+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 8 ve 8

Konu: Atatürkçü Düşünce Derneği Şok Etti

 1. #1
  Gayyur EnVaR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  131

  Standart Atatürkçü Düşünce Derneği Şok Etti

  Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi taraf?ndan 29 Ekim kutlamalar? esnas?nda dağ?t?lan 'Yurttaş ?çin Medeni Bilgiler' adl? kitapç?kta ?slamiyet aşağ?land?.

  Zaman Gazetesi'nin haberine göre, Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi'nde bast?r?lan kitapta, ?slamiyet'e ağ?r hakaretlerde bulunularak, "Müslümanl?k, Türk ulusunun ulusal duygular?n?, ulusal heyecan?n? uyuşturdu." deniliyor.

  Müslümanl?ğ?n Türk ulusunun ulusal bağlar?n? gevşettiği iddia edilen kitapç?kta, "Türkler Müslümanl?ğ? (Araplar?n dinini) kabul etmeden önce büyük bir ulus idi. Müslümanl?ğ? kabul ettikten sonra bu dinin, ne Araplar?n ne ayn? dinde bulunan Acemlerin ne de M?s?rl?lar?n ve başkalar?n?n Türklerle birleşik bir ulus oluşturmalar? yolunda hiçbir etkisi bulunmad?." deniliyor. Alanya Ticaret ve Sanayi Odas?'n?n katk?lar?yla haz?rlanan kitapç?ğ?n 16. ve 17. sayfalar?nda yer alan hakaret içerikli ifadelere şöyle devam ediliyor: "Müslümanl?k, Türk ulusunun ulusal duygular?n?, ulusal heyecan?n? uyuşturdu. Bu pek doğald?. Çünkü Muhammed'in kurduğu ?slam dininin amac?, bütün uluslar?n üstünde, kapsaml? bir Arap ulusluluğu siyasetine var?yordu. Bir sözcüğün anlam?n? bilmediği halde Kur'an'? ezberlemekten beyni sulanm?ş haf?zlara döndüler."

  Kitapç?ktaki bilgilerin yanl?ş anlaş?ld?ğ?n? savunan Alanya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Nurettin Karacal?, amaçlar?n?n Atatürkçülüğü geliştirmek ve yayg?nlaşt?rmak olduğunu söyledi. Kitapç?kta yer alan ifadelerin Atatürk'ün elle yazd?ğ? bölümlerden al?nd?ğ?n? anlatan Karacal?, "Kitapç?ğ?n 16. ve 17. sayfas?nda yer alan ve yanl?ş anlaş?lan bölüm 1930'lu y?llarda okullarda 'Yurttaşl?k Bilgisi' ad? alt?nda okutuluyordu. Kitap 1980'li y?llarda Türk Dil Kurumu'nun görevlendirmesiyle Prof. Dr. Nurhan Tezcan taraf?ndan Türkçeleştirildi. Kitaplar 1990'da Cumhuriyet Gazetesi'nin verdiği Nuran Tezcan kitaplar?yla dağ?t?lm?şt?." dedi.

  Alanya Ticaret ve Sanayi Odas? Başkan? Kerim Taç ise, "Kitapç?kta, ?slamiyet ve Hz. Muhammed'e hakaretlerin yer ald?ğ? yaz?lar?n olduğunu tespit etseydik sponsor olmazd?k." aç?klamas?nda bulundu. ?nsanlar?n inançlar?n? rencide edici her türlü yay?na karş? olduklar?n? belirten Taç, kitapç?ğ? okumad?ğ? için üzgün olduğunu dile getirdi. Kitapç?kta ?slamiyet ve Hz. Muhammed'e hakaret edildiğini tespit eden Milliyetçi Hareket Partisi ?lçe Başkan? Hüseyin Y?ld?z da ADD yetkililerinin Müslümanlardan özür dilemesini isteyerek, "Acaba yanl?ş m? anlad?m diyerek, tekrar tekrar okudum." ifadelerini kulland?
  internethaber 2.11.2006
  SELAM ve Dua ile...
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 03:26 ) değiştirilmiştir.
  Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz.

 2. #2
  Vefakar Üye nurlu dağ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  496

  Standart

  Atatürkçü düşünce derneği şok değil halt etmiş. Bu ne cüret bu ne sayg?s?zl?k yahu.
  Cumhuriyeti milletçe, hep birlikte kurduk. Kurtuluş savaş?n? verirken, ortak paydam?z vatan sevgisi, özgürlük aşk? ve bayrak sevgisiydi. Dilleri, lehçeleri, k?l?k ve k?yafetleri, düşünce ve inançlar? farkl? olsada gayeleri bir olan insanlar?n meydana getirdiği bir güçle kurtuluş savaş?n? kazanm?ş, cumhuriyeti kurmuştuk. Bu savaş? sevk ve idare edenler halk?n k?l?k k?yafetine ve ya düşüncesine bakarak seçim yapmam?şlard?. Erkeklerin kimi sar?kl?, kimi kalpakl?, kimi külahl? olduğu gibi; kad?nlar?n da kimi yazmal?, kimi çarşafl?, kimi şalvarl?yd?. Ama yüreklerindeki vatan sevgisi ve özgürlük aşk? ortakt?.

  Kara Fatmalar?n, Nene Hatunlar?n, Sütçü ?mamlar?n kahramanl?klar?n? nas?l inkar edebiliriz? Cumhuriyet kurulduktan sonra kapat?lan tekke ve dergahlar?n da kurtuluş savaş?nda çok büyük yard?mlar? olmuştu. ?stanbul' dan Anadolu' ya asker ve silah sevkinde, tekke ve dergahlar önemli hizmetler ifa etmişlerdi. Halk?n moral gücünü yükseltmek için dini motifler bol bol kullan?lm?ş, hutbe ve vaazlarda milletin kahramanl?k damar?n? tahrik eden konuşmalar yap?lm?şt?. Yani camiler ve imamlar da cumhuriyetin kurulmas?na yard?mc? olmuşlard?. Ne demek "Müslümanl?k, Türk ulusunun ulusal duygular?n?, ulusal heyecan?n? uyuşturdu." Türk ulusu inanc? sayesinde büyük zaferlere imza atm?şt?r, çok defa az bir kuvvetle en güçlü ordular? yenmiştir.

  Kurtuluş Savaş?n? hep beraber verdik, Cumhuriyeti hep birlikte kurduk.Ve bizler yaşatacağ?z.
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 03:27 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Dost Sıdk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  Rize
  Mesajlar
  6

  Standart

  Vatan sevgisiyle yüzy?llarca Türklük ta bugünümüze kadar gelmiştir.Sadece Türklük mü gelmiştir tabiki hay?r.ßu milletin geçmişi ecdad? avrupadan gelmemiştir.Şu an tarih diye kabul edilmeyen ve edildiği kadar?ylada küçümsenmeye çal?ş?lan Osmanl? Devleti, onun için yarat?lm?ş olan kainat?n, en muhterem zat-? olan hz. Muhammed (a.s.m) '?n bütün zorluklarla mukaddes kitab?m?z olan Kur-an'? Kerimi ve islamiyeti yaymas? ve bununla beraber bu ecdad?n yani osmanl?n?n hiç ecdad?m?z bile olmad?ğ?n? düşünsek ,ayn? osmanl? kuruluşundan y?k?l?ş?na hiç bir türk içinde yaşamam?ş olduğunuda varsaysak,y?llarca dünyaya hakim olan bu devletin Kur-an? eline al?p taş?d?ğ? sahiplendiği ve muhafaza edildiği bir imparatorluk müslüman?m diyen bir adam için ne ifade edebilir bir düşünelim.Türklük kültümüzden dinimize ve herşeyimize kadar dünyada bir bütün olduğu gerçeği ortadayken birtanesini diğerinden ay?rmaya çal?şmak vatan hainliğinden başka nedir? işte bir devleti y?kman?n en kolay yolu geçmişini unutturmak ve tarihini hiçe saymakt?r.Osmanl? devletin hiçe say?lmas? unutulmuş,kültürümüze yap?lan sayg?s?zl?klar unutulmuş ve şimdide dinimize yap?lan sald?r?lar gündemde.ßu da diğerleri gibi söndürülmeye çal?ş?lm?yormu?
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 03:27 ) değiştirilmiştir.
  Karanlıktan Sonsuz Aydınlığa

 4. #4
  Gayyur ŞAHBABA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Kahramanmaraş
  Mesajlar
  99

  Standart

  ya kardeşim adı üstünde atatürkçüler işte başka ne bekleyebilirsiniz ki ????
  MARAŞLIM,
  BİR HAMESET DESTANI NAKŞEDİLDİ BAĞRINA,YURDUMUN ASLANLARI ÖLDÜ İMAN UĞRUNA,RUHLARDA BAYRAKLAŞAN ALLAH İÇİN SAVAŞTIR,BU ŞEHİTLER DİYARI İŞTE BU YER MARAŞTIR!!!

 5. #5
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  Alıntı Asr?_Saadet Nickli Üyeden Alıntı
  Atatürkçülük dinsizlik olmamal?..
  Bu ülkede nefes al?yorsak eğer,kurucuyu tan?mal?,bilmeliyiz,görüşlerine kat?lmayanlar olabilir,ama bu kimseye hakaret hakk? vermez,lütfen insanlar?n "dinciler Atatürk düşman?d?r" şeklinde düşünmelerine f?rsat vermeyiniz!
  vesselam..
  Alıntı 2.ABDULHAMIT Nickli Üyeden Alıntı

  Bir kere biz D?NC? değiliz; D?NDARIZ / MÜTEDEYY?N?Z...
  Her dinci sözünü kullanan, bunun tersiyle kendini karş?laşt?rd?ğ? için otomatik olarak D?NS?Z olmuyor mu?

  atatürkü sevmemek ayr? düşman olmak ona hakaret etmemek ayr? .

  bendenizde atatürkü sevmiyorum sevilmek için bir eylemde yapmam?ş  zaten


  şöhretten hoşlanmayan amelde ileri ücrette geri ikahramanlar?n ücret

  noktas?nda geri çekilmeleriyle atatürkte tek adam olma yolunda

  ücret noktas?nda ileri at?ld?g?n? 5 şuadan ögrenmekteyiz
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 03:28 ) değiştirilmiştir.

 6. #6
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  33
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Bence başlıkhatalı olmuş. Neden şok etsin ki? Ben okuduğumda hiç de şok olmadım. Kemalistlerbu tarz hareketlerde bulunmayacak da kim söyleyecek? Ayrıca üstte hakaret niteliği taşıyan sözler de Alanyalı Kemalistlerin değil, Can Dündar'ın da geçenlerde milliyetteki köşesinde belirttiğine göre,sözler Atatürk'ündür!!! Asr-ı Saadet kardeşimiz buna rağmen hala "kurucu" diye Müslüman Türk halkını değil de, tek bir kişiyi tanımanın gerekliliğini düşünmüyordur inşallah...
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 7. #7
  Gayyur ŞAHBABA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Kahramanmaraş
  Mesajlar
  99

  Standart

  kardaş kemalizm dinsizliktir Allah aşkına bunun var mı daha ötesi?ne kurucusundan bahsediyorsun.osmanlıdaki istibdat dönemini bitirmiş,tek adam olmuştur o şahıs.vatanı kurtaran kahraman askerlerimizin yanında kahraman milletimizdir.bana m.kemalin katıldığı,cephede savaştığı bir tek savaşı söyleyebilirmisin?m.kemali doğru anlamak,durup dururken hataya düşmemek lazımdır.
  MARAŞLIM,
  BİR HAMESET DESTANI NAKŞEDİLDİ BAĞRINA,YURDUMUN ASLANLARI ÖLDÜ İMAN UĞRUNA,RUHLARDA BAYRAKLAŞAN ALLAH İÇİN SAVAŞTIR,BU ŞEHİTLER DİYARI İŞTE BU YER MARAŞTIR!!!

 8. #8
  Gayyur mardynli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Mardin
  Mesajlar
  129

  Standart

  ?slamiyet'i Doğru Düzgün Bilmeyen ?nsanlar?n Böyle Yapmas? Bence Çok Doğal Birşey Ama ?nançlar? Yoksa Bile Daha Sayg?l? Olabilirlerdi.
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 03:28 ) değiştirilmiştir.
  Ey kendini insan bilen insan! kendini oku. yoksa, hayvan ve camid hükmünde insan olmak ihtimali var.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Deniz Feneri Derneği'nden İlginç Açıklama!
  By bulutbeyazi in forum Gündem
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 23.12.09, 15:37
 2. Cami Derneği Cemevi Yaptırdı
  By elips in forum Gündem
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 11.04.09, 19:48
 3. Atatürkçü Düşünce Derneği
  By sami in forum Mizah
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 21.12.08, 07:47
 4. Kitapseveriz Derneği Forum Sitesi
  By Asker.AVSAR in forum Tavsiye Edilen Siteler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 23.10.07, 17:23
 5. Atatürkçü Eylemde Fiyasko
  By elff in forum Gündem
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 13.12.06, 12:39

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0