Serdar Arseven - Vakit

sarseven@hotmail.com

2008-11-01


A“BONE”yim… A“BONE!..” Efendim;
Arkadaşımız Fatih Akkaya bir “dosya” getirmiş…
Malzeme;
“Askeriye” taraflarından…
Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse;
İstanbul’daki Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nden..
GATA yani!...
O dosyadan bir belge…
Adı da…
Amma mevzu:
“BONE TESLİM DEFTERİ”
Böyle defter mi olur?..
Burası Türkiye ya…
Bal gibi olur!..
“BONE” dediğin malûm; mesture hanımefendilerin, başörtülerinin altına yerleştirdikleri bir nevi başlık...
Uygulama şöyle:
Başörtülü ve de “BONE”li bir hasta yakını…
Ağırlıklı olarak da “Gazi” anası, gazi hanımı, evladı, bacısı…
Bu vatan için en büyük fedakârlığı ortaya koymuş olan o Kahraman Vatan Evladı’nın en yakını…
Ziyarete ya da refakate geldiğinde…
Ve de…
O gelen…
“BONE”li bir “mesture” ise…
İğnelerini ve BONE”sini “çıkartması” talep-emir ediliyor…
Çıkartılan iğnelerin akıbetini bilemiyoruz;
Lâkin “BONE”lerin ne olduğu belli…
Teslim edilen her “BONE”…
Evet;
“BONE TESLİM DEFTERİ”ne işleniyor!..
Sadece BONE mi?..
Değil elbet!..
“BONE”nin sahibi de işleniyor.
Haneler şöyle:
1) Kart Sahibinin ADI / SOYADI
2) Kimlik / Sağlık Karnesi No
3) Rütbesi / Adı Soyadı (Gideceği kişinin)
4) Yakınlık derecesi
5) Açıklamalar

Bu haneler teker teker doldurulmuş…
Fatih Akkaya’da örnekleri var:
- “BONE”sini teslim eden hanımlar,
- Ziyaret ya da refakat edeceği kişiler,
- Ve diğer haneler!..

BONE TESLİM DEFTERİ’ndeki kayıtları gördüğümde…
Saf tarafımla;
“Ya Fatih ne var bunda, BONE’leri çıkışta iade etmek üzere teslim alıyorlar” demişim, iyi mi?..
Böyle bir laf edersen eğer…
Fatih de gayet yerinde olarak şunu der:
“Ne var olur mu abi?!..
Maksat, BONE’lerin karışıklığa sebebiyet verilmeksizin teslimiyse…
Böyle, deftere filan işlemeye ne gerek var?
BONE sahibinden kimlik alırsın, ya da her BONE için bir numara verirsin.
Çıkarken de, kimliğe ya da numaraya göre BONE’ler teslim edilir!..”
Ay, benim kafam karıştı!..
BONE’leri niçin alıyorlar?..
Niçin veriyorlar?..
Ve her BONE’liyi ve dahi gideceği “hasta”yı, “gazi”yi, niçin DEFTERE işliyorlar?..
Ve de…
Koskoca askeriye niçin böyle “BONE TESLİM DEFTERİ” türünden “boş mevzularla” uğraşıyor?..
Hale bakınız;
BONE TESLİM DEFTERİ için bir “KULLANMA TALİMATI” bile hazırlanmış…
Tamı tamına 9 MADDELİK bir TALİMAT DİZİSİ!..
Söz konusu “BONE” defteri, her gün Sorumlu Komutan’a imzaya çıkartılacakmış;
Bu da “TALİMAT” belgesinde!..
“Ya bütün bunlara ne gerek var? Böyle işler için zaman, mesai, kaynak ayrılır mı?.. Amaçlanan ne?”
Ben böyle düşünürken…
Bizim Fatih, kafamdan geçenleri sezmişçesine devam etmez mi:
“Herhalde bu yolla kimlerin BONE’li olduğunu, daha da önemlisi kimlerin BONE’lilerce ziyaret edildiğini tespit etmiş oluyorlar!..”

“Hadi yaaaa!..”
Deeeer mişim!..