+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Ramazan Sömürüsü

 1. #1
  Vefakar Üye edeb_ya_Huu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  363

  Standart

  Alıntı F?L?ST?N Nickli Üyeden Alıntı  Ramazan sömürüsü


  KUTSAL ramazan ay? başlad?. Hay?rl? olsun. Gerçek müminlerin, ç?kar beklemeyenlerin ibadetini Allah kabul etsin.

  ?badet, yard?m gibi hususlar?n Allah ile kul aras?nda kalmas? gerekir.

  Bunlar? siyasete alet etmek, oy toplama arac?na dönüştürmek, fakir fukaray? bu amaçla kullanmak hem ay?pt?r, hem de günah.

  Fatih Sultan Mehmed
  ?stanbul’u ald?ktan sonra bir emir yay?nlad?. Asl?nda hem emir, hem de vasiyet. ?lgili bölümlerini aktar?yorum:

  "Ben ki ?stanbul Fatihi abd-i aciz (aciz kul) Fatih Sultan Mehmed, bizatihi al?n terimle kazanm?ş olduğum akçelerimle (paralar?mla) satun alduğum 136 bab (kap?-adet) dükkán?m? aşağ?daki şartlar muvacehesinde (doğrultusunda) vakf? sahih eylerim... (Vak?f kurduğunu bildiriyor.)

  Ayr?ca külliyemde bina ve inşa eylediğim (yapt?rd?ğ?m) imarethanede (yoksullara ücretsiz yemek dağ?t?lan yerde) şehitlerin harimleri (kar?lar?)
  ve ?stanbul fukaras? yemek yiyeler."

  Şimdi şu son cümleye bak?n?z:

  "Ancak yemek yemeye veya almaya bizatihi kenduleri gelmeyup, güneşin loş bir karanl?ğ?nda ve kimse görmeden kapal? kaplar içerisinde evlerine götürüle."

  Devrin en büyük adam?, şehit yak?nlar? ve yoksullar için aşevi kuruyor. Ancak onlar?n onuru incinmesin diye "yemekleri hava karard?ktan sonra onlar?n evine götürün, kimse görmesin" diye emir veriyor.

  * * *
  Aradan yaklaş?k 550 y?l geçmiş.Bir de günümüzde özellikle ramazan ay?nda yap?lan şu uygulamalara bak?n. Demek ki günümüzde fakir fukaran?n, yoksullar?n onuru incinmiyor!..

  Çünkü onlara cümbür cemaat, davul zurnalar ve propaganda pankartlar?yla, düzmece dualarla, biz şimdi buradan kaç oy apart?r?z hesaplar?yla iftar çad?rlar? kuruluyor. Kalabal?k meydanlarda beleş g?da paketleri dağ?t?l?yor, aç insanlar bunlar? kap?ş?rken birbirini eziyor. Din ticareti ve reklam olsun diye buralara medya çağr?l?yor.

  Utanç verici, insan onurunu zedeleyen görüntüleri hepiniz izliyorsunuz.


  Demek ki o çad?rlara gidenler 11 ay boyunca aç değil! Sadece ramazan ay?nda doyurulmas? gerekiyor!

  * * *
  Türkiye’de her ramazan geldiğinde ayn? görüntüleri yaşar?z. Şimdi size birkaç?n? s?ralayacağ?m, bir ay boyunca hep birlikte izleyeceksiniz:

  1- Başbakan, eşini ve ekibini alacak ve bir gecekonduda göstermelik iftar yapacak. Bu iftara medya davet edilecek, çekimler yap?lacak. Baz? bakanlar ve yerel siyasetçiler de ayn? yöntemi izleyecek. Ama bütün işlemler medyaya haber verilerek yap?lacak ki siyasi propaganda olsun!

  2- Yurdun dört bir yan?nda pek çok kamu kuruluşunun yemekhanesi onar?m falan gibi gerekçelerle kapat?lacak. Kapat?lmayan olursa, üzerinde bask? hisseden çal?şanlar zaten yemek yiyemeyecek.

  3- Çeşitli yerlerde, oruç tutmayanlara sald?r?lar düzenlenecek.

  4- 11 ay boyunca günah işleyen pek çok kişi, bir ay oruç tutarak günahlar?n?n affedileceğini düşünecek! Baz?lar? da zay?flamak amac?yla oruç tutacak.

  5- Fakir fukara için kurulan iftar çad?rlar?na çevredeki oruç tutmayan bütün beleşçiler hücum edip kar?nlar?n? güzelce doyuracak.

  6- ?ftara yetişmek için gaz pedal?n? kökleyen trafik canavarlar? pek çok insan?n ölümüne neden olacak.

  7- Ahaliye çad?rlarda kuru fasulye pilav yediren siyaset erbab? ile belediye başkanlar?, beş y?ld?zl? otellerde, zengin sofralar?nda kar?n doyuracak. Bu sofralarda t?ka basa yiyecekler ve yoksullardan gelecek oylar?n hesab?n? yapacaklar. Devletin ve milletin paras?yla yapt?klar? harcamalar? kendi kişisel ve siyasal ç?karlar?na kullanacaklar. Bunlar? yaparken yüzleri asla k?zarmayacak ve utanmayacaklar.

  Fatih Sultan Mehmed
  bundan 550 y?l önce emir yay?nlam?ş, yard?mlar?n evlere hava karard?ktan sonra gizlice gönderilmesini istemiş. Hakl?!

  Memlekette o zaman, bugün olduğu gibi din ticareti, din sömürüsü, din baronlar?, yüreğinde Allah korkusu ve sevgisi olmadan "Allah peygamber" deyip fakir fukaran?n s?rt?ndan mal? götüren para babas? yöneticiler, belediye başkanlar? yoktu ki!

  Hoşgeldin mübarek ramazan!

  ?ŞTE 5.maddede geçen o beleşçiler yüzünden insanlar?n hiç bir muhtaca güveni kalmad? ki!insan anlayam?yor hakikaten kimin ihtiyac? var kimin yok.E bir de bu beleşçiler yüzünden as?l ihtiyac? olanlar arada kayn?yor olan onlara oluyor
  neyse ALLAH sayd?ğ?n?z?n cümlesini ?slah eylesin(bizi de tabii)  ?ÞTE 5.maddede geçen o beleşçiler yüzünden insanlar?n hiç bir muhtaca güveni kalmad? ki!insan anlayam?yor hakikaten kimin ihtiyac? var kimin yok.E bir de bu beleşçiler yüzünden as?l ihtiyac? olanlar arada kayn?yor olan onlara oluyor


  neyse ALLAH sayd?ğ?n?z?n cümlesini ?slah eylesin(bizi de tabii)
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 18:15 ) değiştirilmiştir.
  Dopdulu bir şevkle çıkıp yollara düşeli,geçtin manaları küheylan gibi encama ereceğin heyecanından belli,şahlan ki geliyor gökler ötesinden tebşir.

 2. #2
  Gayyur said84 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Yaş
  35
  Mesajlar
  89

  Standart

  haklısınız ama ne yapılabilir ki? şu anda anca dua edebiliriz.. inşallah herşey düzelir.....

 3. #3
  Vefakar Üye edeb_ya_Huu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  363

  Standart

  çoğu insan daayn? şeyden muztarip san?r?m baksan?za: M. NED?M HAZAR
  23.09.2006 CUMARTES?

  Omerta ve (sürprizsiz) yumurta!

  Daha önce de bu köşede yazd?m; And?ç Medyas?’ndan hiçbir patron bu ülkede özgürlük ve demokrasi mücadelesi, ifade hürriyeti suçlamas? yüzünden yarg?lanmam?şt?r…


  Ama yolsuzluk başta olmak üzere bilumum yüz k?zart?c? suçtan baz?lar? hakim karş?s?na geçmiş, baz?lar? ise bir şekilde s?y?rm?ş/s?y?rmaktad?r.

  Geçtiğimiz gün -ismi laz?m değil- Ankara’da ikamet eden ve bu işlerden anlayan bir arkadaş?m, iktidar?n And?ç Medyas?’ndaki bir grubun üzerine gitmemesini şöyle aç?klad?: “Çünkü delik o kadar büyük, batakl?k o kadar derin ki, bu millet bu hortumu kald?ramaz. Bu nedenle üzerlerine çok gidilmiyor; çünkü tahmin edilen hortumun miktar?n?n öncekilerle k?yaslanmayacak bir boyutu var…” Bu nas?l bir yar?kt?r ki, Türk ekonomisini sarsacak diye pisliğin üzerine gidemiyorlar, diye düşünüp dururken siyah cübbeli rektörü gördüm ekranda. O nas?l bir cevvaliyet, o ne eşsiz celadet, o ne mene bir alik?ran başkesenliktir anlayamad?m. Bir an için sevgili öğretim üyelerimizin ülkedeki demokrasi ve özgürlükler ad?na, söz gelimi Elif Şafak davas?, 301. madde hakk?nda filan, parlad?klar?n? düşünebilirsiniz. Ancak ne ac?d?r ki durum öyle değil. Tipik bir tutucu ve statükocu ağz? ile siyasi söylemler ve aba alt?ndan sopa gösterme tav?rlar?, 28 Şubat’ta şahit olduğumuz efelenme tripleri vesaire…

  Üniversitesi böyle olan bir ülkenin bask?n medyas?n?n tavr? çok farkl? olmayacakt? elbet. Koskoca dekanlar?n, rektörlerin, yükseköğretim kurumu yetkililerinin tüm enerjisini, ‘nas?l yapsak da inançl? çocuklar? okullara almasak’ üzerine harcad?ğ? bir ülkenin And?ç Medyas? da bir yandan sürekli bir 28 Şubat Forever durumu…

  Başka bir ülkede olsa geçmişinde And?ç utanc? taş?m?ş olan bir medya en az?ndan başkas?na ak?l/fikir verirken birazc?k toparlan?r, kem/küm eder, hafiften k?zar?r, birazc?k utan?r/s?k?l?r filan… Ancak bizim And?çç?lar hem dersini çal?şmaz, hem de otoriterdirler herkesten. Bunun üzerine bir de bidayetinden beri, ‘tencere dibin kara, Müslümanlar bizden bile ahlaks?z’ psikolojisi ekleyin ortaya böyle yok ?slami omerta, yok ‘falanca hatun başörtüsünü att?’ filan durumu ç?k?yor. Sak?n ola ki abartt?ğ?m? filan düşünmeyin.

  Bak?n?z işte yine geldi Ramazan ay?.. Başlayacak, ‘asl?nda din insan?n içindeki bir olgudur, iman gizlenmesi gereken bir durumdur, benim kalbim temiz’ furyas?. Sonra ‘nas?l oruç tutulmaz, nas?l ibadet edilmez’ fetvalar?, teknik ve teolojik, post/modern fetva aray?şlar?. Zekeriya Hocam?z Ramazan haz?rl?klar?n? çoktan yapm?ş, yeni delikler, boşluklar bulmuştur eminim… Azzz sonra yani…

  Efendim, ‘?slamc? bas?n (yahu b?rak?n?z yaftalamay?, kendilerine inançla ilgili, ars?zl?kla ilgili en küçük bir imada bulunsak acayip al?ngan ve h?rç?n oluyorlar da, yine de klişelerinden vazcaym?yorlar!) çayda ç?ra oynayan belediye yetkilisi hakk?nda yazm?yor’muş! Beyler, uçkur ile, bekaret ile, cinsel sapk?nl?klar ile manşetten uğraşmak sizin işiniz. Belki fark?nda değilsiniz ama muhafazakar bas?n Şebnem Şeffer (böyle mi yaz?l?yordu bu han?m k?z?m?z?n ismi?) itiraflar? ve hatta Ali Bey’in gizli kay?tlar?yla ilgili de yazm?yor çizmiyor. Benzer bir şey, başkas?n?n -sözgelimi- Fehmi Koru’nun baş?na gelse sizlerin ne yapacağ?n? hepimiz çok iyi biliyoruz değil mi? Yani bunun omerta ile yumurta ile ilgisi yok… Şebnem k?z?m?z?n bekaret demeçlerini sürmanşetten veren Hürriyet’in Elif Şafak davas?n? iç sayfalara taş?mas?na bir şey demeyince de omerta m? oluyoruz yani? Kimse kimseye beleşten sosyal vakanüvislik, toplumsal okuyuculuk, tespit makaml?ğ? yapmas?n, ay?p oluyor. Kabak bile 301’den yarg?lanacak, ‘art?k tad?m? ortal?k mal? ettiniz’ diye söyleyelim… Hem kuzum b?rak?n?z art?k bu ağ?r medya abisi rollerini de, Ramazan gündemine geçiniz… Zira biliyoruz ki, hepinizin dedesi hac?, amcas? müftü, haminnesi başörtülü filan. Bekliyoruz hani… Durum bu yani; sonra da ad?m?z h?rç?n ve keskin dilli yazara ç?k?yor işte!

  Zeki zeki, omerta ne ki, And?ç Medyas? yayla yayla!  23.09.2006
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 18:15 ) değiştirilmiştir.
  Dopdulu bir şevkle çıkıp yollara düşeli,geçtin manaları küheylan gibi encama ereceğin heyecanından belli,şahlan ki geliyor gökler ötesinden tebşir.

 4. #4
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Bu ramazan çadırlarında Filistin kardeşin dediği hususların hemen hemen hepsi mevcut. Çok doğru. Türkiye'de hayırların çoğu istismar ediliyor, belki hayır olmaktan çıkyor ve sahibine şer getiriyor. Tabi, bunları ve kalblerden geçenleri Allah bilir. Fakat gerçekten o iftara muhtaç birçok insan oralarda iftarlarını açıyorlar. Yolda kalmış, evine ulaşması mümkün olmayan, yabancı birçok insanlar da var. işin hayır ciheti yok değil. Bu tür çalışmalar güzel sosyal yardım organizasyonları. Fakat biraz çekidüzen vermek gerekiyor. Bu şekilde riya ve gösteriş ile yapılması hiç hoş değil. Mesele ''Reklamsız'' yapılabilir. Hayır sahibini kimse bilmezse, o zaman manevi olarak bir anlam ifade edebilir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. (Risale-i Nur'da Ramazan Hakikati) Ramazan-i Şerife Dairdir
  By YİĞİDO in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 03.08.11, 16:43
 2. Nefsimizi Ramazan'da Yeniyoruz;Ruhumuzu Ramazan'da Yeniliyoruz!..
  By insirah in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 17.09.09, 15:03
 3. Ramazan Kur'anı
  By muhibbülkurra in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 29
  Son Mesaj: 07.10.08, 13:17
 4. "Ramazan" Demeyin "Şehru Ramazan" Deyin!?
  By canan** in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 03.09.08, 12:43
 5. İman Sömürüsü Yapan Vahşiler.
  By mirkat in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 19.07.07, 16:31

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0