+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 10

Konu: Fidel Castro, Komünist Devriminde Atatürk'ü Örnek Almış!

 1. #1
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  33
  Mesajlar
  5.901

  Standart Fidel Castro, Komünist Devriminde Atatürk'ü Örnek Almış!  "DevrimciKemal Atatürk, bizim esin kaynağımız oldu. 1919'da Anadolu'dan emperyalistleri atmak için, Bandırma gemisiyle Samsun'a çıktı. Büyük bir zafer kazandı. Biz de tam 40 yıl sonra, ülkemizden faşistleri kovmak için Granma gemisiyle Havana'ya çıktık. Biz de zaferle kucaklaştık." Atatürk'e hayranlığını işte bu sözlerle dile getirdi Fidel Castro. İstanbul, 1996'da Habitat Zirvesi'nin konuğu olarak Küba lideri Castro'yu ağırladığında medyanın gözü onun üstündeydi.

  "BAŞKASINI ARAMAYIN"
  Atatürk posterinin önünde basın toplantısı düzenleyen Castro, Atatürk'e, Boğaz'a ve Ayasofya Müzesi'ne hayranlığını dile getirdi; bir de tabii ki Türk konukseverliğine. Türkiye'den tespih, baston, kilim ile Mevlana'nın Mesnevi kitabını satın aldı. Daha sonra kendisini ziyaret eden Türk heyetine yine Atatürk'e duyduğu hisleri dile getirdi: "Ben de devrim gerçekleştirdim. Ama Atatürk'ün yaptıklarını yapamazdım. Türkler sağdan sola doğru yazarken Harf Devrimi ile tam tersi yönde yazmaya başladı. Kıyafet Devrimi ve Medeni Kanun'la kadınlara getirilen statü çok önemliydi. Ona ve devrimlerine hayranım. Kendinize başka bir önder aramayın."

  Sabah
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 2. #2
  Ehil Üye alanyali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Alanya
  Mesajlar
  2.491

  Standart

  inşaallah götürdüğü Mesnevi kitab?n? okur da, kalbinde bir şeyler k?p?rdan?r..


  cehennem ağzını açmış, bekliyor; cennet ise ağuş-u nazdaranesini açmış, gözlüyor.

 3. #3
  Yasaklı Üye beklenen12 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  bingöl
  Yaş
  35
  Mesajlar
  718

  Standart

  fidel devrin son adamı iyisiyle kötüsüyle hatasıyla doğrusuyla artık belkide inanmadığı belki de inanıpta söylemeye cesaret edemediği allahına yaratıcısına gidiyor artık ne diyeyim yolun açık olsun fidel

 4. #4
  Gayyur Rainboy44 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar
  98

  Standart

  Hocam, iyi de 1996'daki olay ziyaret neden şimdi gündemde? Bildiğim kadar?yla KÜBA ve VENEZÜELLA'n?n gidişat? iyi..

  Yine bildiğim kadar?yla Castro.. Amerikan işgaline, cinayetlerine ve sömürüsüne karş? durmak istemiş.. ve Rusya'n?n tek Amerikan düzenine karş? durduğunu görmüş.. ve ilgisi olmad?ğ? halde Komünizme inanm?ş.. ve bu fikirle örgütler kurmuş ve Amerikan?n kirli elini ülkesinden çekmiştir.. Ama ne yaz?k ki, bir bat?l gitmiş, yerini başka bir bat?l alm?şt?r.. Ancak Hakk gelince butlan (tüm bat?llar) zail (yok) olur.. Başka değil..
  ve Castro, Rusya'n?n münaf?k (Amerikan karş?t? görünen ama asl?nda tam tersi olan bir) politikas?n?n kurbanlar? aras?nda yerini alm?şt?r.. Mazlumun hakk?n? zalimden ancak SOSYAL?ZM alabilir düşüncesindedir.. Ama halbuki, ?slam hakiki adaleti temin edebilir ve hakl?ya hakk?n?, haks?za tam cezas?n? verebilir.. Allah'?n dini tam-mutlak adaleti getirebilir.. Zira Allah't?r Adil olan..

  Keşke, bu mazlumlar (ezilen ve sömürülenler) ve yal?nayakl?lar, ?slam'?n öğretisini bilselerdi de başka yanl?şlara sapmasalard?.. Üstad Said Nursî (r.a) buyuruyor;
  "..Devletler, milletler muharebesi, tabakat-? beşer muharebesine terk-i mevkî ediyor. Zîra, beşer esir olmak istemediği gibi, ecîr olmak da istemez.."

  Yani, Devletler ve Dinler savaş? yerini sosyal s?n?flar savaş?na b?rakacak..
  Devletler birbirleriyle değil, halklar üst tabaka olan yöneticileriyle savaşacak.. K?sacas? Devrimler olacak.. Evet, gördük ve görüyoruz.. Sudan, ?ran, Küba ve şimdi Somali.. ve bu halklar ülke yönetimlerini ellerine geçirince sömürü ülkeleriyle savaşacaklar..

  ve Üstad Hazretleri, cidal ile dünyada Yüzde Yirmi insan?n Yüzde Sekseni sömürdüğünü defalarca zikretmiş.. ve Müslümanlar?n Mazlumlarla-Ezilenlerle-Sömürülenlerle, emperyalistlere-sömürgelere karş? işbirliği yapmalar?n? söylemiştir.. Şöyle ki;

  "...bu medeniyet-i haz?ra, beşerin yüzde seksenini meşakkate, şekavete (zorluğa-darl?ğa-k?tl?ğa) atm?ş, onunu mümevveh saadete (mutluluğa ve refaha) ç?karm?ş, diğer onu da beyne beyne (ortalar?nda) b?rakm?ş. Saadet (as?l mutluluk) odur ki, külle, ya eksere (bütüne, ya da çoğunluğa) saadet ola. Bu ise, ekall-i kalîlindir ki; nev-i beşere rahmet olan Kur'an, ancak umûmun, laakal ekseriyetin saadetini tazammun eden bir medeniyeti kabul eder...

  .../...

  ...biz mağlûbiyetle ikinci cereyana tak?ld?k ki, mazlumlar?n (ezilen yal?n ayakl?lar?n) ve cumhûrun (halk?n) cereyan?d?r; başkalar?ndan yüzde seksen fakir ve mazlumsa, ?slamdan doksan belki doksan beştir.Alem-i ?slam şu ikinci cereyana (mazlumlar?n cereyan?na) karş? lakayd (ilgisiz) veya muar?z kalmakla hem istinads?z, hem bütün emeğini heder, hem onun istilas?yla istihaleye maruz kalmaktansa, ak?lane davran?p, onu (ezilenlerin cereyan?n?) ?slamî bir tarza çevirip, kendine hadim (hizmetçi) k?lmakt?r. Zîra, düşman?n düşman?, düşman kald?kça dosttur; nas?l ki düşman?n dostu, dost kald?kça düşmand?r...

  .../...

  ..Şark husûmeti (ortadoğu halklar?n?n düşmanl?ğ?) ?slam inkişaf?n? boğuyordu; zail (yok) oldu ve olmal?. Garb husûmeti (Bat? - Emperyalizm düşmal?ğ? ise), ?slam?n ittihad?na, uhuvvetin inkişaf?na en müessir sebeptir, bakî (sonsuz) kalmal?..."

  Parantezlerimi maruz görün.. Yanl?ş yapabilirim..
  Ama genelde anlad?ğ?m o ki.. Üstad Emperyalizm (Bat?-Amerika) karş?tlar?n? ?slami tarza çevirmekle (onlara benzemeden.. onlar? bize enzeterek..) işbirliğini öğütlüyor.. Ki zaten ezilenler de işbirliği ister.. ?şte Castro zalimin karş?s?nda Rusya'y? görmüş.. Bu yüzden onlara sar?lm?ş.. ?şin asl?n? bilseydi, ?slam?n ve Müslümanlar?n as?l sömürü karş?tlar? olduğunu anlasayd? bunu yapmazd?.. Ama ne yaz?k ki, ?slam Ülkelerinin hiçbiri o devirde Amerika'ya karş? durmam?ş, meydan okumam?şt?r.. Yap?lsayd? Castro ve diğer ezilenler gerçek adresini bulurdu..
  Bu arada yanl?ş anlaş?lmas?n, hiçbir Müslüman halk demiyorum.. Hiçbir Müslüman Yönetim Amerika'ya karş? durmam?şt?r.. Bu yüzden sloganlar?m?z işitilince; "Hani Nerede? Sizin düşünceniz ÜTOPYA!.." denmiştir..

  Ama, şükür ki son dönem Lübnan, ?ran ve Sudan gibi Müslüman ülkelerde devlet baz?nda sömürü düzenlerine karş?tl?k var.. ?ran, ?srail'in haritadan silineceğini müjdeledi.. ve 2 milyonluk Kudüs Ordusu kurdu.. Lübnan, ?srail'e dersini verdi.. Irak halk? Amerika'ya karş? koydu.. ve ezilenler inşaAllah böylelikle adreslerini bulacaklar..

  ve haberleri takip ettiğim kadar?yla buluyorlar da.. Zaman?nda Amerika'n?n darbe yap?p devirmek istediği ama başar?l? olamad?ğ? Venezüella lideri Chavez'in ?slam ülkeleriyle işbirliği.. AhmediNecad'?n hasta Castro'yu ziyareti ve "Sen Amerika'n?n y?k?l?ş?n? görmeden ölmeyeceksin ?nşaAllah.." demesi.. ve Petrol zengini bir ülke olan Venezüella'n?n ?ran'?n petrolde dolar kullan?m?n? iptal etme önerisini kabul etmesi gibi gelişmeler..

  Allah'a şükür.. ?nşaAllah ezilenler, ezilenlerin çoğunluğunu oluşturan Müslümanlar?n saf?na kat?l?rlar.. Selametle..
  Konu Rainboy44 tarafından (21.02.08 Saat 16:10 ) değiştirilmiştir.

 5. #5
  Gayyur Rainboy44 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar
  98

  Standart

  ?şte örnek niteliğinde bir video.. Özetle, Venezüella lideri Hugo Chavez, Amerika'ya neden Irak'? işgal ettiğini soruyor.. Televizyonda Amerikan askerlerinin 5 Irakl? masum çocuğu öldürdüğünü gördüğünü söylüyor ve üzülüyor..
  Bush'a "eşek" diyor.. ve "uzaktan ordunu kontrol edeceğine sen git savaş, ödlek" diyor..
  ve "Eğer Venezüella'y? da işgal etmek gibi salakça bir amac?n varsa gel.. ben kendim ordumun baş?nda senle savaş?r?m.. sana dersini veririm.. Alkolik!.. Sarhoş!.." diyor..

  Müslüman değil ama.. Siyaseti sözde müslümanlar?nkinden daha güzel.. ?şte vidyosu;

  YouTube Video
  ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


  link; http://www.youtube.com/watch?v=LRSpQondOwI

 6. #6
  Gayyur Rainboy44 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar
  98

  Standart

  Alıntı Rainboy44 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  ...Zîra, düşmanın düşmanı, düşman kaldıkça dosttur; nasıl ki düşmanın dostu, dost kaldıkça düşmandır...
  Bu arada sözün tamamını bir arkadaşım bana söyledi..
  Hz Ali (r.a) buyurmuşlar;
  "Dostun üçtür, düşmanın da..
  Dostların; dostundur; dostunun dostudur ve düşmanının düşmanıdır..

  Düşmanların; düşmanındır; dostunun düşmanıdır; düşmanının dostudur.."

 7. #7
  Gayyur Rainboy44 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar
  98

  Standart

  bugün bu haberi okuyunca Mazlumların Zalimlere Karşı İttifakı fikrini daha da anladım..


  YakınDoğuHaber

  Amerika, Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales’i, İran’la ilişkileri geliştirmemesi konusunda uyardı.  Amerika, Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales’i, İran’la ilişkileri geliştirmemesi konusunda uyardı.

  Resmi biz ziyaret için Bolivya’da bulunan bazı Amerikalı senatörler, Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales’le yaptıkları görüşmede İran’ın Bolivya’da kuracağı televizyon istasyonu konusundaki kaygılarını dile getirerek Bolivya’dan İran’a televizyon istasyonu kurma izni vermemesini istediler.

  Amerikalı senatörler, Bolivya’nın İran’a televizyon istasyonu kurdurması durumunda Bolivya ile ABD arasındaki ticari ilişkilerde sorunlar yaşanacağını söylediler.

  Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın, Chapare'de tüm Latin Amerika'ya İspanyolca yayın yapacak bir televizyon kanalı kurulması için yardım sözü verdiğini açıklamıştı.

 8. #8
  Gayyur Rainboy44 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar
  98

  Standart

  İran ise hala Amerika'ya karşı Latin Amerika'yı destekliyor..

  Amerikan karşıtı Latin Amerika ülkelerine ziyarete giden İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile Latin Amerika'nın devrimci ülkeleri arasında "ortak düşmana karşı cephe birliği" projesi gündeme geldi.  İran ile Venezzuella arasındaki yakın ilişkilerden sonra, İran ile Nikaragua arasında da yakın ilişkiler kuruldu.

  Nikaragua'nın devrimci başkanı Daniel Ortega ile İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, iki ülkenin işbirliği ile yoksullukla ve ortak düşmana karşı birlikte savaşma kararı alındı.  Amerikan emperyalizmi karşısında Latin Amerika ülkeleri ile İran'ın geliştirdiği bu yakın işbirliği Amerika tarafından endişe ile izleniyor.

  Nikaragu'daki açlık ve yoksulluk sorunu dolayısıyla İran ile işbirliğini güçlendirme yoluna giden Nikaragua yönetimi bu konuda İran'dan destek alacağını düşünüyor.

  Venezuella'dan sonra Nikaragua'ya geçen İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad Nikaragu devlet başkanı Daniel Ortega'ya "Üllekerimizin çıkarları bir, düşmanları bir, amaçları da birdir. Ülke olarak birbirimizden uzakta olabiliriz ama, kalplerimiz birbirine yakındır. Bizim bu görüşmemiz son görüşme olmayacak" diyerek İran ile Nikaragua ilişkilerinin güçlenerek devam edeceğini belirtti.

  Ahmedinejad'ın Nikaragua ziyareti sırasında çok sayıda Nikaragualı'nın İran bayrağı ve Ahmedinejad'ın posterini taşıyarak sevgi gösterisinde bulunması dikkat çekti.  İki ülke arasındaki karşılıklı anlaşmaların imzalanmasının ardından başkent Managua'daki İslam Merkezine'ne namaz kılmaya giden İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad Nikaragua'dan sonra Ekvator ve Bolivya'ya da geçecek. Ekvator devlet başkanı Rafael Correa ve Bolivya Devlet başkanı Evo Morales ile de görüşecek olan Ahmedinejad, Latin Amerika ülkeleri ile Amerikan empernyalizme karşı birleşik bir cephenin ileri bir adımını atmış oldu.


  İSRA-HABER

 9. #9
  Yasaklı Üye beklenen12 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  bingöl
  Yaş
  35
  Mesajlar
  718

  Standart

  sosyakistlerin tek eksiği inanç keşke inansalar keşke yaratıcıyı kabullenseler oysa onlarda kendilerince insanlığa adalet taşımaya çalışıyorlardı oysa onların da tek derdi insanlığın barışa adalete huzura gitmesiydi gel görki din olarak sadece tahrif edilmiş ve sömürmek için milletleri değiştirilmiş bir dini gördüler eminim onlar yani sosyalizmi çıkaranlar islam toplumundan çıksaydılar asla inançsızlık üzerine tesis etmezlerdi ideolojilerini fidele acıyorum che ye acıdığım gibi ve eminimki hiçbiride yürekten inkar etmedi sadece bir tepkiydi onlarınki insanları sömüren hrıstıyanlığa ve bir devir bitti artık sosyalistlerin son piri de gidiyor ve birçok rahat yataklarında sadece adı müslüğmandan daha cesur gidiyorlar

 10. #10
  Dost L'Internationale - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Bulunduğu yer
  Antalya
  Mesajlar
  5

  Standart

  Alıntı SeRDeNGeCTi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  "Kendinize başka bir önder aramayın."
  Doğru söylemiş.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 23
  Son Mesaj: 01.10.15, 13:47
 2. Nursi, o sözü ansiklopediden almış olabilir
  By YİĞİDO in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.09.11, 17:17
 3. Örnek Bir Aşk....
  By nihannn in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 27.08.07, 18:38
 4. Yoksa Laikçilerimiz Komünist mi?
  By SeRDeNGeCTi in forum Gündem
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 29.10.06, 01:38

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0