+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 7 ve 7

Konu: Ölülerin Ve Ecevit'in Arkasından Konuşmak

 1. #1
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Dirilerin arkas?ndan aleyhte konuşmak iyi olmad?ğ? gibi, ölülerin de arkas?ndan konuşmak iyi olmasa gerek! Ancak, bir k?s?m olumsuzluklar?, diktatörleri alenen savunmuşsa, bu fikirleri eleştirmek, zihniyeti tahlil edip ortaya sermek, “Ölülerin arkas?ndan aleyhte konuşmay?n!” prensibine girmemesi gerekir. Aksi halde, tarih konuşmamam?z ve tarihten ibret almamam?z gerekir.
  Yine de ben say?n Bülent Ecevit’in aleyhinde bir şey söylemeyeceğim.
  Meselâ, laik-seküler anlay?ş?n, hayat?n her kademesinde uygulanmak istendiği CHP’nin 1947 kongresinde, “Laiklik yaln?z din ile siyaset aras?nda bir alâka kurulmamas? değil, sosyal hayat?n her yönü ile din aras?nda bir münâsebet kurulmamas?d?r”1 zihniyetini aynen uygulamak istediğini söylemeyeceğim.
  CHP, 1950’lerden beri tam iktidar olmasa bile, laik güç, silahl? bürokrasi ve ayd?nlar üzerindeki etkisine güç veren zihniyetten yana tav?r ald?ğ?n? da vurgulamayacağ?m. “Din ve vicdan hürriyetini irticâ olarak göstermeye siyasî bask? denir. Bu ülkede herkes göğsünü gere gere ben Müslüman?m diyebilmelidir” deyip, 1965 y?l?nda, Başbakanl?k seviyesinde, ilk defa Cuma namaz?n? başlatan Süleyman Demirel’e, “Laik Türkiye Cumhuriyetinin Başbakan? nas?l Cuma namaz?na gider?” diyerek laikliği “dinsizlik” mânâs?nda anlayan jakoben zihniyetin yan?nda yer ald?ğ?n?; Demirel için zaman?n CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit’in, 16 Eylül 1967 tarihinde, Denizli’deki konuşmas?nda, “?rticâ?n baş? Başbakand?r” şeklindeki tepkisini de nazara vermeyeceğim.
  1968 y?l?nda, Diyanet ?şleri Başkanl?ğ? Bütçe görüşmelerinde yine irtica tart?şmalar? alevlenmiş, CHP’li bir milletvekilinin “Nurculuk ve Süleymanc?l?k yan?nda bir tak?m başka tarikatlar da faaliyet göstermeye başlam?ş ve din istismar ediliyor, bu gidiş de vahimdir” demesine ses ç?karmad?ğ?n? da…
  1977’lerde iktidara geldiğinde, okul duvarlar?ndan büyük tarihî şahsiyetlerin indirilmesine ses ç?karmad?ğ?n?, dolmuşlardaki “Allah’?n dediği olur!” yaz?lar?n?n indirilmesine sebebiyet verdiğini nazara vermeyeceğim.
  CHP’nin barajlara karş?, “Bu kadar elektriği toprağa m? vereceksiniz, çimento mu yiyeceğiz ki çimento fabrikas? yap?yorsunuz!” demeleri gibi, onun da “Köprü lükstür!” deyip karş? geldiğini dikkate sunmayacağ?m.
  Türkiye’nin AB’ye (o tarihte AET idi) girmesi teklifini reddettiğini de söyleyecek değilim!
  1974’lerden sonra anarşiyi azd?rd?ğ?n?, halk? sokağa döktüğünü, beceriksiz yönetimiyle kuyruklar meydana getirdiğini; anarşiyi durdurmak için Adalet Partisi’nin çağr?lar?na kulak vemediğini, ülke yarar?na hükümeti desteklemediğini de ilân etmeyeceğim.


  Milletin oylar?yla seçilmiş Merve Kavakç?’n?n, başörtüsüyle Meclis’e girdiğinde, “Bu kad?na haddini bildirin!” diye bas bas bağ?rarak ülkeyi germesini, zinde güçleri tahrik etmesini de dikkate sunmayacağ?m.

  1979 seçimlerinde Adalet Partisi’nin 5 milletvekilliği kazanmas? üzerine, “Halk?n demokratik tercihine sayg?l?y?m!” diyerek istifa etmesi övgüye değer. Bir de, Osmanl?’n?n son padişah? “Vahdettin hain değildi” sözünü söylediği için onu alk?şl?yorum. Şak, şak, şak!

  Türkiye’nin demokratikleşememesinin, hak ve hürriyetlerin kemaliyle işleyememesinin müsebbibi Kemalist-solcular olduğundan, onun son vasiyeti “Sol birleşsin” şeklinde olduğu için de onu yerecek falan değilim.
  Ve onun için başka bir şey de yazmayacağ?m.
  Dipnotlar: 1. Doç. Dr. Mümtaz’er Türköne, Modernleşme, Laiklik ve Demokrasi, s. 3.
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 03:03 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Dirilerin arkas?ndan aleyhte konuşmak iyi olmad?ğ? gibi, ölülerin de arkas?ndan konuşmak iyi olmasa gerek.Ancak, bir k?s?m olumsuzluklar?, diktatörleri alenen savunmuşsa, bu fikirleri eleştirmek, zihniyeti tahlil edip ortaya sermek, “Ölülerin arkas?ndan aleyhte konuşmay?n!” prensibine girmemesi gerekir. Aksi halde, tarih konuşmamam?z ve tarihten ibret almamam?z gerekir. "güzel söylemiş Ali Ferşadoğlu abimiz.
  Latif Salihoğlu da:


  Derler ki...

  Adettir: "Ölenin arkas?ndan kötülükleri konuşulmaz."
  (Bu ölçü, kişinin 'özel hayat'?yla ilgilidir.)
  Adettir: "Cenaze bekletilmez." (Bu da meselenin 'dinî tavsiye' boyutuyla ilgilidir.) demiş..
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 03:04 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı elff Nickli Üyeden Alıntı


  Adettir: "Cenaze bekletilmez." (Bu da meselenin 'dinî tavsiye' boyutuyla ilgilidir.) demiş..  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 03:05 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 4. #4
  Vefakar Üye BEYAZ007 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Bulunduğu yer
  *antalya*
  Mesajlar
  444

  Standart

  Milletin oylarıyla seçilmiş Merve Kavakçı’nın, başörtüsüyle Meclis’e girdiğinde, “Bu kadına haddini bildirin!” diye bas bas bağırarak ülkeyi germesini, zinde güçleri tahrik etmesini de dikkate sunmayacağım.
  Bu kulunu hizmet-i imaniye ve Kur'âniyede daima muvaffak eyle.Cümlesine ihlas-ı tam ihsan eyle. Cümlesinin kusurlarını ve günahlarını mağfiret eyle. Cümlesini dünyada a'mal-i hayriye içinde hüsn-i hatimeye mazhar eyle, ukbada Cennet-ül Firdevsde sakin etmekle mesut eyle Âmin. Âmin. Âmin.

 5. #5
  Yasaklı Üye Ene-Zerre - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Kainat Mescidi...
  Mesajlar
  2.455

  Standart

  "Ölülerin arkasından konuşmayınız" hadis-i şerifi her alanda tatbik edilseydi,İbn-i Zübeyde'ye muhalif bulunamazdı.

 6. #6
  Müdakkik Üye DERMAN25 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2008
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Yaş
  36
  Mesajlar
  705

  Standart

  Malatya’dan Hüseyin ORAN: “Meşhurların gıybetleri yapılır mı?”

  İnsan bir çok kişice tanınıyor olabilir. İnsanın yaptığı iş de bir çok kişiyi ilgilendiriyor olabilir. Fakat o insan da diğerleri gibi Allah’ın kuludur. Burada ölçü tanınmak veya tanınmamak değil; ölçü o kişinin amelinin şer’an gıybeti yapılabilen ameller içinde olup olmadığıdır.

  Eğer söz konusu amel, gıybetinin yapılmasında sakınca olmayan ameller cinsinden ise, tanınmış olup olmamasına bakmadan, gıybeti yapılabilir. Ölçü herkes için geçerlidir.

  Ölçülerimizi hatırlayalım:

  Gıybetin câiz olduğu hususları Bedîüzzaman Hazretleri şöyle özetliyor:

  1- Bir vazifeli adama, onun memurunun rahatsız olduğu bir davranışı şikâyet edilebilir.

  2- Bir iş sahibi iş yapmak istediği birisi hakkında, sana, garazsız olarak, adamın iş güvenliği hakkında bilgi sorsa, ‘Ona yaklaşma. Zarar görürsün’ diyebilirsin.

  3- Maksadın hakaret ve teşhircilik olmadan, sırf tarif etmek ve tanıtmak için, adını veya başka sıfatını bilmediğin birisi için –sadece topallık sıfatını bilmek, başka sıfatını bilmemek şartıyla- ‘topal olan adam’ gibi bir tanımlama yapmak gıybet sayılmaz.

  4- Fâsık-ı mütecâhir olan, yani açıktan günah işleyen, günahtan utanmayan, sıkılmayan, işlediği günahla iftihar eden, övünerek günah işleyen birisini bu davranışı sebebiyle kınamak ve eleştirmek gıybet sayılmaz.1

  Meşhur birisi de olsa insanın ancak bu şartlar çerçevesinde gıybeti yapılabilir. Meselâ meşhur bir devlet yöneticisinin şahsî kusurları gıybet edilemez. Toplumu ve umûmu ilgilendiren hatâları tartışılırken de insaflı olmak ve iyice bilmediğin konularda konuşmamak zorunluluğu vardır.

  Şüpheli durumlarda susmak, konuşmaktan daha fazîletlidir.

  Dipnotlar:
  1- Mektûbât, s. 267, 268

  http://www.saidnursi.de/forum/viewto...2c68f56cb9a12b
  Dünyada iki şeyi sevdim:Bi o nu Bi de özgürlüğümü,,,özgürlüğüm için canımı onun için özgürlüğümü feda Ederim.. 7. #7
  Vefakar Üye güneşsu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2008
  Mesajlar
  433

  Standart

  Yaptıkları ortada, zihniyetinn gittiği yolda ortada, Türkiyeye verdiği zararlarda ortada, seçimlerde halkı aydınlatmak adına bu herifin yaptıklarını millete hatırlatmak lazım.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Ölen Kimse Arkasından Para Dağıtmak
  By risalenur in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 19.10.09, 17:56
 2. 367'nin Arkasından Asker Çıktı
  By elips in forum Gündem
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.10.08, 09:55
 3. Duvarların Arkasından Podyumun Önüne
  By Şahide in forum Gündem
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 27.04.08, 19:24
 4. Cesedi Yitirilen Ölülerin Kabir Sorgusu Nasıl Olur?
  By nezen in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 17.03.08, 21:29
 5. Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 29.12.07, 11:26

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0