daha çok kişiye ulaştırmış oldu tebrikler .


  ESKİ HAL MUHAL; YA YENİ HAL YA İZMİHLAL

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Başörtüsü ve Atilla Yayla
  By ŞAHBABA in forum İnanca ve Düşünceye Özgürlük Platformu
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 08.08.19, 22:58
 2. ***Bir çekirdeği icad eden kimse,bütün kainatı icad eden odur***
  By gamze-i_dilruzum in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29.01.14, 18:44
 3. Yayla: Kemalizmi Eleştirmeye Devam
  By Ebu Hasan in forum İnanca ve Düşünceye Özgürlük Platformu
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 15.11.09, 23:51
 4. Atilla Yayla'ya Destek!
  By Barbaros in forum İnanca ve Düşünceye Özgürlük Platformu
  Cevaplar: 29
  Son Mesaj: 14.12.06, 11:29
 5. Yayla Çorbası Yasaklandı
  By Ebu Hasan in forum Mizah
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 10.12.06, 21:52

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0