+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Nutuk Değil, Uçak Gemileri İdare Ederken Görünün!

 1. #1
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart


  Sizi nutuk atarken değil, uçak gemilerimizi idare ederken görmek isteriz!


  Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlar?m?z konuştular. Genelkurmay Başkan?’m?z da bugün konuşacak. Genelkurmay Başkan? ne konuşacak? Kimilerine göre “patlayacak”

  Kime?
  Hükümet’e, Avrupa Birliği’ne, bölücülere, y?k?c?lara, irticac?lara...
  Başbakan Tayyip Erdoğan ne diyor bu işe:
  “Konuşun ama germeyin. Bu ülkeye zarar veriyor, piyasalara zarar veriyor.”
  (...)
  Baz?lar? soruyor: Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutan? konuştu. Jandarma Genel Komutan? nerede? O niye konuşmuyor?
  Oysa bu işlerin “Beşibiryerde” olmas? gerekirmiş. Geçmişten beri bu işler hep böyle cereyan etmiştir! ?lla konuşmas? m? laz?m. Askerin görevi konuşmak m??
  Görev alan? ile ilgili konularda konuşsun. Proje geliştirsin, yeniliklere imza ats?n, ama ülkenin genel siyasetini belirlemeye kalkmas?n, hele hele toplum mühendisliğine soyunmak askerin görevleri aras?nda hiç değildir.
  Ülkenin genel siyaseti demokrasilerde seçilmiş sivil otorite taraf?ndan belirlenir. “Karş? devrim”, “Ezan?n Türkçe okunmas?” vs. konular Deniz Kuvvetleri Komutan?’n?n görev alan?na m? giriyor?
  Bu görevi ona yasalar ve anayasa m? veriyor? Eğer öyleyse bu ülkede demokrasi filan yok! Böyleyse ad?n? koyal?m. Nedir, nas?l bir rejimdir, neye dayan?r, kurallar? var m?d?r?
  Hangi çağda yaş?yoruz... Deniz Kuvvetleri Komutan?m?z hâlâ “karş? devrim” diyor. Ezan?n Türkçe okunmas? karş? devrimcilere verilen bir kozmuş?
  Sizin işiniz bu mu?
  ?rtica, türban, ezan... Türkiye bu tart?şmalar? geçmeli değil mi art?k? Niçin 1950’ye demir at?yorsunuz ki?
  Ezan konusu namaz k?lanlar? ilgilendiren bir konudur. Namaz k?lmayan?n kulağ? ezanda olmaz. Dolay?s?yla ezan Türkçe mi okunuyor, Arapça m? okunmal? yoksa ?ngilizce mi okunmal? bu durumun Deniz Kuvvetleri Komutanl?ğ? ile ne alakas? olabilir?
  Mesela Türkiye’nin niçin bir uçak gemisi yok, niçin ikinci dünya savaş?ndan kalma gemilerle Türkiye denizlerini koruyor? Sizin bu sorularla ve sorunlarla uğraşman?z gerekir. Bu sorular?n cevab?n? halk?n seçtiklerine ve halka vermeniz gerekir.
  Oldu olacak, ezan? Türkçe yapal?m, bir de Türk peygamber bulal?m kendimize!
  ?rtica irtica diyerek bu milletin kahir ekseriyetini sürekli küçümseyen, aşağ?layan bir tav?r var bu konuşmalarda. Yok biz yobazlar? kastediyoruz! Yobaz kim, tan?m? ne, ne yer ne içer. Yobazl?k nedir?
  Vatandaş soruyor: Ezan? Türkçeleştirmeyen Osman Gazi Türk değil miydi? Fatih Sultan Mehmet Han Türk değil miydi, Yavuz Sultan Selim, Alparslan, Kanuni Sultan Süleyman Türk değil miydi?
  Aram?zda bunlar kadar Türk milletine hizmet etmiş bir insan olduğunu pek sanm?yorum.
  B?rak?n da ezan?n nas?l okunacağ?na namaz k?lanlar karar versin!
  Müslümanl?ğ?, dindarl?ğ?, ?slamiyet’i Deniz Kuvvetleri Komutan?’ndan m? öğreneceğiz.
  Herkes as?l işini yapmal?... Nas?l uçak gemisi sahibi oluruz, nas?l nükleer denizalt?lar yapar?z diye kafa yormal?.
  Y?llar?m?z? niçin gerekli olduğu tart?ş?l?r tehdit değerlendirmeleri ile heba ediyoruz.
  Üç taraf? denizlerle çevrili Anadolu yar?madas? geçmişe değil geleceğe bakmak zorunda.
  Ezan?n dilini tart?şmak ile üç taraf?m?z?n denizlerle çevrili olmas? aras?nda nas?l bir bağ var acaba?
  Ya da sadece yanaş?k düzen eğitimiyle PKK’l? canilerin kurşunlar?na hedef olan askerlerimizle ezan?n Türkçe okunmas? aras?nda nas?l bir bağ var?

  Nuh GÖNÜLTAŞ /Bugün, 2.10.2006

  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 17:34 ) değiştirilmiştir.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Alıntı I-IaKaNBa Nickli Üyeden Alıntı

  Ezan konusu namaz k?lanlar? ilgilendiren bir konudur. Namaz k?lmayan?n kulağ? ezanda olmaz. Dolay?s?yla ezan Türkçe mi okunuyor, Arapça m? okunmal? yoksa ?ngilizce mi okunmal? bu durumun Deniz Kuvvetleri Komutanl?ğ? ile ne alakas? olabilir?
  Mesela Türkiye’nin niçin bir uçak gemisi yok, niçin ikinci dünya savaş?ndan kalma gemilerle Türkiye denizlerini koruyor? Sizin bu sorularla ve sorunlarla uğraşman?z gerekir. Bu sorular?n cevab?n? halk?n seçtiklerine ve halka vermeniz gerekir.
  Ya da sadece yanaş?k düzen eğitimiyle PKK’l? canilerin kurşunlar?na hedef olan askerlerimizle ezan?n Türkçe okunmas? aras?nda nas?l bir bağ var?
  bu yaz? ben de beğenmiştim.

  doğru söze ne denir?
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 17:35 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Komutan konuşmalar?

  Konuşmalar?n büyük çoğunluğu, art?k ciddiye al?nmayacak kadar içi boş tekerlemelere dönüşmüş durumda.

  2006-10-04
  12:03

  Her y?l ekim ay?n?n ilk yar?s?n? okul aç?l?şlar?nda yap?lan zehir zemberek "irtica" aç?klamalar? ile geçirmeye al?şt?k art?k. Al?şt?k al?şmas?na ve fazla önem vermemeye çal?ş?yoruz ama, konuşmalar?n harareti de yükseldikçe yükseliyor.

  Önce Harp Okullar?'n?n aç?l?ş? vesilesiyle kuvvet komutanlar?m?z? dinliyoruz s?rayla, arkadan Akademi'nin aç?l?ş?nda Genelkurmay Başkan?... Üniversite rektörleri de konuşmalar?n? haz?rlam?ş aç?l?şlar? bekliyorlard?r, eminim. Yak?nda o­nlar?n "irtica" feryatlar?n? da dinleriz. Bana bir yar?ş başlad? gibi geliyor y?llar içinde... Kim daha yüksek sesle feryat edecek, en şiddetli, en öfkeli konuşmay? kim yapacak, gibilerden bir yar?ş... Bir Atatürkçülük yar?ş?...
  ***
  Askerlerin politik içerikli aç?klamalar?n? şimdiye kadar ilkesel aç?dan eleştirdik hep. Siyaset üzerindeki askeri vesayetin göstergeleri olarak değerlendirdik. Silahl? Kuvvetler mensuplar?n?n Meclis'in ya da Hükümetin yetki alan?na girmemesini, kendi görev alanlar? içinde kalmas?n? istedik. Karş? ç?k?ş?n bu temelde oluşu yüzünden şimdiye kadar ciddi olarak içerik eleştirileri yap?lmad? pek... Söylenenlerden çok, söylenip söylenmemesi üzerinde duruldu. Tabii bir de geleneklerimizden gelen "büyüğe sayg?" tutumuyla baz? konulardaki cehaleti yüze vurmama inceliği vard?. Bu durum kimi konuşmac?larda aş?r? bir özgüven oluşmas?na yol açt? galiba... Ekonomiden eğitime, d?ş politikadan sosyal politikalara kadar her konuda uzman olduklar?n? zannetmeye başlad?lar. Ama san?yorum art?k buna da bir son vermek laz?m. Madem ki konuşmaya devam ediyorlar, fikir mücadelesinin kurallar?n? da hazmetmeleri; herhangi bir özel sayg?, özel dokunulmazl?k beklememeleri laz?m. Mesela, iki sivil tart?ş?rken, biri Atatürkçülüğün kapitalizm karş?tl?ğ? olduğunu söylerse, bir de "evrensel kapitalizm" gibi bir kavram icat ederse, üstüne üstlük hem kapitalizme karş? hem de AB'ye taraftar olduğunu söylerse, öbürü de o­na cahil der...
  ***
  Son hafta yap?lan bütün bu konuşmalar?n büyük çoğunluğu, art?k ne iç ne de d?ş çevrelerde ciddiye al?nmayacak kadar içi boş tekerlemelere dönüşmüş durumda.
  Gülay Göktürk
  Bugün, 3.10.2006
  http://www.sentezhaber.com/index.php?mode=detay&index_id=5021
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 17:36 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. İstibdad (Baskı Rejimi - Zorba İdare)
  By SeRDeNGeCTi in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 19.11.09, 22:41
 2. Bizzat Bediüzzaman'ın Orijinal Kürtçesiyle Yazmış Olduğu Kürtçe Nutuk!
  By HAMIYETKAR in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 22
  Son Mesaj: 15.01.09, 01:27
 3. Asya Kavimlerini İntibâha Getirecek, Terakki ve İdare Ettirecek, Din ve Kalbdir.
  By Meyvenin Zeyli in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.08.07, 12:35
 4. Msn'de 24 saat Online Görünün
  By hafakan in forum Bilişim Haberleri ve Bilimsel Makaleler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 31.07.06, 17:36

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0