+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Başörtüsü ve İrtica

 1. #1
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Alıntı filistin Nickli Üyeden Alıntı
  Sürekli gündemde kalmas? gereken bir yaz?..
  Seçimlerden önce bir daha gündeme getirmek akl?ma gelir inşallah
  veya oy verirken hat?rlar?z...

  ****************************************

  Üniversiteler aç?l?rken, başörtüsü yasağ? yine gündeme geldi. Y?llard?r süren yasak, bu sene üniversiteyi kazanan k?zlar?m?z?n önüne çeşitli bahanelerle eğitime engel oluyor.

  Kap?lar?n önünde kurulan ikna odalar? çal?şt?r?lmaya başlad? bile. Bin bir güçlükle okuyup üniversiteyi kazanan gençler, s?rf başörtülü olduklar? için okulun kap?s?ndan dahi içeri sokulmuyor.

  Bunun son örneğini Kahramanmaraş Sütçü ?mam Üniversitesi ?ktisat Fakültesini kazanan Şeyma Türkan’?n baş?na gelenlerde gördük. Frans?zlara karş? başörtüsü ve ?slâmî değerleri savunmak için mücadele veren Sütçü ?mam’?n ismini taş?yan bir üniversitede yaşanan olaylar, tam ibret vesikas?…

  Tâ Ankara’dan babas? eğitimci Şemsettin Türkan’la birlikte Kahramanmaraş’a giden Şeyma, başörtüsü ile kay?t kabul edilmeyeceğini bildiği için, peruk takarak kayd?n? yapt?rmak istedi. Ancak yasakç? zihniyet (hadi diyelim kanunsuz başörtüsü yasağ?n? uyguluyor) perukla kay?t yap?lmas?na dahi izin vermedi.

  Bunun üzerine Şemsettin Türkan, Rektör Prof. Dr. Nafi Beytorun’la görüşmek istedi, ama ulaşamad?. Şemsettin Bey, daha sonra Öğrenci ?şleri Başkan? ile görüşmek istediğini söyledi, odas?na dahi giremedi. Bu sefer “harç” için yat?rd?klar? 448 YTL’yi nas?l alacaklar?n? sormaya gittiklerinde, kendilerine bu paran?n iade edilmeyeceği bildirildi. Şeyma üzüntülü bir şekilde, “Sürekli önümüz kesiliyor. Perukla dahi alm?yorlar. Yaşad?ğ?m?z olay? vicdanlara havale ediyorum” diyerek oradan ayr?ld?.

  Şemsettin Türkan konuyla ilgili görüşlerini aç?klarken, “25 y?l memurluk yapt?m. Devlete hizmet etmiş birisi olarak gördüğümüz bu muamele, bizi son derece üzdü. Olay? kamuoyunun vicdan?na b?rak?yorum” diyor.

  Şeyma ve babas? Şemsettin Türkan kayd?n? yapt?ramadan, Ankara’ya dönmek zorunda kald?. Şimdi konuyu A?HM’e taş?maya haz?rlan?yorlar.

  Şeyma Türkan, bu sene kanunsuz başörtüsü yasağ?na maruz kalacak ne ilk, ne de tek mağdur olacak. Bu işe köklü çözüm getirilmediği sürece, bu mağduriyetler, k?rg?nl?klar, üzüntüler sürüp gidecek…

  Çünkü, yasakç?lar, art?k peruğa dahi tahammül göstermiyorlar…

  Peki iktidara gelmeden önce “namus borcumuzdur bu yasağ? kald?racağ?z” diyen hükümet ne yap?yor?


  Hiçbir şey… Avrupa Birliği başörtüsü meselesinin çözülmesi gerektiğini söylüyor, ama hükümet bu konuyu ağz?na dahi alm?yor, alam?yor. Çözüm yolunda her hangi bir ad?m atm?yor…
  * * *

  Sözümüzün buras?nda Devlet Bakan? ve Başbakan Yard?mc?s? Mehmet Ali Şahin’in geçen günlerde ?zmir’in Buca ilçesinde, Buca Müftülüğü hizmet binas?n?n aç?l?ş töreninde yapt?ğ? konuşmadaki, “bu ülkede irtica tehdidi de vard?r” sözünü hat?rlatmak istiyorum.

  Bakan Şahin müftülüğün aç?l?ş?nda şöyle demişti:


  “Bölücülük tehlikesi, tehdidi vard?r... Y?llard?r mücadele ediyoruz. Belki içinizde yad?rgayanlar olacakt?r; bu ülkede irtica tehdidi de vard?r.

  ?rtica nedir? Dini anlamda söylüyorum; dinde olmad?ğ? halde bir şeyi dindenmiş gibi ona inanmak ve onunla ilgili bir tak?m yanl?şl?klar yap?p dine mal etmek gibi...

  Eğer bir ülkede muskac?lar, medyumlar, falc?lar, en çok para kazanan insanlar s?n?f?na girmişse, bu ülkede dinî irtica vard?r…”
  ?rtica, kelime anlam? itibariyle “Gericilik, geriye dönme, her türlü yeniliğe karş? ç?karak eskiyi muhafaza etme” gibi mânâlara geliyor.

  Peki burada gericilik yapan kimdir? Eskiyi muhafaza etmek isteyen kimdir? Buna bakmak lâz?m değil mi?

  ?rtica?n panzehirini de göstermiş bakan, “?rtica?n panzehiri, iyi bir din eğitimidir” demiş.


  Çok yerinde bir tesbit… Ancak iyi bir dinî eğitim almak isteyen başörtülü bir insan, ilahiyat fakültesine dahi başörtüsü ile giremezse, bunu nas?l yapacak?

  ?yi bir eğitim almak isteyen birisi, peruk tak?p okumak istese nerede eğitim alacak? Bu sorulara da cevap verilmesi gerekmez mi?
  Birde Bakan Şahin’in birkaç ay önce söylediği,


  “Türkiye’de türban yasağ?n? sorun olarak görenlerin oran? yüzde 1.5’tur” dememiş miydi?

  Başka bir başbakan yard?mc?s? Abdullatif Şener, “?l ve ilçe kongrelerini geziyorum, hiç kimse bana ‘şu türban sorununu çözün’ diye bir talepte bulunmad?” dememiş miydi?
  ?şte size başörtüsü sorununa bir örnek…

  Görünen o ki, önümüzdeki günlerde bu ve benzeri olaylar önümüze ç?kacak. “Başörtüsü sorunu yok” diyenler, okullar?n önüne gitsinler, s?k?nt?lar? gözleri ile görsünler.

  Kendileri gidemiyorsa, dan?şmalar?n? göndersinler… Göreceklerdir ki, Türkiye’de bir başörtüsü sorunu vard?r. Ve bu sorunu çözmek de iktidar olarak onlar?n görevidir.

  Çünkü bu mesele milletin meselesidir. Milletin meselesini çözecek ise hükümettir…


  Mehmet Kara / Yeni Asya
  evet gerçekten gündemde tutulmas? gereken bir yaz?.birileri bunu görmezden gelmek istesede Türkiye'de "başörtüsü sorunu" vard?r. başörtülüler okullar?na al?n?ncaya kadar da sorun olmaya devam edecek.millet olarak herşeyi yanl?ş anlad?ğ?m?z gibi "tevekkül" ü de yanl?ş anlad?ğ?m?z? düşünüyorum.kim nereye çekerse oraya gidiyoruz.gerektiği yerde "demokratik tepkimizi" millet olarak göstermeliyiz.çünkü halk kabullendikçe onlar bir aşama daha üzerimize var?yorlar.
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 18:48 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 2. #2
  Pürheves sliha87 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Denizli
  Mesajlar
  264

  Standart

  Alıntı F?L?ST?N Nickli Üyeden Alıntı

  Daha önce bir f?kra yay?nlanm?şt? forumda. Özetle şöyle diyordu orda : Bir kad?n her piyango çekilişinde Allah'a yalvar?rm?ş kendisine ç?kmas? için, sonunda gene tam yalvar?rken, semadan şöyle bir ses gelmiş : "?yi güzel ç?kmas? için dua ediorsun da, önce bilet alsana"
  Bizim başörtüsündeki tavr?m?z da buna benziyor zaten. Ateş düştüğü yeri yak?yor. Üniversite kap?s?ndan al?nmayan kendi çocuğun k?z kardeşin bac?n olmay?nca bana ne diyorsun.
  Sincirildikçe sindiriliyoruz.
  Diyorum ben, bu komik dayatmalar?n sonucu bir gün şuraya varacak : "Bir kad?n evinde de baş örtüsü takamaz. Çünkü baş örtüsü takmakla çocuğuna ev halk?na propaganda yapm?ş olur. O çocuk laik TC'nin vatandaş?d?r ve annenin çocuğunun beynini y?kamaya hakk? yoktur."


  Başka bir başbakan yard?mc?s? Abdullatif Şener, “?l ve ilçe kongrelerini geziyorum, hiç kimse bana ‘şu türban sorununu çözün’ diye bir talepte bulunmad?” dememiş miydi?


  anlaş?lan baz?lar? bizi umursam?yor....
  sorunlar?m?z? sorun olarak görmüyor...
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 18:49 ) değiştirilmiştir.
  Hiç kimseyi bildiğinin ötesinde yargılayamazsın ve bildiğin ne kadar da az...halil cibran

 3. #3
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Alıntı F?L?ST?N Nickli Üyeden Alıntı
  Görünen o ki işin tad?n? kaç?rm?ş durumda siyasiler...
  Kendilerinin "yobaz, gerici olmad?klar?n?" "laik" olduklar?n? "elit" kesime ispat etmek için dinden vermeyecekleri taviz yok gibi... Yalakal?ğ?n bu kadar?na da pes doğrusu...

  Ustad gibi 5 tane adam olsa bu ülkeye şu an ....

  Hiç taviz vermeyecek kadar davas?na güvenen ....

  Gümbür gümbür diyecek ki : "Bu sar?k bu başla ç?kar"

  "Evet Şeriat'a bin ruhum olsa feda.."

  Nerde... Ne gezer...

  Şimdikiler kompleksli müslüman ... Utan?yor müslümanl?ğ?ndan, adeta s?k?la s?k?la yaş?yor, gerektiğinde müslümanlar?n aleyhine bile konuşuyor...

  Ac?s?n? derdini çekmeden müslümanl?k oluyorsa....


  bediüzzaman hazretleri yine çok güzel söylemiş:

  "Aç canavara karş? tahabbüb, merhametini değil, iştahas?n? açar. Hem de diş ve t?rnağ?n?n kiras?n? da ister. "
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 18:50 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 4. #4
  Pürheves eb_k - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  188

  Standart

  Alıntı F?L?ST?N Nickli Üyeden Alıntı

  Allah raz? olsun !
  Cuk diye oturmuş...

  baslar?n? deve kusu g?b? kuma m? gomuyorlar ned?r? nas? sorun yok? nas? bu kadar gormezden geleb?l?yorlar anlam?yorum.. sorun oldugunu b?z?m magdur oldugumuzu onlara daha nas? anlatab?l?r?z? her part? ?kt?dara gelmeden once basortusunu kullan?yor, sonra ?kt?dara gel?nce duyur ses?n? duyurab?l?rsen.. h?c b?r? oyu haketm?yo.. h?c b?r?..
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 18:50 ) değiştirilmiştir.

 5. #5
  Pürheves busra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  282

  Standart

  Çünki insanları nasıl kandırabiliceklerini çok ii biliyorlar...onları en zayıf noktalarından vuruyorlar...
  Mutluluğun gizi dünyanın bütün harikalarını görmektir,ama Kaşıktaki İki Damla Yağı Unutmadan...

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. İrtica Elden Gidiyor
  By muhakkik in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 30.06.08, 22:52
 2. İrtica Hikayesi
  By SeRDeNGeCTi in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 16.05.08, 13:25
 3. Otobüste İrtica!
  By hasandemir in forum Gündem
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16.09.07, 10:29
 4. İrtica
  By aşur in forum Gündem
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 13.10.06, 08:07

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0