+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 12

Konu: Hasan Karakaya'nın Ahmet Hakan'a Cevabı

 1. #1
  Pürheves mirza-bey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  Mersin
  Mesajlar
  187

  Standart

  Alıntı sozler Nickli Üyeden Alıntı

  OLAY : BALER?N KIYAFETL? KIZ ÇOCUĞUNUN BACAKLARININ MOZA?KLENEREK YAYIMLANMASI
  ************************************************** *********
  AHMET HAKAN'IN YORUMU :

  Adamlar, s?ras? geldiğinde en galiz küfürleri gazetelerindeki sütunlar?na yazmaktan çekinmiyorlar. ?ftira at?yorlar, çarp?t?yorlar, aç?k haks?zl?klar yap?yorlar.

  Ne ad?na? Cihat ad?na, Allah ad?na, ?slam ad?na. Ancak... Ayn? adamlar, "balerin k?yafetli beş yaş?ndaki k?z çocuğu"nun fotoğraf?n? sansürleyerek yay?nl?yorlar.

  Yani... Galiz küfürleri sansür etmek ak?llar?n?n ucundan bile geçmezken... Beş yaş?ndaki k?z çocuğunun minicik bacaklar?na mozaik atmay? asla ihmal etmiyorlar.

  Çünkü... Beş yaş?ndaki k?z çocuğunun bacağ?ndan nem kapacak denli kirli bir zihne sahiptir onlar. Eğer benim için ille de bir döneklikten söz edilecekse... Döndüğüm yer işte buras?d?r!

  ?K?: Adam sözüm ona din adam?. ?lahiyat falan bitirmiş. Ç?k?p halka vaaz ü nasihatte bulunuyor. Diyor ki: "Anne, eş ve k?z?ndan başkas?yla tokalaşman?z caiz değildir. Bunu yaparsan?z nikah?n?z düşer."

  Oysa... Günümüzün en büyük f?k?h alimlerinden Profesör Hayrettin Karaman, kad?n ve erkeğin tokalaşmas?n?n günah bile say?lmayacağ?n? söylüyor. Yani sözüm ona din adam?, Allah'?n kullar? için öngörmediği bir yasağ? öngörüyor, helali haram yap?yor. Peki neden? Neden olacak: Bu din adam?n?n zihin dünyas? ile bugünün insan?n zihin dünyas? aras?nda uçurumlar var. Ve as?l mesele burada gizli! Eğer benim için ille de döneklikten söz edilecekse... Döndüğüm yer işte buras?d?r!
  ************************************************** *****
  HASAN KARAKAYA'NIN CEVABI ( ?BRETL?K )
  DÖNEĞ?N DÖNDÜĞÜ YER!
  ............

  ?şte, “döne döne” baş? dönen bu "dönek"lerden biri de; bizi, yani Vakit'i suçlam?ş!..

  Tabiî, "bahane"si de haz?r:
  Biz, "balerin" k?yafetli "5 yaş?ndaki k?z çocuğu"nun fotoğraf?n? sansürlemişiz!..

  "Minicik bacaklara mozaik atmay? asla ihmal etmediğimize" göre; bizler, "5 yaş?ndaki k?z çocuğunun bacağ?ndan nem kapacak kadar kirli bir zihne sahip insanlar"m?ş?z!..

  "Dönek", işte bu yüzden dönmüş!..

  Eee, illâ "bahane bulacak" ve "dönek"liğine bir k?l?f uyduracak ya; bula bula, o da bu k?l?f? bulmuş!..

  Diyor ki;
  "Döndüğüm yer, işte buras?d?r!"

  Peki, "neresi"dir oras??..
  Bir "kartel" gazetesi!..

  Döne döne vard?ğ? yer "kartel" olduğuna göre; demek ki, oras? "5 yaş?ndaki k?z çocuğunun bacağ?ndan nem kapmayacak" kadar "temiz, dürüst ve ahlâkl?" insanlar?n topland?ğ? mekând?r!..

  Biz "öcü"yüz, onlar "cici!"

  Biz "sap?k"?z, onlar "normal" insanlar!..

  M? acaba?!?..

  GAL?BA SAPIK KAMERAMANI UNUTTU!

  Şimdi, sizlere; “kirli zihin” nerededir, “temiz” olan kimdir, bunu ortaya koyacak bir "hadise"yi hat?rlatmak istiyorum...

  Tarih, 26 Haziran 2006, günlerden Pazartesi... Saat 19.30 civar?...

  3 vatandaş; araçlar? ile seyir halindeyken; "boş bir arazi"de; "kendilerini görünce gizlenen" ve "kucağ?nda yar? ç?plak bir çocuk bulunan" bir erkeği farkederler!..

  Şüphelenirler ve dururlar... Ağ?r ad?mlarla, "şahs?n sakland?ğ? yer"e doğru yürürler!.. Bir de ne görsünler; adam?n üstü ç?plak ve "kemeri de çözük" vaziyettedir!.. Ve bir de çocuk!.. O da "Beş yaşlar?nda!"

  Onun da "belden aşağ?s? ç?plak"t?r!..

  3 vatandaştan ikisi, bu "sap?ğ?" kovalamaya başlarlar!.. Biri de çocuğun yan?nda kal?r!..
  Ne var ki, "sap?k", izini kaybettirir!..

  Ancak, olay yerine yak?n bir yerde "Uno marka otomobili" bulunur!.. ?kaz lâmbalar? yan?k hâldedir!..

  Otomobilin içinde de, "kimliği" ve "arac?n ruhsat?" vard?r!..

  Anlaş?lan o ki;
  "5 yaş?ndaki çocuğa tecavüz" edecek ve "iğrenç emel"ine kavuştuktan sonra da, h?zla kaçacakt?r!..
  Yaln?z, 3 vatandaş?n dikkati, bütün plân?n? alt üst eder!..

  Dahas?, başvurduğu "uyan?kl?k" numaras? da, "kendi kendini ele vermesine" yol açar!..

  Bir gün sonra polise başvurup; "Otomobilim çal?nd?" diye şikâyette bulununca, "Gel bakal?m" der polis; "Otomobilin nerede çal?nd?ysa, gel de göster!"
  Gelir ve olay ayd?nl?ğa kavuşur!..

  "5 yaş?ndaki çocuğa tecavüz girişiminde bulunan şah?s" hakk?ndaki ihbarlar ile "Otomobilim çal?nd?" diyen şahs?n verdiği bilgileri değerlendiren polis; gelen şahs? gözalt?na al?r!..

  Sonunda anlaş?l?r ki;
  "Otomobilim çal?nd?" diyen şah?s ile "tecavüz girişimi"nde bulunan sap?k, ayn? şah?st?r!..

  Uzatmayal?m...
  Küçükçekmece Savc?l?ğ?'na gönderilen şah?s tutuklan?r!.. O günden bu yana da "hapiste"dir!.. Evet, "5 yaş?ndaki çocuğa tecavüze yeltenmek" suçundan!..

  BACAĞI BIRAK, KUCAĞA GEL!

  Hele sorun, "Kimdir bu sap?k adam ve nerede çal?ş?r?" diye de, ben de cevap vereyim!..

  Efendim; "suçüstü" yakalanan Taner Çelik adl? bu şah?s, "Doğan Haber Ajans?'n?n kameraman şefi"dir!..

  Yani?!?..
  "Kad?n dediğin frikik vermeli" sözleriyle gündeme gelen; "porno fotoğraf yay?nlamak”tan mahkûm olan, bu mahkûmiyeti Yarg?tay taraf?ndan da onaylanan, sonradan ç?kar?lan bir kanunla "sicil"i temizlenen Ayd?n Doğan Bey'in "holding"inin çat?s? alt?nda çal?şmaktad?r!..

  Sizin anlayacağ?n?z;
  "Dönek" vatandaş?n, "?şte benim döndüğüm yer buras?d?r!" dediği yerde!..

  Bu kadar "söylem"den ve halen mahkemesi devam eden "sap?k bir eylem"den sonra, herhalde "soru"yu sorman?n vakti geldi:
  "5 yaş?ndaki çocuğun bacağ?ndan nem kapanlar m? kirli bir zihne sahiptir, yoksa 5 yaş?ndaki çocuğa tecavüz etmek için kucağ?na alan sap?klarla ayn? çat? alt?nda çal?ş?p, onunla ayn? havay? teneffüs edenler mi?"

  Bizim yapt?ğ?m?za, belki "aş?r? bir hassasiyet" denilebilir!..

  Peki, 5 yaş?ndaki bir çocuğu Sefaköy ?nönü Mahallesi'nden al?p, Başakşehir Olimpiyat Stad? yak?n?ndaki boş araziye götürmek ve orada "tecavüz"e yeltenmek neyin nesidir?..

  Bay Dönek;
  Bu sap?kl?k için, "temiz bir zihin" diyorsa, buyursun, oturmaya devam etsin o çat? alt?nda!..

  Ama, bize "çamur" atmaya kalkmas?n!..

  Hele de, "..kun içinde" debelenirken!..

  LOL?TA, ÇITIR MANKEN DERKEN!

  Bunu böylece izah ettikten sonra, şimdi de gelelim, "madalyonun öteki yüzü"ne!..

  Bay "Dönek" demek istiyor ki;
  "Hiç, 5 yaş?ndaki çocuğun bacağ?ndan nem kap?l?r m??.."

  Hay?r, bizim böyle bir sorunumuz yok...

  Okurlar?m?z?n da böyle bir derdi yok!..

  Ama, "bütün gazeteleri tarayan" ve oralardaki "fotoğraf"lar? "internet siteleri"nde dolaşt?ran o kadar çok "sap?k" var ki Türkiye'de..

  Hiçbir yorumda bulunmadan, "Aktüel" dergisinin son say?s?ndaki, "Türkiye'de çocuk fuhuşu turizmi var" başl?kl? "dosya"dan baz? bölümler aktarmak istiyorum:

  "Y?llarca ensest, küçük yaşta çocuklara toplu tecavüz haberleri vermeye aşina, ama magazin haberlerinde de "lolita, ç?t?r manken" ifadelerini kullanmay? pek seven medyan?n "Bize neler oluyor?" manşetleri soğumadan "Çocuklar?m?z kimlere emanet" dedirten üçüncü darbe geldi.

  ?stanbul Asayiş Şubesi - FBI ortakl?ğ?n?n hedefindeki isim bu defa ENKA Okullar? Yabanc? Diller Bölüm Başkan? Kanadal? Claude Fortin'di.

  Çocuk pornosu suçlamas?yla tutuklanan Fortin'in evinde 12 bin 110 fotoğraf, 144 CD bulunduğu aç?kland?.

  Bir de, küçük yaştaki erkek çocuklar?n?n dansöz k?yafetli fotoğraflar?! Fortin'in, yurtd?ş?ndaki arkadaşlar?na da gönderdiği anlaş?lan fotoğraflar için polise yapt?ğ? "Boyac? çocuktu. Eve al?p y?kad?m, arkadaşlar?ma Türk kültürünü tan?tmak için çocuğa dansöz k?yafetleri giydirdim" aç?klamas? mide bulant?lar?n? gideremeyecek kadar abuktu!

  Ancak operasyonun bu en dikkat çekici ayr?nt?s?, Türkiye'de çocuk pornosu konusunda daha tehlikeli bir sürecin işaret fişeği gibiydi ve akla "Art?k Türkiye'de de çocuk pornosu üretimi mi yap?l?yor" sorusunu getirdi.

  Biz de bu soruyu bir adli t?pç? olan ve çocuk pornosu üzerine çal?şmalar? bulunan Çocuk Haklar? ?çin Yurttaş Hareketi Başkan? Prof. Dr. Oğuz Polat'a yönelttik.

  Ald?ğ?m?z cevaplar ürkütücüydü!

  ¥ Hep şöyle düşünürdük: "Türkiye'de baz? pedofili hastalar? internetten çocuk pornosu fotoğraf? indiriyor ve polise yakalan?yor"... Ama son zamanlarda Türkiye'de çekilen çocuk pornosu fotoğraf? ve filmlerine dair bilgiler yans?yor bas?na.

  Durum ne? Bu örnekler tek tük mü, yoksa art?k Türkiye'de de organize bir şekilde çocuk pornosu mu çekiliyor?

  “Bu filmlerin hep yurtd?ş?ndan geldiğine dair bir kan? var toplumda, ama yaklaş?k beş y?ld?r bunlar?n art?k içeride de üretildiğini biliyoruz.

  Türkiye'de yerli çocuk pornosu çekiliyor ve CD'lerle yurtiçine, internetten de yurtd?ş?na pazarlan?yor! Yerli çocuk pornosu üretimi o kadar artt? ki hayvanl?, küçük k?z, küçük erkek, sar?ş?n ve esmer gibi türleri var.

  Bahsettiklerim yabanc? filmler değil, hepsi yerli!
  Demek ki sadece birkaç filmle s?n?rl? değil iş, yerli çocuk pornolar?n?n özel bir müşteri kitlesi oluşmuş ki art?k çeşitleri bile piyasaya sürülüyor.

  Kad?köy veya Eminönü'nde alenen yerli yap?m diye sat?l?yor bu CD'ler.”

  (...)

  Yerli çocuk pornosu filmleri bireysel çekimler değil, iş onu aşm?ş. Bir mafyalaşma, organize suç var.

  ?nternetten çocuk pornosu indirmekten bahsetmiyoruz. Çocuk sat?ş? ve çocuk pornosu üretiminden bahsediyoruz.

  Uyuşturucu, çocuk fuhuşu ve çocuk pornosu bir üçgen. Uyuşturucu ve çocuk fuhuşu yapan organize gruplar çocuk pornosu da üretmeye başlad?.

  Zaten bu şekilde istismar edilen çocuklar?n hepsi önce uyuşturucuya al?şt?r?l?yor. Türkiye'de bir yerli çocuk pornosu mafyas? art?k kesinlikle var."

  (...)

  "Özellikle Güneydoğu ve Doğu'da, son dönemde de Mersin, Adana gibi güney illerinde çok çocuklu ailelerin, çocuklar?n? para karş?l?ğ? satmalar? veya kiralamalar?.

  Tabii ki mafya, çocuğu kiralarken aileye ‘Çocuk pornosunda kullanacağ?z’ demiyor ama kapkaç ve h?rs?zl?k için kiralanan çocuk bir süre sonra fuhuş ve pornoda da kullan?l?yor."

  ÇOCUK FUHUŞU ?Ç?N TUR?ZM TURLARI!

  Biliyorum, tüyleriniz diken diken oldu... Mideniz buland? ve kusmak istiyorsunuz...

  Hele sabredin... Çünkü Prof.Dr. Oğuz Polat, bunlardan çok daha "tüyler ürpertici" ve çok daha "mide buland?r?c?" bilgiler veriyor!..

  Söz, yeniden Prof.Dr. Oğuz Polat'ta:
  "Eğer tedbir al?nmazsa; Türkiye çocuk fuhuşunun merkezi haline gelir!.. Tayland'a döneriz!!!

  Eskiden Mersin'de, Antalya'da, belli odak noktalarda bu fuhuşlar?n yaşand?ğ? biliniyordu!.. Bugün ise, daha da genişlemiş vaziyette!..

  ?hbarlara göre; çocuk fuhuşunda ?stanbul, Marmaris, Kuşadas? ve Antalya ağ?rl?kta!..

  Güney'deki tatil yerlerimize; Yunanistan'dan, çevre adalardan ve Orta Avrupa'dan iki-üç saatlik gemi turlar?yla gelen erkek gruplar var!..

  Evet, çocuk fuhuşu için geliyorlar!!!"

  Buyrun, şimdi kusabilirsiniz!..

  Hem de;
  "Lolita", "ç?t?r manken" ve "hayvanlar gibi özgürce sevişmek" diye diye, işin "çocuk fuhuşu"na kadar gelmesine zemin haz?rlayan "kirli zihniyet"in üzerine!..

  20 M?LYAR DOLARLIK SEKTÖR!

  Haa, eğer midenizde "kusacak" bir şey kald?ysa, ağz?n?z? tutun ve şu "dehşetin rakamlar?"n? da okuyun:

  ¥ "Son birkaç y?lda çocuk pornografisi 20 milyar dolarl?k bir ticaret haline geldi ve internette en h?zl? büyüyen ticaret konumunda.

  ¥ Dijital ve web kameralar?n?n kullan?m? sayesinde, çocuk pornografisi kolay ve az maliyetli bir hal ald?. ?nternet sayesindeyse çocuk pornografisi sat?n al?m? ve dağ?t?m? kolaylaşt?.

  ¥ 1997'den itibaren internetteki çocuk pornografisi fotoğraflar?n?n say?s? yüzde 1500 artt?. Bu istatistik bilgileri, çal?nan çocukluğu ve kaybolan masumiyeti de say?sal olarak belirtiyor.

  ¥ ?nternette 100 bini aşk?n çocuk pornografisi sitesi bulunmakta.

  ¥ Pornografi görsellerinin yüzde 19'u 3 YAŞINDA ve DAHA KÜÇÜK ÇOCUKLAR’?n resimleri.

  ¥ Günde 20 binden fazla çocuk on-line suiistimale uğruyor.

  ¥ On-line çocuk pornografisi 2004'te 20 milyar dolar gelir elde etti. Bu, on-line müzik endüstrisinin yedi kat?. Son tahminler, gelecek üç y?lda bu gelirin 20 milyar dolar? geçeceğini gösteriyor.

  ¥ Her hafta beş çocuk daha on-line suiistimale uğruyor."

  B?Z "NEM", ONLAR "NEMA" MI KAPIYOR?

  Okudunuz mu?..

  O halde, elinizi vicdan?n?za koyun ve şimdi söyleyin;
  "Bu dehşet tablosunun sorumlusu kimdir?"

  "Kur'an kurslar?na yasak" getirirken "bale kurslar?na destek" verenler midir, yoksa "biz" miyiz?..

  Merak ediyorum;

  "Vakit'in hassasiyeti"ne "zifos" s?çratmaya yeltenenler, acaba "20 milyar dolarl?k çocuk fuhuşu pazar?"ndan m? "nemalan?yor"?..

  Öyle ya;
  Eğer biz "nem" kap?yorsak, onlar da "nema" kap?yor olmal?!..

  Yoksa, ufac?k "mozaik"den bu kadar celâllenmezler, bu kadar öfke kusmazlard?!..

  Bay dönek, bir defa daha "dönse" de öğrensek;
  Problem “nem”de midir, yoksa “nema”da m??!?

  sana kat?l?yorum
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 03:11 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Pürheves eb_k - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  188

  Standart

  tüylerm diken diken oldu ya.. Allah ıslah etsin

 3. #3
  Dost mesnevi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  Þanlýurfa
  Mesajlar
  37

  Standart  benimde tüylerim diken diken oldu ALLAH ıslah etsin böylelerini...


  BİZ ÖYLE BİR DAVAYA HAYATIMIZI VAKFETMİÞİZKİ;GÜNEÞTEN DAHA PARLAK,CENNET GİBİ GÜZEL,SAADETİ EBEDİYE GİBİ ÃžİRİNDİR.

 4. #4
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Zamanında boşuna adama "zenci" denmedi...
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 5. #5
  Dost €sra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Mersin
  Mesajlar
  20

  Standart  El ele tutuşmayı bile helal sayan zihniyet.....
  "BENİ KİMSECİKLER OKŞAMAZ MADEM;
  ÖP BENİ ALNIMDAN SEN ÖP SECCADEM."

  "BENDE SIKLET SENDE LETAFET
  ALLAH'IM AFFET
  LATİFTEN AF BEKLER KESAFET
  ALLAH'IM AFFET."

 6. #6
  Dost gazeteci_yazar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  Ýstanbul
  Mesajlar
  6

  Standart

  mide buland?r?c?...dünyada neler olup bitiyor...çok kötü bir şey bu...okurken kahroldum ben...
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 03:11 ) değiştirilmiştir.
  Hatırlar mısın?
  Doğduğun zaman, sen ağlardın gülerdi alem
  Öyle bir yaşam sür ki, mevtin sana hande olsun
  Halka matem... Mehmet Akif

 7. #7
  Dost şahan-ı fatih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  Erzurum
  Mesajlar
  8

  Standart

  modern islam denen bir anlayış çıktı. kim ne der bilmiyorum ama Hz. Peygamber asr-ı saaddette ne dediyse hala o kurallar geçerlidir. islamın moderni yobazı olmaz. işte ahmet halanda bu akıma kendini kaptıran biri. şöhret ve hubbu cah işte insanı bu hale getiriyor. çok yazık Allah hidayet versin. Allaha emanet olun selametle...

 8. #8
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Gerçekten çok iğrenç. Türkiye'yi getirdikleri nokta buras?. Allah muhafaza eylesin. Çok çal?şmal?y?z.
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 03:12 ) değiştirilmiştir.

 9. #9
  Gayyur semensima - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  142

  Standart

  Sütün dönüşümünden yoğurt,yoğurtunkinden tereyağı vücuda gelir.Ama tereyağı bozulursa ancak kuvvetli bir zehir olur.İşte mümin tereyağı gibidir.
  Ne bana yanan olur âteş-i dilden özge;
  Ne kapımı çalan olur bâd-ı sabadan gayrı...

 10. #10
  Vefakar Üye edeb_ya_Huu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  363

  Standart

  Sütün dönüşümünden yoğurt,yoğurtunkinden tereyağ? vücuda gelir.Ama tereyağ? bozulursa ancak kuvvetli bir zehir olur.?şte mümin tereyağ? gibidir.
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 03:12 ) değiştirilmiştir.
  Dopdulu bir şevkle çıkıp yollara düşeli,geçtin manaları küheylan gibi encama ereceğin heyecanından belli,şahlan ki geliyor gökler ötesinden tebşir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hasan Karakaya Burjuvayı Fena Bozdu
  By TURKUAZ in forum Gündem
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 28.12.07, 15:25
 2. Ahmet Hakan: İHL'ler Artık Kapansın
  By insirah in forum Gündem
  Cevaplar: 14
  Son Mesaj: 25.12.07, 08:38
 3. Gül'ün Orucuna Ahmet Hakan'dan Fetva
  By TURKUAZ in forum Gündem
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 17.09.07, 15:57
 4. Ahmet Hakan Dönekliğini Yazdı
  By TURKUAZ in forum Gündem
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 14.09.07, 13:59
 5. Hasan Karakaya'dan Çölaşana İş Teklifi
  By TURKUAZ in forum Gündem
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 17.08.07, 09:45

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0