kürt sorununda mele açılımı
http://www.stargazete.com/acikgorus/