Dünyada İsrail’e duyulan kin ve öfkeye sigaralarının külü kadar önem vermeyen İsrail askeri Gazze’ye kara hareketi başlattı.


Birkaç gündür aralıksız camilere, savunmasız insanlara bomba yağdıran İsrail’in bu akıl almaz zulmü “İsrail’in kendini savunma hakkı vardır” cümleleriyle değerlendirildi.


Değerlendirilmekten öte teşvik edildi.


Cümlenin sahibi tahmin edildiği gibi İslam aleminin kasabı ABD Başkanı W. Bush.


8 yıllık Başkanlığı döneminin her gününü Müslüman kanı akıtarak değerlendiren bu caninin son icraatı giderayak savunmasız, günahsız sivil Filistin çocuklarını katletmek oldu.


12 gün sonra görevini ABD nin Siyahi yeni Başkanı Hüseyin Obama’ya devredecek olan bu kan emeci sülük iki kulesine karşılık aldığı iki Müslüman ülkeden sonra başına yediği bir çift ayakkabıyla Filistin’i de işgal etme hesabı gütmektedir.


Dünyanın sessiz sedasız seyir ettiği bu katliamın, bu vahşetin tek sorumlusu bu adamdır.


Bu insafsız, vicdansız kan emici canavarın ne olduğu, neler yaptığı belli.

Bunu biz de biliyoruz, bütün dünya da biliyor da,

Türkiye kartel medyasının ve aydın diye geçinenlerin o akıl almaz fikirleri Müslümanları yaralıyor aslında.

Demokrasi, İnsan Hakları Temel Hak gibi temel insani fıtratlarını dillerinden düşürmeyen bu insafsız medya bugünlerde İsrail’in ücretsiz Avukatlığına soyunmuştur.


Başbakan Erdoğan’ın İsrail katliamı nedeniyle yaptığı çıkışlardan son derece rahatsızlarmış…
İsrail kadar kendileri de bu konuda rahatsız..


Zira radikal Arapları desteklemek, arka çıkmak biz Türkiye’nin işi değilmiş..


Başkanın İsrail’e yönelik öfke dolu sözleri Türkiye’nin duruşuna, genel politikalarına zarar verebilirmiş.

İsrail’in parasız Avukatı kartel medyası İsrail’in bu cani ve dehşet verici katliamını, soykırımını haklı gerekçelere dayandırma çalışmalarını ibretle midemizi bulandırarak müşahede etmekteyiz.

Amman bu radikal ve öfke dolu sözler İsrail ile olan ve tabiî ki Amerika ile olan ilişkilerimize zarar verir endişesiyle burunları dibindeki katliama v bebeklerin öldürülmesine göz yummak insani duruştan çok uzaktır.

İsrail dostluk lobisinin iyi çalıştığı Türkiye’de bu İsrail yandaşı Medya Müslüman parasıyla güçlenip bu hale geldiği için de üstlendiğim suçu sonuna kadar kabul etmekteyiz,

Suçluyuz..

İsrail katliamını destekleyen görüşü destekleyip büyüttüğüm için suçluyum.

Müslüman halkın parasıyla Medya İmparatorluğunun kurulmasına rağmen, Müslüman karşıtı bütün görüşleri savunduklarına sebep olduğum için suçluyum.

Çocuk, kadın, erkek, yaşlı, hasta demeden canice katleden barbar ABD ve karakolu İsrail’in haklılığını savunan bu Medyanın Müslüman mahallesinde palazlandırılmasına fırsat verdiğim için suçluyum.

Hammas Camilerden füze fırlatıyor veya Camilerinde cephane saklıyorlar gibi akılalmaz iddialarla masum ve savunmasız insanları camilerde Allah huzurda katleden bu canilere ve yaptıklarını destekleyen açıklamalara seyirci kaldığımız için suçluyum.

Hasılı insanlıktan zerre kadar nasibi bulunan bir insanın bu vahşet karşısında sükünetini muhafaza etmesi mümkün değilken, bunları savunmak veya ilişkilerimiz zedelenir endişesi taşımak o canilerin yaptığı bütün katliama ortak olmaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı başta olmak üzere bütün İslam aleminin liderlerinden çok net bir tavır sergilemediği taktirde bu vahşet ve katliam bugün Gazze ve Batı Şeriada artarak devam edecektir. Ve bu çok iyi bilinmelidir ki yarın sessiz kalan bu ülkelerin başlarına da geleceklerinden zerre kadar şüpheleri olmasın.

Geçici devlet politikaları üzerine kan pazarlanamaz. Hiçbir vahşetin politikası olamaz. Bu politikayı güden de insan olamaz. Vahşete alkış tutmak kadar katliama sessiz kalmak da onursuzluktur. Onursuz insanların politikası da olmaz, devlet yönetme anlayışı da olamaz.

Bunun için dilsiz şeytana komşu olmaktan ve onursuz yaşamaktansa varsın böyle bir yanlış ve zarar verici dostluk politikası gütmeyiverelim.

Saygılarımla….

Servet BEKİ