Genelkurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, haftalık basın bilgilendirme toplantısında TSK’ya intikal eden ve tesbit edilen adlî olaylarla ilgili bilgi verdi. Tuğgeneral Gürak, “Temel insan hakları, anayasanın 38’inci maddesinde yer alan ‘suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimsenin suçlu sayılamayacağı’ hükmü, ‘masuniyet karinesi’, ‘adil yargılanma hakkı’ gibi en temel hukuk ilkelerinin ihlâl edildiği görülmektedir. Sorumlu olması beklenen kesimlerin yarattığı bu hassas ortam, kişilere, kurumlara, yargıya ve nihayetinde devlete de büyük zararlar vermektedir’’ dedi.
YARGIYA AÇIK OLMAYAN YAŞ KARARLARI
SORGULANIYOR

Tuğgeneral Gürak, Ankara’da gözaltına alınan Yarbay Mustafa Dönmez’in İstanbul’a sevk edildiğini belirterek, ‘’TSK kendisine intikal eden ve tesbit ettiği tüm adlî olayları titizlikle araştırmakta ve gecikmeden yasal gereğini yapmaktadır’’ dedi. Genelkurmay sözcüsünün açıklamaları, yargıya açık olmayan YAŞ kararları ile ordudan atılan TSK mensuplarını gündeme getirdi. Namaz kıldıkları ya da eşinin başörtülü olduğu gerekçesiyle sorgusuz sualsiz ordudan atılmalarda masuniyet karinesinin çiğnendiği belirtildi. Olağanüstü dönemlerde Genelkurmayın sivil siyasete etki ederek, kurumlar üzerinde baskı yapması da hukukun ihlâli olarak değerlendiriliyor.

GENELKURMAY Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, “suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimsenin suçlu sayılamayacağı” hükmü, “masuniyet karinesi”, “adil yargılanma hakkı” gibi en temel hukuk ilkelerinin ihlal edildiğini savundu.
Tuğgeneral Gürak, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’ndaki haftalık basın bilgilendirme toplantısında, TSK’ya intikal eden ve tespit edilen adli olaylarla ilgili bilgi verdi. Gürak, Ankara’da gözaltına alınan Yarbay Mustafa Dönmez’in İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’ndan gelen talimat gereği İstanbul’a sevk edildiğini belirterek, ‘’TSK kendisine intikal eden ve tespit ettiği tüm adli olayları titizlikle araştırmakta ve gecikmeden yasal gereğini yapmaktadır’’ dedi.
Tuğgeneral Gürak, Ceza Muhakemesi Kanununun 157’nci maddesine göre, soruşturmaların gizli yürütülmesi gerektiğine de işaret ederek, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturmaya ilişkin olarak yetkili mahkemece, ‘’Konunun hassas olması ve sürekli ifadelerin medyada yer almasının adil yargılamayı etkileme ve delilleri karartma şüphesini oluşturduğu’’ gerekçesiyle soruşturma dosyasının incelenmesi ve belgelerden suret alınmasına bile kısıtlama kararı verildiğini hatırlattı. Tuğgeneral Gürak, ‘’Buna rağmen, temel insan hakları, Anayasanın 38’inci maddesinde yer alan ‘suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimsenin suçlu sayılamayacağı’ hükmü, ‘masuniyet karinesi’, ‘adil yargılanma hakkı’ gibi en temel hukuk ilkelerinin ihlal edildiği görülmektedir. Sorumlu olması beklenen kesimlerin yarattığı bu hassas ortam, kişilere, kurumlara, yargıya ve nihayetinde devlete de büyük zararlar vermektedir’’ dedi. Ankara / aa

YARGIYA AÇIK OLMAYAN
YAŞ KARARLARI SORGULANIYOR
GENELKURMAY sözcüsünün açıklamaları, yargıya açık olmayan YAŞ kararları ile ordudan atılan TSK mensuplarını gündeme getirdi. Namaz kıldıkları ya da eşinin başörtülü olduğu için sorgusuz sualsiz ordudan atılmalarda masuniyet karinesinin çiğnendiği belirtildi. Olağanüstü zamanlarda Genelkurmayın sivil siyasete etki ederek, kurumlar üzerinde baskı yapması da hukukun çiğnenmesi olarak değerlendiriliyor.

YENİASYA 17.01.2009