TÜRKİYE’DE BANKALAR BATARSA BANKADA PARASI OLANLAR NE YAPACAK?

Mevduat, bir gerçek veya tüzel kişinin sahip olduğu hazır bir satın alma gücünün kullanılmayarak vadeli veya vadesiz olarak bankaya bırakılmasıdır. Türkiye'de sadece ticaret bankaları mevduat toplamaya yetkilidir.
Bir kişinin bankada mevduat hesabı varsa, mevduatının her bir farklı banka için mevduat garantisi 50.000 YTL’dir ve bu durum devlet garantisindedir.
Bunu hepimiz biliyoruz…
Peki, ‘hazine bonosu’ olanların durumu nedir?
Kısaca tanımını yapacak olursak, Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri’nden vadesi bir yıldan uzun olanlar Devlet Tahvili, vadesi bir yıldan kısa olanlar Hazine Bonosu olarak adlandırılır.
Hazine bonoları yatırım avantajları nedeniyle geniş ilgi görmektedir. Merkez Bankası, bankalar, para piyasası fonları, yatırım fonları ve ortaklıkları, kurumsal yatırımcılar, şirketler, yerel yönetimler ve bireysel yatırımcılar hazine bonosu müşterileridir.
Hazine bonosu için ‘devlet garantisi’ vardır. Çünkü zaten bu garanti devlettir.
Akıllarda bir karışıklık yaratmaması için ‘hazine bonosu devlet tarafından bankalar aracılığıyla verilir. Burada banka sadece aracıdır’ ı hatırlatmakta fayda var.
Gelelim kredi kartlarına…
Banka battığı takdirde eğer o bankaya kredi kartı borcunuz varsa kurulacak olan bir kurul tarafından borcunuz tahsil edilir.
TABİ TAYYİB DAHA ÖNCE İMAR BANKASINDA YAPTIĞI GİBİ PEŞİN DEĞİL,TAKSİTLER HALİNDE BEŞ BÜYÜK BANKANIN FAİZ ORTALAMASINDAN DEĞİL TAYYİBİN MÜNASİP GÖRDÜĞÜ % 1 DEN ÖDEMEZSE,DEVLET TAHVİLLERİNDE DE BAUNLAR GARANTİDE DEĞİL DEYİP ÖDEMİYORUM DEMEZSE.

EKONOMİK KRİZİ 'BİR KISIM MEDYA' NEDEN GİZLİYOR?

Dünyada bir ekonomik kriz var mı?

Var.
Türkiye’de bir ekonomik kriz var mı?
Var.
Televizyon haberleri bu krize yer veriyor mu?
Bazen.
Ya gazetelere göre ekonomik kriz var mı?
YOK.
Gelin hep beraber soralım Türkiye’de yayınlanan gazeteler, geçtim birinci sayfalarını, ekonomi sayfalarında bile bu krizi neden görmüyor?
İşçiler grev yapıyor, haber değil. Dayak yiyor, haber değil. Hadi bunları genel işçi memur duyarsızlığı olarak görelim ama, ekonomik kriz neden yok? Bir kaç köşeyazarının dışında gazetelere haber olarak bile giremiyor.

Hükümet yanlısı medya görmezden geliyor bir nedeni var diyelim, peki medyanın amiral gemisine ekonomik kriz neden yolcu olarak bile binemiyor.

Oysa rakamlara baktığınızda tablo çıplak!
2008'in ilk iki ayında 9 bin 455 işyeri açıldı ve 8 bin 256 işyeri kapandı. Hal böyle olunca esnaf sadece kapılarına kilit vurmadı. Borca battı, alacağını alamadı. Yüzlerce binlerce çek, senet karşılıksız kaldı.
2002 yılında karşılıksız kalan çek tutarı 2 milyar 203 milyon TL'iken ,
2007'de 11 milyar 728 milyona yükseldi.
Geri dönen senet tutarı 2002'de 816 milyondan, 2007'de 5 milyar 732 milyon oldu. Yani fark 7 kat.
Bu da mı haber değil peki?
Sokakta bir ekonomik kriz var ve bu kriz gazete sayfalarına, kimi ana haber bültenlerine, girmiyor giremiyor.
Peki ama neden?

ABD BORSA OYUNCUSU MU OLUYOR?

ABD şu günlerde büyük bir ekonomik kriz yaşıyor.
Bu krizin uzun sürüp sürmeyeceği de belli değil.
ABD bu krizi aşmak için nasıl bir yöntem uygulayacak, aşabilir mi, ABD hangi modeli kullanacak?
Bütün bu soruların yanıtlarını Strateji Uzmanı Erhan Göksel’e sorduk.
İşte Strateji uzmanı Erhan Göksel’in, ABD’de yaşanan ekonomik kriz üzerine Odatv.com’a yaptığı açıklamalar:
Şimdi dünyadaki büyük küresel krizi önlemek için Amerika’da Başkan Bush’un bizzat isteği üzerine, 700 milyar dolarlık bir paket ortaya atıldı. Bu paketin Temsilciler Meclisinden geçtikten sonra tekrar hazırlanıp, senato tarafından onaylanarak kanunlaşması bekleniyor.
Sadece bu açıklama bile büyük bir krize sürüklenen, özellikle menkul kıymetler piyasalarını olduğu gibi durdurdu, yani çöküşünü durdurdu. Büyük bir umut yarattı. Hem dünya hem Asya bankalarında büyük bir yükselme oldu.
Şimdi aslında tabi bütün her şey bir hile gibi gözüküyor. Dün bu rakamlar Temsilciler Meclisinde tartışılırken, bizzat açıklanan rakamlar demokrat üyeler tarafından çok ciddi sorgulandı. Şöyle bir durum var sanılanın aksine; Bir kere büyük batık ve efektif kurtarmanın ancak 1.8 trilyon dolarla yapılabileceği 700 milyar doların sadece şu andaki acil olan Mortgage tıkanıklığına, bunun dışında çok ciddi otomobil ve kredi kartlarından olan bir tıkanıklık var ki, aslında minimum rakamın 1.1 trilyon dolarlık bir paket olması gerektiği üzerine ama bunun da ekonomik nedenlerle yapılamadığı için 700 milyarlık bir şeyin denendiği üzerineydi tartışmalar.
Burada biraz komik diyeceğim yani tirajı komik olan olay tasarının bir borç verme sistemi bir sübvansiyon yaratma değil, borç vermenin de olamayacağı ama Amerikan devletinin hisse senetlerini bu dönmeyen paralarla ilgili Mortgage’la onlara ait ödemeleri yapacak kişilerin hisse senetlerini geçici bir süre için bir limit koyularak, bu tartışılıyor 2 yıl, 10 yıl gibi. Bu süre içerisinde hisse senetleri bir bedel içinde para da koyulmayarak, bedelsiz bir şekilde Amerika tarafından üstlenilecek.
Bedelsizden kastım şu; Piyasalar, çünkü Amerika’nın böyle bir parayı çıkarabilmesi mümkün olmadığı için şu andaki ekonomik koşullarda, biz bu hisselerin garantörüyüz demek istiyor Amerika Birleşik Devletleri. Henüz bu yasa çıkmadı ama tartışılan konu bu, onu anlatmak istiyorum. Görünen köy kılavuz istemez. Amerika, belirli bir vade koyarak o süre içinde tıkanmış olan hisseleri bankalara yönelik olarak, “Bunlar benim.” Diyor. Belirli bir rakamı tekeffül ediyor. Örnek vererek anlatayım; Diyelim ki bir bankanın 100 milyar dolar batık hisseleri var. Bu 100 milyar doları ben 2 sene sonra ya da 5 sene sonra 100 milyar dolara düşük de olsa fiyatı ben belirlerim diyor. Bundan 2 yıl sonra hisseler 80 milyar dolar olursa aradaki farkı belirleyeceğim diyor Amerika. İşin ilginç yanı eğer hisseler değer kazanırda 150 milyar dolara çıkarsa, fazladan olan 50 milyar dolar da benim diyor Amerika. Amerikan devletinin borsaya oyuncu olması demektir çok basit anlamda anlatırsak .
Böyle bir sistem dünyadaki liberal ekonominin sonu demektir eğer tartışılan bu süreç bu şekilde yasalaşırsa çok komik bir durumla karşı karşıyayız. Neo Liberal ve Neo Keynesyen İktisat’ın çöktüğünün, Liberal ekonominin çöktüğünün tescili olacak. Böyle bir noktada daha da komik bir şey Amerikan devleti bizzat borsa oyuncusu gibi yasayı nasıl rahatlatacak? Örneğin: Mortgage zedeler için Amerikan devleti bu hisse senetlerini bu bankaların elinde tuttuğu değerleri eğer ödenmese ben bunları öderim diye belirli bir süre sonra tekettül ediyorsa, bunun karşılığında bankalar ödemeleri yapamayan ve tıkanmış olan müşterilerinin diyelim ki 3 ay 6 ay 1 yıl ödeme sürelerinde esnemeye yol açacak ve daha uzun vadede ödemelerini sağlayacak.
Aslına bakarsanız bütün bu eylemler gerçekten maddi önlemler değil. Tabiri yerindeyse sanal önlemler. Bu da gösteriyor ki Amerika’nın bu krizi aşabilmesi mümkün değil. Tabiî ki büyük ekonomik kararların hepsi siyasidir ve Amerika’nın yapmak istediği şey bu konjöktörde; seçime iki ay var, seçimi demokratlar kazanırsa ki temsilciler meclisindeki çoğunluğu da ellerinde tutuyorlar yasalaşma açısından. O zaman bu büyük yükü kendileri üstlenmiş olacaklar. Hiçbir iktidar kendi geleceğini ipotek altına koymak istemiyor.
Nitekim dün Barack Obama bizzat çok ilginç bir açıklamayla Bush’a çok sert bir çıkış yaptı dedi ki; Amerika Birleşik Devletleri dedi sadece Wallstreet’i kurtarmaya çalışıyor dedi. Halkı aç ve halkın büyük sıkıntılarını görmezden geliyor dedi. Wallstreet’i kurtaracağını halkı kurtarsın dedi Bush için. Bütün bunlar gösteriyor ki bu krizin çok daha uzun süre süreceğini.
Eğer krizin kısa dönemden ileriye atarak öteleyecekleri bu model yasalaşırsa da ilginç bir durumla karşılaşacağız bir çeşit Çin modeli ortaya çıkacak. ABD ekonomiye direk oyuncusu haline geliyor devlet olarak. Bundan sonra borsadaki büyük bir gurup hisseyi kendisi bir çeşit rehin alarak, bir süre için ona kefil oluyor olması ABD’yi borsa oyuncusu haline getiriyor. Bu da bugüne kadar dünya kapitalizminde hiç görülmemiş bir şey. Liberal ekonomiyle ilgisi yok. Daha önce Amerika’daki bankaların devletleştirilmesini, İngiltere’deki Northern Rock’ın millileştirilmesinin liberal ekonomilerin sonu diyorduk şimdi Amerika Çin’in yoluna girmiş oldu Çin devleti de zaten bu şekilde müdahale ediyor.
Demek ki bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri’nin adını Amerika Halk Cumhuriyeti falan Çin Halk Cumhuriyeti gibi, olarak değiştirmesi gerekiyor. Amerika Halk Cumhuriyeti ya da Amerika Sovyet Sosyalist Devletler Birliği diye değiştirmesi gerekiyor diye düşünüyorum