+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 7 ve 7

Konu: Örtünme 1400 Yıl Önceydi, Devir Değişti(!)

 1. #1
  Yasaklı Üye Şakird - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  194

  Standart

  Alıntı F?L?ST?N Nickli Üyeden Alıntı

  Bu kad?na (Ruhat Mengi) göre Kuran'da örtünme emri yok ve tart?şmal?ym?ş. Günlerdir gazetesinde bağ?ra bağ?ra yaz?yor. Bir Allah'?n kulu da işte aç şuras? dediği de yok, susturan yok...

  Diyanette t?pk?, ayn? siyasi kadronun diğer elamanlar? gibi beyanatlar?yla bu din düşman? tak?m?n ekmeklerine yağ sürüyor...  KUR’AN’DA VAR MI, YOK MU?

  “Pek çok din bilgini, ilahiyat profesörü hatta aralar?nda Diyanet ?şleri’nden sorumlu Devlet Bakan? Mehmet Ayd?n’?n da bulunduğu pek çok politikac? bu emrin Kur’an’da bulunup bulunmad?ğ?n?n tart?şmal? olduğunu söylüyor.”


  Din ve şartlar?; ayetler, sureler tart?ş?lamaz değildir. 1500 y?l öncesinin Arabistan’?nda; giyim kuşam?n olmad?ğ?, yoksul halk?n tek bir “örtü”yü aile içinde paylaşarak kulland?ğ?, hukuk, kanun, kural yoksunluğunda kad?nlara ziynetleri ve cinsiyetleri nedeniyle sald?r?ld?ğ?, kad?n?n tüm haklar?n?n erkeğe bağl? olduğu bir ortamda adaleti, düzeni de sağlamak, insanlar? tehlikelerden de korumak için inmiş ayetler değişen, gelişen dünya şartlar?nda din bilginleri taraf?ndan yeniden tart?ş?l?yor ve yeniden yorumlanabiliyor.

  Belki Mail bombard?man?na tutmay? görev bilenleriniz ç?kar diye mailini de veriyorum bu gazetecinin...
  rmengi@gazetevatan.com  allah raz? olsun ah o bizim hamiyetli milletimiz bir deccal?n devrim harekat? sonunda bu hale geldik.hergeçen gün milletimiz nedendir bilnmez sap?t?yo

  allah sonumuzu hay?r etsin
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 03:36 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Pürheves eb_k - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  188

  Standart

  bılıyo musunuz.. basortusu bıze amerıkanın dayatması! ymıs... bunu soyleyenler de var.. Allah hepsıne akıl fıkır versın..

 3. #3
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Alıntı F?L?ST?N Nickli Üyeden Alıntı

  Kardeşler. Allah raz? olsun. Gönderdiğiniz / Gönderdiğimiz / Gönderilen mailler ses getiriyor. Bak?n kad?n bugün yazd?ğ? yaz?s?nda belirtmiş bunu.
  Şimdi s?rada 2. görev var. Birçok tefsir ile; ?slam Alimlerinin görüşüyle Nur ve Ahzap surelerinde ne kastediliyor bunu kad?na göndermek .....
  Buyrun bugünkü yaz?s?
  Diyanet sorumluluğa ortakt?r!
  Cuma günü başlad?ğ?m yaz?ya devam ediyorum. Ben “Kur’an’da saç? örtmekle ilgili bir emir nerede var” sorusunu (Nur ve Ahzab surelerini kastederek soruyorum sevgili okurlar, bunlar? yaz?p yaz?p bana göndermeyin lütfen) Ahmet Hakan’a daha önce 2 kez sordum; ortak bir röportajda ve televizyonda... Yine “ilkeler baz?nda” konuşabileceğini söyleyerek cevaplamad?.

  Eğer herkes kutsal? (hat?rlatal?m, burada “kutsal” olarak Kur’an’dan söz ediyoruz) kendine göre yorumlama hakk?na sahipse her konuda görüşü olan ve s?k s?k din, türban yazan Ahmet Hakan’?n bu sûrelerle ilgili olarak neden kendine göre bir yorumu yok (veya belirtmekten neden ?srarla kaç?n?yor?)

  Yok, çünkü din kitaplar?n?, herkesin kafas?na göre yorumlamas? mümkün değildir, olacak iş değildir. Dün de yazd?ğ?m gibi, ancak dini ve Arapçay? en iyi din alimlerinin yorumlar?n? inceleyerek doğru anlamaya çal?şabilirsiniz.

  Ki benim bütün yap?lmas?n? istediğim de bu... En iyi yorum hangisi ise bize oradan “bu emrin” gösterilmesi.

  Çok basit bir soru sordum; Nerede?

  Bu sorunun cevab? da Diyanet ?şleri taraf?ndan verilmelidir çünkü öğrenmek herkesin hakk?d?r.

  Kad?nlar?n öncelikle hakk?d?r çünkü “türban takan dindar, takmayan dindar değil”den başlay?p “takan namuslu takmayan ...”a varan bir dizi çağd?ş? ay?r?ma uğrayan onlar... Erkekler de öğrenmeli, çünkü kad?nlara türban bask?s? yapan da genellikle onlar. (Yaln?z “Nas?l Örtündüler” kitab?nda baz? kad?nlar?n da bu bask?y? görev gibi kap? kap? gezerek yapt?ğ? anlat?l?yor.)

  Türban bask?s? yaşamayan ve yapmayanlar ise dinin siyasete alet edildiği ve sonunda rejim haline getirildiği ülkelerdekine benzer şekilde, Erbakan’dan bu yana “kad?n/türban/tesettür” dinleyip duruyorlar.

  Sanki din, inanç bir tek “kad?n?n saç?n? örtmesine” endekslenebilirmiş gibi ne tarafa dönseniz bu konuyla burun buruna geliyor, dindar/dindar değil ay?r?mc?l?ğ?yla karş?laşarak haks?zl?ğa uğrad?ğ?n?z bir yana, yaşad?ğ?n?z ülkenin giderek Suudi Arabistan’a, ?ran’a, Afganistan’a benzediğini görerek ümitsizliğe kap?l?yorsunuz.

  Öğrenelim o zaman... Prof. Ali Bardakoğlu en iyi din alimlerini görevlendirsin ve bize söz konusu ayetleri kelime kelime aç?klayarak anlats?nlar.

  Örneğin Nur Suresi’nde “ay?p yerleri örtme” anlam?ndaki “ferclerini koruma”n?n nas?l tepeden t?rnağa tesettüre dönüştüğünü, türbana ve tesettüre dair kesin bir hüküm varsa nerede olduğunu, ayetlerin geliş nedenleriyle birlikte yorumlanmas? gerekip gerekmediğini, “kad?nlar gizledikleri ziynetleri bilinsin diye ayaklar?n? vurmas?nlar” sözüyle “ziynet”in aç?kça anlat?lm?ş olup olmad?ğ?n?, “söyle” ve “ey inananlar” hitaplar? aras?ndaki fark?, “h?mar”?n net kelime karş?l?ğ?n?n “başörtüsü” olup olmad?ğ?n? (ve Arapça’da başörtüsü için kullan?lan as?l isimleri) aç?klas?nlar.

  “Başörtüsü” olarak kullan?lsa bile “yakalar?n?n üstüne sals?nlar, ziynetlerini göstermesinler” in anlam?n?n nas?l “saçlar?n? kapats?nlar” haline dönüştürüldüğünü de...

  Ahzap Suresi’ndeki “cilbablar?n? üzerlerine sal?versinler. Bu onlar için daha uygundur” cümlesinde “cilbab”?n “d?ş elbise” olup olmad?ğ?n? ve “daha uygundur”un emir mi, tavsiye mi olduğunu anlats?nlar.

  Eğer emir ise Allah’?n resulünün “biat” eden kad?nlardan neden tesettür, başörtüsü şart? istemediğini de aç?klas?nlar.

  Çünkü bunlar anlaş?lmad?ğ?nda iş ?ran’daki gibi karaçarşafa, saç?n? gösteren kad?nlar?n k?rbaçlanmas?na kadar varabiliyor.

  Laik, yani “insanlar?n dini kendi özel alanlar? içinde yaşad?ğ?, devlet işlerine dinin kar?şt?r?lmad?ğ?” ülkelerde bile bir tek “türban” dan başlanarak harem-selâml?ğa, türbans?z olanlara sald?r?ya gelinebiliyor.

  Bu nedenle Diyanet’in önce Nur ve Ahzab surelerinin aç?klamas?, doğru yorumunu yapmas?, halk? ayd?nlatmas? mutlaka sağlanmal?d?r.

  Aksi takdirde “türban” üzerinden yap?lan siyasetin her üç günde bir işgal edilen gündemin, toplumda yarat?lan kutuplaşmalar?n ve değişen Türkiye görüntüsünün sorumluluğunu siyasetçiyle paylaşacaklar!

  Alıntı F?L?ST?N Nickli Üyeden Alıntı


  Yok, çünkü din kitaplar?n?, herkesin kafas?na göre yorumlamas? mümkün değildir, olacak iş değildir. Dün de yazd?ğ?m gibi, ancak dini ve Arapçay? en iyi din alimlerinin yorumlar?n? inceleyerek doğru anlamaya çal?şabilirsiniz.

  Ki benim bütün yap?lmas?n? istediğim de bu... En iyi yorum hangisi ise bize oradan “bu emrin” gösterilmesi.

  Çok basit bir soru sordum; Nerede?


  Valla kad?n çok güzel konuşmuş ağz?ndan bal daml?yor. Nerde... Hangisinde doğru... işte bunu anlatmak bana göre bizlere vazifedir. Bir çok insan?n anlayamad?ğ? "kuran?n yorumlanabilmesi" mevzusunu işte bu han?m çözmüş. Evet herkes yorumlayamaz. Her kafas?na esen hüküm veremez. Peki kim verecek? Tabii bu asra müceddid olarak gelen kişi... Han?mefendinin yaz?s?n? okurken, sorduğu sorulara Risale-i Nur'dan cevaplar alt yaz? şeklinde gözümün önünden geçiyordu Şunu anlayacaklar bir süre sonra: Bu as?rda, bu zaman?n meseleleri ve çözümleri Risale-i Nur'da vard?r. Bitti olay bu kadar. Bu anlaş?ld?ktan sonra kimse kafas?na göre yorum yap"a"mayacak.
  Ben şimdi bu han?ma bir mail at?yorum ve başvurmas? gereken merciyi bildiriyorum

  (Not: Filistin kardeşim yine yaz?n?n yay?nlanma tarihini, yazar?n? ve nerede yay?nland?ğ?n? yazmay? unuttun san?r?m Neyse inşallah bundan sonra unutmazs?n ne diyeyim )
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 03:37 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 4. #4
  Dost şakk_ı kader - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Manisa
  Mesajlar
  27

  Standart

  ben de serdengeçti kardeşin yazdığı cevabı çok merak ettim. bi mahsuru yoksa buraya da alabilir miyiz??
  hayat müsveddesiz yazılır...

 5. #5
  Pürheves meta - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Samsun
  Mesajlar
  154

  Standart

  Alıntı F?L?ST?N Nickli Üyeden Alıntı

  Serdengeçticim yukarda vard? ya... zaten yaz? da bugün diye başl?yor... tarih de yazar ad?da ç?km?ş oluyor...
  Bir de reklam yapmayal?m fazla bunlar?
  ********************************************
  Akl?ma gelmişken, bu yazara yazd?ğ?n cevab?n bir kopyas?n? da buraya gönderebilir misin?

  Gerçekten bu cevaplar çok etkili oluyor. ?şte her meselede bu şekilde organize, toplu, bilinçli hareket edersek iyi yönde bir değişimi başlatm?ş oluruz, katk?m?z olur...

  Bunlar çok önemli diye düşünüyorum......

  ben de serdengeçti kardeşin yazd?ğ? cevab? çok merak ettim. bi mahsuru yoksa buraya da alabilir miyiz??
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 03:39 ) değiştirilmiştir.
  Güzellerin güzel yüzlerinde güzelliği yaratan, elbette o güzelliğe müştakları da yaratır...

  BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ...

 6. #6
  Gayyur üstad - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  98

  Standart

  Alıntı F?L?ST?N Nickli Üyeden Alıntı


  hukuk, kanun, kural yoksunluğunda kad?nlara ziynetleri ve cinsiyetleri nedeniyle sald?r?ld?ğ?, kad?n?n tüm haklar?n?n erkeğe bağl? olduğu bir ortamda adaleti, düzeni de sağlamak, insanlar? tehlikelerden de korumak için inmiş ayetler değişen, gelişen dünya şartlar?nda din bilginleri taraf?ndan yeniden tart?ş?l?yor ve yeniden yorumlanabiliyor.
  1400 y?l öncesinin Arabistan?n? tasvir ediyor yazar burada. ?nsanl?ğ?n ona göre çağdaşl?ğ? bu dönemi nas?l tasvir edecek merak ediyorum. Sanki çok fark varm?ş gibi ...
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 03:39 ) değiştirilmiştir.
  umut ve inançla

 7. #7
  Gayyur EnVaR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  131

  Standart

  Esirden Tesettüre


  Yarat?l?ş kanunlar? çerçevesinde bakarsak; "tesettür"ün, varl?ğ?n özündeki gerçekliğin tezahürlerinden birisi olduğuna şahit oluruz. Asl?nda örtünme hakikati, Cenab-? Hakk'?n "Settar" isminin bütün varl?k alemini kuşatan tecellisidir. Zaten, Cenab-? Hakk'?n her isminin temel özelliği olan mutlakl?k, bunu gerekli k?lmaktad?r. Yani, her isim tek tek ve diğer isimlerle birlikte varl?ğ?n genelinde tecelli eder.
  Tesettür hakikati, esirden başlayarak varl?ğ?n bütün boyutlar?n? kuşatmaktad?r. Esir maddesi y?ld?zlar?, gezegenleri, dünyay?, insanlar?, hayvanlar alemini, bitkiler alemini, organik yap?lar?, molekülleri ve zerreleri latif bir yorgan gibi örtmektedir. Çekirdeği çevreleyen elektron bulutunda, hücrenin zar?nda, ağac?n kabuğunda, hayvanlar?n türlerine göre farkl?l?k arzeden derilerinde, postlar?nda, insanlar?n ciltlerinde ve gezegenlerin atmosferlerinde hep bir gizleme, örtme ve koruma hakikati vard?r. Bütün bunlar tesettürün ne denli kuşat?c?, geniş ve yayg?n olduğunu göstermektedir.
  Bediüzzaman Said Nursi, tesettürü bu temel kanun çerçevesinde ele alarak inceler. Yirmi Dördüncü Lem'a'da tesettür konusunu işlerken, konunun merkezine f?triliği yerleştirerek, tesettürü varl?ğ?n genel ahengi içinde insan?n da uymas? gereken bir kanun olarak ele al?r. Yani, yarat?l?şa, eşyan?n genel işleyişindeki normallik alg?s?na, vicdan?n sesine, doğruluğunda insanl?ğ?n ittifak ettiği değerlere ve ahlaka uygunluk meselesine at?fta bulunur. Tesettür davran?ş?n?n psikodinamik altyap?s?na inildiğinde korku, utanma, korunma, gizlenme, bak?şlardan uzak kalma gibi f?tri hallerin bulunduğuna dikkat çekilir.
  Yirmi Dördüncü Lem'a'da, tesettür hakikatinin bu f?tri boyutuna dört hikmet çerçevesinde dikkat çekilir. "Birinci Hikmet", kad?nlar?n zerafet ve nezaketinin korunabilmesinin tesettürü gerektirdiği hususudur. "?kinci Hikmet", örtünmenin psikodinamik zemininde yer alan k?skanma duygusu ile ilgilidir. "Üçüncü Hikmet" güven duygusu için örtünmenin gerekliliği konusu üzerine kurulmuştur. "Dördüncü Hikmet"de ise, aile müessesesinin korunabilmesi için tesettürün gerekliliğine dikkat çekilir.1
  Gizli bir hazine olan "Esma"n?n, tecellileri müşahede edildikçe varl?ğ?n özündeki tesettür hakikati görünür. Yirmi Beşinci Söz'de "Kur'an nedir, tarifi nas?ld?r?" sorusunun cevab? verilirken "... zeminde ve gökte gizli esma-i ?lahiyenin manevi hazinelerinin keşşaf?; sutur-u hadisat?n alt?nda muzmer hakaik?n miftah?; ve alem-i şehadette alem-i gayb?n lisan?..."2 şeklindeki ibareler varl?k ile gizlilik aras?ndaki ilgiyi kuran bir nitelik taş?r. Gizlilik, örtme ve saklama varl?ğ?n temelinde esma-i ?lahiyenin eşya gerisinde ve olaylar?n arkas?nda gizlenmesi ile başlamaktad?r. Yani eşyan?n özünde işleyen tesettür hakikati, vahdetten kesrete/teklikten çokluğa doğru varl?ğ?n her safhas?nda işleyen bir hali gösterir. Esirin gerisinde gizlenmiş hakikatler varl?k ad? alt?nda aç?ğa ç?karken, her safhada bu hakikatten bir numune vard?r. Yaln?zca bize görünen k?s?mda işleyen tesettür hakikati, hayal, misal, ruhlar, gayb gibi farkl? alemlerde de değişik şekillerde tezahür ediyor olmal?d?r.
  Diğer taraftan, varl?k aleminin en şereflisi ve alemlerin Rabbi'nin, "habibim" hitab?na mazhar olan Hazret-i Muhammed'e (a.s.m.), Kelam-? Ezeli'de, "Ey örtünüp bürünen (Resulüm)!"3 ve "Ey bürünüp sar?nan (Resulüm)!"4 şeklinde hitapta bulunulmas?, varl?ğ?n en güzel meyvesi ile örtü aras?ndaki ilişkiye işaret eder.
  Yine, ezeli kelam?n bizlere hitab?nda, "Ey Ademoğullar?! Size ay?p yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise yaratt?k. Takva elbisesi... ?şte o daha hay?rl?d?r. Bunlar Allah'?n ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt al?rlar (diye onlar? indirdi)."5 cümleleri varl?ğ?m?z?n özünde var olan tesettür hakikatine bir delil kabul edilebilir. Üstelik, burada erkek kad?n bütün insanl?ğa hitap edilmekte ve insanl?ğ?n en hay?rl? elbisesinin takva elbisesi olduğuna işaret edilmektedir. ?nsan?n özünde var olan korku, utanma, gizlenme gibi duygular?n tesettür hakikati ve bu hakikatin de takva ile bağlant?s? ortaya ç?kmaktad?r. Yine tesettür ya da örtünme hakikatinin varl?k alemine yans?mas?, ?lahi kelamda şu ifadelerle yer al?r: "Allah yaratt?klar?ndan sizin için gölgeler yapt?. Dağlardan da sizin için bar?naklar yaratt?. Sizi s?caktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak z?rhlar yaratt?. ?şte, böylece Allah, Müslüman olman?z için üzerinize nimetini tamaml?yor."6 Burada ard? ard?na s?ralanan hakikatler coğrafi alanlardan ferdi plana koruma ve korunma gerçeği ile tesettür bağlant?s?n? ortaya koymaktad?r.
  ?nsan psikolojisindeki suçluluk duygusu ve buna karş?l?k örtünme refleksi ile ilgili Kur'an-? Azimüşşan'da şu müjdeli cümleler yer almaktad?r: "Ey iman edenler! Eğer Allah'tan korkarsan?z O, size iyi ile kötüyü ay?rtedecek bir anlay?ş verir, suçlar?n?z? örter ve sizi bağ?şlar. Çünkü, Allah büyük bir lütuf sahibidir."7 Yine, varl?ğ?n en temel gerçekliklerinden birinin örtü ve örtünmek olduğu şu ayetin ifadelerinde görülür: "Sizin için geceyi örtü, uykuyu istirahat k?lan, gündüzü de dağ?l?p çal?şma (zaman?) yapan, O'dur."8 Ayn? örtünme ve örtme hakikatine, varl?ğ?n genelinden ulaşan bir mana ile ezeli kelamda şu işaret bulunmaktad?r: "Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri alt? günde yaratan, sonra Arş'a istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalay?p duran gündüze bürüyüp örten; güneşi, ay? ve y?ld?zlar? emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah't?r. Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir!"9 Alemin genelinden örtünmeye olan bu işaret yine yeryüzünden ve gördüğümüz alemden de ayn? hakikate ulaşt?ran bir mana bütünlüğü de yine bir ayette şu mealle yer almaktad?r. "Yeri döşeyen, onda oturakl? dağlar ve ?rmaklar yaratan ve orada bütün meyveleri çifter çifter yaratan O'dur. Geceyi de gündüzün üzerine O örtüyor. Şüphesiz bütün bunlarda düşünen bir toplum için ibretler vard?r."10
  Modern insan?n en temel problemlerinden biri s?n?rl? varl?k alg?s?yla, eşyay? dar kal?plar ve s?n?rl? zamanlar içinde alg?lamas?d?r. Pozitivist ve determinist bak?ş aç?lar?n?n şekillendirdiği zihinler, varl?k aleminin genel ahengini, bütünlüğünü, her şeyin her şeyle ya da bir şeyin her şeyle irtibat?n? alg?lamakta s?k?nt?lar yaş?yorlar. Oysa, varl?k aleminde muhteşem bir ahenk, sars?lmaz bir birliktelik ve eşyay? derinden etkileyen bir bütünlük vard?r. Bilimin geldiği yeni noktada, her an yeniden yarat?lan varl?k tablolar? ve her şeyin her şeyle irtibatl? olduğu bir varl?k tablosu ortaya ç?k?yor. Zerreler aleminde adeta bir telepati var; bir zerre ?ş?k h?z?ndan daha yüksek süratle, varl?k aleminin bütün zerrelerinden haberdar oluyor. Ve onun konumu diğer tüm zerrelere ulaş?yor. Her şey her şeyle irtibatl?. Kelebek etkisi denilen, burada kanat ç?rpan bir kelebeğin oluşturduğu küçük hava ak?m?n?n, okyanuslarda f?rt?nalara dönüşmesi, olay?n makro boyuta yans?mas?n? anlat?yor. Bu tablo içinde, maddenin derinliklerinden alemimize yans?yan çok manalar vard?r. Dar bak?ş, yaln?zca maddi alanla s?n?rl? alg?lar bu manalar? ve derin mesajlar? gizliyor; insanlar?n maddi alemde siyasi bak?şlara hapsolmuş olarak yaşamas?na neden oluyor. Her şey siyasi kayg?lar ve menfaat çat?şmalar? ile alg?lanmaya çal?ş?l?rken, bütün alemi "inleten" ahenk gizleniyor. Oysa, bütün alem bir orkestra misali, esmay? terennüm eden muhteşem besteyi birlikte, iç içe, hep bir ağ?zdan dile getiriyorlar. Tek enstrümanla bütün aras?ndaki, enstrüman?n bütüne katk?s?n? ve bütünden enstrümana yans?yan besteyi fark edemediğinizde nağmelerin ve bestelerin anlam?n? çözemezsiniz. Bu yönüyle varl?ğ?n hep teklik ve bütünlük içinde ele al?nmas? vahidiyet içinde ehadiyet gözetilerek anlamland?r?lmas? gerekmektedir.
  Cenab-? Hakk'?n her ismi gibi "Settar" ismi de, alemin farkl? unsurlar?nda ve bütününde ifade edilen bir nağmedir. "Ya Settar, Ya Settar!" bazen varl?ğ?n o andaki yarat?l?ş?nda, yokluk örtüsünden s?yr?l?p varl?ğa geçişinde, bazen hücre zar?ndan, bazen bitkinin kabuğundan, bazen hayvan?n postundan ya da derisinden, bazen gündüzün gecesinden, bazen dünyan?n atmosferinden yans?r. Sosyal hayatta giyinme gerçeği ile tekstilden; bar?nma, s?ğ?nma gerçeği ile mimariden yans?yan bir nağmedir. Bu yönüyle bak?ld?ğ?nda varl?ğ?n ta derinliklerinden binlerce tenteneli perdeyi aşarak gözümüze ulaşan kimi zaman giyilen elbise, kimi zaman s?ğ?n?lan bar?nak, kimi zaman örtülen baş şeklinde alemimize yans?yan bir tesettür hakikati varl?ğ? kuşatan bir "Settar" gözleriz.
  Giyilen elbisenin, meyvedeki kabuğun ve iffet sembolü genç k?z?n baş?ndaki örtünün, hep ayn? hakikatin farkl? şekillerini ifade ettiği bir alemde, hakikat çok daha belirgin alg?lanacakt?r.
  Giyinen, korunan, k?skan?lan her şey, ayn? kuşat?c? hakikatten nurunu almakta, bütünlük içinde "Settar" güneşinin alemde temsilcisi ve tecelligah? olmaktad?r. Bu nazarla bakt?ğ?n?z bir alemde; mimaride, tekstilde, teknolojide ve hayat?n her an?nda ve her yerinde muhatap olduğunuz bir hakikat gözlerinizden ruhunuzun ta derinliklerine s?zar ve orada size çok yak?n, iliklerinizi ?s?tan, ruhunuzu ondan bir parça gibi hissettiğiniz Şems-i Ezeli'yi "Settar" şeklinde alg?lars?n?z. Bütün benliğinizi saran bir muhabbet, farkl? bir s?cakl?k ruhunuzu sarar. ?şte, f?trat?n?z?n sesi ile alemin f?triliğinin buluştuğu nokta, kendinizi bulduğunuz an budur.
  Başlar?n? örten han?m kardeşlerimiz bilmelidirler ki, o örtü sadece bir metrelik bir bez parças? değildir. Adeta, alemin bütününde yank?lanan müthiş hakikatin bir parças? niteliğindedir. Başlar?ndaki örtüyü bu varl?k ve kulluk gururu ile taş?mal?d?rlar. Arkalar?nda tek atomdan alt? günde dünyay? halk eden, dünyay?, dağlar?, sosyal hayat? ve bütün bu düzen içinde geceyi gündüze örtü haline getiren Kadir-i Küll-i şey'in gücünü hep hissetmeli ve yaln?zl?ğa, hüsrana, üzüntüye düşüp gevşememelidirler. Çünkü, hem benlikleri hem örtüleri hem de samimi f?tratlar? "zübde-i alem"dir. ?nsanl?k ve varl?k tarihi boyunca hiçbir zaman zalimlerin, azg?nlar?n, dalalette gidenlerin ve maddi gücün k?s?k sesi; f?trat?n, varl?ğ?n ve hakikatin gür sesi karş?s?nda gerçek anlamda duyulmam?şt?r. Bundan sonra da duyulmayacakt?r. Garip, hazin, yaln?z, çaresiz, ümitsiz olduğunuzu alg?lad?ğ?n?z anlarda gerekli olan şey inanc?n üstünlüğünü hat?rlamak ve buna yürekten inanmakt?r. Size zerreleriniz ve hücreleriniz kadar yak?n her an yan?n?zda olan ezeli kelam?n şu muhteşem manalar? benliğinizde ve ruhunuzun derinliklerinde hep yank?lans?n: "Gevşemeyin ve üzülmeyin, inan?yorsan?z üstün gelecek olan sizsiniz."11
  Dipnotlar
  1. Bediüzzaman Said Nursi, Lem'alar, 24. Lem'a, Yeni Asya Neşriyat, ?stanbul 2001,
  s. 255-258.
  2. Bediüzzaman Said Nursi, Sözler, 25. Söz, Yeni Asya Neşriyat, ?stanbul 2001, s. 331.
  3. Müzzemmil Suresi, 73/1
  4. Müddessir Suresi, 74/1
  5. A'raf Suresi, 7/26
  6. Nahl Suresi, 16/81
  7. En'am Suresi, 8/29
  8. Furkan Suresi, 25/47
  9. Araf Suresi, 7/54
  10. Ra'd Suresi, 13/3
  11. Âl-i ?mran Suresi, 3/139
  Hakan Yalman
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 03:40 ) değiştirilmiştir.
  Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Icindeki Kuleleri Devir!!
  By hak_yol_islam in forum Edebiyat
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16.11.08, 21:46
 2. Garip Bir Devir...!
  By gül_bahçesi in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 26.08.08, 12:38
 3. Bir Devir Kapanırken...
  By SeRDeNGeCTi in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 04.05.07, 15:44
 4. İki Devir, Bir İnsan
  By ademyakup in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 24.11.06, 10:48

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0