• 1986 yılında “Yahudilik ve Masonluk” kitabını yayınlayan Sayın Adnan Oktar “Türk kavmindenim İslam ümmetindenim” sözü sebebiyle gözaltına alınarak 10 ay akıl hastanesinde ve 9 ay cezaevinde tutulmuştur. Akıl hastanesinde şuuru tamamen kapalı 300 hastanın arasında tutulan yazarın, burada tutulduğu dönemde 7 kişi öldürülmüştür.
 • 1990 yılında “Masonluk ve Kapitalizm” kitabını yayınlayan Sayın Oktar yine aynı yıl “Kokain Komplosu”yla karşılaşmıştır. Gözaltında bulunduğu sırada yiyecek ve içeceğine kokain karıştırılmak suretiyle kokain kullandığı iftirasına maruz kalmıştır. Daha sonra aralarında Türk Adli Tıp Kurumunun da bulunduğu 22 yerli yabancı adli tıp kurumunun raporları ile kokainin gözaltında yemeğine karıştırılarak verildiği ispat edilmiş ve Adnan Oktar mahkemede beraat ederek aklanmıştır.
 • 1999 yılında ise masonlar, “Global Masonluk” isimli kitabın yazım aşamasında müdahale etmişlerdir. 12 Kasım 1999 günü 48 ayrı eve düzenlenen baskın esnasında Sayın Adnan Oktar’ın yazmakta olduğu “Global Masonluk” isimli kitabın bilgisayar kayıtları yokedilmiştir. Bu olayda Sayın Adnan Oktar yine 9 ay cezaevinde tutulmuştur.
 • En son olarak 2 yıldır üzerinde çalıştığı “Ergenekon-Masonluğun Kılıncı” isimli kitabın yazımı aşamasında olduğunun duyulması üzerine ise Sayın Adnan Oktar’a - daha önceden aynı iddialar üzerinden beraat kararı verilmiş olmasına, savcının beraat talebinde bulunmuş olmasına, aynı iddialar hakkında 8 ayrı şikayete 8 ayrı takipsizlik kararı verilmiş olmasına rağmen – 3 yıl hapis cezası verilmiştir. Sayın Adnan Oktar ve hapis cezası verilen diğer kişiler bu karara saygı duymaktadırlar. Ancak bu kararın ne anlama geldiğini Türkiye’de bilmeyen 1 kişi yoktur.
 • Bu kitabın yayınlanmasından sonra meydana gelebilecek olaylardan ve komplolardan geçmişteki tüm olaylarda olduğu gibi, masonlar ve onların maşası olan komünist Ergenekon Örgütü sorumlu olacaktır.

İttihat ve Terakki’den günümüze kadar örümcek ağı gibi devletimizi saran Masoların kurduğu karanlık Komünist örgüt, Ergenekon yapılanmasıyla ilgili bugüne kadar yapılmış en kapsamlı çalışma olan bu kitap, örgütün iç yüzünü ortaya koyuyor. İki cilt olarak hazırlanan eser yakında tüm kitapçılarda...

Birinci ciltten konu başlıkları:
 • Masonluk, şamanist ve marksist bir örgütlenme olan Komünist Ergenekon’u nasıl kurdu? Bu derin çete nerelerde kullanıldı?
 • Komünist Ergenekon’un gerçek kimliği nedir? Perde arkasındaki asıl yöneticileri hakkında kilit bilgiler.
 • Komünist Ergenekon yapılanması içinde yer alan paravan isimler ve örgütün tepesindeki gerçek yöneticiler.
 • Komünist Ergenekon’un komplolar, şantajlar ve tehditlerle dolu kirli tarihinden çarpıcı notlar.
 • Masonların “kılıncımız” dediği Komünist Ergenekon ile masonluk arasında hiyerarşi nasıl işlemektedir?
 • İtalyan P2 Mason Locası Skandalı ve Komünist Ergenekon arasındaki benzerlikler nelerdir?
 • Komünist Ergenekon’un kökleri nereye dayanıyor?
 • Türk bürokrasisinde mason yapılanması.
 • Türk mason localarında yapılan şaman ayinlerine ait fotoğraflar.
 • Masonların, ülkemizi Batı ve Doğu Komünist Türkiye olarak ikiye bölme planında Komünist Ergenekon ve onun uzantısı PKK’nın rolü.
 • Masonluğun, Türk İslam Birliği’ni savunan Atatürkçü, milliyetçi, mukaddesatçı gençliği sindirme ve intikam planları, komploların, oyunların perde arkası.

İkinci ciltten konu başlıkları:
 • Masonluk hakkında hiçbir yerde yayınlanmamış bilgiler, isimler, masonların karanlık bağlantıları, masonik taktikler ve eylemler.
 • Üniversitelerde ve yargıda masonlara ait listeler, mason bürokratlar.
 • Yargıtay üzerindeki mason baskısında Komünist Ergenekon’un rolü nedir?
 • Geçmişten bugüne mason Yargıtay üyeleri kimlerdi? ABD, Fransa, İngiltere gibi masonluğun egemen olduğu ülkelerde yargıda masonların oranı nedir?
 • Komünist Ergenekon’un tehdit ve şantajlarına direnç gösteremeyen bir kısım yargı üyelerinin yol açtıkları adli rezaletler.
 • Türk mason localarının yurt dışındaki localardan aldıkları talimatlar.
 • İngiliz ve Fransız localarının Türk mason localarına gönderdiği özel kriptolu gizli mesajlar.
 • Masonluğun devletin kilit noktalarındaki örgütlenme faaliyetleri.
 • İzmir’de yapılan sebataycı-mason ortak kurultayında alınan kararlar. (Resim ve belgelerle)
 • Masonlarca kurulan ve marksist-şamanist bir örgütlenme olan Komünist Ergenekon ile Türk masonluğunun 100 yıllık ortak tarihi...
Sayın Adnan Oktar, “Harun Yahya” müstear adıyla 1997 yılında kaleme aldığı “Terörün Perde Arkası” isimli eserinde, “Ergenekon” örgütünün ismini açıkça vererek, Türkiye’de komünist çizgide “Ergenekon” isimli illegal bir yapılanmanın teşkilatlanmakta olduğunu, bu teşkilatın gerçekte Masonların piyonu olduğunu duyurmuştur.

Masonlar özellikle son yüzyılda hakim oldukları dünyanın her ülkesinde Yargıtaylara çok önem vermişlerdir. Yargıtaylardaki yapılanmayı ülkelerin yönetimi açısından çok önemli görmüşlerdir. Yargıtaya “Gerçek Devlet (Real State)” demişlerdir. Örneğin 1946 tarihinde Amerika’daki Yargıtay üyelerinin % 80’i masondu ve hiçbir zaman için bu oran % 50’nin altına düşmedi. Bu durum Almanya, Hollanda, İngiltere ve Fransa’da da aynı şekilde olmuştur. Masonların dünya hakimiyetinde kullandıkları birçok metottan biri de budur. Masonlar dünyanın bir kısım ülkelerini polis devletiyle idare ederler. Bir kısmını hakim devletiyle idare ederler. Bir kısmını da askeri cunta yönetimleriyle idare ederler. Masonların bu sinsi yapılanmasıyla ilgili yüzlerce belge ve bilgiyi orjinal kaynaklarından bu eserde okuma imkanı bulacaksınız.

Komünist Ergenekon Çetesi-Masonluk Bağlantısı Hakkında Yeri Yerinden Oynatacak Dev Bir Eser

İki yıllık titiz bir çalışmanın ürünü olan bu eser, hiçbir yerde yayınlanmamış olan yüzlerce orijinal belge, yazışma notu, fotoğraf ve dokümandan oluşmaktadır. Toplam 1300 sayfadan oluşan iki ciltlik bu eseri Türk halkına iftiharla sunuyoruz.