+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 7 ve 7

Konu: 10 Kasım'da Bazı Yazarlar

 1. #1
  Pürheves Ömer Said - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul & Uşşak
  Mesajlar
  260

  Standart

  Atatürk ve demokrasi

  Bugün 10 Kas?m. Vefat?n?n 68’inci y?l?nda Mustafa Kemal Atatürk’ü an?yoruz. Cumhurbaşkan? Sezer de bir mesaj yay?nlad? dün ve Atatürk’ün ne kadar önemli bir lider olduğunu anlatt?.
  Bu arada kurduğu cümlelerden biri de şöyle başl?yordu Sezer’in: “Bizlere tam bağ?ms?z, laik, demokratik, çağdaş bir devlet armağan eden Yüce Atatürk...”
  Atatürk’ün bağ?ms?z bir devlet kurduğu doğrudur... Çağdaşl?ktan kas?t, Bat?l? ülkelerdeki kimi temel değerleri (‘ulus devlet’ ve ‘ pozitif hukuk’, gibi) Türkiye’de de hayata geçirmesiyse, tamam.
  Laiklik gayet tart?şmal? bir konu. Bence laik bir devlet değil bizimkisi ama hadi laf? fazla uzatmadan ‘ Türk tipi laiklik’ deyip geçelim...
  Ama Atatürk’ün ‘demokratik’ bir devlet armağan ettiği de nereden ç?kt?? ?şte onu hiç anlamad?m. Tek partili demokrasi olur mu? Bana tek partinin hüküm sürdüğü, diğer partilere izin verilmediği ama yine de uluslararas? camia taraf?ndan ‘demokrasi’ olarak nitelenen bir ülke gösterirseniz, müteşekkir kal?r?m.
  Bizim devletin, siyasi sistemin az buçuk demokratikleşmesi eğer bir kişiye mal edilecekse, o da Atatürk değil, ?kinci Cumhurbaşkan? ?smet ?nönü’dür.
  Hoş o da bunu ay?la bay?la değil, faşizmi yenen ABD önderliğindeki Bat? blokuna dahil olabilmek için yapm?şt?r ama yine de yapm?şt?r işte.
  Atatürk de demokrasiye geçer miydi? Bilemem. Ancak geçmediği apaç?k ortada.
  Sabah, 10 Kas?m 2006

  Emre AKÖZ

  11.11.2006

  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 01:45 ) değiştirilmiştir.

  EL BAKİ HÜVEL BAKİ

  ~~ÖSE~~

  Üye Olmak İçin Tıklayınız Lütfen...


 2. #2
  Pürheves Ömer Said - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul & Uşşak
  Mesajlar
  260

  Standart

  M. Kemal hiç seçim kazanmam?şt? ki...

  Ogüvendiği “millet”in bir bölümü, bugün onun düşüncelerine taban tabana z?t olanlarla beraber yürüyor.
  Asl?nda galiba kendisi de sağl?ğ?nda en büyük hayal k?r?kl?ğ?n? Serbest F?rka denemesinde yaşam?şt?.
  Çok partili demokratik hayata geçmeyi arzu ederek Fethi Okyar’a kurdurttuğu Serbest F?rka, bir anda halk?n Atatürk’e karş? umudu haline gelmiş ve inan?lmaz bir büyümeyle birlikte kargaşaya neden olmuştu. Bunun üzerine o parti kapat?lm?şt?.
  Belki en düşündürücü tablo şudur:
  ?zmir’de Serbest F?rka lehine gösteri yapan halka ateş aç?lm?ş ve bir çocuk vurulmuştu.
  Baba, ölü yavrusunu kucağ?na alarak Serbest F?rka yetkililerine gelmiş ve “Binlerce evlad?m?z feda olsun. Yeter ki bunlardan bizi kurtar?n!” diye feryat etmişti.
  Arkas?ndan da biliyorsunuz; halk, eline geçen ilk f?rsatta Demokrat Parti zaferini yaratt?(...)
  Mustafa Kemal bu ülkede bir seçim kazanmam?şt?, ?smet Paşa da öyle.(...)
  Kurtuluş Savaş? s?ras?nda “Millet bize düşmand?r!” diyen ?smet Paşa m? hakl?yd? yoksa(...)? Vatan, 10 Kas?m 2006
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 01:46 ) değiştirilmiştir.

  EL BAKİ HÜVEL BAKİ

  ~~ÖSE~~

  Üye Olmak İçin Tıklayınız Lütfen...


 3. #3
  Gayyur ŞAHBABA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Kahramanmaraş
  Mesajlar
  99

  Standart

  M. Kemal hiç seçim kazanmam?şt? ki...

  Ogüvendiği “millet”in bir bölümü, bugün onun düşüncelerine taban tabana z?t olanlarla beraber yürüyor.
  Asl?nda galiba kendisi de sağl?ğ?nda en büyük hayal k?r?kl?ğ?n? Serbest F?rka denemesinde yaşam?şt?.
  Çok partili demokratik hayata geçmeyi arzu ederek Fethi Okyar’a kurdurttuğu Serbest F?rka, bir anda halk?n Atatürk’e karş? umudu haline gelmiş ve inan?lmaz bir büyümeyle birlikte kargaşaya neden olmuştu. Bunun üzerine o parti kapat?lm?şt?.
  Belki en düşündürücü tablo şudur:
  ?zmir’de Serbest F?rka lehine gösteri yapan halka ateş aç?lm?ş ve bir çocuk vurulmuştu.
  Baba, ölü yavrusunu kucağ?na alarak Serbest F?rka yetkililerine gelmiş ve “Binlerce evlad?m?z feda olsun. Yeter ki bunlardan bizi kurtar?n!” diye feryat etmişti.
  Arkas?ndan da biliyorsunuz; halk, eline geçen ilk f?rsatta Demokrat Parti zaferini yaratt?(...)
  Mustafa Kemal bu ülkede bir seçim kazanmam?şt?, ?smet Paşa da öyle.(...)
  Kurtuluş Savaş? s?ras?nda “Millet bize düşmand?r!” diyen ?smet Paşa m? hakl?yd? yoksa(...)? Vatan, 10 Kas?m 2006
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 01:47 ) değiştirilmiştir.
  MARAŞLIM,
  BİR HAMESET DESTANI NAKŞEDİLDİ BAĞRINA,YURDUMUN ASLANLARI ÖLDÜ İMAN UĞRUNA,RUHLARDA BAYRAKLAŞAN ALLAH İÇİN SAVAŞTIR,BU ŞEHİTLER DİYARI İŞTE BU YER MARAŞTIR!!!

 4. #4
  Gayyur ŞAHBABA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Kahramanmaraş
  Mesajlar
  99

  Standart

  Günün Tarihi


  Cenaze namaz? ve sonras?nda yaşananlar


  10 Kas?m 1938: M. Kemal Atatürk, ?stanbul Dolmabahçe'de öldü.

  19 Kas?m’a kadar ?stanbul’da Dolmabahçe Saray?nda bekletilen katafalk?n önünde büyük izdiham yaşand?. O zaman?n Diyanet ?şleri Başkan? Ord. Prof. Şerafettin Yaltkaya taraf?ndan M. Kemal’in cenaze namaz? k?l?nd?. 16 Kas?m günü meydana gelen izdihamda, 4’ü erkek ve 7’si kad?n olmak üzere 11 kişi ezilerek öldü.

  Atatürk’ün cenazesi, on iki generalin eşliğinde Yavuz Savaş gemisine taş?nd? ve ?zmit’e getirildi. Buradan da trenle 20 Kas?m günü Ankara’ya getirilerek Etnoğrafya Müzesindeki geçici kabre konuldu.

  Daimî kabir ise, özellikle zaman?n Başbakan? Şükrü Saraçoğlu ve eski başbakanlardan Celâl Bayar’?n öncülük etmesiyle 9 Ekim 1944’te temeli at?lan ve Rasattepe’de inşa edilen “An?tkabir,” 10 Kas?m 1953’te tamamlanarak, resmî törenlere haz?r hale getirildi. Aç?l?ş?, yine Celâl Bayar yapt?; ancak bu defa “Cumhurbaşkan?” s?fat?yla...


  Bardakç?'n?n yazd?klar?


  10 Kas?m 1998 tarihli Hürriyet'te ç?kan Murat Bardakç?'n?n araşt?rma yaz?s?, cenaze namaz?n?n "Türkçe selâm ve duâ"larla k?l?nd?ğ?n? belgeliyor. Buna göre, "Allahu ekber" yerine "Tanr? uludur" denmiş, "selâm" yerine de "esenlik" dilenmiş.

  Bardakç?, ayr?ca 1953'te naaş?n aç?lmas? esnas?nda, ilâçlamaya rağmen cesedin bozulduğuna dair "tek karelik" bir fotoğraftan söz ediyor; fakat, "Hürriyet ailesi" olarak bunu yay?nlamamay? tercih ettiklerini belirtiyor.

  Bardakç?'n?n söz konusu yaz?s? aynen aşağ?daki gibidir.


  Türkçe dualarla


  Atatürk'ün cenaze namaz? 10 Kas?m'daki vefat?ndan dokuz gün sonra, 19 Kas?m 1938 sabah? saat sekizi on geçe k?l?nd?. Dolmabahçe Saray?'ndaki namaz? Diyanet ?şleri Başkan? Şerafeddin Yaltkaya k?ld?rd?.

  Kalabal?k bir cemaatle k?l?nan namaz dört dakika sürdü. ‘‘Allahu ekber’’ yerine ‘‘Tanr? uludur’’ dendi. Namazdan sonra selâm verilirken de ‘‘Selâmun aleykum’’ değil, ‘‘Esenlik üzerinize olsun’’ sözleri kullan?ld?.


  Hürriyet’in zor karar?


  Fotoğraf önümüze geldiğinde hepimiz irkildik. Şimdiye kadar hiç bilmediğimiz, varl?ğ?ndan dahi haberdar olmad?ğ?m?z bir fotoğraft?.

  Atatürk'ün naaş?n?n Etnoğrafya Müzesi'nden An?tkabir'e naklinden hemen önce çekilmişti. Tarih, 10 Kas?m 1953'tü.

  Fotoğrafta kapağ? aç?lm?ş bir tabut, içinde de Atatürk'ün naaş? görünüyordu.

  O gün, sadece tek kare çekilmiş bir fotoğraft?.

  Hiçbir belgede varl?ğ?ndan söz edilmeyen ama son derece tarihi bir belgeydi. ?çimizi derin bir hüzün kaplad?.

  Çünkü naaş, 10 Kas?m 1938'de Etnoğrafya Müzesi'ndeki geçici kabrine yerleştirilmeden önce tahnit (bozulmamas? için ilaçlanmas?) edilmesine rağmen, zaman içinde bozulmuştu.

  Tahnitin başar?l? olamad?ğ? bu kareyle kayda geçirilmişti.

  Ne yapacakt?k? (Not: Yay?nlamamay? tercih ediyorlar.)
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 01:47 ) değiştirilmiştir.
  MARAŞLIM,
  BİR HAMESET DESTANI NAKŞEDİLDİ BAĞRINA,YURDUMUN ASLANLARI ÖLDÜ İMAN UĞRUNA,RUHLARDA BAYRAKLAŞAN ALLAH İÇİN SAVAŞTIR,BU ŞEHİTLER DİYARI İŞTE BU YER MARAŞTIR!!!

 5. #5
  Gayyur ŞAHBABA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Kahramanmaraş
  Mesajlar
  99

  Standart

  Ölümünün 68. y?l?nda Atatürk'ü sayg?yla an?yoruzTürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 68. y?ldönümünde bugün tören ve etkinliklerle an?lacak.Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi
  Cumhurbaşkan? Ahmet Necdet Sezer, saat 09.05'te, protokole dahil devlet erkan?n?n oluşturacağ? kortej eşliğinde An?tkabir'e çelenk koyacak. Kortejin yerini almas? ve Cumhurbaşkan? Sezer'in çelengi koymas?n?n ard?ndan iki dakikal?k sayg? duruşunda bulunulacak. An?tkabir, resmî törenlerin ard?ndan saat 11.00'de halk?n ziyaretine aç?lacak.
  10 Kas?m Atatürk'ü Anma Haftas? kapsam?nda, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nca, Türk Dil Kurumu Konferans Salonu'nda, Prof. Dr. Nevzat Günayd?n, emekli Korgeneral Suat ?lhan ve Prof. Dr. ?srafil Kurtcephe'nin kat?l?m?yla "Atatürk'ün Kavramlara Yaklaş?m?'' konulu Atatürk'ü anma toplant?s? ve aç?k oturum düzenlenecek. Toplant?ya, Cumhurbaşkan? Ahmet Necdet Sezer ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da kat?lacak. Ankara Valiliği Gençlik ve Spor ?l Müdürlüğü de saat 10.00'da, Hipodrom'da 81 ilden sporcular?n kat?l?m?yla sekiz kategoride "Ata'y? Anma, Kros Yar?şmalar? ve Ödül Tören" gerçekleştirecek.
  An?tkabir Komutanl?ğ?'nca düzenlenen 'Güneşin Ad?' adl? Atatürk belgeseli, An?tkabir Mehmetçik Kulesi Sinevizyon Salonu'nda izlenebilecek. Ankara Valiliği ?l Kültür ve Turizm Müdürlüğü de OR-AN Halk Kütüphanesi, Yenimahalle ?lçe Halk Kütüphanesi, Cebeci Halk Kütüphanesi ve Adnan Ötüken ?l Halk Kütüphanesi'nde 'Kurtuluş' ve 'Sar? Zeybek' adl? filmleri gösterecek. Keçiören Belediyesi ise 16 Kas?m 2006 saat 19.30'da Keçiören Belediyesi Yaşl?lar Köşkü'nde 'Atatürk'ün Sevdiği Şark?lar Konseri' gerçekleştirecek. Konser, Kültür ve Turizm Bakanl?ğ? Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nca verilecek.
  Gençler ATA için 24 saat sayg? nöbetinde
  Atatürk'ün 68. ölüm y?ldönümünde Türkiye'nin 50 farkl? üniversitesinden yaklaş?k 100 öğrenci dün 09.05'ten bu sabah 09.05'e kadar Atatürk için nöbet tutuyor. Yeni Nesil Derneği'nin gerçekleştirdiği nöbetli anma, üç farkl? yerde gerçekleştiriliyor. Ankara'da An?tkabir, ?stanbul'da ise Dolmabahçe Saray? ile Atatürk'ün yat? olan Savarona'da nöbet tutuluyor. Savarona Yat?'nda bir bas?n toplant?s? düzenleyen Yeni Nesil Derneği Başkan? Kortay H?raoğlu, amaçlar?n?n Atatürk'ün 68. ölüm y?ldönümünde Cumhuriyet'in bekçisi olduklar?n? ifade etmek olarak aç?klad?. Üç farkl? yerde nöbet tutmaya başlad?klar?n? belirten H?raoğlu, "Gelecek sene bu say?y? 4'e ç?karacağ?z. Selanik'te de nöbetimiz olacak." dedi. ?stanbul'da gerçekleştirilen toplant?ya, Atatürk'ün yat?na sahip olan işadam? Kahraman Sad?koğlu, sanatç? Ege, Yonca Evcimik, AKUT Başkan? Ali Nasuh Mahruki ile Milli Saraylar Daire Başkan? Cemal Öztaş da kat?ld?. Yap?lan k?sa konuşmalar?n ard?ndan bas?n toplant?s?na kat?lanlar Atatürk an?s?na aç?lan şeref defterine duygu ve düşüncelerini yazd?. Savarona'da Atatürk'ün çal?şma odas?nda aç?lan şeref defteri ayr?ca Dolmabahçe Saray?'na da götürülerek burada ziyarete gelenlerin imzas?na aç?ld?. Sezai Kalayc?, ?stanbul
  Gençlik y?llar?n?n geçtiği Makedonya'da mevlit
  Manast?r Askeri ?dadisi'nde okuduğu y?llarda yaşad?ğ? Makedonya'da Atatürk'ü anma etkinlikleri düzenlenecek. Ülkenin en genç Türk siyasi partilerinden Türk Milli Birlik Hareketi, Atatürk için mevlit okutacaklar?n? aç?klad?. Anma töreninde ilk olarak Parti Genel Başkan? Erdoğan Saraç'?n bir konuşma yapacağ?, ard?ndan da Üsküp Pedagoji Fakültesi profesörlerinden Yusuf Hamzaoğlu'nun "Atatürk'ün ?slam'a bak?ş?" başl?kl? konferans?n?n gerçekleşeceği kaydedildi. Gostivar, Anka Ankara, aa zaman
  10/11/2006Yorum Yaz | Gönder | Yazd?r
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 01:51 ) değiştirilmiştir.
  MARAŞLIM,
  BİR HAMESET DESTANI NAKŞEDİLDİ BAĞRINA,YURDUMUN ASLANLARI ÖLDÜ İMAN UĞRUNA,RUHLARDA BAYRAKLAŞAN ALLAH İÇİN SAVAŞTIR,BU ŞEHİTLER DİYARI İŞTE BU YER MARAŞTIR!!!

 6. #6
  Gayyur ŞAHBABA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Kahramanmaraş
  Mesajlar
  99

  Standart

  işte iki gazete arasındaki fark
  MARAŞLIM,
  BİR HAMESET DESTANI NAKŞEDİLDİ BAĞRINA,YURDUMUN ASLANLARI ÖLDÜ İMAN UĞRUNA,RUHLARDA BAYRAKLAŞAN ALLAH İÇİN SAVAŞTIR,BU ŞEHİTLER DİYARI İŞTE BU YER MARAŞTIR!!!

 7. #7
  Dost kapadokyalı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Mesajlar
  18

  Standart

  evet kardesim çok doğru söyledin.
  ESKİ HAL MUHAL; YA YENİ HAL YA İZMİHLAL

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. En Çok Beğendiğiniz Yazarlar...
  By yasemenn in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 125
  Son Mesaj: 04.07.19, 14:55
 2. Risale-i Nurda Bulunan Bazı Hatalar ve Yanlış Anlaşılan Bazı Konular
  By hasan hüseyin akın in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 15
  Son Mesaj: 31.08.15, 17:16
 3. yazarlar
  By cebirsell in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.06.09, 18:04
 4. Meleküti, Berzahi, Misali Şeylere Bazı Nümune ve Bazı Esaslar
  By zisangul in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 13.04.09, 10:46
 5. Yazarlar İş Başına-Sevab İşlemek İsteyen Buyursun?
  By ibnulvakt in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 16.02.09, 23:05

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0