+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Bu Erdoğanlar da Çok Oluyor Artık...

 1. #1
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  33
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Alıntı F?L?ST?N Nickli Üyeden Alıntı


  (ifadeler benim değil, ama değiştirmek de istemedim )


  Kans?z, şerefsiz Y?lmaz Erdoğan'a gazeteci ?smail Uğur Ertuğ'un verdiği
  cevab? mümkün olduğunca forward edelim. Bu demokrat geçinen
  lümpen-soysuz-şerefsiz herifin sesi k?s?ls?n art?k.Vatan?n?, milletini
  gerçekten seven, kökeni ne olursa olsun bu topraklarda yaşamaktan mutlu
  olan ve bundan gurur duyan Atatürk ilkelerine bağl? her Türk
  Vatandaş?n?n, bu adam?n ve ailesinin(Gülben dahil)
  kitap,sinema,gösteri,konser,tiyatro vb. sanat ad? alt?nda yapt?klar? ad?
  ne olursa olsun her türlü etkinliği boykoy etmesi gerekir.Bu aileye giden
  her bir kuruş, mehmetçiğe kurşun olarak geri dönmektedir.
  Bunu sak?n unutmay?n.......  Y?lmaz Erdoğan duvara toslad?!..

  (Okuyun ve 10 değil 1000 kişiye yollay?n bu bir vatan borcu)


  Sizlerden ricam ,saçma sapan mailleri 10 kişiye yollamak yerine bu maili
  herkese iletin.
  Her filminde, her şiirinde TSK'ya dokundurmadan rahat etmeyen Y?lmaz
  Erdoğan bu kez duvara toslad?.

  "Mektup" ad? alt?nda yazd?ğ? uzun yaz?da, resmen çocuk katili bölücü
  teröristlerle Mehmetçiği bir kefeye koydu. Hürriyet tam sayfa ve CNN Kürt
  her saat baş? bu bölücü yaz?y? tekrar tekrar verdiler.

  Erdoğan yaz?s?nda Güneydoğu'da kimsenin kimseye ateş etmemesi gerektiğini
  belirterek şöyle devam ediyor: "Kimse ateş etmesin, kimseye. Hiçbir
  gerekçeyle. Hatta kendini savunmak için bile...Çünkü savunmaya başlayana
  kadar masumsun ve masum güzel bir kelime, masum kal..."


  Yani, hain terörist çoluk çocuk öldürecek, köy basacak, vatan evlad?
  Mehmetçik NE dürüst vatandaş? ne de kendisini savunmayacak. Pes doğrusu!..

  Devam ediyor. "Yazg? birini k?şlaya birini dağlara götürmüş."M?r?n" denir
  Kürtçe'de "Ölüm"dür Türkçe'de. Vah vah vah!.. Neredeyse kardeş katili
  teröristler için ağlamam?z? istiyor! ..Erdoğan


  Pislik terörist ile vatan borcu için gönüllü olarak askere giden Ana
  kuzusu askerimizin ayn? kaderi paylaşt?ğ?n? hangi cesaretle söyleyebiliyor

  Bak?n Erdoğan, kendi aşiretindeki köleliği daha kald?ramadan, yaz?s?nda
  neler yumurtluyor: "Ve Türkçe, güzel kelimeleriyle her şeyi
  iyileştirebilir. Kürtçe'yi bu cendereden ç?karabilir. Al?r bu
  Mezopotamyal? kardeşini, önce yaralar?n? iyileştirir. Onu özgürleştirir.."

  Devletine isyan et. Dağlara ç?k, 30 y?l önüne geleni öldürürken "gerilla"
  de. Hesab? sorulup çocuk katillerinin dağlara leşleri bir bir serilince
  utanmadan "Yazg?, kader mahkumu" deyiver.

  Ayn? ermeniler gibi. Frans?z üniformas? giyip yüzy?llarca birlikte
  yaşad?klar? insanlara arkadan ateş açt?lar. Hesaplar? tutmay?p boylar?n?n
  ölçüsünü al?nca "biz masum insanlar?z. Türkler bizi katletti vs..."
  demeleri gibi...


  Her hain lay?k olduğu cezay? ER geç al?r. Y?lmaz Erdoğan tiyatrosunda her
  f?rsatta kendi çocukluğundan söz ederken, "Hakkari'de askerler kurşun
  atar, biz de onlar? ellerimizle yakalamaya çal?şarak oyun oynard?k."
  şeklinde an?lar anlat?r ve aç?k aç?k TSK ile kafa bulur. Onursuzlarda bunu
  y?l?ş?k y?l?ş?k alk?şlar. Y?lmaz Erdoğan NE "kalleş dost" NE de "mert
  düşman" olabilmeyi becerebilmiştir.


  Ciwan HACO konseri için toplanan kalabal?ğa "Kürtçülük" nutku atarken,
  "güvercin" kanad?na yazd?ğ? mektuplarda "Timsah gözyaş?" döküyor. Ama "?ç
  ülkeden iç ülkeye" diye şiirinde kastettiği Kürdistan'dan hiç söz etmiyor
  bu mektubunda.


  Yazd?ğ? mektup, bizim mütareke medyas? taraf?ndan bin bir türlü duygu
  sömürüsü ile servis edilmeye çal?ş?lsa DA art?k m?zrak çuvala s?ğm?yor.
  Tamda TSK'n?n s?n?r ötesi operasyon haz?rl?ğ? yapt?ğ? şu s?rada m?
  depreşti Y?lmaz Erdoğan' ?n yüreğindeki "bar?ş" sevgisi.

  Y?lmaz Erdoğan'a Doğu, Güneydoğu ve Irak'? ondan çok daha iyi bilen bir
  gazeteci olarak soruyorum:


  Türk Kürt kardeşliğine ve ateşkese bu kadar önem veriyorsan, y?llarca
  PKK'n?n yay?n organ?, terör yanl?s? ve aş?r? Kürt milliyetçisi, Özgür
  Gündem'de ve PKK saflar?nda faaliyet gösteren kardeşin Mustafa Erdoğan'a
  neden bugüne kadar engel olamad?n? Yoksa sendemi ayn? saflardayd?n da
  haberimiz yoktu?

  Çok değil, 1997'de kardeşin meşhur değilken, PKK'n?n "kalemiz" dediği,
  Kuzey Irak'taki Zap kamp?nda 5 Türk askeri rehin tutulurken kardeşin de
  orada yat?p kalkard?.

  Büyük gazete ve televizyonlar?n Diyarbak?r muhabirleri (isimleri şimdilik
  bende sakl?) ile bölücü Özgür Gündem'in Ankara temsilcisi ve muhabiri
  olarak kamplara gider gelirdi. O zaman kan akm?yor muydu? O zaman kardeş
  değil miydik.

  Kardeşin yerel k?yafetlerle, "gazeteci" ad? alt?nda gözlerimizin önünde
  terörist kamplar?nda fink atarken, özellikle kamp komutan? az?l? terörist
  R?za Altun'un dizinin dibinden ayr?lm?yordu.

  Rehin Mehmetçikler ad?na, onun da senin de ne yapt?ğ?n? ben göz tan?ğ?
  olarak gördüm...


  Delikanl?ysan ç?k "bunlar? bilmiyorum" de!..

  Kardeşin internetteki özgeçmişine bu çal?şt?ğ? terörist gazetesini ve O
  y?llar? koymam?ş, sorsana acaba neden?

  Belki hat?rlars?n, sen de vard?n. Kürt milliyetçisi kardeşin, şark?c?
  Gülben'le tüm medyan?n önünde göstere göstere meydan okurcas?na Kürtçe
  şark? eşliğinde dünya evine girmişti. Kimsenin gözünden kaçm?yor?

  Şimdi kalkm?ş sanki Türkiye bir ülkeyle savaş?yormuş gibi laf ebeliği
  yap?p, teröristle tertemiz Mehmetçiği bir görüp milleti "Bar?ş"a m? davet
  ediyorsun?

  Abi kardeş dünyan?n terrorist dediği PKK'ya halk?n huzurunda siz de
  "terörist" deyip, çoluk çocuk masum insanlar? öldürmemeleri, okul, sağl?k
  ocağ? ile yol makinelerini yakmamalar? için
  önce onlara mektup yazman?z gerekmez mi?


  Sevgili okurlar keşke türlü kelime oyunlar?na hiç başvurmadan, delikanl?ca
  ç?k?p ben "Kürtçüyüm" diyebilseydi daha dürüst davranm?ş olurdu. Tabi
  böyle bir kayg?s? varsa.


  Siyasal Kürtçülerin başvurduklar? en büyük yöntem budur. Ağ?zlar?n?
  açt?klar?nda bol bol kardeşlik, eşitlik, bar?ş ve sevgiden söz ederler.
  Ancak hava karar?nca gündüz birlikte çay içtikleri komşular?na kurşun
  yağd?rmaktan geri kalmazlar.

  Mertlik, delikanl?l?k, bar?ş, çocuklar?n geçtiği yollara may?n döşeyerek
  olmaz!

  Akrabalar?na ve kardeşine önce bunu hat?rlat Y?lmaz.....


  Filistin kardeşim... Bu yaz? san?r?m size ait değil... ?nşallah burada yazanlar gibi de düşünmüyorsunuz. Vatan-millet mevzusu her gündeme geldiğinde "Atatürk ilkelerini bağl?" sözünün geçmesi sizce ön koşul mu? Yani sizleri bilmem ama bana göre vahat?n?-milletini seveni Atatürk ilkelerine olan bağl?l?ğ?yla ay?rt edemeyiz.
  Bir de böylesine bir tav?r ve üslup (şerefsiz, namussuz, vatan haini, soysuz... vb...) bizlere yak?şmaz. Bizler her zaman müsbet hareket etmeliyiz. Üslubumuz da insanlara "kim olursa olsun" hakaret içermemeli, insanlara sayg? çekçevesinde hakikatleri göstermeliyiz. Bu yaz?y? yazanla ayn? görüşü s,avunuyor olabilirsiniz. Ama fikiri böyle dile getirmek bize uygun olan? değildir. Bu yaz?y? yazan çok büyük ihtimalle nurlardan istifade etmemiş. Risale-i Nur ölçülerinde olmay?nca topuzun şiddeti fazla kaç?yor, örnek ald?klar?m?za lütfen daha azami derecede dikkat edelim...

  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 18:43 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 2. #2
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  33
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Alıntı F?L?ST?N Nickli Üyeden Alıntı

  hakl?s?n.. hem de çok...
  Sadece içerdiği doğruluk paylar?na nazar etmiştim ben...
  elbette benim değil yaz?..
  Belki bir redaksiyon / editing işlemi yapmal?yd?m.
  Umar?m okuyan kardeşler almalar? gereken mesaj? almakla yetinirler sadece...


  Bu yaz?y? yazan kimsetam birşamanist. Tamam erdoğan?n kürtçülük olaylar?na bir şey demiyorum. Ama bu yazar da kürtçe şark? dinleyenlere bile pkk l? demiş. Böyle saçma bir yorum görmedim. Dediğim gibi işte fikirlerimizi kendi süzgecimizden geçirerek yorumlamak bence en güzel olan?...
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 18:43 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 3. #3
  Dost €sra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Mersin
  Mesajlar
  20

  Standart

  ErdoĞanlar Hakkinda DuymuŞtum BÖyle Şeyler Fakat Bu Kadar AÇik Şek?lde DeĞ?ld? Duyduklarim. Resmen Ayakta Uyutuluyoruz Haber?m?z Yok ( GÜlben?de H?Ç Sevmezd?m Zaten )
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 18:44 ) değiştirilmiştir.
  "BENİ KİMSECİKLER OKŞAMAZ MADEM;
  ÖP BENİ ALNIMDAN SEN ÖP SECCADEM."

  "BENDE SIKLET SENDE LETAFET
  ALLAH'IM AFFET
  LATİFTEN AF BEKLER KESAFET
  ALLAH'IM AFFET."

 4. #4
  Pürheves sinepuryan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  171

  Standart

  Atatürk ilkelerine bağl? ... her ne hikmetse bu kelimeyi önüne gelen kullan?yor ... Bölücü baş?da dahil ... Maşallah z?rh gibi insanlar? ve düşüncelerini kamufle ediyor ...Dokunulmazl?ğ? olan bir kelime ...Ben bağl? değilim olmakta istemem ilkelerinin her biri küfrün bir kap?s?d?r ... Delil isteyene delil ... Allah c.c. başkada korktuğum kimsede yoktur ...
  As?l mevzuya gelecek olursak serdengeçti kardeşimiz şamanist demiş deliliniz varm? ... Hem filistinli kardeşimize diyorsunuz hem siz ayn? hataya düşüyorsunuz ... "Kişinin fikri neyse zikride odur " diye bir söz var ne kadar doğrudur... Türk ,kürt,çerkez vs ayr?m? yapm?yorum... Yapt?ğ?m tek ayr?m var yani 2 millet var biri küfür biri hak ... Ben haktan yanay?m .... Bütün müslümanlar kardeşimdir... Müslüman müslümana kurşun s?kmaz ... S?karsa şüphe ederim .. Eğer s?k?lsayd? dahildede cihad olurdu ... Küfürle yönetilmezdik... Vesselam ....
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 18:44 ) değiştirilmiştir.
  Elde Kur\'an gibi bir mucize-i Baki varken,
  Başka burhan aramak aklıma zaid görünür
  Elde Kur\'an gibi bir burhan\'ı hakikat varken,
  Münkirleri ilzam için gönlüme sıkletmi gelir?
  Zülfikar Mecmuası

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hep Böyle Oluyor
  By *reşha* in forum Şiirler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 19.01.09, 16:00
 2. Ne Oluyor Bu Youtube ye?
  By akıncı in forum Bilişim Haberleri ve Bilimsel Makaleler
  Cevaplar: 15
  Son Mesaj: 29.08.08, 20:20
 3. ÖSS Tarih Oluyor
  By seyru suluk in forum Gündem
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 02.02.08, 13:26
 4. Büyükanıt'a Ne Oluyor?
  By Barbaros in forum Gündem
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 19.10.06, 01:14

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0