Diyanet İşleri'nin YÖK'ten istediği ilahiyat fakültelerinin kontenjanlarının artırılması talebine, olumlu yanıt geldi, kontonjenlar yüzde 300'den fazla arttı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın nitelikli personel sayısını artırmaya yönelik Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) istediği ilahiyat fakültelerinin kontenjanlarının artırılması talebine, YÖK olumlu cevap verdi. İlahiyat fakülteleri kontenjanları 785'ten, 2 bin 550'ye çıktı.
2008 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayınladı. Toplam 185 sayfalık kılavuzda tüm fakültelerin kontenjanlarına ayrıntılı bir şekilde yer verildi. YÖK, geçen yıl 785 olan ilahiyat fakülteleri kontenjanlarını 2 bin 550'ye çıkardı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu imzası ile 13 Şubat 2008 tarihinde YÖK'e gönderilen yazıda; başkanlığın üstlendiği görevleri yerine getirmesinde en önemli unsurun nitelikli personel temini olduğuna dikkat çekilmiş, "Ülkemizde eğitim seviyesinin giderek artması, cemaat profilinde de değişime sebep olmuştur. Din hizmeti veren personelin de buna uygun nitelikler taşıması gerektiği açıktır." denilmişti. Bardakoğlu söz konusu yazıda, 4 Şubat 2008 tarihi itibariyle 6 bin 20'si kadrosuz olmak üzere toplam 8 bin 975 camide hiç görevli bulunmadığına, emeklilik, vefat ve istifa gibi sebeplerle her yıl ortalama 2 bin kadronun boşaldığına dikkat çekmişti. Türkiye genelinde vatandaşlar tarafından ortalama her yıl 600 yeni cami inşa edildiğini kaydeden Bardakoğlu, "Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında 2006 yılı itibariyle İlahiyat Fakültesi mezunu olarak görev yapan 6 bin 851 personelin toplam personele oranı yüzde 8'dir. Bur oranın yükseltilmesi bir zorunluluktur." demişti.
Bardakoğlu, YÖK'e gönderdiği yazıda şu görüşlere yer vermişti:
"Diyanet İşleri Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne göre atam şartı olarak İlahiyat Fakültesi olma şartı aranan pek çok ünvan bulunmaktadır. Kurum olarak görevlilerimizin dini yüksek öğrenim görmüş olan kişilerden oluşması hedeflendiğinden, Kur'an Kursu Öğreticisi ve İmam Hatip olarak atanabilmek için daha önce yürürlükte olan yönetmeliğimizde İlahiyat Fakültesi mezunu olma şartı aranmakta iken yeterli sayıda İlahiyat Fakültesi mezunu bulunmadığı için yürürlükte olan yönetmeliğimizin ilgili maddelerinde (En az İmam Hatip Lisesi mezunu olmak) şartı getirilmiştir. Bu durum ise arzu edilmeyen bir zorunluluktur.
Ayrıca İlahiyat Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin çoğu, özlük haklarının daha iyi olması sebebiyle mezun olduktan sonra ya doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev almakta ya da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir süre görev yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığına geçiş talebinde bulunmaktadır. Bu sebeple Diyanet İşleri Başkanlığının yüksek öğrenim görmüş nitelikli personel ihtiyacının karşılanabilmesinin İlahiyat Fakültelerinin öğrenci kontenjanlarının artırılmasına bağlı olduğu hususunu tadir ve tensiplerine arz ederim."
CHA