+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Teslimiyetçi İslam'a Ilımlı İslam Maskesi

 1. #1
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Alıntı ihlas risalesi Nickli Üyeden Alıntı

  Geçen hafta Pazartesi günü ?stanbul'da "Medeniyetler ?ttifak? 4. Yüksek Düzeyli Grup Toplant?s?" girişimi gerçekleştirildi

  ".. Diyalog faaliyetlerine Gazeteciler ve Yazarlar Vakf? bünyesinde önemli katk?lar sağlayan Prof. Niyazi Öktem de davetliler aras?ndayd?. Ç?rağan'daki toplant?ya renk katmak için folklorla kar?ş?k bir bale gösterisi de sahnelenmiş.

  Öktem, ‘Sadece bu gösteri dahi, Türkiye'de yaşanan değişimi gözler önüne seriyor’ diyor.

  Biz Türkiye'de baleyi çok tart?şt?k. Bale k?yafeti, muhafazakâr kesimlere ters geliyordu.

  Oysa, pazartesi günkü toplant?da, Başbakan, bakanlar ve AK Partili milletvekilleri, çoğu belki de ilk defa bale seyrettiler.

  Niyazi Öktem'in işaret ettiği değişim buydu. Terör yüzünden, ?slâm'?n hedef haline getirildiği bir dünyaya, ?stanbul bar?ş mesajlar? verdi: ‘Siyaseti aradan çekerseniz ?slâmiyet ile Hristiyanl?k'?n aras?nda bir kavga yoktur’ denildi." (Takvim: 15 Kas?m 2006) - NAZLI ILICAK

  --------------------------------------------------------

  Gerek Il?cak, gerekse bu program? "folklor/bale" kar?ş?m? tertipleyenler, buna alk?ş tutanlar, "medeniyetler çat?şmas?" tezine alternatif olarak sunulan "medeniyetler ittifak?"n?n ironik olarak çat?şmay? besleyen bir içeriğe dönüştüğünü farketmiyorlar.

  Nas?l m??

  Geniş ?slâm coğrafyas?nda mütedeyyin câmia ve özellikle de gençlik, ?slâm'a yönelik sald?r?lar, komplolar ve sergilenen çifte standart karş?s?nda oldukça öfkeli. Varl?ğ?n?n, zenginliğinin, kimliğinin ve bunlara mâna katan "din"inin tehdit alt?nda olduğunu görüyor.

  Müntesibi olduğu medeniyet fertleri neredeyse her gün küstahça sald?r?lara maruz kal?yor. Filistin kan?yor. Irak yan?yor. Afganistan yaral?. Peygamberine alçakca sald?r?lar en yüksek din adam?ndan siyasetçisine, ayd?n?ndan bas?n?na pervas?zca yap?l?yor...

  Direnen ?slâm şeytanlaşt?r?l?rken, teslimiyetçi ?slâm “?l?ml? ?slâm” diye öne ç?kar?l?yor, alk?şlan?yor, destekleniyor.

  ?slâm'? sekülerleştirme çabalar? g?rla gidiyor.

  Bu yüzden de öteki medeniyet mensuplar?ndan gelen girişimler en hafifinden kuşkuyla karş?lan?yor.

  Öte taraf?n uzatt?ğ? eli tutmak isteyenler ihanetle suçlan?yor. K?sacas? b?çak gibi keskin bir zemin buras?.

  Bu ahvâl ve şerâitte “medeniyetler ittifak?” toplant?s?na “bale” gölgesi düşürmek akla ziyand?.


  "Medeniyetler ittifak?", farkl? medeniyet mensuplar?n?n beslendikleri, davran?ş kodlar?n? edindikleri dini, herhangi bir mühendislik operasyonuna tabi tutmadan anlama ve ona sayg? gösterme, en az?ndan hoşgörme çabas? ise; Osmanl? sonras? Türkiye'de ?slâm'?n modernleştirilmesi projesinde sembolik bir yere sahip olan "bale"nin muhafazakâr olduğunu söyleyen bir partinin program? çerçevesinde icra edilmesi sadece "medeniyetler ittifak?" söylemi etraf?nda şübhe oluşturmaz, tepkilere ve öfkeye de yol açar ve bu proje hakk?nda oluşacak kuşkular?n önü al?namaz.

  Bale, konusu, rakslarla ifade edilen sahne oyunudur. Bu oyun, vücut dilini öncelemesi, bedeni teşhir etmesi yönüyle ?slâm'?n kad?na biçtiği role, onun tesettürüne çat?şmac?, jakoben zihin taraf?ndan bir alternatif olarak görülmüş ve çağdaşlaşman?n gayri mufâr?k? olarak anlaş?lm?ş ve de dayat?lm?şt?r.

  Mesele, balenin içeriğinden çok, ona giydirilen ideolojik boyutla alakal?d?r.

  Bale, dini modernleştirme projesinde, dindarlar? bat?l?laşt?rma hususunda yukar?daki sembolik mânaya hâizdir.

  Prof. Niyazi Öktem’in "folklor/bale" kar?ş?m?ndan heyecan duymas? boşuna değildir.

  Buna ek olarak ?slâm'? hoşgörü ve medeniyetler ittifak? ad?na bale ile buluşturma çabas? din ad?na da bir tahriftir.

  Zira hoşgörü, kutsal hükümler üzerinde oynama, yontma, içeriğini boşaltma ameliyesi olamaz.

  Olmad?ğ?n? da bu girişimi tertipleyenler ?srarla beyan ediyorlar.

  O zaman bu çelişkiyi nas?l izah edeceğiz?

  Özetle arkaplan?n? zikrettiğim öfke zemini, gençleri, her türlü tahrif karş?s?nda daha fazla radikalleştiriyor.

  ?yi niyetle yap?lan girişimlerle onlar aras?na duvarlar örüyor. Ama anlaş?lan o ki, bizimkilerin, “medeniyetler ittifak?” girişiminde muhatap ald?klar? hedef kitlesi sadece ötekilerdir.

  ?slâm imaj? ötekinin hoşuna gidecek kal?plara bunun için dökülüyor.

  Bizim medeniyetin çocuklar?, onlar?n hassasiyetleri fazla ciddiye al?nm?yor galiba. Kendi medeniyet insan?na ulaşamayan, ötekisine kimin ad?na ulaşmaya çal?ş?yor, merak ediyorum


  Eline sağl?k SERDAR DEM?REL (serdar22@hotmail.com)
  Bunlar maksatl? olarak Dialogtan zarar göreceklerin tezgahlad?klar? oyunlar olabilir mi?


  Böylece Ehl-i ?slam'?n ekser k?sm?n? soğutupm önlerine ç?kacak muhtemel bir engeli büyümeden kökünden kesmek istiyorlar.


  Dialogla küfrün k?r?lan beli kopacakt?r.


  Muhabbetle
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 01:34 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Alıntı ihlas risalesi Nickli Üyeden Alıntı  Kavram kargaşas? yaşan?yor bu konularda san?r?m.

  Diyalog ama nas?l diyalog?

  Küfür diye neyi kabul ediyoruz?

  Herşeye rağmen diyalog mu?

  Taviz ne demek?

  Nelerden taviz?

  Islamiyetin hoş görünmeye, makyaj yapmaya ( bale gibi şeylerle ) ihtiyac? var m?d?r?

  Gerçekten bu kadar kompleks içinde mi yaş?yoruz bu dini?

  Diyalogdan anlad?ğ?m?z kendimizi beğendirmek mi?
  ?şte bütün mesele bu kardeşim. Dialog ayetle gelen bir davettir. "de ki: Ey ehl-i kitap! Sizinle bizim aram?zda müşterek olan bir söze geliniz: Allah'tan başkas?na tapmayal?m. O'na hiçbir şeyi eş tutmayal?m ve Allah'? b?rak?p da kimimiz kimimizi ilâhlaşt?rmas?n. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, işte o zaman: Şahit olun ki biz müslümanlar?z! deyiniz. "
  Dialog bu ayet çerçevesinde şekillenmeli. Yoksa ikinci bozuk Avrupa ile dialogtan kas?t yoktur. Malesef dialogta ifrata giren baz? gruplar var ve bu gruplar?n şer komitelerinin tuzaklar?na düşme ihtimali var. Hem düşüyorlar.

  O zaman biz Nurcular tereddütsüz dialog mant?ğ?n? anlay?p ehl-i ?slam'a anlatmal?y?z. Dialogun Birinci Avrupa yani özellikle dindar hiristiyanlarla Maide 82 de bahsedilen hiristiyanlarla yada Al-i ?mran 199 daki hiristiyanlarla olduğunu izah etmeliyiz ve fiilen bizde uygulamal?y?z.
  ?şte o iki ayet

  Al-I ?mran 199. ehl-i kitaptan öyleleri var ki, Allah'a, hem size indirilene, hem de kendilerine indirilene tam bir samimiyetle ve Allah'a boyun eğerek iman ederler. Allah'?n âyetlerini az bir paraya satmazlar. ?şte onlar için Rableri kat?nda ecirleri vard?r. Şüphesiz Allah, hesab? çabuk oland?r.

  Maide 82. ?nsanlar içerisinde iman edenlere düşmanl?k bak?m?ndan en şiddetli olarak yahudiler ile, şirk koşanlar? bulacaks?n. Onlar içinde iman edenlere sevgi bak?m?ndan en yak?n olarak da "Biz h?ristiyanlar?z" diyenleri bulacaks?n. Çünkü onlar?n içinde keşişler ve râhipler vard?r ve onlar büyüklük taslamazlar
  Baki Selam
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 01:35 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Gayyur ahmetsaid - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  109

  Standart

  çok hakl?s?n seha kardeşim;

  diyalogtan maksat ?slama davet olmal?.
  yoksa diyalog ad? alt?nda bat?n?n baz? rezilliklerini ?slam alemine taş?man?n bir anlam? yok.
  bir kesimin yapmaya çal?şt?ğ? diyalog eziklikten başka bir şey değil.
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 01:36 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Diyaloğu yanl?ş yorumlayanlar var. Diyalog üzerinden siyaset yapan "dini siyasete alet eden" gruplar var. Bu iki kitle, ifrat ve tefriti sergiliyor. Bizler de vasat yoldan ilerlemeliyiz ki as?l doğru olan diyalog mant?ğ?n? gerçekleştirelim/insanlara gösterebilelim.
  Tebliğ için taviz vermeye gerek yoktur. As?l amaç teblğidir, diyalog tebliği gerçekleştirmede bir sistem, bir yoldur. Ne baleye ihtiyaç var, ne dinimizden veya yaşant?m?zdan tavizler vermeye... Zaten o zaman diyalog yapm?ş olmay?z. Ayr?ca unutulmamal? ki diyalog herkese yap?lmaz. "Sadece iseviliğin D?N-? HAK?K?S?N? ALMIŞ HR?ST?YANLARA" karş? yap?l?r. Onlarla birlik olup küfrün, dizsizliğin belini k?rmakt?r amaç. Bu sebeple yeni papa benediktüs'ün ?Slam hakk?ndaki ters yorumlar?ndan sonra diyalog savunucular? taraf?ndan "Papa'ya rağmen diyalog, Papa'ya selam hizmete devam" gibi gerekli söylemler dile getirilmiştir.
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 01:36 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. İslam'da İlk'ler
  By delailinnur in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 19.11.19, 11:50
 2. Ilımlı İslam - İslam - Radikal İslam
  By sinang in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 30.07.08, 02:41
 3. İslâm'sız Anayasa, İslâm'sız Türkiye!
  By PirMuhammed in forum Gündem
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18.09.07, 11:31
 4. Ilımlı İslam Saçmalığı
  By emrem in forum Fıkıh
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 03.09.07, 18:22
 5. 100'De 100 İslam!
  By sinang in forum Sahabeler ve Sünnet-i Seniyye
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 22.10.06, 19:06

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0