+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Atatürk'ün Din Hakkındaki Görüşleri

 1. #1
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Atatürk'ün sansürlenen görüşleri?nanmas? zor; ama kendi kurduğu kurum, Atatürk'ün notlar?n? sansür ederek yay?mlad?. Can Dündar, Atatürk'ün din konusundaki sözlerinin sansürlenişine tepki gösterdi.
  Can Dündar'?n köşe yaz?s?
  Atatürk'ün sansürlenen görüşleri
  Atatürk'e ilişkin olarak 2 önemli çarp?tma yap?l?yor.
  Biri Bat?l?laşma konusunda...
  Diğeri din konusunda...
  ?lki, Atatürk'ün hedef olarak Avrupa'y? göstermediği iddias?na dayan?yor.
  ?kincisi, -dünkü Vakit gazetesinde bir örneğini gördüğümüz gibi- ?srarla Atatürk'ü dua ederken, sar?kl? mebuslarla ya da peçe içindeki Latife Han?m'la gösterip cumhuriyetin temelinde bir din motifi ar?yor.
  Bu 2 konuda 2 belge hat?rlatacağ?m.
  ***
  ?lk belge, 29 Ekim günü Mustafa Kemal Paşa'n?n Frans?z yazar? Maurice Pernot'ya verdiği demeç... Paşa, o gün Revue Des Deux Mondes için Meclis Başkan? s?fat?yla verdiği son demecinde şöyle diyor:
  "Osmanl? ?mparatorluğu, Bat?'ya karş? elde ettiğimiz başar?lardan çok gururlanarak kendisini Avrupa uluslar?na bağlayan bağlar? kestiği gün düşüşe başlam?şt?r. Bu bir hatayd?. Bunu tekrar etmeyeceğiz. Bizim vücutlar?m?z Doğu'da ise de düşüncelerimiz Bat?'ya dönüktür. Memleketimizi çağdaşlaşt?rmak istiyoruz. Bütün çal?şmalar?m?z Türkiye'de çağdaş, bu sebeple Bat?l? bir hükümet oluşturmakt?r. Uygarl?ğa girmek arzu edip de Bat?'ya yönelmemiş millet hangisidir?"
  ***
  Din meselesine gelince...
  ?lk Meclis'in dualarla aç?ld?ğ? ve cumhuriyete oy veren milletvekilleri aras?nda 100 kadar din adam? olduğu doğru... Ancak böyledir diye cumhuriyetin kökeninde ve Atatürk'ün düşünce evreninde din motifleri aramak nafile uğraş.
  Afet ?nan cumhuriyetin ilan?ndan 6 y?l sonra Yurt Bilgisi dersleri vermeye başlam?şt?. Okutacağ? kitab? Kemal Paşa'ya gösterdi. Gazi beğenmedi. Yeni bir Medeni Bilgiler kitab? yazd?rd?.
  Kitap, 1931'de Afet ?nan imzas?yla ç?kt?; ortaokul ve liselerde okutuldu. ?şte Kemal Paşa'n?n el yaz?s?yla kaleme ald?ğ? o notlar?n "Millet" bölümünden sat?rlar:
  ***
  "Türkler Araplar?n dinini kabul etmeden evvel de büyük bir millet idi. Araplar?n dinini kabul ettikten sonra bu din Araplar?n (..) Türklerle birleşip bir millet teşkil etmelerine hiçbir tesir etmedi. Bilakis Türk milletinin milli rab?talar?n? gevşetti; milli hislerini, milli heyecan?n? uyuşturdu. (..)
  "Türk milleti birçok as?rlar, (..) bir kelimesinin manas?n? bilmediği halde Kur'an'? ezberlemekten beyni sulanm?ş haf?zlara döndü. (..)
  "Türk milletini Allah için, Peygamber için topraklar?n?, menfaatlerini, benliğini unutturacak, Allah'la mütevekkil k?lacak derin bir gaflet ve yorgunluk beşiğinde uyuttular. (..)
  "... din hissi, dünyan?n ac?s? duyulan tokad?yla derhal Türk milletinin vicdan?ndaki çad?r?n? y?kt?, davetlileri, Türk düşmanlar? olan Arap çöllerine gitti. (..) Art?k Türk, cenneti değil, (..) son Türk ellerinin müdafaa ve muhafazas?n? düşünüyordu. ?şte dinin, din hissinin Türk milletinde b?rakt?ğ? hat?ra..."
  ***
  Yeterince aç?k değil mi?
  Nas?l oluyor da din konusundaki görüşleri bu kadar net olan bir lider hâlâ yanl?ş yorumlan?yor?
  Yukar?daki sat?rlar?n çoğu, Türk Tarih Kurumu taraf?ndan 1969 ve 1988'de bas?lan "Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk'ün El Yaz?lar?" kitab?nda yer alm?yor da ondan...
  ?nanmas? zor; ama kendi kurduğu kurum, Atatürk'ün notlar?n? sansür ederek yay?mlad?.
  "Medeni Bilgiler"i geçenlerde yeniden basan Örgün Yay?nevi, Türk Tarih Kurumu'ndan bir özürle yeni bask? beklediklerini yazm?ş.
  Atatürk'ün okullarda okutulsun diye kaleme ald?ğ? kitab?n?n bile sansür edildiği bir ülkede yaş?yoruz.
  Düşünce özgürlüğü mü dediniz?

  can.dundar@e-kolay.net
  (Milliyet)
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 03:14 ) değiştirilmiştir.
  GÖNÜL SARAYLARINDA SEVGİ HÜKÜMDAR OLSUN.
  ADALET ORDA VEZİR, HİKMET İSE YAR OLSUN

  AKM

 2. #2
  Dost şahan-ı fatih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  Erzurum
  Mesajlar
  8

  Standart  bu türkiyenin kabul etmek istemediği bir gerçek. çalışmandan dolayı tebrik ederim. bu konuda bir kaç kaynak 'hüsrev geredenin anıları' , 'kazım karabekirin anıları' 'son devrin din mazlumları(necib fazıl)' 'şahbaba(murat bardakcı). Allaha emanet olun. selametle....

 3. #3
  Gayyur semensima - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  142

  Standart

  Ve ayrıca Dr.Rıza Nur'un hatıratı,Kurtuluş Harbimizin Esasları(Kazım Kara Bekir)Bir Düello Bir Suikast(Kazım Karabekir),M.Kemal'e Kırşı Çıkanlar(Erhan Bozgeyik)
  Ne bana yanan olur âteş-i dilden özge;
  Ne kapımı çalan olur bâd-ı sabadan gayrı...

 4. #4
  Dost şahan-ı fatih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  Erzurum
  Mesajlar
  8

  Standart

  İŞTE BUNLARDA BU ÜLKENİN EVLADI AMA... ÇOK YAZIK...
  ADD'den olay yaratacak kitapçık
  Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) Alanya Şubesi tarafından 29 Ekim kutlamaları esnasında dağıtılan 'Yurttaş İçin Medeni Bilgiler' adlı kitapçıkta İslamiyet ve Peygamberimize ağır hakaret edildiği ortaya çıktı.

  Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi'nde bastırılan kitapta, İslamiyet'e ağır hakaretlerde bulunularak, "Müslümanlık, Türk ulusunun ulusal duygularını, ulusal heyecanını uyuşturdu." deniliyor.
  Müslümanlığın Türk ulusunun ulusal bağlarını gevşettiği iddia edilen kitapçıkta, "Türkler Müslümanlığı (Arapların dinini) kabul etmeden önce büyük bir ulus idi. Müslümanlığı kabul ettikten sonra bu dinin, ne Arapların ne aynı dinde bulunan Acemlerin ne de Mısırlıların ve başkalarının Türklerle birleşik bir ulus oluşturmaları yolunda hiçbir etkisi bulunmadı." deniliyor. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla hazırlanan kitapçığın 16. ve 17. sayfalarında yer alan hakaret içerikli ifadelere şöyle devam ediliyor: "Müslümanlık, Türk ulusunun ulusal duygularını, ulusal heyecanını uyuşturdu. Bu pek doğaldı. Çünkü Muhammed'in kurduğu İslam dininin amacı, bütün ulusların üstünde, kapsamlı bir Arap ulusluluğu siyasetine varıyordu. Bir sözcüğün anlamını bilmediği halde Kur'an'ı ezberlemekten beyni sulanmış hafızlara döndüler."

  Kitapçıktaki bilgilerin yanlış anlaşıldığını savunan Alanya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Nurettin Karacalı, amaçlarının Atatürkçülüğü geliştirmek ve yaygınlaştırmak olduğunu söyledi. Kitapçıkta yer alan ifadelerin Atatürk'ün elle yazdığı bölümlerden alındığını anlatan Karacalı, "Kitapçığın 16. ve 17. sayfasında yer alan ve yanlış anlaşılan bölüm 1930'lu yıllarda okullarda 'Yurttaşlık Bilgisi' adı altında okutuluyordu. Kitap 1980'li yıllarda Türk Dil Kurumu'nun görevlendirmesiyle Prof. Dr. Nurhan Tezcan tarafından Türkçeleştirildi. Kitaplar 1990'da Cumhuriyet Gazetesi'nin verdiği Nuran Tezcan kitaplarıyla dağıtılmıştı." dedi.

  Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kerim Taç ise, "Kitapçıkta, İslamiyet ve Hz. Muhammed'e hakaretlerin yer aldığı yazıların olduğunu tespit etseydik sponsor olmazdık." açıklamasında bulundu. İnsanların inançlarını rencide edici her türlü yayına karşı olduklarını belirten Taç, kitapçığı okumadığı için üzgün olduğunu dile getirdi. Kitapçıkta İslamiyet ve Hz. Muhammed'e hakaret edildiğini tespit eden Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Hüseyin Yıldız da ADD yetkililerinin Müslümanlardan özür dilemesini isteyerek, "Acaba yanlış mı anladım diyerek, tekrar tekrar okudum." ifadelerini kullandı.
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 03:15 ) değiştirilmiştir.

 5. #5
  Dost Gülfem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  Ýstanbul
  Mesajlar
  8

  Standart

  selamlar,
  öncelikle atatürk ve onun fikirleri,onun şu ideaya sempatisi bu ideaya sert duruşu 2006 y?l?n?n tarihinden ders alma pozisyonundaki teknoloji,bilgi ve iletişim çağ?n?n fertlerine ne kazan?m? var,ne kaybettirdiği var,ne yeri, ne zaman? var anlayabilmiş değilim...
  liderler yada liderlik pozisyonu kendilerine verilmiş insanlar ve onlar?n anda yani bulunduklar? günde,konumda yapt?klar?,yapmad?klar?,ah keşke yapsa idileri geçmişe bakma şans?nda olan günün çocuklar? için bir ders bir ibretlik vesikad?r.
  bunu o olmas? gereken değerlendirmelerden ç?kar?p farkl? kavramlara farkl? kavgalara alet etmek ya kötü niyetten yada insanl?ğ?n kemalini dere yatağ?ndan seyreden alçak bak?şl?,düşük seviyeli akl?n ürünüdür...
  k?saca tarihsel bir şahsiyetin tarihte, o geçmiş günlerde yapt?ğ? işlerin şimdinin dünyas?nda fikir ak?mlar?na, felsefi ç?kar?mlar?na basamak teşkil etmesi anlaş?l?r bir şey olsada,değerlendirmeleri insan fişlemek,kardeşleri ay?rmak,komşular? gruplaşt?rmak olarak yans?tmak kötü niyetli değilde nedir?
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 03:16 ) değiştirilmiştir.
  hakk\' dan bir lahza gafil olmayan,insanlar içinde insanlardan bir insan olmak istiyorum.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Zülfü Livaneli'nin Bediüzzaman Said Nursi Hakkındaki Görüşleri
  By SeRDeNGeCTi in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 53
  Son Mesaj: 28.11.08, 21:46

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0