+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Sabah Gazetesini ve İnternetHaber.com'u Kınıyoruz!

 1. #1
  Gayyur FurkanDemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Nuristan...
  Mesajlar
  69

  Standart

  Sabah gazetesini ve ?nternetHaber.com u, Nurcular hakk?nda yapt?klar? uydurma ve çarp?tma haberlerinden dolay? şiddetle KINIYORUZ!!!

  Sabah Gazetesinin Haberi Aynen şöyle:

  Nurculuk ve Said Nursi
  Resmi tarihe göre hilafet yanl?s? ve Kürt milliyetçisi, Nur Talebeleri'ne göre ise cumhuriyet yanl?s? olan Said Nursi, arad?ğ? yan?tlar? ABD demokrasisinde buldu. Amerikan sistemindeki dini ağ?rl?ktan etkilenen Said Nursi, siyasi tavr?nda Amerikanc? ve demokrasi yanl?s? bir görüntü çizmek istiyor  Nurculuk devlete göre hilafetçi talebelere göre cumhuriyetçi

  Resmi tarihe göre hilafet yanl?s? ve Kürt milliyetçisi, Nur Talebeleri'ne göre ise cumhuriyet yanl?s? olan Said Nursi, arad?ğ? yan?tlar? ABD demokrasisinde buldu. Amerikan sistemindeki dini ağ?rl?ktan etkilenen Said Nursi, siyasi tavr?nda Amerikanc? ve demokrasi yanl?s? bir görüntü çizmek istiyor.

  Nur cemaati, Nakşiliğin içinden ç?kan en önemli cemaatlerden biri. Hatta onlar için "tarikat" nitelendirmesi bile yap?l?r. Ancak Nurcular bu nitelendirmeleri kabul etmez, kendilerini ne tarikat ne de bir cemaat olarak görür. Onlar?n kendileri için kabul ettikleri isim sadece "Nur Talebeleri"dir. Asl?nda Nurculukla ilgili tart?şma sadece bu kadarla s?n?rl? değil. Nurculuğun tarihi bile tart?şma konusu. Örneğin resmi tarih anlay?ş?na bak?l?rsa Nurculuk, Atatürk ve Cumhuriyet'e karş?, hanedan ve hilafet yanl?s?, Kürt milliyetçisi bir harekettir. Oysa Nur Talebeleri her f?rsatta Nurculuğun Atatürk'e ve Cumhuriyet'e karş? olmad?ğ?n?, Kürt milliyetçiliği yapmad?ğ?n?, hanedan? desteklemediğini, hilafet yanl?s? olmad?ğ?n? anlat?rlar. Nur Talebelerine göre Said Nursi ne bir tarikat kurmak, ne de siyaset yapmak istemişti. Onun başl?ca gayesi ?slam'a bir zarar gelmemesiydi. Said Nursi talebelerinden ?slamiyet'i hiçbir şeye kar?şt?rmamalar?n? ister. Örneğin insan?n yaşad?ğ? çevrede Müslüman olduğunu bile söylememesi gerektiğini belirtir. ?nsan bir hata yapt?ğ?nda çevredekilerin bu olaydan bahsederken bunu bir Müslüman?n yapt?ğ?n? söylemelerinin bile ?slamiyet'e zarar verdiğini vurgular. ?şte bu nedenle tarikatlara da karş?d?r, içinden ç?kt?ğ? Nakşiliğe de.

  ATATÜRK GÖRÜŞMED?
  Bu bak?ş aç?s?yla dinin özellikle siyasi hayatta kullan?lmas?na kesin bir şekilde karş? ç?kar. Hatta yeni Cumhuriyet'in laik bir temelde oturmas? gerektiğini düşünen Atatürk'ün bu görüşleri nedeniyle Said Nursi'yi Ankara'ya çağ?rd?ğ?, ancak Said Nursi'nin düşüncesinin arkas?nda yatan ?slam anlay?ş?n?n da "koyu" bir ?slam anlay?ş? olduğunu fark ettiğinde onunla görüşmediği söylenebilir. Gerçekten de bugün Nurcu cemaatlerden baz?lar?nda diğer Nakşiler gibi koyu ?slamc? anlay?ş görülebilir. Çağdaşlar? gibi Said Nursi'nin de temel kayg?s? Bat? medeniyeti karş?s?nda 200 y?ld?r gerileyen ?slam medeniyetinin yeniden üstün hale getirilmesiydi. Bu soruna Nakşiliğin o dönemdeki yan?t? "Bat? taklitçi zihniyeti"nin her şekilde reddedilmesi ve ?slam'?n "Asr-? Saadet" dönemine dönülmesidir. Tam da bu noktada Said Nursi çağdaşlar?ndan ayr?l?r. ?slam uygarl?ğ?n?n Bat? uygarl?ğ? karş?s?nda gerilemesinin nedeninin, ?slam'?n fen bilimlerini ve tabii ki teknolojik ilerlemeyi ihmal etmesinden kaynakland?ğ?n? ileri süren Nursi, Bat?'ya tümden karş? ç?kmak yerine "din" ile "fen"i birarada ele alacak bir zihniyeti geliştirmek ister.

  NEDEN AMER?KANCILAR?
  Nursi'nin Bat?'ya topyekün karş? ç?kmaya itiraz eden bu görüşleri bir süre sonra onu başka noktalara da götüdü. Ne eskiden olduğu gibi tamamen dine, ne de dinin ihmal edilip fene ağ?rl?k verilmesini savundu. Hatta o dönemde, henüz dünyan?n bir numaral? süper gücü olmayan ABD dikkatini çekmişti. Özellikle de Amerikan sisteminin temelindeki dini ağ?rl?k. Her ne kadar bahsi edilen din ?slamiyet değil Hristiyanl?k da olsa sonuçta ABD'de "manevi değerlere verilen önem" dikkatini çekmişti. Bu ülkenin din ile feni nas?l buluşturduğunu araşt?ran Said Nursi'nin karş?s?na Amerikan demokrasisi ç?kt?. Bu noktadan itibaren Nursi, Amerikanc? ve demokrasi yanl?s?oldu. K?sa süre sonra bu keşif Nur hareketinin davran?şlar?na da yans?r, hatta genlerine işledi. Öyle ki ilerde yaşanan cemaat ayr?l?klar? bu konudaki yorumlardan kaynakland?.

  ÖNCE DP, SONRA AP
  Nursi, talebelerinin siyaset yapmas?na karş? ç?kmaktad?r ama bu siyasi parti kurmak ya da bir siyasi partide yer almak anlam?nda bir karş? ç?k?şt?. Nur talebeleri tabii ki seçmen olabilirler ve bu noktada parti ayr?m? yapabilirlerdi. Bu düşünceyle gerek Nursi gerekse sonras?nda Nur talebeleri, uzun süre diğer Nakşilerin kurduğu ve destek verdiği Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi, Refah Partisi gibi ?slamc? partilere prim vermedi. Ama Amerikan felsefesine ya da onlar?n deyimiyle demokrasiye inanan partilerin seçmeni oldu. Bu ilk önce Demokrat Parti'ydi. Sonra bu çizginin devam? olan Demirel'in Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi. Aradaki tek istisna Özal'?n Anavatan Partisini desteklemeleri oldu ki zaten bu da cemaatte bölünmeleri getirdi.
  NEVZAT ATAL - ERDAL Ş?MŞEK
  http://www.sabah.com.tr/2006/09/22/gun103.html

  ?nternethaber.Com'un ise:
  Nurcular Amerikanc? m??
  Sabah gazetesi tarikat ve cemaatler dosyas?n? açt?. Nevzat Atal ve Erdal Şimşek imzal? yaz? dizisinde bugün Nurculuk ele al?nd?. Resmi tarihe göre hilafet yanl?s? ve Kürt milliyetçisi, Nur Talebeleri'ne göre ise cumhuriyet yanl?s? olan Said Nursi, arad?ğ? yan?tlar? ABD demokrasisinde buldu. Haberde Said Nursi'nin Amerikan sistemindeki dini ağ?rl?ktan etkilendiği ve bu modeli benimsediği yaz?l?yor.

  Yaz?da Nurcululuk ile Nakşiler aras?ndaki temel görüş fark? da s?ralan?yor. Sadi Nursi, ?slam aleminin 200 y?ld?r gerilemesinin alt?nda müslümanlar?n fen bilimlerini ve teknolojik ilerlemeyi ihmal etmesinden kaynakland?ğ?n? savunuyor. Habere göre Nakşiler o dönemde şu yan?t? vermiş: "Bat? taklitçi zihniyeti"nin her şekilde reddedilmesi ve ?slam'?n "Asr-? Saadet" dönemine dönülmesidir."

  Said Nursi'nin siyasete olan soğukluğu da yaz?da vurguland?. Erbakan çizgisindeki partilere olan mesafesini koruyan bu cemaat, ABD modeli demokrasiyi benimseyen merkez sağ partilere daha yak?n durdu.
  http://www.internethaber.com/news_detail.php?id=44094

  Saçma sapan delilsiz yap?lan bu haberler maalesef yay?nland?...

  Bediüzzaman'?n tabiriyle bunlara tek kelimeyle cevap veriyoruz!....

  Tükürün Zalimin Hayas?z Yüzüne!...

  Zalimler ?çin Yaşas?n Cehennem!...

  Sessiz kalmayal?m!...Bunu diğer sitelerde de gündeme getirirseniz faydal? olacakt?r.
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 17:04 ) değiştirilmiştir.
  "Biz Bu Gemide Hademeyiz..Hademenin Görevi Yolcuların Rahatını Temin Etmektir.(z.g.)"

  "Madem İmanı Var O Noktada Kardeşimizdir.(BSN)"

  "Ey İman Edenler! Yapmayacağınız Şeyi Niçin Söylüyorsunuz?

  Yapmayacağınız Şeyleri Söylemeniz, Katında Büyük Bir Gazap Nedenidir."(Saff Suresi)

 2. #2
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart  Bediüzzaman'ın tükürdüğü heriflerde herşeye rağmen bir surat vardı. Bu hainlerde o surat bile yok. Tükürmeyin kardeşlerim tükrüğünüz kirlenir. Yalnızca şunu düşünün: Üstadımız her musibetin arkasında bir hayır olacağını/olduğunu düşünüp teselli bulmayı, hatta şükretmeyi tavsiye eder. Bu hainlerin haberleri dolayısıyla da belki meraklı birkaç kişi gerçeği araştırma zahmetine katlanıp hakikati öğrenir. Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır; sabrediniz...
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 3. #3
  Pürheves mirza-bey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  Mersin
  Mesajlar
  187

  Standart

  KESİNLİKLE KINIYORUZ

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 23.11.08, 20:06
 2. Sabah Gazetesi'ni kınıyoruz!!!
  By SeRDeNGeCTi in forum Gündem
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 15.09.08, 21:48
 3. Sabah Sabah İyi Gidiyor :)
  By Ehl-i telvin in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 17.03.07, 08:57

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0