Genelkurmay'dan devrim gibi karar! Şehit askerin kardeşi askerlikten muaf olacak. Peki kanun teklifi başka neler öngörüyor?

TBMM çatısı altında yeni yılın ilk kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Kemal Yardımcı'dan geldi.

Yardımcı'nın 38 maddeden oluşan Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'yle, Türkiye'de devrim niteliğinde yeni düzenlemeler öngörülüyor. Genelkurmay'ın onayı ve görüşü alınarak hazırlanan ve önümüzdeki günlerde yasallaşacak olan kanun teklifinde şehit olan erlerin kardeşlerine askerlik muafiyeti getiriliyor.

AYNI ANNE VE BABADAN OLMA ŞARTI

Kanun teklifinin getirdiği en önemli düzenleme, terörle mücadele ederken şehit düşen vatan evlatlarının erkek kardeşlerine yönelik olacak. Kanun teklifiyle, bölücü terörle mücadele ederken şehit düşenlerin erkek kardeşlerinin sayısına bakılmaksızın tamamı istekli olmadıkça silah altına alınmayacak. Silah altındakiler ise istekleri doğrultusunda terhis edilecek.

1927 tarihli 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun 10. maddesinin 9. bendinin son fıkrasında yapılacak düzenleme şöyle:

"Askerlik hizmetini yerine getirmekte iken 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybeden yükümlülerin aynı anne ve babadan olan kardeşlerinin tamamı, istekli olmadıkça silah altına alınamaz ve silah altındakiler istekleri halinde terhis edilir."

İLK OĞUL ŞARTI KALDIRILIYOR

Yapılacak yeni düzenleme ile terörle mücadele kapsamı dışında yaşanan olaylarda aranan "ilk oğul" şartı da kaldırılıyor. Böylelikle, inisiyatif ailelere bırakılarak, çocuklarından hangisinin askerlik yapmayacağına karar verebilecek.

Maddenin gerekçesinde, Askerlik Kanunu'nda yer alan "ondan sonra gelen ilk oğul" ibaresinin, diğer erkek çocuklarından herhangi birinin askerlik hizmetinden muaf tutulması olanağını sağlamadığı vurgulanarak, "Ailelere, diğer erkek çocuklarından istedikleri birinin askerlik hizmetinden muaf tutulması yönünde hak sağlanmasının, halkımız ile TSK arasında var olan güçlü bağların daha da güçlenmesine ve yükümlü personelle ailelerinin moral motivasyonuna olumlu katkı sağlayacaktır" denildi.

Askerlik görevinden muafiyet kriterini getiren yeni düzenleme seferberlik ve savaş halinde uygulanmayacak.

(Bugün)