Sayıştay müfettişleri yolsuzlukla mücadelede ilginç bir raporun altına imza attılar. Müfettişler, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından düzenlenen iki ayrı etkinliğe katılan ve 162’şer YTL harcırah alan Yargıtay Eski Başsavcıları Vural Savaş ve Sabih Kanadoğlu’nun parayı geri ödemesini istedi.

Üniversite yönetimini usulsüz ödemeyle suçlayan müfettişler, eski rektör Prof. Dr. Ferit Bernay’ın yasalara aykırı davrandığını belirtti. Raporlarda, Kanadoğlu’na 2007’de üniversitede Çağdaş Demokrasi ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’ adlı konferansa katıldığı için, Vural Savaş’a da aynı yıl üniversitenin konuğu olarak ağırlandığı için harcırah ödendiği vurgulandı.
AKTİFHABER